เพิ่มใบรับรอง SSL Exchange 2010

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เช่น Outlook ทุก ตัดโยกย้ายไปยังOffice 365 และ Exchange ActiveSync บริการบางอย่างจำเป็นต้องใช้ใบรับรองการกำหนดค่าบนเซิร์ฟเวอร์Exchange 2010 ของคุณ บทความนี้แสดงวิธีการกำหนดค่าใบรับรอง SSL จากใบรับรองของบริษัท (ca)

คุณจำเป็นต้องมีสิทธิ์ใด

เมื่อต้องเพิ่มใบรับรอง คุณจำเป็นต้องกำหนดกลุ่มบทบาทการจัดการองค์กรบนExchange 2010

งานสำหรับการเพิ่มใบรับรอง SSL

เพิ่มแอ SSL ใบรับรองการExchange 2010 เป็นกระบวนการขั้นตอนที่สาม

 1. สร้างการร้องขอใบรับรอง

 2. ส่งการร้องขอให้ผู้ออกใบรับรอง

 3. นำเข้าใบรับรอง

สร้างการร้องขอใบรับรอง

เมื่อต้องการสร้างการร้องขอใบรับรอง

 1. เปิดคอนโซลการจัดการ Exchange (EMC)

 2. เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการเพิ่มใบรับรอง

 3. ในบานหน้าต่างการกระทำ เลือกใบรับรอง Exchange ใหม่

  เลือก ใบรับรอง Exchange ใหม่ ในบานหน้าต่าง การดำเนินกา
 4. ในตัวช่วยสร้างใบรับรอง Exchange ใหม่ ระบุชื่อสำหรับใบรับรองนี้ นั้นแล้ว เลือกถัดไป

 5. ในหน้าขอบเขตของโดเมน ระบุรากโดเมนสำหรับโดเมนย่อยทั้งหมดในเขตข้อมูลโดเมนหลัก ถ้าคุณต้องการร้องขออักขระ เลือกใบรับรองตัวแทนการเปิดใช้งาน ถ้าคุณไม่ต้องการร้องขอใบรับรองตัวแทน คุณจะระบุแต่ละโดเมนที่คุณต้องการเพิ่มลงในใบรับรองบนหน้าถัดไป เลือกถัดไป

  หน้า ขอบเขตโดเมน บนตัวช่วยสร้างใบรับรอง Exchange ใหม่ สำหรับ Exchange 2010
 6. บนหน้าการกำหนดค่า Exchange สำหรับแต่ละบริการในรายการที่แสดง ตรวจสอบว่า ชื่อเซิร์ฟเวอร์ภาย นอกที่ผู้ใช้จะใช้การเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Exchange ไม่ถูกต้อง ตัวอย่าง:

  • ถ้าคุณถูกกำหนดค่า Url ของคุณภายใน และภายนอกจะ Outlook Web App (เมื่อเข้าถึงได้จากอินเทอร์เน็ต) และ Outlook Web App (เมื่อเข้าถึงได้จากอินทราเน็ต) เดียวกัน ควรแสดง owa.contoso.com ออฟไลน์อยู่หนังสือ (OAB) (เมื่อเข้าถึงได้จากอินเทอร์เน็ต) และ OAB (เมื่อเข้าถึงได้จากอินทราเน็ต) ควรแสดง mail.contoso.com

  • ถ้าคุณกำหนดค่า Url ภายในเป็น internal.contoso.com, Outlook Web App (เมื่อเข้าถึงได้จากอินเทอร์เน็ต) ควรแสดง owa.contoso.com และ Outlook Web App (เมื่อเข้าถึงได้จากอินทราเน็ต) ควรแสดง internal.contoso.com

 7. โดเมนเหล่านี้จะถูกใช้เพื่อสร้างการร้องขอใบรับรอง SSL เลือกถัดไป

 8. บนหน้าโดเมนใบรับรอง เพิ่มใด ๆ โดเมนเพิ่มเติมคุณต้องการรวมไว้บนใบรับรอง SSL

  เลือกโดเมนที่คุณต้องการให้ชื่อทั่วไปสำหรับใบรับรอง >ตั้งค่าเป็นชื่อทั่วไป ตัวอย่าง contoso.com เลือกถัดไป

 9. บนหน้าขององค์กรและตำแหน่งที่ตั้ง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรของคุณ ข้อมูลนี้จะรวมอยู่กับใบรับรอง SSL

  ระบุตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่ายที่คุณต้องการร้องขอใบรับรองนี้เมื่อต้องการได้รับการบันทึก เลือกถัดไป

 10. บนหน้าการกำหนดค่าการรับรอง ตรวจทานข้อมูลสรุป เลือกใหม่ เพื่อสร้างใบรับรอง และ แล้ว เลือกเสร็จสิ้น บนหน้าเสร็จสมบูรณ์

ส่งการร้องขอให้ผู้ออกใบรับรอง

หลังจากที่คุณบันทึกการร้องขอใบรับรอง ส่งคำขอเมื่อต้องการของผู้ออกใบรับรอง (CA) ซึ่งอาจมี CA ภายในหรือ CA บริษัท โดยขึ้นอยู่กับองค์กรของคุณ ไคลเอ็นต์ที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงไคลเอ็นต์ต้องเชื่อถือ CA ที่คุณใช้ คุณสามารถค้นหาเว็บไซต์ CA สำหรับขั้นตอนเฉพาะเจาะจงสำหรับการส่งการร้องขอของคุณ

นำเข้าใบรับรอง

หลังจากที่คุณได้รับการรับรองจาก CA ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้

เมื่อต้องการนำเข้าการร้องขอใบรับรอง

 1. เปิดตัว EMC

 2. เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการนำเข้าใบรับรอง

 3. ในบานหน้าต่างใบรับรอง Exchange เลือกคำที่คุณสร้างไว้ก่อนหน้านี้ นั้นในบานหน้าต่างการกระทำ เลือกร้องขอที่ค้างอยู่เสร็จสมบูรณ์

  เลือก ทำการร้องขอที่ค้างไว้ให้เสร็จสมบูรณ์ สำหรับใบรับรอง Exchange 2010
 4. บนหน้าการร้องขอที่ค้างอยู่ทั้งหมด ระบุเส้นทางไปยังไฟล์ใบรับรอง SSL ที่คุณได้รับจาก CA ของคุณ >เสร็จสมบูรณ์

 5. บนหน้าการเสร็จสมบูรณ์ เลือกเสร็จสิ้น

 6. เมื่อต้องการกำหนด services กับใบรับรองนี้ บน EMC เลือกเซิร์ฟเวอร์ Exchange ทางแล้ว เลือกใบรับรองในแท็บใบรับรอง Exchange

  ในบานหน้าต่างการกระทำ เลือกกำหนด Services กับใบรับรอง

 7. บนหน้าเลือกเซิร์ฟเวอร์ ของตัวช่วยสร้างกำหนดบริการการรับรอง ให้เลือกชื่อของเซิร์ฟเวอร์ที่คุณกำลังเพิ่มใบรับรอง >ถัดไป

 8. บนหน้าเลือกบริการ เลือกบริการคุณต้องการกำหนดให้ใบรับรองนี้ น้อยสุด คุณควรเลือก IIS และ SMTP เลือกถัดไป

 9. บนหน้ามอบหมาย Services เลือกกำหนด

  ถ้าคุณได้รับคำเตือนเกี่ยวกับเขียนทับใบรับรอง SMTP เริ่มต้นที่มีอยู่ได้อย่างไร เลือกใช่ >เสร็จสิ้น

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×