เพิ่ม คัดลอก หรือเอากล่องข้อความใน Word 2016 for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

กล่องข้อความที่มีวัตถุที่คุณสามารถเพิ่มลงในเอกสารของคุณที่ช่วยให้คุณใส่ และพิมพ์ข้อความใดก็ได้ในไฟล์ของคุณ กล่องข้อความจะมีประโยชน์สำหรับความสนใจไปยังข้อความที่ระบุรูปวาด และอาจมีประโยชน์เมื่อคุณจำเป็นเพื่อย้ายข้อความรอบ ๆ ในเอกสารของคุณ

เพิ่มกล่องข้อความ

 1. บนแท็บแทรก คลิกกล่องข้อความ จากนั้น เลือกวาดกล่องข้อความ (ที่ข้อความที่จัดแนวตามแนวนอนบนหน้า) หรือกล่องข้อความแนวตั้ง (ที่ข้อความที่จัดแนวตามแนวตั้งบนหน้า)

  กล่องข้อความถูกเน้นบนแท็บ แทรก

 2. คลิกในเอกสาร แล้วลากเพื่อวาดกล่องข้อความให้มีขนาดที่คุณต้องการ

 3. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความลงในกล่องข้อความ ให้คลิกภายในกล่องข้อความ แล้วพิมพ์หรือวางข้อความนั้น

  • เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อความในกล่องข้อความ เลือก และควบคุมแล้ว + คลิกข้อความคลิ กฟอนต์

  • เมื่อต้องการเพิ่มเอฟเฟ็กต์ต่าง ๆ ลงในกล่องข้อความ คลิกกล่องข้อความ และใช้ตัวเลือกบนแท็บรูปแบบรูปร่าง (เช่นเปลี่ยนทิศทางของข้อความ หรือการจัดตำแหน่งข้อความที่ด้านบน ตรงกลาง หรือด้านล่างของกล่องข้อความ)

  • เพื่อจัดตำแหน่งกล่องข้อความ คลิกระงับ และจากนั้น เมื่อตัวชี้กลายเป็นแบบ ลูกศรสี่หัว ลากกล่องข้อความตำแหน่งที่ตั้งใหม่

หมายเหตุ: ถ้าคุณมีออกกล่องข้อความหลาย ๆ กล่อง คุณสามารถลิงก์เหล่านั้นเข้าด้วยกันเพื่อให้ข้อความจะไหลจากกล่องหนึ่งไปยังอีก คุณสามารถลิงก์ล่องข้อความว่างไปยังตำแหน่งที่คุณได้เลือกไว้เท่านั้น การทำเช่นนี้ คลิกที่กล่องข้อความที่คุณต้องลิงก์ไปยังกล่องข้อความอื่น แล้ว บนแท็บรูปแบบรูปร่าง คลิ กสร้างลิงก์

คัดลอกกล่องข้อความ

 1. คลิกที่กล่องข้อความที่คุณต้องการคัดลอก

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ตัวชี้อยู่บนเส้นขอบ ของกล่องข้อความ และไม่แทรกภาย ในกล่องข้อความ ถ้าเคอร์เซอร์ไม่อยู่บนเส้นขอบ ข้อความภายในกล่องข้อความจะถูกคัดลอก และกล่องข้อความไม่

 2. กดควบคุม + คลิ จากนั้น คลิสำเนา หรือ กด คำสั่ง + c

 3. คลิกที่ตำแหน่งในเอกสารของคุณที่คุณต้องการวางกล่องข้อความ ตัวควบคุมกด + คลิ จากนั้น คลิกวาง หรือ กด คำสั่ง + V

เอากล่องข้อความออก

 • คลิกเส้นขอบของกล่องข้อความที่คุณต้องการลบ แล้วกด Delete

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ตัวชี้อยู่บนเส้นขอบ ของกล่องข้อความ และไม่แทรกภาย ในกล่องข้อความ ถ้าเคอร์เซอร์ไม่อยู่บนเส้นขอบ กด DELETE จะลบข้อความภายในกล่องข้อความและกล่องข้อความไม่

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×