เพิ่มใบรับรอง SSL ให้กับ Exchange 2013

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เช่น Outlook ทุก ตัดโยกย้ายไปยังOffice 365 และ Exchange ActiveSync บริการบางอย่างจำเป็นต้องใช้ใบรับรองการกำหนดค่าบนเซิร์ฟเวอร์ Exchange 2013 ของคุณ บทความนี้แสดงวิธีการกำหนดค่าใบรับรอง SSL จากใบรับรองของบริษัทอื่น (ca)

คุณจำเป็นต้องมีสิทธิ์ใด

เมื่อต้องเพิ่มใบรับรอง คุณจำเป็นต้องกำหนดกลุ่มบทบาทการจัดการองค์กรบนExchange Server 2013

งานสำหรับการเพิ่มใบรับรอง SSL

เพิ่มแอ SSL ใบรับรองการExchange Server 2013 เป็นกระบวนการขั้นตอนที่สาม

 1. สร้างการร้องขอใบรับรอง

 2. ส่งการร้องขอให้ผู้ออกใบรับรอง

 3. นำเข้าใบรับรอง

สร้างการร้องขอใบรับรอง

เมื่อต้องการสร้างการร้องขอใบรับรอง
 1. เปิดศูนย์การจัดการ Exchange (EAC) โดยการเรียกดู URL ของเซิร์ฟเวอร์ของคุณเข้าถึงไคลเอ็นต์ ตัวอย่างเช่น https://Ex2013CAS/ECP

 2. ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ โดยใช้รูปแบบของชื่อโดสำหรับชื่อผู้ใช้ และเลือกลงชื่อเข้าใช้

 3. ไปที่เซิร์ฟเวอร์ >ใบรับรอง บนหน้าใบรับรอง ทำให้แน่ใจว่า เซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงไคลเอ็นต์ของคุณไว้ในเขตข้อมูลเลือกเซิร์ฟเวอร์ นั้นแล้ว เลือกสร้าง ไอคอน เพิ่ม

 4. ในตัวช่วยสร้างใบรับรอง Exchange ใหม่ เลือกสร้างคำร้องขอใบรับรองจากใบรับรอง นั้นแล้ว เลือกถัดไป

 5. ระบุชื่อสำหรับใบรับรองนี้ นั้นแล้ว เลือกถัดไป

 6. ถ้าคุณต้องการร้องขอใบรับรองตัวแทน เลือกร้องขอใบรับรองสัญลักษณ์บัตร จากนั้น ให้กำหนดโดเมนรากของโดเมนย่อยทั้งหมดในเขตข้อมูลโดเมนหลัก ถ้าคุณไม่ต้องการร้องขอใบรับรองตัวแทน และแต่ ต้องการระบุแต่ละโดเมนที่คุณต้องการเพิ่มลงในใบรับรอง ออกจากหน้านี้ว่างไว้ เลือกถัดไป

 7. เลือกเรียกดู และระบุเซิร์ฟเวอร์ Exchange เพื่อเก็บใบรับรองบน เซิร์ฟเวอร์ที่คุณเลือกควรเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงไคลเอ็นต์การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เลือกถัดไป

 8. สำหรับแต่ละบริการในรายการที่แสดง ตรวจสอบว่า ชื่อเซิร์ฟเวอร์ภาย นอกที่ผู้ใช้จะใช้การเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Exchange ไม่ถูกต้อง ตัวอย่าง:

  • ถ้าคุณถูกกำหนดค่า Url ของคุณภายใน และภายนอกจะ Outlook Web App (เมื่อเข้าถึงได้จากอินเทอร์เน็ต) และ Outlook Web App (เมื่อเข้าถึงได้จากอินทราเน็ต) เดียวกัน ควรแสดง owa.contoso.com ออฟไลน์อยู่สมุดรายชื่อ (OAB) (เมื่อเข้าถึงได้จากอินเทอร์เน็ต) และ OAB (เมื่อเข้าถึงได้จากอินทราเน็ต) ควรแสดง mail.contoso.com

  • ถ้าคุณกำหนดค่า Url ภายในเป็น internal.contoso.com, Outlook Web App (เมื่อเข้าถึงได้จากอินเทอร์เน็ต) ควรแสดง owa.contoso.com และ Outlook Web App (เมื่อเข้าถึงได้จากอินทราเน็ต) ควรแสดง internal.contoso.com

  โดเมนเหล่านี้จะถูกใช้เพื่อสร้างการร้องขอใบรับรอง SSL เลือกถัดไป

 9. เพิ่มใด ๆ โดเมนเพิ่มเติมคุณต้องการรวมไว้บนใบรับรอง SSL

 10. เลือกโดเมนที่คุณต้องการให้ชื่อทั่วไปสำหรับใบรับรอง >ตั้งค่าเป็นชื่อทั่วไป ตัวอย่าง contoso.com เลือกถัดไป

 11. แสดงข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรของคุณ ข้อมูลนี้จะรวมอยู่กับใบรับรอง SSL เลือกถัดไป

 12. ระบุตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่ายที่คุณต้องการร้องขอใบรับรองนี้เมื่อต้องการได้รับการบันทึก เลือกเสร็จสิ้น

ส่งการร้องขอให้ผู้ออกใบรับรอง

หลังจากที่คุณบันทึกการร้องขอใบรับรอง ส่งคำขอเมื่อต้องการของผู้ออกใบรับรอง (CA) ซึ่งอาจมี CA ภายในหรือ CA บริษัท โดยขึ้นอยู่กับองค์กรของคุณ ไคลเอ็นต์ที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงไคลเอ็นต์ต้องเชื่อถือ CA ที่คุณใช้ คุณสามารถค้นหาเว็บไซต์ CA สำหรับขั้นตอนเฉพาะเจาะจงสำหรับการส่งการร้องขอของคุณ

นำเข้าใบรับรอง

หลังจากที่คุณได้รับการรับรองจาก CA ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้

เมื่อต้องการนำเข้าการร้องขอใบรับรอง
 1. บนเซิร์ฟเวอร์ > หน้าใบรับรอง ใน EAC เลือกการร้องขอใบรับรองที่คุณสร้างขึ้นในขั้นตอนก่อนหน้านี้

 2. ในบานหน้าต่างรายละเอียดการร้องขอใบรับรอง เลือกทั้งหมด ภายใต้สถานะ

 3. บนสมบูรณ์รอดำเนินการร้องขอหน้า ระบุเส้นทางไปยังไฟล์ใบรับรอง SSL >ตกลง

 4. เลือกใบรับรองใหม่ที่คุณเพิ่งเพิ่มเข้ามา นั้นแล้ว เลือกแก้ไข ไอคอน แก้ไข

 5. บนหน้าการรับรอง เลือกบริการ

 6. เลือกบริการคุณต้องการกำหนดให้ใบรับรองนี้ น้อยสุด คุณควรเลือก IIS และ SMTP เลือกบันทึก

 7. ถ้าคุณได้รับคำเตือนเขียนทับใบรับรอง SMTP เริ่มต้นที่มีอยู่ได้อย่างไร เลือกใช่

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×