เพิ่มไฟล์ PDF หรือรูปภาพไปยังสิ่งพิมพ์ผู้เผยแพร่

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ไฟล์ Portable Document Format (PDF) หรือรูปภาพแสดงขึ้นเป็นวัตถุแทนที่เป็นจริงรูปภาพในสิ่งพิมพ์ ซึ่งเหมาะสมสำหรับสิ่งพิมพ์ online แต่ไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับสิ่งพิมพ์ ต่อไปนี้เป็นวิธีการเพิ่ม PDF

  1. เปิดสิ่งพิมพ์ และวางเคอร์เซอร์ของคุณที่คุณต้องการเชื่อมโยง PDF หรือรูปภาพ

    หมายเหตุ: คุณไม่สามารถแทรกไฟล์ PDF หรือรูปภาพในกล่องข้อความดังนั้นเนื้อที่ว่างสำหรับลิงก์ของคุณ PDF จากภายนอกกล่องข้อความ

  2. คลิก แทรก > วัตถุ

    แทรกวัตถุ

  3. คลิกสร้างจากไฟล์ คลิกเรียกดู และค้นหาไฟล์ PDF หรือรูปภาพ

    สร้างไฟล์

  4. คลิกเปิด แล้วคลิกตกลง

หมายเหตุ: โรงพิมพ์เชิงพาณิชย์มักจะต้องการใช้ไฟล์ PDF เพื่อพิมพ์สิ่งพิมพ์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการแปลงสิ่งพิมพ์ของคุณเป็นไฟล์ PDF ดูบันทึกเป็นหรือแปลงสิ่งพิมพ์เป็น.pdf

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×