เพิ่มใบรับรอง SSL Exchange 2007

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เช่น Outlook ทุก ตัดโยกย้ายไปยังOffice 365 และ Exchange ActiveSync บริการบางอย่างจำเป็นต้องใช้ใบรับรองการกำหนดค่าบนเซิร์ฟเวอร์Microsoft Exchange Server 2007 ของคุณ บทความนี้แสดงวิธีการกำหนดค่าใบรับรอง SSL จากใบรับรองของบริษัท (ca)

งานสำหรับการเพิ่มใบรับรอง SSL

เพิ่มแอ SSL ใบรับรองการMicrosoft Exchange Server 2007 เป็นกระบวนการขั้นตอนที่สาม

 1. สร้างการร้องขอใบรับรอง

 2. ส่งการร้องขอให้ผู้ออกใบรับรอง

 3. นำเข้าใบรับรอง

สร้างการร้องขอใบรับรอง

เมื่อต้องการสร้างการร้องขอใบรับรองในMicrosoft Exchange Server 2007 ใช้คำสั่งExchangeCertificate ใหม่ เมื่อต้องการเรียกใช้คำสั่งNew-ExchangeCertificateบัญชีผู้ใช้คุณใช้ต้องอยู่ในบทบาทผู้ดูแลระบบ Exchange Server และภายในกลุ่มผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์เป้าหมาย

เมื่อต้องการสร้างการร้องขอใบรับรอง

 1. เปิด Shell การจัดการ Exchange บนเซิร์ฟเวอร์ภายในเครื่อง

 2. บนบรรทัดคำสั่ง พิมพ์:

  >new-exchangecertificate -DomainName owa.servername.contoso.com, mail.servername.contoso.com, autodiscover.servername.contoso.com, 
  sts.servername,contoso.com, oos.servername.contoso.com, mail12.servername.contoso.com, edge.servername.contoso.com
   -FriendlyName "Exchange 2007 Certificate" -GenerateRequest:$true -KeySize 2048 -Path c:\certlocation -PrivateKeyExportable $true -SubjectName "c=us, o=ContosoCorporation, cn=servername,contoso.com"

  ในคำสั่งตัวอย่างข้างต้นservernameคือชื่อของเซิร์ฟเวอร์ของคุณcontoso.comเป็นตัวอย่างของชื่อโดเมน และcertlocationเป็นเส้นทางไฟล์ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการเก็บการร้องขอเมื่อจะถูกสร้างขึ้น แทนทั้งหมดเหล่านี้พื้นที่ที่สำรองไว้ ด้วยข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับMicrosoft Exchange Server 2007 ของคุณ

  ในพารามิเตอร์DomainNameเพิ่มชื่อโดเมนสำหรับการร้องขอใบรับรอง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำหนดค่า Url ของคุณภายใน และภายนอกจะเหมือนกับ ชื่อโดเมนสำหรับ Outlook Web App (เมื่อเข้าถึงได้จากอินเทอร์เน็ต) และ Outlook Web App (เมื่อเข้าถึงได้จากอินทราเน็ต) ควรมีลักษณะแบบ owa servernamecontoso.com

  ใช้ SubjectNameพารามิเตอร์เพื่อระบุชื่อเรื่องบนใบรับรองเป็นผลลัพธ์ เขตข้อมูลนี้ถูกใช้ โดยบริการ DNS ทราบ และผูกใบรับรองเป็นชื่อโดเมนที่เฉพาะเจาะจง

  คุณต้องระบุพารามิเตอร์GenerateRequestเป็น$true มิฉะนั้น คุณจะสร้างใบรับรองที่เซ็นชื่อด้วยตนเอง

 3. หลังจากที่คุณเรียกใช้คำสั่งที่ด้านบน ร้องขอใบรับรองถูกบันทึกไว้ในตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ที่คุณระบุ โดยใช้พารามิเตอร์Path

  คำสั่งNew-ExchangeCertificateสร้างผลลัพธ์Thumbprintพารามิเตอร์ที่คุณใช้เมื่อคุณส่งการร้องขอการเป็นผู้ออกใบรับรองของบริษัทอื่นในขั้นตอนถัดไป

ส่งการร้องขอให้ผู้ออกใบรับรอง

หลังจากที่คุณบันทึกการร้องขอใบรับรอง ส่งการร้องขอการ CA ของคุณ ซึ่งอาจมี CA ภายในหรือ CA บริษัท โดยขึ้นอยู่กับองค์กรของคุณ ไคลเอ็นต์ที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงไคลเอ็นต์ต้องเชื่อถือ CA ที่คุณใช้ คุณสามารถค้นหาเว็บไซต์ CA สำหรับขั้นตอนเฉพาะเจาะจงสำหรับการส่งการร้องขอของคุณ

นำเข้าใบรับรอง

หลังจากที่คุณได้รับการรับรองจาก CA ใช้คำสั่งนำเข้า ExchangeCertificateเพื่อนำเข้า

เมื่อต้องการนำเข้าการร้องขอใบรับรอง

 1. เปิด Shell การจัดการ Exchange บนเซิร์ฟเวอร์ภายใน

 2. บนบรรทัดคำสั่ง พิมพ์:

  > Import-ExchangeCertificate C:\filepath

  พารามิเตอร์filepathข้างต้นระบุตำแหน่งที่คุณบันทึกไฟล์ใบรับรองที่ให้ไว้ โดย CA ของบริษัทอื่นหรือไม่

  เมื่อคุณเรียกใช้คำสั่งนี้ สร้างพารามิเตอร์Thumbprintผลลัพธ์ที่คุณใช้เพื่อเปิดใช้งานการรับรองในขั้นตอนถัดไป

เมื่อต้องการเปิดใช้งานใบรับรอง

 1. เมื่อต้องการเปิดใช้งานใบรับรอง คุณใช้คำสั่งExchangeCertificate เปิดใช้งาน บนบรรทัดคำสั่ง พิมพ์:

  Enable-ExchangeCertificate -Thumbprint 5113ae0233a72fccb75b1d0198628675333d010e -Services iis, smtp, pop, imap
  

  พารามิเตอร์Thumbprintระบุเมื่อคุณเรียกใช้คำสั่ง Import-ExchangeCertificateหนึ่งคุณได้รับเป็นผลลัพธ์

  ในพารามิเตอร์Servicesระบุบริการต่าง ๆ คุณต้องการกำหนดให้ใบรับรองนี้ อย่างน้อยสุด คุณควรระบุ IIS และ SMTP

 2. ถ้าคุณได้รับคำเตือนเกี่ยวกับเขียนทับใบรับรอง SMTP เริ่มต้นที่มีอยู่ได้อย่างไร ชนิดในA (ใช่สำหรับทั้งหมด)

ดูเพิ่มเติม

บล็อกบทความเกี่ยวกับการเพิ่มแอ SSL Exchange Server 2007

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×