เพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ไปยังสไลด์

คุณสามารถเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ไปยังงานนำเสนอของคุณเพื่อทำสิ่งต่างๆ ได้มากมาย คุณสามารถใช้ลิงก์เพื่อไปยังตำแหน่งอื่นในงานนำเสนอของคุณ เปิดงานนำเสนออื่น ไปยังเว็บ เปิดไฟล์ใหม่ หรือสร้างข้อความไปยังที่อยู่อีเมลได้อย่างรวดเร็ว

ลิงก์ไปยังอีกสไลด์หนึ่งในงานนำเสนอเดียวกัน

 1. ในมุมมองปกติ ให้เลือกข้อความ รูปร่าง หรือรูปภาพที่คุณต้องการใช้เป็นไฮเปอร์ลิงก์

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ลิงก์ ให้คลิก ไฮเปอร์ลิงก์

  มุมมองของ Ribbon แสดงแท็บ แทรก และปุ่ม ไฮเปอร์ลิงก์
 3. ในกล่องโต้ตอบ แทรกไฮเปอร์ลิงก์ ภายใต้ ลิงก์ไปยัง ให้คลิก ตำแหน่งในเอกสารนี้

  แสดงกล่องโต้ตอบที่มีการแทรกลิงก์ในเอกสารเดียวกันที่ถูกเลือก
 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการลิงก์ไปยังสไลด์ในงานนำเสนอปัจจุบัน ภายใต้ เลือกตำแหน่งในเอกสารนี้ ให้คลิกสไลด์ที่จะเป็นปลายทางของไฮเปอร์ลิงก์

  • เมื่อต้องการลิงก์ไปยังการนำเสนอแบบกำหนดเอง (กลุ่มสไลด์ที่เลือก) ในงานนำเสนอปัจจุบัน ภายใต้ เลือกตำแหน่งในเอกสารนี้ ภายใต้ การนำเสนอแบบกำหนดเอง ให้คลิกการนำเสนอแบบกำหนดเองที่จะเป็นปลายทางของไฮเปอร์ลิงก์ จากนั้น ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นำเสนอและย้อนกลับ

สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้ดู เปลี่ยนสีของข้อความไฮเปอร์ลิงก์ และ นำเส้นใต้ออกจากข้อความไฮเปอร์ลิงก์

ลิงก์ไปยังสไลด์ในอีกงานนำเสนอหนึ่ง

ทำให้ลิงก์ของคุณทำงานได้:    ถ้าคุณเพิ่มลิงก์จากงานนำเสนอของคุณไปยังงานนำเสนออื่น แล้วคัดลอกงานนำเสนอของคุณไปยังพีซีเครื่องอื่น ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคัดลอกงานนำเสนออื่นดังกล่าวไปยังโฟลเดอร์เดียวกัน ถ้าคุณไม่ได้คัดลอกงานนำเสนอที่คุณลิงก์ไป หรือถ้าคุณเปลี่ยนชื่อ ย้าย หรือลบงานนำเสนอนั้น ลิงก์จะไม่ทำงาน

 1. ในมุมมองปกติ ให้เลือกข้อความ รูปร่าง หรือรูปภาพที่คุณต้องการใช้เป็นไฮเปอร์ลิงก์

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ลิงก์ ให้คลิก ไฮเปอร์ลิงก์

 3. ภายใต้ ลิงก์ไปยัง ให้คลิก ไฟล์หรือเว็บเพจที่มีอยู่แล้ว

 4. ค้นหาและเลือกไฟล์งานนำเสนอที่มีสไลด์ที่คุณต้องการลิงก์ไปถึง

 5. คลิก บุ๊กมาร์ก แล้วคลิกชื่อของสไลด์ที่คุณต้องการลิงก์ไปถึง

  แสดงกล่องโต้ตอบที่มีการแทรกลิงก์ไปยังไฟล์อื่นที่ถูกเลือก

ลิงก์ไปยังที่อยู่อีเมล

 1. ในมุมมองปกติ ให้เลือกข้อความ รูปร่าง หรือรูปภาพที่คุณต้องการใช้เป็นไฮเปอร์ลิงก์

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ลิงก์ ให้คลิก ไฮเปอร์ลิงก์

 3. ภายใต้ ลิงก์ไปยัง ให้คลิก ที่อยู่อีเมล

 4. ในกล่อง ที่อยู่อีเมล ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการลิงก์ หรือในกล่อง ที่อยู่อีเมลที่ใช้ล่าสุด ให้คลิกที่อยู่อีเมล

 5. ในกล่อง ชื่อเรื่อง ให้พิมพ์ชื่อเรื่องของข้อความอีเมล

  แสดงกล่องโต้ตอบที่มีการแทรกลิงก์ไปยังอีเมลที่ถูกเลือก

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือไฟล์จากเว็บ

 1. ในมุมมองปกติ ให้เลือกข้อความ รูปร่าง หรือรูปภาพที่คุณต้องการใช้เป็นไฮเปอร์ลิงก์

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ลิงก์ ให้คลิก ไฮเปอร์ลิงก์

 3. ภายใต้ ลิงก์ไปยัง ให้คลิก ไฟล์หรือเว็บเพจที่มีอยู่ แล้วคลิก เรียกดูเว็บ รูปภาพปุ่ม

  แสดงกล่องโต้ตอบที่มีตัวเลือกเพื่อแทรกลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่เลือก
 4. ระบุตำแหน่งที่ตั้งและเลือกหน้า ไซต์ หรือไฟล์ที่คุณต้องการลิงก์ไปยัง แล้วคลิก ตกลง

ลิงก์ไปยังไฟล์ใหม่

 1. ในมุมมองปกติ ให้เลือกข้อความ รูปร่าง หรือรูปภาพที่คุณต้องการใช้เป็นไฮเปอร์ลิงก์

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ลิงก์ ให้คลิก ไฮเปอร์ลิงก์

 3. ภายใต้ ลิงก์ไปยัง ให้คลิก สร้างเอกสารใหม่

 4. ในกล่อง ชื่อเอกสารใหม่ ให้พิมพ์ชื่อไฟล์ที่คุณต้องการสร้างและลิงก์ไปยัง

  ถ้าคุณต้องการสร้างเอกสารในตำแหน่งอื่น ภายใต้ เส้นทางแบบเต็ม ให้คลิก เปลี่ยน แล้วเรียกดูตำแหน่งที่คุณต้องการสร้างไฟล์ จากนั้นคลิก ตกลง

 5. ภายใต้ แก้ไขเมื่อใด ให้คลิกว่าคุณต้องการ แก้ไขเอกสารใหม่ในภายหลัง หรือ แก้ไขเอกสารใหม่ทันที

  กล่องโต้ตอบที่คุณสามารถลิงก์ไปยังเอกสารใหม่

ดูเพิ่มเติม

นำเส้นใต้ออกจากข้อความไฮเปอร์ลิงก์

เปลี่ยนสีของข้อความการเชื่อมโยงหลายมิติ

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×