เพิ่ม หรือลบจากค่าวันและเวลา

เพิ่ม หรือลบจากค่าวันและเวลา

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตารางต่อไปนี้แสดงตัวอย่างของนิพจน์ที่ใช้ฟังก์ชันDateAddเพื่อเพิ่มค่าวันและเวลา

คุณสามารถใช้นิพจน์ต่อไปนี้ ในตัวควบคุมจากการคำนวณบนฟอร์มรายงาน หรือ ในแถวเกณฑ์ของคิวรี

นิพจน์

คำอธิบาย

= DateAdd("d",-10, [PromisedDate])

แสดงวันที่ก่อนค่าของเขตข้อมูล PromisedDate 10 วัน

= DateAdd("m", 1, "31-Jan-13")

แสดงวันที่เป็นเดือนหลัง 31-ม.ค.-03 จึงนิพจน์จะประเมินเป็น 28 03 กุมภาพันธ์

= DateAdd("m", 1, "31-Jan-04")

แสดงวันที่จะเป็นเดือน หลัง 04 31-ม.ค. และ ตั้งแต่ 2004 คือ หนึ่งปีอธิกสุรทิน นิพจน์ที่จะประเมินเป็น 29 04 กุมภาพันธ์

= DateAdd("q", 3, [PromisedDate])

แสดงวันที่เป็นสามไตรมาสหลังจากค่าในเขตข้อมูล PromisedDate ตัวอย่าง ถ้าค่าของเขตข้อมูล PromisedDate 18-มิย.-03 นิพจน์จะประเมินเป็น 04 18-มี.ค.

= DateAdd("h", 3, [ArrivalTime])

แสดงเวลาที่สามชั่วโมงหลังจากค่าของเขตข้อมูล ArrivalTime

คุณสามารถใช้นิพจน์ต่อไปนี้ในเขตข้อมูลจากการคำนวณในคิวรี

นิพจน์

คำอธิบาย

DueDate: DateAdd ("q", 3, [PromisedDate])

แสดงขึ้นใน DueDate เขตข้อมูลวันที่ถูกสามไตรมาสหลังจากค่าเขตข้อมูล PromisedDate

PickUpTime: DateAdd ("h", 3, [ArrivalTime])

แสดงใน PickUpTime เขตข้อมูลแต่ละครั้งที่สามชั่วโมงหลังจากค่าของเขตข้อมูล ArrivalTime

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×