เพิ่มโลโก้ ชื่อบริษัท หรือข้อความหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษลงในเอกสารประกอบคำบรรยาย

เพิ่มโลโก้ ชื่อบริษัท หรือข้อความหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษลงในเอกสารประกอบคำบรรยาย

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในมุมมองต้นแบบเอกสารประกอบคำบรรยาย คุณสามารถเพิ่มองค์ประกอบของเค้าโครงหน้ากระดาษสำหรับเอกสารประกอบคำบรรยายพิมพ์ออกมาของงานนำเสนอของคุณเช่นโลโก้บริษัทหรือชื่อของคุณ

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการเพิ่มท้ายกระดาษลงในงานนำเสนอของคุณ แทนที่เพิ่มลงในเอกสารประกอบคำบรรยายที่พิมพ์ออกมา โปรดดู เพิ่มหมายเลขหน้า วันที่และเวลา หรือข้อความท้ายกระดาษลงในสไลด์ทั้งหมดใน PowerPoint 2016 for Mac

เพิ่มโลโก้ ชื่อบริษัท หรือข้อความหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษลงในเอกสารประกอบคำบรรยายใน PowerPoint 2016 for Mac

เมื่อต้องการเพิ่มข้อความหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ:

 1. เมื่อต้องการเริ่มต้นใช้งาน ให้คลิก มุมมอง > ต้นแบบเอกสารประกอบคำบรรยาย

  ปุ่ม ต้นแบบเอกสารประกอบคำบรรยาย บนแท็บ มุมมอง

  การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำในมุมมอง ต้นแบบเอกสารประกอบคำบรรยาย จะปรากฏในทุกหน้าของเอกสารประกอบคำบรรยายของคุณ

 2. คลิกกล่องหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่คุณต้องการแก้ไขในแท็บ ต้นแบบเอกสารประกอบคำบรรยาย แล้วใส่ข้อความของคุณ

เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพ:

 1. เปิดแท็บ ต้นแบบเอกสารประกอบคำบรรยาย จากนั้นคลิกเมนู แทรก แล้วคลิก รูปภาพ > รูปภาพจากไฟล์

 2. เรียกดูรูปภาพคุณต้องการแล้วคลิก แทรก

 3. ลากรูปภาพไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ และปรับขนาดถ้าจำเป็น สำหรับตัวเลือกการจัดรูปแบบเพิ่มเติม ให้คลิกแท็บ รูปแบบ

เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างเอกสารประกอบคำบรรยายของคุณ:

 1. คลิก ไฟล์ > พิมพ์

 2. คลิกชนิดเค้าโครงในเมนูป็อปอัพ เค้าโครง

  แสดงตัวอย่างเอกสารประกอบคำบรรยายสำหรับการพิมพ์ของ PowerPoint for Mac
 3. เลื่อนดูรูปขนาดย่อของกล่องโต้ตอบการพิมพ์ แล้วคลิก ยกเลิก เมื่อทำเสร็จ

เพิ่มโลโก้เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารประกอบคำบรรยายใน PowerPoint 2016 for Mac

คุณสามารถเพิ่มไฟล์รูปภาพเค้าโครงหน้าเพื่อให้โลโก้ที่ปรากฏบนทุกหน้าของเอกสารประกอบคำบรรยายพิมพ์ออกมาสำหรับงานนำเสนอของคุณ

สิ่งสำคัญ: กระบวนงานต่อไปนี้ทำงานกับเอกสารประกอบคำบรรยายที่มีหลายสไลด์ต่อหนึ่งหน้าเท่านั้น ถ้าสไลด์ของคุณมีบันทึกย่อที่คุณต้องการรวมไว้ในเอกสารประกอบคำบรรยาย ขั้นตอนนี้ในมุมมองต้นแบบบันทึกย่อแทนที่เป็นมุมมองต้นแบบเอกสารประกอบคำบรรยาย

 1. บนเมนูมุมมอง ชี้ไปที่ต้นแบบ แล้ว คลิ กต้นแบบเอกสารประกอบคำบรรยาย

 2. บนแท็บ หน้าแรก ใน แทรก คลิกรูปภาพ แล้วคลิก รูปภาพจากไฟล์

  กลุ่ม แทรก บนแท็บ หน้าแรก

 3. ค้นหาไฟล์รูปภาพโลโก้บริษัท แล้ว คลิ กแทรก

 4. ให้เลือกทำดังนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  ปรับขนาดโลโก้ให้พอดีกับเค้าโครงหน้า

  เลือกรูปภาพ จากนั้น ลากเป็นจุดจับการปรับขนาด จนกระทั่งรูปภาพมีขนาดที่คุณต้องการ เมื่อต้องการรักษาสัดส่วนของรูปภาพในขณะที่ปรับขนาดโดยใช้จุดจับสำหรับปรับขนาด คลิกวัตถุ SHIFT ค้างไว้ และ แล้ว ลากจุดจับสำหรับปรับขนาดมุม

  ย้ายโลโก้บนเค้าโครงหน้า

  คลิ กและลากรูปภาพบนหน้านั้น จนกว่ามีอยู่ที่คุณต้องการ

  นำสไตล์ของรูปภาพไปโลโก้

  เลือกรูปภาพ นั้นแล้ว คลิกที่แท็บรูปแบบรูปภาพ ภายใต้สไตล์รูปภาพ คลิกสไตล์รูปภาพคุณต้องการ

  แท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ กลุ่ม สไตล์รูปภาพ

 5. เมื่อคุณทำ การเปลี่ยนแปลงในเอกสารประกอบคำบรรยายมุมมองต้นแบบ บนแถบข้อความคลิกปิดต้นแบบ เพื่อกลับไปยังมุมมองปกติ

เพิ่มหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษลงในเอกสารประกอบคำบรรยายพิมพ์ออกมา

ในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ คุณสามารถรวมชื่อบริษัทของคุณหรือการสละสิทธิ์ทางกฎหมายที่สื่อลิขสิทธิ์หรือความลับของงานนำเสนอของคุณ

 1. บนเมนูมุมมอง ชี้ไปที่ต้นแบบ แล้ว คลิ กต้นแบบเอกสารประกอบคำบรรยาย

 2. บนแท็บหน้าแรก ภายใต้แทรก คลิกข้อความ แล้ว คลิ กหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  กลุ่ม แทรก บนแท็บ หน้าแรก

 3. ให้เลือกทำดังนี้

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

เมื่อต้องการเพิ่มหัวกระดาษ

บนแท็บบันทึกย่อและเอกสารประกอบคำบรรยาย เลือกหัวกระดาษ จากนั้น พิมพ์ข้อความคุณต้องการ

เพิ่มข้อความท้ายกระดาษ

บนแท็บบันทึกย่อและเอกสารประกอบคำบรรยาย เลือกท้ายกระดาษ จากนั้น พิมพ์ข้อความคุณต้องการ

 1. คลิก นำไปใช้กับทั้งหมด

 2. เมื่อคุณทำ การเปลี่ยนแปลงในเอกสารประกอบคำบรรยายมุมมองต้นแบบ บนแถบข้อความคลิกปิดต้นแบบ เพื่อกลับไปยังมุมมองปกติ

ดูเพิ่มเติม

พิมพ์สไลด์และเอกสารประกอบคำบรรยายของคุณ

เพิ่มวัน และเวลา ข้อความท้ายกระดาษ หรือหมายเลขหน้าลงในสไลด์ทั้งหมด

เพิ่ม หรือเอาเชิงอรรถใน PowerPoint 2016 for Mac

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×