สไลด์และเค้าโครง

เพิ่ม จัดเรียงใหม่ ทำซ้ำ และลบสไลด์ใน PowerPoint

เพิ่ม จัดเรียงใหม่ ทำซ้ำ และลบสไลด์ใน PowerPoint

โดยทั่วไปแล้ว เมื่อคุณสร้างงานนำเสนอของคุณ คุณจะเพิ่มสไลด์ใหม่ ย้ายสไลด์ไปมา และลบสไลด์ที่คุณไม่ต้องการ

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

ระยะเวลา: 1:36

เพิ่มสไลด์

 1. เลือกสไลด์ที่คุณต้องการให้สไลด์ใหม่ของคุณอยู่ลำดับถัดไป

 2. เลือก หน้าแรก > สไลด์ใหม่

 3. เลือกเค้าโครง

 4. เลือกกล่องข้อความแล้วพิมพ์

ลบสไลด์

 1. สำหรับสไลด์เดียว: คลิกขวาสไลด์ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อทางด้านซ้าย แล้วเลือกลบสไลด์

 2. สำหรับหลายสไลด์: กด Ctrl ค้างไว้ และในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อทางด้านซ้าย เลือกสไลด์ ปล่อยแป้น Ctrl คลิกขวาที่รายการนั้น แล้วเลือกลบสไลด์

 3. สำหรับลำดับของสไลด์: กด Shift ค้างไว้ และในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อทางด้านซ้าย เลือกสไลด์แรกและสุดท้ายในลำดับ ปล่อยแป้น Shift คลิกขวาที่รายการนั้น แล้วเลือกลบสไลด์

ทำซ้ำสไลด์

ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อทางซ้าย ให้คลิกขวาที่รูปสไลด์ขนาดย่อที่คุณต้องการทำซ้ำ แล้วคลิก ทำซ้ำสไลด์ สำเนาจะถูกแทรกหลังต้นฉบับทันที

จัดเรียงลำดับของสไลด์ใหม่

ในบานหน้าต่างทางด้านซ้าย ให้คลิกรูปขนาดย่อของสไลด์ที่คุณต้องการย้าย แล้วลากไปยังตำแหน่งใหม่

เลือกหลายสไลด์: กด Ctrl ค้างไว้ และในบานหน้าต่างทางด้านซ้าย คลิกแต่ละสไลด์ที่คุณต้องการย้าย ปล่อยแป้น Ctrl จากนั้น ลากสไลด์ที่เลือกเป็นกลุ่มไปยังตำแหน่งใหม่

ดูเพิ่มเติม

เค้าโครงสไลด์คืออะไร

ใช้มุมมองสไลด์แนวตั้งสำหรับงานนำเสนอของคุณ

นำ (นำเข้า) สไลด์มาใช้ใหม่จากงานนำเสนออื่น

งานพื้นฐานสำหรับการสร้างงานนำเสนอ PowerPoint

เพิ่มสไลด์ใหม่

 1. ในมุมมองปกติ บนบานหน้าต่างรูปขนาดย่อด้านซ้าย ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องการวางสไลด์ใหม่ถัดไป

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก สไลด์ใหม่

 3. ในแกลเลอรีของเค้าโครง ให้คลิกเค้าโครงที่คุณต้องการใช้กับสไลด์ใหม่ของคุณ

 4. แทรกสไลด์ใหม่ของคุณ และคุณสามารถคลิกภายในพื้นที่ที่สำรองไว้เพื่อเริ่มเพิ่มเนื้อหา

จัดเรียงลำดับของสไลด์ใหม่

ในบานหน้าต่างทางด้านซ้าย ให้คลิกรูปขนาดย่อของสไลด์ที่คุณต้องการย้าย แล้วลากไปยังตำแหน่งใหม่

การย้ายสไลด์

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกหลายสไลด์ ให้กดแป้น Command ค้างไว้ขณะคุณคลิกแต่ละสไลด์ที่คุณต้องการย้าย จากนั้น ลากสไลด์เป็นกลุ่มไปยังตำแหน่งใหม่

ลบสไลด์

ในบานหน้าต่างด้านซ้าย กด Ctrl+คลิกหรือคลิกขวาที่รูปขนาดย่อที่คุณต้องการลบ จากนั้น คลิก ลบสไลด์

การลบสไลด์

หรือคลิกสไลด์ที่คุณต้องการลบ จากนั้น กด Delete

ทำซ้ำสไลด์

ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้กด Ctrl ค้างไว้แล้วคลิก หรือคลิกขวาที่รูปขนาดย่อของสไลด์ที่คุณต้องการทำซ้ำ จากนั้น คลิก ทำซ้ำสไลด์

สกรีนช็อตแสดงสไลด์ที่เลือกและแสดงตัวเลือก ทำซ้ำสไลด์ ที่เลือกอยู่ในเมนูคลิกขวา

(เมื่อต้องการเพิ่มสไลด์จากงานนำเสนออื่น ให้ดู ใช้ (นำเข้า) สไลด์จากงานนำเสนออื่นอีกครั้ง)

วิธีอื่นในการดูสไลด์ของคุณทั้งหมดพร้อมกันแล้วเรียงลำดับใหม่คือการใช้มุมมองตัวเรียงลำดับสไลด์ อ่านเพิ่มเติมใน สลับเป็นมุมมองต่างๆ ใน PowerPoint

ดูเพิ่มเติม

ใช้ส่วนต่างๆ ในงานนำเสนอ PowerPoint for Mac

สร้างหรือเปลี่ยนเค้าโครงสไลด์ใน PowerPoint for Mac

เกี่ยวกับการออกแบบงานนำเสนอ

สร้างงานนำเสนอพื้นฐานในสี่ขั้นตอนใน PowerPoint for Mac

เพิ่มสไลด์ใหม่

 1. ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อของสไลด์ทางด้านซ้าย ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องการวางสไลด์ใหม่ถัดไป

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก สไลด์ใหม่

 3. ในกล่องโต้ตอบ สไลด์ใหม่ ให้เลือกเค้าโครงที่คุณต้องการสำหรับสไลด์ใหม่

  เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าโครงสไลด์

 4. เลือก เพิ่มสไลด์

  แทรกสไลด์ใหม่ของคุณ และคุณสามารถคลิกภายในพื้นที่ที่สำรองไว้เพื่อเริ่มเพิ่มเนื้อหา

กล่องโต้ตอบสไลด์ใหม่ใน PowerPoint Online มีเค้าโครงสไลด์จำนวนมากให้เลือกใช้

จัดเรียงลำดับของสไลด์ใหม่

ในบานหน้าต่างทางด้านซ้าย ให้คลิกรูปขนาดย่อของสไลด์ที่คุณต้องการย้าย แล้วลากไปยังตำแหน่งใหม่

ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ ให้คลิกและลากสไลด์เพื่อเปลี่ยนแปลงลำดับ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกหลายสไลด์ ให้กด Ctrl ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกสไลด์แต่ละรายการที่คุณต้องการย้าย จากนั้นลากเป็นกลุ่มไปยังตำแหน่งใหม่

ลบสไลด์

ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิกขวาที่รูปขนาดย่อสไลด์ที่คุณต้องการลบ (กด Ctrl ค้างไว้เพื่อเลือกหลายสไลด์ หรือกด Shift ค้างไว้เพื่อเลือกหลายสไลด์ตามลำดับ) จากนั้น คลิก ลบสไลด์

คลิกขวาที่สไลด์ แล้วเลือกลบสไลด์

ทำซ้ำสไลด์

ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิกขวาที่รูปขนาดย่อของสไลด์ที่คุณต้องการทำซ้ำ จากนั้น คลิก ทำซ้ำสไลด์

คลิกขวาที่สไลด์ แล้วเลือกทำซ้ำสไลด์

ดูเพิ่มเติม

เลือกเค้าโครงให้กับสไลด์ของคุณ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×