เพิ่มไดอะแกรม Visio ลงในหน้าใน OneNote 2016 สำหรับ Windows

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณต้องการเก็บงานของคุณw;hในที่เดียวหรือแสดง Snapshot ของข้อมูลของคุณ คุณสามารถเพิ่มไดอะแกรม Visio (หรือที่เรียกว่า ภาพวาด) ลงในหน้าในสมุดบันทึก OneNote 2016 ของคุณได้ ในโลกของหนังสือและไฟล์เอกสาร ตัวเลือกนี้เทียบเท่ากับการทำสำเนาของไดอะแกรมของคุณ และแนบสำเนานั้นไปกับบันทึกย่อที่เป็นกระดาษ

เมื่อคุณเพิ่มไดอะแกรม Visio ลงในหน้าใน OneNote คุณสามารถเลือกทำได้ดังนี้

แนบไฟล์ Visio

ฝังรูปภาพแบบคงที่ของไดอะแกรม

สร้างไดอะแกรมใหม่

สกรีนช็อตของแผนภูมิ Visio ที่ฝังอยู่ใน OneNote 2016

โปรดทราบว่า การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับไดอะแกรมใน OneNote จะไม่ปรากฏในไฟล์ต้นฉบับใน Visio ในทำนองเดียวกัน ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงไดอะแกรม Visio ต้นฉบับ การเปลี่ยนแปลงของคุณจะไม่ปรากฏในสำเนาใน OneNote

แนบไฟล์ Visio

ถ้าคุณต้องการสร้างสำเนาของไดอะแกรมของคุณ และเพิ่มลิงก์ไปยังสำเนานั้นโดยตรงในบันทึกย่อของคุณ ตรงตำแหน่งที่คุณจะต้องใช้ในภายหลัง ให้ใช้ตัวเลือกนี้ ลิงก์จะปรากฏเป็นไอคอนที่จะเปิดไดอะแกรม Visio ที่มีฟังก์ชันการทำงานแบบสมบูรณ์ เมื่อคุณดับเบิลคลิกที่ไอคอน

สิ่งสำคัญ: โปรดทราบว่า คุณกำลังสร้างสำเนาของไดอะแกรม Visio ต้นฉบับของคุณ การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับสำเนาใน OneNote จะไม่ปรากฏในต้นฉบับของคุณ และการเปลี่ยนแปลงต้นฉบับจะไม่อัปเดตสำเนา

 1. เลือก แทรก > ไดอะแกรม > รูปวาด Visio ที่มีอยู่

  สกรีนช็อตของปุ่ม แทรกไดอะแกรม ใน OneNote 2016

 2. ค้นหาและคลิกไฟล์ที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วเลือก แทรก

 3. คลิก แนบไฟล์

  รูปด้านล่างแสดงลักษณะของไดอะแกรมที่แนบมา

  สกรีนช็อตวิธีการแนบไฟล์ Visio ลงในหน้าใน OneNote 2016

  สิ่งสำคัญ: ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ลบไอคอน มิฉะนั้น คุณจะไม่สามารถเปิดหรือแก้ไขไดอะแกรมได้

ฝังรูปภาพแบบคงที่ของไดอะแกรม

ตัวเลือกนี้จะสร้างสำเนาของไดอะแกรมของคุณ และเพิ่มลิงก์ไปยังสำเนานั้นโดยตรงในบันทึกย่อของคุณ พร้อมด้วยรูปภาพแบบคงที่ของไดอะแกรม ลิงก์จะปรากฏเป็นไอคอนที่จะเปิดไดอะแกรม Visio ที่มีฟังก์ชันการทำงานแบบสมบูรณ์ เมื่อคุณดับเบิลคลิกที่ไอคอน ถ้าคุณอัปเดตไดอะแกรมที่ลิงก์ รูปภาพที่ฝังตัวจะรีเฟรชเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงของคุณโดยอัตโนมัติ

สิ่งสำคัญ: โปรดทราบว่า คุณกำลังสร้างสำเนาของไดอะแกรม Visio ต้นฉบับของคุณ การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับสำเนาใน OneNote จะไม่ปรากฏในต้นฉบับของคุณ และการเปลี่ยนแปลงต้นฉบับจะไม่อัปเดตสำเนา

 1. เลือก แทรก > ไดอะแกรม > รูปวาด Visio ที่มีอยู่

 2. ค้นหาและคลิกไฟล์ที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วเลือก แทรก

 3. เลือก แทรกไดอะแกรม

  รูปด้านล่างแสดงลักษณะของรูปวาดที่ถูกฝัง

  สกรีนช็อตวิธีเพิ่มไดอะแกรม Visio ที่มีอยู่ลงใน OneNote 2016

  หมายเหตุ: ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ลบไอคอน มิฉะนั้น คุณจะไม่สามารถแก้ไขไดอะแกรมได้

สร้างไดอะแกรมใหม่

ถ้าคุณต้องการสร้างไดอะแกรม Visio ใหม่ คุณสามารถทำได้โดยตรงจากบันทึกย่อของคุณ

ตัวเลือกนี้จะแทรกไอคอนที่จะเปิดไดอะแกรม Visio ที่มีฟังก์ชันการทำงานแบบสมบูรณ์ เมื่อคุณดับเบิลคลิกที่ไอคอน และจะแสดงรูปภาพแบบคงที่ของไดอะแกรมบนหน้า แบบเดียวกับการฝังรูปภาพแบบคงที่ของไดอะแกรมที่มีอยู่ ถ้าคุณอัปเดตไดอะแกรมที่ลิงก์ รูปภาพที่ฝังตัวจะรีเฟรชเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงของคุณโดยอัตโนมัติ

 1. เลือก แทรก > ไดอะแกรม > รูปวาด Visio ใหม่

  ไอคอน Visio จะปรากฏบนหน้า พร้อมด้วยรูปภาพแบบคงที่ที่ว่างเปล่าของไดอะแกรม

 2. เมื่อต้องการแก้ไขไดอะแกรม ให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอน

  สกรีนช็อตของวิธีแทรกไดอะแกรม Visio ใหม่ลงใน OneNote 2016

  หมายเหตุ: ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ลบไอคอน มิฉะนั้น คุณจะไม่สามารถแก้ไขไดอะแกรมได้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×