ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

เพิ่ม คัดลอก หรือลบกล่องข้อความ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถเพิ่ม คัดลอก หรือลบกล่องข้อความในแอปพลิเคชัน Microsoft Office ของคุณได้ กล่องข้อความช่วยให้คุณเพิ่มข้อความได้ทุกที่ในไฟล์ของคุณ เช่น คุณสามารถสร้างข้อความอ้างอิงหรือแถบข้างที่ดึงดูดความสนใจให้กับข้อมูลสำคัญได้

เพิ่มกล่องข้อความ

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการเพิ่มกล่องข้อความ ให้เลือกแอปพลิเคชันจากรายการดร็อปดาวน์

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก กล่องข้อความ

  ปุ่มกล่องข้อความในกลุ่มข้อความ

 2. ในเวิร์กชีต ให้คลิกแล้วลากเพื่อวาดกล่องข้อความตามขนาดที่คุณต้องการ

 3. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความ ให้คลิกภายในกล่องและพิมพ์หรือวางข้อความของคุณ

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อความในกล่องข้อความ ให้เลือกข้อความ และใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบในกลุ่ม ฟอนต์ บนแท็บ หน้าแรก

   ตัวเลือกในกลุ่มฟอนต์

  • เมื่อต้องการจัดตำแหน่งกล่องข้อความ ให้คลิกที่กล่องข้อความนั้น จากนั้นเมื่อตัวชี้เปลี่ยนเป็นรูปลูกศรไขว้ ( ลูกศรสี่หัว ) ให้ลากกล่องข้อความนั้นไปยังตำแหน่งใหม่

  • นอกจากนี้ คุณยังสามารถ เปลี่ยนหรือเอาเส้นขอบออกจากกล่องข้อความหรือรูปร่าง ได้อีกด้วย

ด้านบนของเพจ

 1. คลิกในเนื้อความของข้อความอีเมลที่เปิดอยู่

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก กล่องข้อความ แล้วคลิก วาดกล่องข้อความ

  เมนูกล่องข้อความในกลุ่มข้อความ

 3. คลิกและลากในเนื้อหาข้อความเพื่อวาดกล่องข้อความให้มีขนาดตามที่คุณต้องการ

 4. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความ ให้คลิกภายในกล่องและพิมพ์หรือวางข้อความของคุณ

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อความในกล่องข้อความ ให้เลือกข้อความ แล้วใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบในกลุ่ม ข้อความพื้นฐาน บนแท็บ ข้อความ

   ตัวเลือกในกลุ่มข้อความพื้นฐาน

  • เมื่อต้องการจัดตำแหน่งกล่องข้อความ ให้คลิกที่กล่องข้อความนั้น จากนั้นเมื่อตัวชี้เปลี่ยนเป็น ลูกศรสี่หัว ให้ลากกล่องข้อความนั้นไปยังตำแหน่งใหม่

  • เพื่อควบคุมวิธีการตัดข้อความรอบๆ กล่อง ให้คลิก ตัวเลือกเค้าโครง ปุ่ม ตัวเลือกเค้าโครง จากนั้นเลือกตัวเลือกจากรายการ

   ตัวเลือกเค้าโครงกล่องข้อความ

  • นอกจากนี้ คุณยังสามารถ เปลี่ยนหรือเอาเส้นขอบออกจากกล่องข้อความหรือรูปร่าง ได้อีกด้วย

ด้านบนของเพจ

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก กล่องข้อความ

  ปุ่มกล่องข้อความในกลุ่มข้อความ

 2. คลิกในงานนำเสนอ แล้วลากเพื่อวาดกล่องข้อความให้มีขนาดที่คุณต้องการ

 3. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความ ให้คลิกภายในกล่องและพิมพ์หรือวางข้อความของคุณ

ถ้าคุณไม่ใช้เมาส์

 1. ให้กด Alt+N เพื่อไปที่แท็บ แทรก

 2. ใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายไปยังปุ่ม กล่องข้อความ

 3. กด Ctrl+Enter เพื่อเพิ่มกล่องข้อความลงในสไลด์แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อความในกล่องข้อความ ให้เลือกข้อความ และใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบในกลุ่ม ฟอนต์ บนแท็บ หน้าแรก

   ตัวเลือกในกลุ่มฟอนต์

  • เมื่อต้องการจัดตำแหน่งกล่องข้อความ ให้คลิกที่กล่องข้อความนั้น จากนั้นเมื่อตัวชี้เปลี่ยนเป็น ลูกศรสี่หัว ให้ลากกล่องข้อความนั้นไปยังตำแหน่งใหม่

  • นอกจากนี้ คุณยังสามารถ เปลี่ยนหรือเอาเส้นขอบออกจากกล่องข้อความหรือรูปร่าง ได้อีกด้วย

ด้านบนของเพจ

 1. ในโครงการที่มีแผนภูมิแกนต์ ให้คลิกที่แท็บ รูปแบบ และคลิก รูปวาด

 2. คลิก กล่องข้อความ แล้วลากในแผนภูมิแกนต์เพื่อวาดกล่องข้อความลงไปในขนาดที่คุณต้องการ

 3. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความ ให้คลิกภายในกล่องและพิมพ์หรือวางข้อความของคุณ

  หมายเหตุ: 

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก กล่องข้อความ แล้วเลือกกล่องข้อความที่จัดรูปแบบไว้แล้วอย่างน้อยหนึ่งกล่องจากรายการ จากนั้นคลิก กล่องข้อความเพิ่มเติมจาก Office.com หรือคลิก วาดกล่องข้อความ

  ปุ่มกล่องข้อความในกลุ่มข้อความ

 2. ถ้าคุณคลิก วาดกล่องข้อความ ให้คลิกในเอกสาร แล้วลากเพื่อวาดกล่องข้อความให้มีขนาดที่คุณต้องการ

 3. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความ ให้คลิกภายในกล่องและพิมพ์หรือวางข้อความของคุณ

ถ้าคุณไม่ใช้เมาส์

 1. กดแล้วปล่อย ALT, N แล้วตามด้วย X

 2. กดแป้นลูกศรเพื่อเลือกกล่องข้อความที่คุณต้องการ แล้วกด ENTER

 3. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

 4. เมื่อคุณพิมพ์เสร็จและต้องการกลับไปแก้ไขข้อความในเอกสารของคุณ ให้กด ESC

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อความในกล่องข้อความ ให้เลือกข้อความ แล้วใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบในกลุ่ม ฟอนต์ บนแท็บ หน้าแรก

   ตัวเลือกในกลุ่มฟอนต์

   เมื่อต้องการจัดรูปแบบตัวกล่องข้อความเอง ให้ใช้คำสั่งบนแท็บบริบท รูปแบบ ที่ปรากฏขึ้นภายใต้ เครื่องมือการวาด เมื่อคุณเลือกกล่องข้อความ

  • เมื่อต้องการจัดตำแหน่งกล่องข้อความ ให้คลิกที่กล่องข้อความนั้น จากนั้นเมื่อตัวชี้เปลี่ยนเป็น ลูกศรสี่หัว ให้ลากกล่องข้อความนั้นไปยังตำแหน่งใหม่

  • นอกจากนี้ คุณยังสามารถ เปลี่ยนหรือเอาเส้นขอบออกจากกล่องข้อความหรือรูปร่าง ได้อีกด้วย

  • ถ้าคุณมีกล่องข้อความหลายกล่อง คุณสามารถลิงก์กล่องข้อความเหล่านั้นเข้าด้วยกันได้เพื่อให้ข้อความต่อเนื่องจากกล่องหนึ่งไปยังอีกกล่องหนึ่ง คลิกอย่างน้อยหนึ่งกล่องข้อความและบนแท็บ รูปแบบ ภายใต้ เครื่องมือการวาด ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก สร้างลิงก์

   แท็บ รูปแบบ ภายใต้ เครื่องมือการวาด ใน Ribbon ของ Word 2010

ด้านบนของเพจ

คัดลอกกล่องข้อความ

 1. คลิกเส้นขอบของกล่องข้อความที่คุณต้องการคัดลอก

 2. กด Ctrl+C

  หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวชี้อยู่บนเส้นขอบของกล่องข้อความ ไม่ใช่อยู่ข้างในกล่อง ถ้าตัวชี้อยู่ข้างใน การกด Ctrl+C จะคัดลอกข้อความ ไม่ใช่กล่องข้อความ

 3. เลือกตำแหน่ง แล้วกด CTRL + V เพื่อวางกล่องข้อความ

ลบกล่องข้อความ

 • คลิกเส้นขอบของกล่องข้อความที่คุณต้องการลบ แล้วกด Delete

  หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวชี้อยู่บนเส้นขอบของกล่องข้อความ ไม่ใช่อยู่ข้างในกล่อง ถ้าตัวชี้อยู่ข้างในกล่อง การกด Delete จะลบข้อความที่อยู่ในกล่องข้อความ ไม่ใช่กล่อง

เพิ่มกล่องข้อความ

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการเพิ่มกล่องข้อความ ให้เลือกแอปพลิเคชันจากรายการดร็อปดาวน์

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก กล่องข้อความ

  กลุ่ม ข้อความ บนแท็บ แทรก ใน Ribbon ของ Excel 2010

 2. คลิกในเวิร์กชีต แล้วลากเพื่อวาดกล่องข้อความให้มีขนาดที่คุณต้องการ

 3. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความลงในกล่องข้อความ ให้คลิกภายในกล่องข้อความ แล้วพิมพ์หรือวางข้อความนั้น

  หมายเหตุ: 

ด้านบนของเพจ

 1. คลิกในเนื้อความของข้อความอีเมลที่เปิดอยู่

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก กล่องข้อความ แล้วคลิก วาดกล่องข้อความ

  เมนูกล่องข้อความในกลุ่มข้อความ

 3. คลิกและลากในเนื้อหาข้อความเพื่อวาดกล่องข้อความให้มีขนาดตามที่คุณต้องการ

 4. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความ ให้คลิกภายในกล่องและพิมพ์หรือวางข้อความของคุณ

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อความในกล่องข้อความ ให้เลือกข้อความ แล้วใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบในกลุ่ม ข้อความพื้นฐาน บนแท็บ ข้อความ

   ตัวเลือกในกลุ่มข้อความพื้นฐาน

  • เมื่อต้องการจัดตำแหน่งกล่องข้อความ ให้คลิกที่กล่องข้อความนั้น จากนั้นเมื่อตัวชี้เปลี่ยนเป็น ลูกศรสี่หัว ให้ลากกล่องข้อความนั้นไปยังตำแหน่งใหม่

  • เพื่อควบคุมวิธีการตัดข้อความรอบๆ กล่อง ให้คลิก ตัวเลือกเค้าโครง ปุ่ม ตัวเลือกเค้าโครง จากนั้นเลือกตัวเลือกจากรายการ

   ตัวเลือกเค้าโครงกล่องข้อความ

  • นอกจากนี้ คุณยังสามารถ เปลี่ยนหรือเอาเส้นขอบออกจากกล่องข้อความหรือรูปร่าง ได้อีกด้วย

ด้านบนของเพจ

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก กล่องข้อความ

  กลุ่ม ข้อความ บนแท็บ แทรก ใน Ribbon ของ PowerPoint 2010

 2. คลิกในงานนำเสนอ แล้วลากเพื่อวาดกล่องข้อความให้มีขนาดที่คุณต้องการ

 3. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความลงในกล่องข้อความ ให้คลิกภายในกล่องข้อความ แล้วพิมพ์หรือวางข้อความนั้น

  หมายเหตุ: 

ด้านบนของเพจ

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก กล่องข้อความ แล้วคลิก วาดกล่องข้อความ

 2. คลิกในเอกสาร แล้วลากเพื่อวาดกล่องข้อความให้มีขนาดที่คุณต้องการ

 3. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความลงในกล่องข้อความ ให้คลิกภายในกล่องข้อความ แล้วพิมพ์หรือวางข้อความนั้น

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณมีปัญหาในการพิมพ์กล่องข้อความ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องกาเครื่องหมาย พิมพ์รูปวาดที่สร้างขึ้นใน Word ถูกเลือกอยู่

   เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้คลิกแท็บ ไฟล์ คลิก ตัวเลือก แล้วคลิก แสดง จากนั้นภายใต้ ตัวเลือกการพิมพ์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย พิมพ์รูปวาดที่สร้างขึ้นใน Word

  • เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อความในกล่องข้อความ ให้เลือกข้อความ และใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบในกลุ่ม ฟอนต์ บนแท็บ หน้าแรก

   กลุ่ม ฟอนต์ บนแท็บ หน้าแรก ใน Ribbon ของ Word 2010

  • เมื่อต้องการจัดตำแหน่งกล่องข้อความ ให้คลิกที่กล่องข้อความนั้น จากนั้นเมื่อตัวชี้เปลี่ยนเป็น ลูกศรสี่หัว ให้ลากกล่องข้อความนั้นไปยังตำแหน่งใหม่

  • นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนเส้นขอบกล่องข้อความหรือรูปร่างหรือเอาเส้นขอบกล่องข้อความหรือรูปร่างออกได้อีกด้วย

  • ถ้าคุณมีกล่องข้อความหลายกล่อง คุณสามารถลิงก์กล่องข้อความเหล่านั้นเข้าด้วยกันได้เพื่อให้ข้อความต่อเนื่องจากกล่องหนึ่งไปยังอีกกล่องหนึ่ง คลิกกล่องข้อความอย่างน้อยหนึ่งกล่อง และบนแท็บ รูปแบบ ภายใต้ เครื่องมือการวาด ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก สร้างลิงก์

   แท็บ รูปแบบ ภายใต้ เครื่องมือการวาด ใน Ribbon ของ Word 2010

ด้านบนของเพจ

คัดลอกกล่องข้อความ

 1. คลิกเส้นขอบของกล่องข้อความที่คุณต้องการคัดลอก

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก คัดลอก ปุ่ม คัดลอก

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ตัวชี้ไม่ได้อยู่ภายในกล่องข้อความ แต่อยู่บนเส้นขอบของกล่องข้อความ ถ้าตัวชี้ไม่ได้อยู่บนเส้นขอบ การกด คัดลอก จะคัดลอกข้อความที่อยู่ในกล่องข้อความโดยไม่ได้คัดลอกกล่องข้อความนั้น

 3. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก วาง

  กลุ่ม คลิปบอร์ด บนแท็บ หน้าแรก

ลบกล่องข้อความ

 • คลิกเส้นขอบของกล่องข้อความที่คุณต้องการลบ แล้วกด Delete

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวชี้ไม่ได้อยู่ภายในกล่องข้อความ แต่อยู่บนเส้นขอบของกล่องข้อความ ถ้าตัวชี้ไม่ได้อยู่บนเส้นขอบ การกด DELETE จะลบข้อความที่อยู่ในกล่องข้อความโดยไม่ได้ลบกล่องข้อความนั้น

เพิ่มกล่องข้อความ

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการเพิ่มกล่องข้อความ ให้เลือกแอปพลิเคชันจากรายการดร็อปดาวน์

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก กล่องข้อความ

  รูป Ribbon ของ Excel

 2. คลิกในเวิร์กชีต แล้วลากเพื่อวาดกล่องข้อความให้มีขนาดที่คุณต้องการ

 3. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความลงในกล่องข้อความ ให้คลิกภายในกล่องข้อความ แล้วพิมพ์หรือวางข้อความนั้น

  หมายเหตุ: 

ด้านบนของเพจ

 1. ในข้อความอีเมล บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก กล่องข้อความ แล้วคลิก วาดกล่องข้อความ

  กลุ่มรูปแบบ

 2. คลิกในข้อความอีเมล จากนั้นลากเพื่อวาดขนาดกล่องข้อความที่คุณต้องการ

 3. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความลงในกล่องข้อความ ให้คลิกภายในกล่องข้อความ แล้วพิมพ์หรือวางข้อความนั้น

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อความในกล่องข้อความ ให้ใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบในกลุ่ม ฟอนต์ บนแท็บ จัดรูปแบบข้อความ

   รูป Ribbon ของ Outlook

  • เมื่อต้องการจัดตำแหน่งกล่องข้อความ ให้คลิกที่กล่องข้อความนั้น จากนั้นเมื่อตัวชี้เปลี่ยนเป็น ลูกศรสี่หัว ให้ลากกล่องข้อความนั้นไปยังตำแหน่งใหม่

  • คุณสามารถ เปลี่ยนหรือเอาเส้นขอบออกจากกล่องข้อความหรือรูปร่าง หรือ เพิ่มสีเติมหรือเอฟเฟ็กต์ลงในรูปร่างหรือกล่องข้อความ

  • ถ้าคุณมีกล่องข้อความหลายกล่อง คุณสามารถลิงก์กล่องข้อความเหล่านั้นเข้าด้วยกันได้เพื่อให้ข้อความต่อเนื่องจากกล่องหนึ่งไปยังอีกกล่องหนึ่ง คลิกกล่องข้อความอย่างน้อยหนึ่งกล่อง และบนแท็บ รูปแบบ ภายใต้ เครื่องมือกล่องข้อความ ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก สร้างลิงก์

   เครื่องมือกล่องข้อความ - แท็บรูปแบบ

ด้านบนของเพจ

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก กล่องข้อความ

  รูป Ribbon ของ PowerPoint

 2. คลิกในงานนำเสนอ แล้วลากเพื่อวาดกล่องข้อความให้มีขนาดที่คุณต้องการ

 3. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความลงในกล่องข้อความ ให้คลิกภายในกล่องข้อความ แล้วพิมพ์หรือวางข้อความนั้น

  หมายเหตุ: 

ด้านบนของเพจ

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก กล่องข้อความ แล้วคลิก วาดกล่องข้อความ

  รูป Ribbon ของ Word

 2. คลิกในเอกสาร แล้วลากเพื่อวาดกล่องข้อความให้มีขนาดที่คุณต้องการ

 3. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความลงในกล่องข้อความ ให้คลิกภายในกล่องข้อความ แล้วพิมพ์หรือวางข้อความนั้น

  หมายเหตุ: 

ด้านบนของเพจ

คัดลอกกล่องข้อความ

 1. คลิกเส้นขอบของกล่องข้อความที่คุณต้องการคัดลอก

 2. คลิกขวาแล้วเลือก คัดลอก จากเมนู

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ตัวชี้ไม่ได้อยู่ภายในกล่องข้อความ แต่อยู่บนเส้นขอบของกล่องข้อความ ถ้าตัวชี้ไม่ได้อยู่บนเส้นขอบ การกด คัดลอก จะคัดลอกข้อความที่อยู่ในกล่องข้อความโดยไม่ได้คัดลอกกล่องข้อความนั้น

 3. วางเคอร์เซอร์ในบริเวณที่คุณต้องการวางกล่องข้อความที่คัดลอกไว้ คลิกขวา จากนั้นคลิก วาง

  กลุ่ม คลิปบอร์ด บนแท็บ หน้าแรก

ลบกล่องข้อความ

 • คลิกเส้นขอบของกล่องข้อความที่คุณต้องการลบ แล้วกด Delete

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวชี้ไม่ได้อยู่ภายในกล่องข้อความ แต่อยู่บนเส้นขอบของกล่องข้อความ ถ้าตัวชี้ไม่ได้อยู่บนเส้นขอบ การกด DELETE จะลบข้อความที่อยู่ในกล่องข้อความโดยไม่ได้ลบกล่องข้อความนั้น

 • เมื่อต้องการลบกล่องกาเครื่องหมายหลายกล่องพร้อมกัน ให้กด CTRL ค้างไว้ แล้วคลิกขอบของแต่ละกล่อง จากนั้นกด DELETE

 • เมื่อต้องการลบกล่องข้อความแต่บันทึกข้อความภายในไว้ ให้เลือกข้อความภายในกล่องข้อความ จากนั้นกด CTRL+C เพื่อคัดลอกข้อความไปบนคลิปบอร์ดก่อนที่คุณจะลบกล่องข้อความ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×