เพิ่ม บล็อก หรือเอาผู้ใช้ Yammer

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เป็นที่ได้ตรวจสอบ หรือ ผู้ดูแลระบบเครือข่าย คุณสามารถเพิ่ม บล็อก หรือเอาผู้ใช้Yammer และกำหนดว่าจะรวมเขตข้อมูลในโปรไฟล์ของพวกเขา

เมื่อต้องการเข้าถึงศูนย์การจัดการYammer เพื่อจัดการผู้ใช้:

 • ในOffice 365 ไปที่ผู้ดูแลระบบ > Yammer

 • หรือ ในYammer คลิกไอคอนการตั้งค่าYammer ไอคอนการตั้งค่า yammer แล้ว คลิ กผู้ดูแลระบบเครือข่าย

เชิญผู้ใช้ไปยัง Yammer

ผู้ใช้ไม่ได้ส่วนของเครือข่าย Yammer จนกว่าพวกเขามีคลิกที่ไทล์Yammer จากOffice 365 หรือเข้าสู่ระบบอีกครั้งเมื่อYammer พนักงานที่ มีที่อยู่อีเมลของบริษัทสามารถได้รับเชิญจากหน้าจอนี้

 • ถ้าคุณต้องการบังคับให้มีเอกลักษณ์Office 365 เฉพาะผู้ใช้ที่ มีสิทธิ์การใช้งานYammer สามารถเข้าร่วมกับเครือข่ายYammer

 • ถ้าคุณได้เชิญผู้ใช้ให้กับกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้รับสิทธิ์การใช้Yammer ผู้ใช้นั้นจะได้ชั่วคราวในYammer และเอาออกจากรายชื่อสมาชิกของกลุ่ม พวกเขาจะไม่ได้รับอีเมลที่ประกาศ

เชิญผู้ใช้ที่เพียงเล็กน้อยในแต่ละครั้ง

 1. ในศูนย์การจัดการ Yammer ไปยังผู้ใช้ >เชิญผู้ใช้

 2. ใส่ที่อยู่อีเมลแต่ละ แล้ว คลิ กเชิญ

เชิญผู้ใช้ในจำนวนมากเพียงแค่ระบุอยู่อีเมล

 1. ในศูนย์การจัดการ Yammer ไปยังผู้ใช้ >เชิญผู้ใช้

 2. คลิกนำเข้าสมุดรายชื่อและนำเข้า ไฟล์ CSV ที่ส่งออกจากโปรแกรมประยุกต์อีเมไฟล์เช่น Outlook หรือ Apple Mail การ ไฟล์ CSV ควรใส่ที่อยู่อีเมลเดียวบนแต่ละบรรทัด

เชิญผู้ใช้ในการระบุเขตข้อมูลอื่น ๆ จำนวนมาก

ถ้าคุณต้องการรวมเขตข้อมูลอื่น ๆ เช่นชื่อเรื่องงานและชื่อเต็ม คุณสามารถใช้อัปเดจำนวนมาก สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดรูปแบบ ไฟล์ CSV สำหรับการปรับปรุงจำนวนมาก ดูผู้ใช้อัปเดจำนวนมาก ด้วยการนำเข้า ไฟล์ CSV

หมายเหตุ: ถ้าองค์กรของคุณใช้โดเมนอินเทอร์เน็ตมากกว่าหนึ่งที่อยู่อีเมล และคุณต้องการเพิ่มผู้ใช้จากโดเมนอื่นกับเครือข่ายของคุณ ให้พิจารณาดำเนินการรวมเครือข่ายYammer สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปเครือข่ายโยกย้าย: รวมเครือข่าย Yammer หลาย

จัดการผู้ใช้ที่ค้างอยู่

"ผู้ใช้ที่ค้างอยู่" คือบุคคลที่ได้รับเชิญให้เครือข่าย yammer แต่ไม่เคยเข้าสู่ระบบแล้ว ผู้ใช้ที่ค้างอยู่คุณสามารถเพิ่มลงในกลุ่มแม้แต่ก่อนที่ผู้เข้าร่วมกับเครือข่ายYammer

ผู้ใช้ที่ค้างอยู่ได้รับอีเมลที่แจ้งให้ทราบการประกาศจากกลุ่มผู้ดูแลระบบ ถ้าผู้ใช้ไม่ต้องการได้รับการประกาศจากกลุ่มเฉพาะเจาะจง พวกเขาสามารถเข้าสู่ระบบลงในบัญชีผู้ใช้ของพวกเขาYammer และออกจากกลุ่ม หรือติดตามยกเลิกการเชื่อมโยงในอีเมลเพื่อยกเลิกจากอีเมลที่Yammer ทั้งหมด

ใน Office ทั้งหมด ผลิตภัณฑ์ ผู้ใช้ที่ค้างอยู่จะปรากฏในรายชื่อสมาชิกของกลุ่มแม้ว่าพวกเขามีไม่เคยเข้าสู่ระบบ

เชิญผู้เยี่ยมชม

เชิญที่ติดต่อภายนอกกับที่อยู่อีเมลที่อยู่ภายนอกโดเมนของคุณ (เช่น ปรึกษา เหมา หรือคู่ค้า) โดเมนอีเมลของผู้เยี่ยมชมจะถูกเพิ่มลงในรายการของโดเมนได้รับอนุญาตสำหรับเครือข่ายของคุณ

 1. ในศูนย์การจัดการ Yammer ไปยังผู้ใช้ >เชิญผู้เยี่ยมชม

 2. ใส่ที่อยู่อีเมลแต่ละรายการ เยี่ยมชมผู้ใช้ รวมถึงการใช้งานอยู่ และรอ (ผู้ใช้ได้ไม่ตอบสนองการเชิญเข้าร่วมของพวกเขา), จะแสดงในหน้านี้

  รายการของผู้เยี่ยมชมที่ค้างอยู่

เช่นเดียวกับผู้ใช้อื่น ชื่อและโปรไฟล์ผู้ใช้ของผู้เยี่ยมชมยังคงว่างอยู่จนกว่าพวกเขายอมรับการเชิญและลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ของพวกเขา บัญชีผู้ใช้ของผู้เยี่ยมชมคุณสามารถลบได้ทุกเวลา แต่ยังคงบริจาคของพวกเขากับเครือข่าย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชม ดูFAQ ส่งข้อความภายนอก

เอาผู้ใช้ออก

คุณสามารถปิดใช้งาน หรือเอาผู้ใช้ รวมถึงผู้ใช้ รวมถึงการใช้งานอยู่ และ รอผู้ใช้และผู้เยี่ยมชมออกอย่างถาวร

 1. ในศูนย์การจัดการ Yammer ไปยังผู้ใช้ >เอาผู้ใช้

 2. ใส่ชื่อของผู้ใช้ที่มีอยู่

 3. เลือกการกระทำที่ดำเนินการ:

  • ปิดใช้งานผู้ใช้นี้:    ซึ่งบล็อกผู้ใช้เข้าสู่ระบบในจนกว่าจะตรวจสอบที่อยู่อีเมของพวกเขาอีกครั้ง ไม่ มีการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของพวกเขาได้ตรวจสอบอีเมล พวกเขาไม่สามารถเข้าสู่Yammer ระบบ ข้อมูลโปรไฟล์ผู้ใช้ ข้อความ และ/หรืออัปโหลดไฟล์ยังคง ซึ่งอาจเป็นตัวเลือกที่มีประโยชน์สำหรับพนักงานสัญญาที่เสร็จสมบูรณ์แล้วโครงการของพวกเขา แต่สามารถต่ออายุอีกครั้งในภายหลัง ปิดใช้งานผู้ใช้สามารถเปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ของพวกเขาภายใน 90 วัน โดยการเปิดใช้งานของพวกเขาบัญชีผู้ใช้อีเมล และเข้าสู่ระบบYammer ที่พวกเขาจะได้รับอีเมลที่ มีลิงก์ไปยังการเปิดใช้งาน หลังจากวันที่ 90 บัญชีผู้ใช้ถูกลบอย่างถาวร

  • อย่างถาวรเอาผู้ใช้นี้ และทำให้ข้อความ:    ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเอาผู้ใช้ และเก็บข้อความและเนื้อหาที่พวกเขาติดประกาศ

  • เอาผู้ใช้นี้และข้อความ:    ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเอาผู้ใช้และข้อความทั้งหมดที่พวกเขาติดประกาศ ไม่สามารถย้อนกลับนี้

  • ลบผู้ใช้นี้ ลบชื่อและข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา แต่ออกจากข้อความของพวกเขา (ไม่สามารถยกเลิกหลัง 14 วัน):นี้ปิดใช้ผู้ใช้สำหรับ 14 วันเพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถประเมินไฟล์ และข้อความก่อนที่ผู้ใช้จะถูกลบอย่างถาวรได้

   หมายเหตุ: โดยทั่วไปจะมีใช้ตัวเลือกนี้สำหรับการดำเนินการคำขอ GDPR ข้อมูลชื่อเรื่อง ก่อนที่จะใช้ตัวเลือกนี้ อ่านจัดการ GDPR ข้อมูลชื่อเรื่องคำขอ Yammer Enterprise สำหรับข้อมูล GDPR สำหรับ Office 365 ทั้งหมด ดูข้อมูล Office 365 เรื่องคำขอสำหรับการ GDPR

  ตัวเลือกการลบทั้งหมดลบข้อมูลต่อไปนี้:

  • บุคคล ที่บุคคลกำลังติดตาม การสนทนาและหัวข้อใดพวกเขากำลังติดตาม และใครกำลังติดตาม

  • บุ๊กมาร์ก การกำหนดลักษณะภาษา การตั้งค่าการแจ้งเตือน และกิจกรรมบัญชีผู้ใช้

  • โปรไฟล์ผู้ใช้

  • การเป็นสมาชิกของกลุ่ม

  • แผนผังองค์กร

  • รายการของพวกเขาได้เป็นสมาชิกของเครือข่าย

  การลบสามตัวแรกออกจากชื่อของผู้ใช้ใน Yammer จัดเก็บข้อมูล เมื่อต้องการเอาชื่อของผู้ใช้วิธีเดียวคือการ ใช้ตัวเลือกลบผู้ใช้นี้

 4. คลิก ส่ง

ถ้ามีผู้ใช้ใด ๆ ที่ปิดใช้งาน พวกเขาจะแสดงบนหน้าการเอาผู้ใช้ คุณสามารถเปิดใช้งาน หรือลบผู้ใช้ออกจากรายการนี้

รายชื่อผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งาน

ผู้ใช้ยังสามารถลบบัญชีผู้ใช้ Yammer ของตนเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเปลี่ยนโปรไฟล์ Yammer และการตั้งค่าของฉัน

ตรวจสอบกิจกรรมและอุปกรณ์การใช้งานบัญชีสำหรับผู้ใช้หนึ่งคน

 1. ในศูนย์การจัดการ Yammer ไปยังผู้ใช้ >บัญชีผู้ใช้กิจกรรม

 2. พิมพ์ชื่อของผู้ใช้ คุณจะเห็นอุปกรณ์ว่าพวกเขาเข้าสู่ระบบใน เมื่อพวกเขาล่าสุดเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์แต่ละ และที่อยู่ IP ที่ถูกใช้

  คุณยังสามารถเข้าสู่ผู้ใช้ออกจากอุปกรณ์ได้จากรายการนี้

เมื่อต้องการตรวจสอบกิจกรรมและอุปกรณ์การใช้สำหรับเครือข่าย Yammer ทั้งหมด ดูYammer รายงานกิจกรรมและYammer รายงานอุปกรณ์

บล็อกผู้ใช้

ผู้ใช้ที่ มีที่อยู่อีเมถูกบล็อกไม่สามารถเข้าร่วมเครือข่ายของคุณYammer เว้นแต่ว่าคุณหรือผู้ดูแลระบบอื่นจะอยู่เหล่านั้น

มีสองวิธีในการบล็อกผู้ใช้จากYammer:

 • บล็อกผู้ใช้ โดยใช้ศูนย์การจัดการ Yammer:

  ผู้ใช้ที่ถูกบล็อกจะยังคงเห็นแบบYammer เรียงต่อกันในOffice 365

  1. ในศูนย์การจัดการ Yammer ไปยังผู้ใช้ >บล็อกผู้ใช้

  2. ใส่อยู่อีเมลของผู้ใช้สามารถบล็อก

   คุณสามารถแยกที่อยู่อีเมลหลายรายการ ด้วยเครื่องหมายจุลภาคหรือตัวแบ่งบรรทัด

   ถ้าคุณเลือกผู้ใช้ที่อยู่ในสถานะหยุดชั่วคราวใน Yammer บล็อกที่อยู่อีเมลที่ทำให้ผู้ใช้ในสถานะถูกลบ

  เคล็ดลับ: Yammer ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อข้อความติดประกาศทุกมาจากผู้ใช้แต่ละรายการ ดังนั้น คุณอาจต้องการบล็อกที่อยู่อีเมลของกลุ่ม

 • บล็อกผู้ใช้ และเอาไทล์Yammer จากOffice 365:

  1. ในศูนย์การจัดการ Yammer ไปยังผู้ใช้ >บล็อกผู้ใช้ และใส่อยู่อีเมลของผู้ใช้สามารถบล็อก

  2. ในศูนย์การจัดการ Office 365 เอาYammer สิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ สำหรับขั้นตอน ดูปิดการเข้าถึง Yammer สำหรับผู้ใช้ Office 365และดูจัดการ Yammer สิทธิ์การใช้งานใน Office 365

อีเมลที่ตีกลับ

Yammer ส่งการอัปเดอีเมลบางครั้งไปยังผู้ใช้ เมื่อของพนักงานที่อยู่อีเมลที่ถูกปิดใช้งาน อีเมลที่ที่เราส่งเด้งกลับ

 1. ในศูนย์การจัดการ Yammer ไปยังผู้ใช้ >อีเมลที่ลตีกลับ

 2. ถ้าผู้ใช้จะไม่พนักงาน เลือกผู้ใช้จากรายการ คลิ กปิดใช้งาน

จำนวนมากผู้ใช้อัปเด ด้วยการนำเข้า ไฟล์ CSV

* ผู้ดูแลระบบตรวจสอบแล้วเท่านั้น   

 1. ในศูนย์การจัดการ Yammer ไปยังผู้ใช้ >ผู้ใช้อัปเดจำนวนมาก

 2. รูปแบบของคุณ CSV เป็นตาราง และรวมบรรทัดแรกที่ระบุเขตข้อมูลตามลำดับต่อไปนี้จากซ้ายไปขวา: การกระทำ อีเมลที่อยู่ ชื่อเต็ม ตำแหน่งงาน รหัสผ่าน และอี เมลใหม่

  ค่าในคอลัมน์จากการกระทำ หมายความว่าYammer จะทำ:

  • ใหม่    ถ้าคุณปล่อยให้เขตข้อมูลรหัสผ่านว่าง ผู้ใช้จะถูกสร้างขึ้นเป็น "ค้างอยู่" ถ้าคุณระบุรหัสผ่าน ผู้ใช้จะถูกสร้างขึ้นเป็นใช้งานอยู่ และแสดงขึ้นในทันทีในไดเรกทอรีสมาชิก

  • อัปเดต    บัญชีผู้ใช้Yammer ที่มีอยู่ยังคงเหมือนเดิม อย่างไรก็ตาม จะเปลี่ยนไปตรงกับค่าในเขตข้อมูลอื่น ๆ (ชื่อ ชื่อเรื่อง รหัสผ่าน ที่อยู่อีเมล) CSV อัปเดตของที่อยู่อีเมสามารถเกิดขึ้นกับโดเมนที่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายของคุณYammer เท่านั้น

  • หยุดชั่วคราว    บัญชีผู้ใช้ถูกระงับจนกว่าผู้ใช้ตรวจสอบสถานะของพวกเขาผ่านทางการร้องขออีเมล

  • ลบ    บัญชีผู้ใช้จะถูกลบออก แต่ข้อความและสิ่งที่แนบมาของผู้ใช้ยังคงอยู่ในเครือข่าย

Excel ไม่ได้เข้ารหัสอักขระที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษในไฟล์ CSV ได้อย่างถูกต้อง ถ้าคุณมีอักขระดังกล่าวในชื่อผู้ใช้ของคุณ คุณสามารถสร้าง UTF-8 เข้าไฟล์ CSV ใน Notepad จะใช้สำหรับการปรับปรุงจำนวนมากได้

ใช้ Notepad เพื่อสร้าง UTF-8 ไฟล์ CSV จากสเปรดชีต Excel

 1. เปิดไฟล์ใน Excel แล้ว เลือกไฟล์>บันทึกเป็น ในกล่องบันทึกเป็นชนิดเลือกข้อความ Unicode (*.txt)

 2. เปิดไฟล์ใน Notepad

 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เขตข้อมูลในไฟล์ถูกคั่น ด้วยเครื่องหมายจุลภาค

  1. ค้นหา และแทนแท็บทั้งหมด ด้วยเครื่องหมายจุลภาค

  2. คัดลอกอักขระแท็บจากข้อความของคุณ จากนั้น เลือกแก้ไข>แทน

  3. ในกล่องสิ่งที่ค้นหา วางแท็บ อักขระ และ ในกล่องแทนอะไร ใส่เครื่องหมายจุลภาค และเลือกแทนทั้งหมด

 4. เลือกไฟล์>บันทึกเป็น

  1. ในกล่องเข้ารหัสเลือกUTF 8

  2. ในกล่องชื่อไฟล์เปลี่ยนนามสกุลไฟล์.csv แทน.txt

ส่งออกผู้ใช้

 1. ในศูนย์การจัดการ Yammer ไปยังผู้ใช้ >ส่งออกผู้ใช้

 2. เลือกว่า จะส่งออกผู้ใช้ทั้งหมด หรือส่งออกเฉพาะผู้ใช้ที่ถูกเพิ่มในระหว่างช่วงวันที่ระบุ

 3. คลิก ส่งออก

  ซึ่งมีการ รหัสไปรษณีย์ไฟล์ที่ประกอบด้วย 3 ไฟล์ CSV สำหรับผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้ และเครือข่าย

  ไฟล์ไปรษณีย์แสดงผู้ดูแลระบบผู้ใช้ ไฟล์ และเครือข่าย

  เขตข้อมูลผู้ใช้มี: ID ผู้ใช้ ที่ อยู่อีเมล ชื่อ ตำแหน่งงาน ตำแหน่งที่ตั้ง และเข้าร่วมใน (วันผู้เข้าร่วมกับเครือข่าย)

เลือกเขตข้อมูลใดโปรไฟล์การรวม

 1. ในศูนย์การจัดการ Yammer ไปยังผู้ใช้ >โปรไฟล์เขตข้อมูล

 2. เลือกตัวเลือกการรวม เขตข้อมูลโปรไฟล์จะค้นหาได้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้พบกันเมื่อพวกเขาค้นหาข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง พื้นหลัง หรือความเชี่ยวชาญ

เคล็ดลับ: ผู้ใช้แต่ละสามารถกำหนดค่าการกำหนดลักษณะของพวกเขาแจ้งเตือนอีเมลของแต่ละ โดยคลิกที่จุดสามจุดในแถบนำทางด้านบน และจะแก้ไขโปรไฟล์>แจ้งเตือนได้ พวกเขายังสามารถไปที่การแก้ไขโปรไฟล์>กำหนดลักษณะการปรับการตั้งค่าข้อความและโซนเวลาของตนเองได้

ดูเพิ่มเติม

ลบบัญชีผู้ใช้ Yammer ของคุณ

ผู้ใช้จัดการ Yammer ข้ามวงจรชีวิตของพวกเขาจาก Office 365

จัดการกลุ่มใน Yammer

Yammer - ความช่วยเหลือของผู้ดูแลระบบ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×