เพิ่มใบรับรอง SSL ใน Exchange 2007

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เช่น Outlook ทุก ตัดโยกย้ายไปยังOffice 365 และ Exchange ActiveSync บริการบางอย่างจำเป็นต้องใช้ใบรับรองการกำหนดค่าบนเซิร์ฟเวอร์Microsoft Exchange Server 2007 ของคุณ บทความนี้แสดงวิธีการกำหนดค่าใบรับรอง SSL จากใบรับรองของบริษัท (ca)

งานสำหรับเพิ่มใบรับรอง SSL

เพิ่มแอ SSL ใบรับรองการMicrosoft Exchange Server 2007 เป็นกระบวนการขั้นตอนที่ 3

 1. สร้างการร้องขอใบรับรอง

 2. ส่งการร้องขอให้ผู้ออกใบรับรอง

 3. นำเข้าใบรับรอง

สร้างการร้องขอใบรับรอง

เมื่อต้องการสร้างการร้องขอใบรับรองในMicrosoft Exchange Server 2007 ใช้คำสั่งใหม่ ExchangeCertificate เมื่อต้องการเรียกใช้คำสั่งNew-ExchangeCertificateบัญชีผู้ใช้คุณใช้ต้องอยู่ในบทบาทผู้ดูแลระบบ Exchange Server และกลุ่มผู้ดูแลระบบท้องถิ่นสำหรับ server เป้าหมาย

เมื่อต้องการสร้างการร้องขอใบรับรอง
 1. เปิด Shell การจัดการ Exchange บนเซิร์ฟเวอร์ภายในเครื่อง

 2. บนบรรทัดคำสั่ง พิมพ์:

  >new-exchangecertificate -DomainName owa.servername.contoso.com, mail.servername.contoso.com, autodiscover.servername.contoso.com, 
  sts.servername,contoso.com, oos.servername.contoso.com, mail12.servername.contoso.com, edge.servername.contoso.com
   -FriendlyName "Exchange 2007 Certificate" -GenerateRequest:$true -KeySize 2048 -Path c:\certlocation -PrivateKeyExportable $true -SubjectName "c=us, o=ContosoCorporation, cn=servername,contoso.com"

  คำสั่งตัวอย่างข้างต้นservernameคือชื่อของเซิร์ฟเวอร์ของคุณcontoso.comเป็นตัวอย่างของชื่อโดเมนที่ และcertlocationเป็นเส้นทางไฟล์ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการเก็บการร้องขอเมื่อมีสร้าง แทนทั้งหมดเหล่านี้พื้นที่ที่สำรองไว้ ด้วยข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับMicrosoft Exchange Server 2007 ของคุณ

  ในพารามิเตอร์DomainNameเพิ่มชื่อโดเมนสำหรับการร้องขอใบรับรอง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำหนดค่า Url ของคุณภายใน และภายนอกเป็นค่าเดียวกับ ชื่อโดเมนสำหรับ Outlook Web App (เมื่อเข้าถึงได้จากอินเทอร์เน็ต) และ Outlook Web App (เมื่อเข้าถึงได้จากอินทราเน็ต) ควรมีลักษณะแบบ owa servernamecontoso.com

  ใช้ SubjectNameพารามิเตอร์เพื่อระบุชื่อเรื่องบนใบรับรองเป็นผลลัพธ์ เขตข้อมูลนี้ถูกใช้ โดยบริการ DNS ทราบ และผูกใบรับรองเป็นชื่อโดเมนที่เฉพาะเจาะจง

  คุณต้องระบุพารามิเตอร์GenerateRequestเป็น$true มิฉะนั้น คุณจะสร้างใบรับรองที่เซ็นชื่อด้วยตนเอง

 3. หลังจากที่คุณเรียกใช้คำสั่งที่ด้านบน ร้องขอใบรับรองถูกบันทึกไว้ในตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ที่คุณระบุ โดยใช้พารามิเตอร์Path

  คำสั่งNew-ExchangeCertificateสร้างผลลัพธ์Thumbprintพารามิเตอร์ที่คุณใช้เมื่อคุณส่งการร้องขอการเป็นผู้ออกใบรับรองของบริษัทอื่นในขั้นตอนถัดไป

ส่งการร้องขอให้ผู้ออกใบรับรอง

หลังจากที่คุณบันทึกการร้องขอใบรับรอง ส่งการร้องขอการ CA ของคุณ ซึ่งอาจมี CA ภายในหรือ CA บริษัท โดยขึ้นอยู่กับองค์กรของคุณ ไคลเอ็นต์ที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงไคลเอ็นต์ต้องเชื่อถือ CA ที่คุณใช้ คุณสามารถค้นหาเว็บไซต์ CA สำหรับขั้นตอนเฉพาะเจาะจงสำหรับการส่งการร้องขอของคุณ

นำเข้าใบรับรอง

หลังจากที่คุณได้รับการรับรองจาก CA ใช้คำสั่งนำเข้า ExchangeCertificateเพื่อนำเข้า

เมื่อต้องการนำเข้าการร้องขอใบรับรอง
 1. เปิด Shell การจัดการ Exchange บนเซิร์ฟเวอร์ภายใน

 2. บนบรรทัดคำสั่ง พิมพ์:

  > Import-ExchangeCertificate C:\filepath

  พารามิเตอร์filepathข้างต้นระบุตำแหน่งที่คุณบันทึกไฟล์ใบรับรองที่ให้ไว้ โดย CA ของบริษัทอื่นหรือไม่

  เมื่อคุณเรียกใช้คำสั่งนี้ สร้างพารามิเตอร์Thumbprintผลลัพธ์ที่คุณใช้เพื่อเปิดใช้งานการรับรองในขั้นตอนถัดไป

เมื่อต้องการเปิดใช้งานใบรับรอง
 1. เมื่อต้องการเปิดใช้งานใบรับรอง คุณใช้คำสั่งเปิดใช้งาน ExchangeCertificate บนบรรทัดคำสั่ง พิมพ์:

  Enable-ExchangeCertificate -Thumbprint 5113ae0233a72fccb75b1d0198628675333d010e -Services iis, smtp, pop, imap
  

  พารามิเตอร์Thumbprintระบุเมื่อคุณเรียกใช้คำสั่ง Import-ExchangeCertificateหนึ่งคุณได้รับเป็นผลลัพธ์

  ในพารามิเตอร์Servicesระบุบริการต่าง ๆ คุณต้องการกำหนดให้ใบรับรองนี้ อย่างน้อยสุด คุณควรระบุ IIS และ SMTP

 2. ถ้าคุณได้รับคำเตือนเกี่ยวกับเขียนทับใบรับรอง SMTP เริ่มต้นที่มีอยู่ได้อย่างไร ชนิดในA (ใช่สำหรับทั้งหมด)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

บทความบล็อกในการเพิ่มแอ SSL Exchange Server 2007

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×