เพิ่มใบรับรอง SSL ไปยัง Exchange 2013

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เช่น Outlook ทุก ตัดโยกย้ายไปยังOffice 365 และ Exchange ActiveSync บริการบางอย่างจำเป็นต้องใช้ใบรับรองการกำหนดค่าบนเซิร์ฟเวอร์ Exchange 2013 ของคุณ บทความนี้แสดงวิธีการกำหนดค่าใบรับรอง SSL จากใบรับรองของบริษัท (ca)

คุณจำเป็นต้องมีสิทธิ์ใด

เมื่อต้องเพิ่มใบรับรอง คุณจำเป็นต้องกำหนดกลุ่มบทบาทการจัดการองค์กรบนExchange Server 2013

งานสำหรับการเพิ่มใบรับรอง SSL

เพิ่มแอ SSL ใบรับรองการExchange Server 2013 เป็นกระบวนการ threestep

 1. สร้างการร้องขอใบรับรอง

 2. ส่งการร้องขอให้ผู้ออกใบรับรอง

 3. นำเข้าใบรับรอง

สร้างการร้องขอใบรับรอง

เมื่อต้องการสร้างการร้องขอใบรับรอง

 1. เปิดศูนย์การจัดการ Exchange (EAC) โดยการเรียกดู URL ของเซิร์ฟเวอร์ของคุณเข้าถึงไคลเอ็นต์ ตัวอย่างเช่น https://Ex2013CAS/ECP

 2. ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ โดยใช้รูปแบบของชื่อโดสำหรับชื่อผู้ใช้ และเลือกลงชื่อเข้าใช้

 3. ไปที่เซิร์ฟเวอร์ >ใบรับรอง บนหน้าใบรับรอง ทำให้แน่ใจว่า เซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงไคลเอ็นต์ของคุณไว้ในเขตข้อมูลเลือกเซิร์ฟเวอร์ นั้นแล้ว เลือกสร้าง ไอคอน เพิ่ม

 4. ในตัวช่วยสร้างใบรับรอง Exchange ใหม่ เลือกสร้างคำร้องขอใบรับรองจากใบรับรอง นั้นแล้ว เลือกถัดไป

 5. ระบุชื่อสำหรับใบรับรองนี้ นั้นแล้ว เลือกถัดไป

 6. ถ้าคุณต้องการร้องขอใบรับรองตัวแทน เลือกร้องขอใบรับรองสัญลักษณ์บัตร จากนั้น ให้กำหนดโดเมนรากของโดเมนย่อยทั้งหมดในเขตข้อมูลโดเมนหลัก ถ้าคุณไม่ต้องการร้องขอใบรับรองตัวแทน และต้องการระบุแต่ละโดเมนที่คุณต้องการเพิ่มลงในใบรับรองแทน ออกจากหน้านี้ว่างไว้ เลือกถัดไป

 7. เลือกเรียกดู และระบุเซิร์ฟเวอร์ Exchange เพื่อเก็บใบรับรองบน เซิร์ฟเวอร์ที่คุณเลือกควรเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงไคลเอ็นต์การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เลือกถัดไป

 8. สำหรับแต่ละบริการในรายการที่แสดง ตรวจสอบว่า ชื่อเซิร์ฟเวอร์ภาย นอกที่ผู้ใช้จะใช้การเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Exchange ไม่ถูกต้อง ตัวอย่าง:

  • ถ้าคุณถูกกำหนดค่า Url ของคุณภายใน และภายนอกจะ Outlook Web App (เมื่อเข้าถึงได้จากอินเทอร์เน็ต) และ Outlook Web App (เมื่อเข้าถึงได้จากอินทราเน็ต) เดียวกัน ควรแสดง owa.contoso.com ออฟไลน์อยู่หนังสือ (OAB) (เมื่อเข้าถึงได้จากอินเทอร์เน็ต) และ OAB (เมื่อเข้าถึงได้จากอินทราเน็ต) ควรแสดง mail.contoso.com

  • ถ้าคุณกำหนดค่า Url ภายในเป็น internal.contoso.com, Outlook Web App (เมื่อเข้าถึงได้จากอินเทอร์เน็ต) ควรแสดง owa.contoso.com และ Outlook Web App (เมื่อเข้าถึงได้จากอินทราเน็ต) ควรแสดง internal.contoso.com

  โดเมนเหล่านี้จะถูกใช้เพื่อสร้างการร้องขอใบรับรอง SSL เลือกถัดไป

 9. เพิ่มใด ๆ โดเมนเพิ่มเติมคุณต้องการรวมไว้บนใบรับรอง SSL

 10. เลือกโดเมนที่คุณต้องการให้ชื่อทั่วไปสำหรับใบรับรอง >ตั้งค่าเป็นชื่อทั่วไป ตัวอย่าง contoso.com เลือกถัดไป

 11. แสดงข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรของคุณ ข้อมูลนี้จะรวมอยู่กับใบรับรอง SSL เลือกถัดไป

 12. ระบุตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่ายที่คุณต้องการร้องขอใบรับรองนี้เมื่อต้องการได้รับการบันทึก เลือกเสร็จสิ้น

ส่งการร้องขอให้ผู้ออกใบรับรอง

หลังจากที่คุณบันทึกการร้องขอใบรับรอง ส่งคำขอเมื่อต้องการของผู้ออกใบรับรอง (CA) ซึ่งอาจมี CA ภายในหรือ CA บริษัท โดยขึ้นอยู่กับองค์กรของคุณ ไคลเอ็นต์ที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงไคลเอ็นต์ต้องเชื่อถือ CA ที่คุณใช้ คุณสามารถค้นหาเว็บไซต์ CA สำหรับขั้นตอนเฉพาะเจาะจงสำหรับการส่งการร้องขอของคุณ

นำเข้าใบรับรอง

หลังจากที่คุณได้รับการรับรองจาก CA ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้

เมื่อต้องการนำเข้าการร้องขอใบรับรอง

 1. บนเซิร์ฟเวอร์ > หน้าใบรับรอง ใน EAC เลือกการร้องขอใบรับรองที่คุณสร้างขึ้นในขั้นตอนก่อนหน้านี้

 2. ในบานหน้าต่างรายละเอียดการร้องขอใบรับรอง เลือกทั้งหมด ภายใต้สถานะ

 3. ในการทำให้เสร็จสมบูรณ์รอดำเนินการร้องขอหน้า ระบุเส้นทางไปยังไฟล์ใบรับรอง SSL >ตกลง

 4. เลือกใบรับรองใหม่ที่คุณเพิ่งเพิ่มเข้ามา นั้นแล้ว เลือกแก้ไข ไอคอน แก้ไข

 5. บนหน้าการรับรอง เลือกบริการ

 6. เลือกบริการคุณต้องการกำหนดให้ใบรับรองนี้ น้อยสุด คุณควรเลือก IIS และ SMTP เลือกบันทึก

 7. ถ้าคุณได้รับคำเตือนเกี่ยวกับเขียนทับใบรับรอง SMTP เริ่มต้นที่มีอยู่ได้อย่างไร เลือกใช่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×