เพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ไปยังสไลด์

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

วิธีเร็วที่สุดในการสร้างไฮเปอร์ลิงก์เว็บพื้นฐานบนภาพนิ่งPowerPoint จะกด ENTER หลังจากที่คุณพิมพ์อยู่ของเว็บเพจที่มีอยู่ (เช่น http://www.contoso.com)

Office Insidersสามารถเปลี่ยนสีของไฮเปอร์ลิงก์ขณะนี้

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนการแสดงข้อความของคุณได้สร้างลิงก์ คลิกขวา และแก้ไขลิงก์ ที่เลือก

คุณสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจ ลิงก์ไปยังตำแหน่งอื่นในงานนำเสนอของคุณ เปิดงานนำเสนออื่น เปิดไฟล์ใหม่ หรือข้อความไปยังที่อยู่อีเมลที่เริ่มต้น

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือไฟล์จากเว็บ

 1. ในมุมมองปกติ ให้เลือกข้อความ รูปร่าง หรือรูปภาพที่คุณต้องการใช้เป็นไฮเปอร์ลิงก์

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ลิงก์ ให้คลิก ไฮเปอร์ลิงก์

 3. ภายใต้ ลิงก์ไปยัง ให้คลิก ไฟล์หรือเว็บเพจที่มีอยู่ แล้วคลิก เรียกดูเว็บ รูปภาพปุ่ม

  แสดงกล่องโต้ตอบที่มีตัวเลือกเพื่อแทรกลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่เลือก
 4. ระบุตำแหน่งที่ตั้งและเลือกหน้า ไซต์ หรือไฟล์ที่คุณต้องการลิงก์ไปยัง แล้วคลิก ตกลง

 1. ในมุมมองปกติ ให้เลือกข้อความ รูปร่าง หรือรูปภาพที่คุณต้องการใช้เป็นไฮเปอร์ลิงก์

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ลิงก์ ให้คลิก ไฮเปอร์ลิงก์

  มุมมองของ Ribbon แสดงแท็บ แทรก และปุ่ม ไฮเปอร์ลิงก์
 3. ในกล่องโต้ตอบ แทรกไฮเปอร์ลิงก์ ภายใต้ ลิงก์ไปยัง ให้คลิก ตำแหน่งในเอกสารนี้

  แสดงกล่องโต้ตอบที่มีการแทรกลิงก์ในเอกสารเดียวกันที่ถูกเลือก
 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการลิงก์ไปยังสไลด์ในงานนำเสนอปัจจุบัน ภายใต้ เลือกตำแหน่งในเอกสารนี้ ให้คลิกสไลด์ที่จะเป็นปลายทางของไฮเปอร์ลิงก์

  • เมื่อต้องการลิงก์ไปยังการนำเสนอแบบกำหนดเอง (กลุ่มสไลด์ที่เลือก) ในงานนำเสนอปัจจุบัน ภายใต้ เลือกตำแหน่งในเอกสารนี้ ภายใต้ การนำเสนอแบบกำหนดเอง ให้คลิกการนำเสนอแบบกำหนดเองที่จะเป็นปลายทางของไฮเปอร์ลิงก์ จากนั้น ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นำเสนอและย้อนกลับ

สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้ดู เปลี่ยนสีของข้อความไฮเปอร์ลิงก์ และ นำเส้นใต้ออกจากข้อความไฮเปอร์ลิงก์

ทำให้ลิงก์ของคุณทำงานได้:    ถ้าคุณเพิ่มลิงก์จากงานนำเสนอของคุณไปยังงานนำเสนออื่น แล้วคัดลอกงานนำเสนอของคุณไปยังพีซีเครื่องอื่น ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคัดลอกงานนำเสนออื่นดังกล่าวไปยังโฟลเดอร์เดียวกัน ถ้าคุณไม่ได้คัดลอกงานนำเสนอที่คุณลิงก์ไป หรือถ้าคุณเปลี่ยนชื่อ ย้าย หรือลบงานนำเสนอนั้น ลิงก์จะไม่ทำงาน

 1. ในมุมมองปกติ ให้เลือกข้อความ รูปร่าง หรือรูปภาพที่คุณต้องการใช้เป็นไฮเปอร์ลิงก์

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ลิงก์ ให้คลิก ไฮเปอร์ลิงก์

 3. ภายใต้ ลิงก์ไปยัง ให้คลิก ไฟล์หรือเว็บเพจที่มีอยู่แล้ว

 4. ค้นหาและเลือกไฟล์งานนำเสนอที่มีสไลด์ที่คุณต้องการลิงก์ไปถึง

 5. คลิก บุ๊กมาร์ก แล้วคลิกชื่อของสไลด์ที่คุณต้องการลิงก์ไปถึง

  แสดงกล่องโต้ตอบที่มีการแทรกลิงก์ไปยังไฟล์อื่นที่ถูกเลือก

 1. ในมุมมองปกติ ให้เลือกข้อความ รูปร่าง หรือรูปภาพที่คุณต้องการใช้เป็นไฮเปอร์ลิงก์

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ลิงก์ ให้คลิก ไฮเปอร์ลิงก์

 3. ภายใต้ ลิงก์ไปยัง ให้คลิก ที่อยู่อีเมล

 4. ในกล่อง ที่อยู่อีเมล ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการลิงก์ หรือในกล่อง ที่อยู่อีเมลที่ใช้ล่าสุด ให้คลิกที่อยู่อีเมล

 5. ในกล่อง ชื่อเรื่อง ให้พิมพ์ชื่อเรื่องของข้อความอีเมล

  แสดงกล่องโต้ตอบที่มีการแทรกลิงก์ไปยังอีเมลที่ถูกเลือก

 1. ในมุมมองปกติ ให้เลือกข้อความ รูปร่าง หรือรูปภาพที่คุณต้องการใช้เป็นไฮเปอร์ลิงก์

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ลิงก์ ให้คลิก ไฮเปอร์ลิงก์

 3. ภายใต้ ลิงก์ไปยัง ให้คลิก สร้างเอกสารใหม่

 4. ในกล่องชื่อเอกสารใหม่ พิมพ์ชื่อของไฟล์ที่คุณต้องการสร้าง และลิงก์ไปยัง

  ถ้าคุณต้องการสร้างเอกสารในตำแหน่งอื่น ภายใต้ เส้นทางแบบเต็ม ให้คลิก เปลี่ยน แล้วเรียกดูตำแหน่งที่คุณต้องการสร้างไฟล์ จากนั้นคลิก ตกลง

 5. ภายใต้ แก้ไขเมื่อใด ให้คลิกว่าคุณต้องการ แก้ไขเอกสารใหม่ในภายหลัง หรือ แก้ไขเอกสารใหม่ทันที

  กล่องโต้ตอบที่คุณสามารถลิงก์ไปยังเอกสารใหม่

ดูเพิ่มเติม

นำเส้นใต้ออกจากข้อความไฮเปอร์ลิงก์

เปลี่ยนสีของข้อความไฮเปอร์ลิงก์ทั่วทั้งงานนำเสนอ

คุณสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจ ลิงก์ไปยังตำแหน่งอื่นในงานนำเสนอของคุณ เปิดงานนำเสนออื่น หรือข้อความไปยังที่อยู่อีเมลที่เริ่มต้น

2016

เลือกส่วนหัวที่ด้านล่างนี้เพื่อเปิดสมุดงาน และดูคำแนะนำโดยละเอียด

เมื่อต้องการเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจ

 1. ในมุมมองปกติ ให้เลือกข้อความ รูปร่าง หรือรูปภาพที่คุณต้องการใช้เป็นไฮเปอร์ลิงก์

 2. บนแท็บ แทรก ให้คลิก การเชื่อมโยงหลายมิติ

  กล่องโต้ตอบแทรกไฮเปอร์ลิงก์ ปรากฏขึ้น

  กล่องโต้ตอบไฮเปอร์ลิงก์ Office for Mac

  1 - ข้อความที่จะแสดง: ข้อความเชื่อมโยงในเอกสาร

  2 - คำแนะนำ: ข้อความที่แสดงเมื่อคุณชี้เมาส์ของคุณที่มีการเชื่อมโยงข้อความบนสไลด์

 3. ใส่อยู่เว็บในกล่องที่อยู่ (ตัวอย่าง: https://www.contoso.com)

การเปลี่ยนสีของไฮเปอร์ลิงก์

ฟีเจอร์ใหม่นี้จะพร้อมใช้งานในเวอร์ชันPowerPoint 2016 for Mac 16.14.18061000 ค้นหาเวอร์ชัน Office ของคุณ

 1. เลือกไฮเปอร์ลิงก์ที่คุณต้องการสีใหม่

 2. บนแท็บหน้าแรก ของ ribbon เลือกลูกศรถัดจากปุ่มสีฟอนต์ ลงเพื่อเปิดเมนูของสี

  เลือกสีฟอนต์
 3. เลือกสีคุณต้องการเชื่อมโยงหลายมิติ

 1. ใน กล่องโต้ตอบการแทรกการเชื่อมโยงหลายมิติ คลิกที่เอกสารนี้

 2. ภายใต้ การเลือกตำแหน่งในเอกสารนี้ คลิกสไลด์ที่คุณต้องการเชื่อมโยง

 1. ในกล่องโต้ตอบการแทรกการเชื่อมโยงหลายมิติ คลิกที่ เว็บเพจหรือไฟล์นี้

 2. คลิก เลือก แล้ว คลิกงานนำเสนอหรือไฟล์ที่คุณต้องการเชื่อมโยง

  หมายเหตุ: PowerPoint for Mac ไม่สามารถเชื่อมโยงไปยังสไลด์ในงานนำเสนออื่น

 1. ใน กล่องโต้ตอบการแทรกการเชื่อมโยงหลายมิติ คลิกที่ อีเมลแอดเดรส

 2. ในกล่อง อีเมลแอดเดรส ให้พิมพ์อีเมลแอดเดรสที่คุณต้องการเชื่อมโยง หรือในกล่อง อีเมลแอดเดรสที่เพิ่งใช้ ให้คลิกอีเมลแอดเดรส

 3. ในกล่อง ชื่อเรื่อง ให้พิมพ์ชื่อเรื่องของข้อความอีเมล

2011

เลือกส่วนหัวที่ด้านล่างนี้เพื่อเปิดสมุดงาน และดูคำแนะนำโดยละเอียด

 1. เลือกข้อความหรือวัตถุที่คุณต้องการทำให้เป็นไฮเปอร์ลิงก์

 2. บนแท็บ หน้าแรก ใน แทรก คลิกข้อความ แล้วคลิก ไฮเปอร์ลิงก์

  กลุ่ม แทรก บนแท็บ หน้าแรก

 3. ในกล่อง ลิงก์ไปยัง ใส่เว็บแอดเดรส

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการลิงก์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการบนเว็บเพจ คลิกแท็บ เว็บเพจ จากนั้นภายใต้ จุดยึด ให้ทำตามคำแนะนำ

คุณสามารถเพิ่มข้อความหรือวัตถุเป็นไฮเปอร์ลิงก์ที่เปิดขึ้นมายังสไลด์ในงานนำเสนอ PowerPoint หรือนำเสนอสไลด์แบบกำหนดเอง คุณสามารถเชื่อมโยงกับเอกสาร Word เวิร์กบุ๊ก Excel ไฟล์ หรืออยู่อีเมล

 1. เลือกข้อความหรือวัตถุที่คุณต้องการทำให้เป็นไฮเปอร์ลิงก์

 2. บนแท็บ หน้าแรก ใน แทรก คลิกข้อความ แล้วคลิก ไฮเปอร์ลิงก์

  กลุ่ม แทรก บนแท็บ หน้าแรก

 3. คลิกแท็บ เอกสาร หรือ อีเมลแอดเดรส เพื่อเลือกชนิดไฮเปอร์ลิงก์ที่คุณต้องการแทรก

 4. ทำตามคำแนะนำเพื่อสร้างลิงก์

  หมายเหตุ: ไฮเปอร์ลิงก์จะทำงานอยู่ในมุมมองการนำเสนอสไลด์

คุณสามารถลิงก์ไปยังต่าง ๆ ในงานนำเสนอ เช่นสไลด์แรก สไลด์สุดท้าย สไลด์ถัดไป หรือชื่อเรื่องของสไลด์

 1. เลือกข้อความหรือวัตถุที่คุณต้องการทำให้เป็นไฮเปอร์ลิงก์

 2. บนแท็บ หน้าแรก ใน แทรก คลิกข้อความ แล้วคลิก ไฮเปอร์ลิงก์

  กลุ่ม แทรก บนแท็บ หน้าแรก

 3. คลิกแท็บ เอกสาร จากนั้นภายใต้ จุดยึด คลิก ค้นหา

 4. เลือกตำแหน่งในเอกสารที่คุณต้องการลิงก์ไป

  หมายเหตุ: ไฮเปอร์ลิงก์จะทำงานอยู่ในมุมมองการนำเสนอสไลด์

การนำเสนอแบบกำหนดเองที่มีไฮเปอร์ลิงก์คือวิธีนำทางที่รวดเร็วไปยังการนำเสนอที่กำหนดเองจากงานนำเสนอหลัก คุณยังสามารถสร้างสไลด์สารบัญเพื่อลิงก์ได้ด้วย การออกแบบงานนำเสนอของคุณด้วยวิธีนี้ช่วยให้คุณสามารถนำทางจากสไลด์สารบัญไปยังส่วนอื่นของงานนำเสนอของคุณ คุณจึงสามารถเลือกได้ว่าจะแสดงส่วนใดแก่ผู้ชมในแต่ละช่วงเวลา คำแนะนำต่อไปนี้อธิบายวิธีสร้างการนำเสนอแบบกำหนดเองหนึ่งรายการขึ้นไป จากนั้นเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์จากงานนำเสนอหลักไปยังการนำเสนอแบบกำหนดเอง

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการสร้างไฮเปอร์ลิงก์จากงานนำเสนอหนึ่งไปยังงานนำเสนออื่นที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง คุณสามารถเพิ่มไฮเปอณ์ลิงก์ไปยังเอกสารอื่นได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู สร้าง แก้ไข หรือนำไฮเปอร์ลิงก์ออก

 1. เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการใช้เพื่อสร้างการนำเสนอแบบกำหนดเองที่มีไฮเปอร์ลิงก์

 2. บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ใน แสดงภาพสไลด์, คลิก การนำเสนอแบบกำหนดเอง แล้วคลิก แก้ไขการนำเสนอแบบกำหนดเอง

  แท็บ การนำเสนอสไลด์ ในกลุ่ม เล่นการนำเสนอสไลด์

 3. คลิก ใหม่

 4. ภายใต้ ภาพนิ่งในงานนำเสนอ ให้คลิกภาพนิ่งที่คุณต้องการรวมไว้ในการนำเสนอแบบกำหนดเอง แล้วคลิก เพิ่ม

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกสไลด์แบบเรียงลำดับหลายแผ่น คลิกสไลดแผ่น์แรก แล้ว กด SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกสไลดแผ่นสุดท้ายที่คุณต้องการเลือก เมื่อต้องการเลือกสไลด์แบบไม่เรียงลำดับหลายแผ่น ให้กด COMMAND ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกแต่ละสไลด์ที่คุณต้องการเลือก

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับที่สไลด์ปรากฏ ภายใต้ สไลด์ในการนำเสนอแบบกำหนดเอง คลิกที่สไลด์หนึ่ง จากนั้นคลิก เปลี่ยนลำดับลูกศรขึ้น  หรือ เปลี่ยนลำดับลูกศรลง  เมื่อต้องการย้ายสไลด์ขึ้นหรือลงในรายการ

 6. พิมพ์ชื่อในกล่อง ชื่อการนำเสนอสไลด์ แล้ว คลิก ตกลง เมื่อต้องการสร้างการนำเสนอแบบกำหนดเองเพิ่มเติมจากสไลด์ใดๆ ในงานนำเสนอของคุณ ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 ถึง 6

 7. เมื่อต้องการสร้างไฮเปอร์ลิงก์จากงานนำเสนอหลักเพื่อสนับสนุนการนำเสนอแบบกำหนดเองในงานนำเสนอของคุณ ให้เลือกข้อความหรือวัตถุที่คุณต้องการแทนไฮเปอร์ลิงก์ คุณยังสามารถสร้างสารบัญและไฮเปอร์ลิงก์จากรายการข้อความแต่ละรายการเป็นการนำทางผ่านทางการนำเสนอแบบกำหนดเองของคุณ เมื่อต้องการทำ ให้แทรกสไลด์แผ่นใหม่ในงานนำเสนอ แล้วพิมพ์สารบัญ และลิงก์จากรายการแต่ละรายการ

 8. บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ใน ตั้งค่า คลิก การตั้งค่าการกระทำ

  แท็บ การนำเสนอสไลด์ กลุ่ม ตั้งค่า

 9. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการกระทำ ให้เลือกวิธีเริ่มต้นการกระทำด้วยการทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 1. เลือกไฮเปอร์ลิงก์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนเมนู แทรก ให้คลิก ไฮเปอร์ลิงก์

 3. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ

 1. เลือกข้อความหรือวัตถุที่ใช้แทนไฮเปอร์ลิงก์ที่คุณต้องการนำออก

 2. บนแท็บ หน้าแรก ใน แทรก คลิกข้อความ แล้วคลิก ไฮเปอร์ลิงก์ จากนั้นคลิก นำลิงก์ออก

  กลุ่ม แทรก บนแท็บ หน้าแรก

 1. เน้นข้อความที่คุณต้องการให้เป็นไฮเปอร์ลิงก์

  เน้นข้อความ
 2. บนแท็บ แทรก ให้คลิก การเชื่อมโยงหลายมิติ

  บนแท็บ แทรก ให้คลิก ไฮเปอร์ลิงก์

  กล่องโต้ตอบการเชื่อมโยง เปิดขึ้น

 3. ในกล่องข้อความแสดง พิมพ์ข้อความคุณต้องการให้มองเห็นได้บนสไลด์สำหรับไฮเปอร์ลิงก์

  การแทรกไฮเปอร์ลิงก์
 4. ใส่อยู่เว็บในกล่องที่อยู่ (ตัวอย่าง: https://www.contoso.com)

 5. เลือก แทรก

 6. การทดสอบการเชื่อมโยงหลายมิติ แท็บมุมมอง บน ribbon เลือก เลือกตั้งแต่สไลด์ปัจจุบัน ในกลุ่มเริ่มการนำเสนอภาพนิ่ง แล้ว คลิกไปตามลิงก์

หมายเหตุ: 

 • คุณยังสามารถสร้างไฮเปอร์ลิงก์ไปยังที่อยู่อีเมลได้อีกด้วย แทนที่จะใส่ที่อยู่เว็บในกล่อง ที่อยู่ (ขั้นตอนที่ 3 ด้านบน) ให้พิมพ์: mailto://<EmailAddress>
  แทน

 • คุณไม่สามารถเชื่อมโยงไป ยังสไลด์ในงานนำเสนอเดียวกัน หรือในงานนำเสนออื่นจากสไลด์ในPowerPoint Online ไม่เหมือนกับที่PowerPoint เดสก์ท็อปแอปพลิเคชัน นอกจากนี้ ในขณะนี้คุณไม่สามารถเพิ่มการเชื่อมโยงไปยังรูปภาพหรือรูปร่าง

การแทรกไฮเปอร์ลิงก์

 1. บนสไลด์ ใส่ข้อความคุณต้องการเปลี่ยนเป็นไฮเปอร์ลิงก์

 2. แตะข้อความที่เลือก

 3. บนแท็บแทรก ของ ribbon เลือกลิงก์

 4. เลือกแทรกลิงก์

  หรือ: คุณสามารถทำการเชื่อมโยงไปยังที่อยู่เว็บล่าสุด หรือไฟล์ที่เปิดล่าสุด โดยการเลือกรายการจากรายการข้อมูลล่าสุด ที่ปรากฏขึ้นได้

 5. ในกล่องโต้ตอบลิงก์ ในกล่องอยู่ ใส่อยู่ที่คุณต้องการลิงก์ไปยัง (ตัวอย่าง: https://www.contoso.com)

 6. เลือก นำไปใช้

การเปลี่ยนสีของไฮเปอร์ลิงก์

ฟีเจอร์ให้บริการเฉพาะ Office Insider เท่านั้น ฟีเจอร์นี้มีพร้อมให้ใช้งานเฉพาะ Office Insiders ในขณะนี้เท่านั้น

 1. เลือกไฮเปอร์ลิงก์ที่คุณต้องการสีใหม่

 2. บนแท็บหน้าแรก ของ ribbon แตะปุ่มสีฟอนต์ เพื่อเปิดเมนูของสี

  ปุ่ม สีฟอนต์
 3. แตะสีคุณต้องการเชื่อมโยงหลายมิติ

การแทรกไฮเปอร์ลิงก์

 1. บนสไลด์ ใส่ข้อความคุณต้องการเปลี่ยนเป็นไฮเปอร์ลิงก์

 2. แตะข้อความที่เลือก

 3. บนแท็บแทรก ของ ribbon เลือกลิงก์

 4. เลือกแทรกลิงก์

  หรือ: คุณสามารถทำการเชื่อมโยงไปยังที่อยู่เว็บล่าสุด หรือไฟล์ที่เปิดล่าสุด โดยการเลือกรายการจากรายการข้อมูลล่าสุด ที่ปรากฏขึ้นได้

 5. ในกล่องโต้ตอบลิงก์ ในกล่องอยู่ ใส่อยู่ที่คุณต้องการลิงก์ไปยัง (ตัวอย่าง: https://www.contoso.com)

 6. เลือก นำไปใช้

การเปลี่ยนสีของไฮเปอร์ลิงก์

 1. เลือกไฮเปอร์ลิงก์ที่คุณต้องการสีใหม่

 2. บนแท็บหน้าแรกของ ribbon แตะลูกศรถัดจากปุ่มสีฟอนต์เพื่อเปิดเมนูของสี

  ปุ่ม สีฟอนต์
 3. แตะสีคุณต้องการเชื่อมโยงหลายมิติ

การแทรกไฮเปอร์ลิงก์

 1. บนสไลด์ ใส่ข้อความคุณต้องการเปลี่ยนเป็นไฮเปอร์ลิงก์

 2. เลือกข้อความ

 3. บนแท็บแทรก ของ ribbon เลือกลิงก์

 4. เลือกแทรกลิงก์

  หรือ: คุณสามารถทำลิงก์ไปยังไฟล์เปิดล่าสุด โดยการเลือกจากรายการข้อมูลล่าสุด ที่ปรากฏขึ้นได้

 5. ในกล่องโต้ตอบที่เปิดขึ้นมา ในกล่องอยู่ ใส่อยู่ที่คุณต้องการลิงก์ไปยัง (ตัวอย่าง: https://www.contoso.com)

 6. เลือก แทรก

การเปลี่ยนสีของไฮเปอร์ลิงก์

 1. เลือกไฮเปอร์ลิงก์ที่คุณต้องการสีใหม่

 2. บนแท็บหน้าแรกของ ribbon แตะลูกศรถัดจากปุ่มสีฟอนต์เพื่อเปิดเมนูของสี

  ปุ่ม สีฟอนต์
 3. แตะสีคุณต้องการเชื่อมโยงหลายมิติ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×