เพิ่ม ดู และนำปฏิทินวันหยุดในปฏิทินสำหรับ Windows 10 ออก

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตอนนี้คุณสามารถเพิ่มวันหยุดปฏิทินได้โดยตรงจากแอปปฏิทินในสำหรับ Windows 10

เมื่อต้องการเพิ่มอย่าง น้อยหนึ่งวันหยุดปฏิทิน
  1. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย เลือกปฏิทินเพิ่มเติม

  2. เลื่อนดูรายการของวันหยุดปฏิทิน และเลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากปฏิทินใด ๆ วันหยุดที่คุณต้องการเพิ่ม

    เพิ่มวันหยุดปฏิทินใน Windows 10

ปฏิทินของคุณว่าวันหยุดจะถูกแสดงไว้ในบานหน้าต่างด้านซ้าย และวันหยุดบนปฏิทินเหล่านั้นจะแสดงให้เห็นในปฏิทินของคุณโดยตรง

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นปฏิทินเพิ่มเติม ในบานหน้าต่างด้านซ้าย คุณอาจต้องการอัปเดตแอปปฏิทินของคุณ ดูอัปเดจดหมายและปฏิทินสำหรับ Windows 10สำหรับคำแนะนำ

เอา (หรือซ่อน) ปฏิทินวันหยุด

คุณสามารถเอาออกอย่างถาวรปฏิทินของคุณว่าวันหยุด หรือซ่อนชั่วคราว

เมื่อต้องการเอาปฏิทินวันหยุด
  1. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย เลือกปฏิทินเพิ่มเติม

  2. เลื่อนดูรายการของวันหยุดปฏิทิน และเลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากปฏิทินใด ๆ วันหยุดที่คุณต้องการเอาออกอย่างถาวร

เมื่อต้องการซ่อนปฏิทินวันหยุด
  • ล้างกล่องกาเครื่องหมายอยู่ถัดจากปฏิทินวันหยุดคุณต้องการซ่อนชั่วคราว

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่หรือไม่

ปุ่ม ศูนย์ข้อมูลชุมชน ปุ่ม ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×