เพิ่มและแก้ไขคุณสมบัติโปรไฟล์ผู้ใช้

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

โปรไฟล์ผู้ใช้SharePoint Online รวมถึงการตั้งค่าเริ่มต้นคุณสมบัติของผู้ใช้ที่ระบุ โดยบริการไดเรกทอรีของ Office 365 ใช้ศูนย์การจัดการ SharePoint เพื่อเพิ่ม และแก้ไขคุณสมบัติโปรไฟล์ผู้ใช้ และกำหนดนโยบายโปรไฟล์เพื่อติดตามข้อมูลคีย์ที่ไม่เช่นนั้นจะไม่พร้อมใช้งาน

ความต้องการทางธุรกิจที่สำคัญอาจผลักดันให้คุณสร้างคุณสมบัติใหม่ที่เชื่อมโยงผู้ใช้กับกระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญได้ ตัวอย่างเช่น ฝ่ายขายอาจสร้างคุณสมบัติเกี่ยวกับบทบาทที่เฉพาะเจาะจงของฝ่ายขายเพื่อใช้ในการแชร์ข้อมูลกับผู้ชมบางรายหรือผู้ชมจำนวนมากได้ คุณสมบัติของโปรไฟล์แบบกำหนดเองสามารถแก้ไขให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้นหรือสามารถลบออกได้เมื่อไม่จำเป็นต้องใช้อีกต่อไป

สิ่งสำคัญ:  ข้อมูลบัญชีผู้ใช้สามารถซิงโครไนซ์ได้เพียงทางเดียว นั่นคือจากบริการไดเรกทอรี Office 365 ไปยัง SharePoint Online ถ้าคุณสร้างคุณสมบัติโปรไฟล์ผู้ใช้ SharePoint คุณสมบัติดังกล่าวจะถูกจำกัดอยู่กับโปรไฟล์ผู้ใช้ SharePoint และจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับบริการใดๆ ของ Office 365

เพิ่มคุณสมบัติของโปรไฟล์ผู้ใช้

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้างคุณสมบัติของโปรไฟล์ผู้ใช้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ในฐานะผู้ดูแลระบบส่วนกลาง หรือผู้ดูแลระบบ SharePoint

 2. เลือกไอคอนตัวเปิดใช้แอป ไอคอนที่มีลักษณะเหมือนกับวัฟเฟิล แสดงการคลิกปุ่มที่จะแสดงไทล์แอปพลิเคชันหลายรายการสำหรับการเลือก ที่มุมบนซ้าย แล้วเลือก ผู้ดูแลเพื่อเปิดศูนย์การจัดการ Office 365 (ถ้าคุณไม่เห็นไทล์ผู้ดูแลระบบ แสดงว่าคุณไม่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบของ Office 365 ในองค์กรของคุณ)

 3. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้เลือก ศูนย์การจัดการ > SharePoint

 4. คลิกโปรไฟล์ผู้ใช้ ในบานหน้าต่างด้านซ้าย

 5. ภายใต้ บุคคล ให้เลือก จัดการคุณสมบัติผู้ใช้

  จัดการคุณสมบัติผู้ใช้ลิงก์ภายใต้โปรไฟล์ผู้ใช้ผู้ดูแลระบบ

 6. เลือกคุณสมบัติใหม่

 7. ในส่วนการตั้งค่าคุณสมบัติ ในกล่องชื่อ ใส่ชื่อที่จะใช้ โดยแอปพลิเคชันบริการโปรไฟล์ผู้ใช้สำหรับคุณสมบัติโปรไฟล์ ชื่อต้องไม่ซ้ำกัน (ชื่อที่ใช้แสดงไม่จำเป็นต้องไม่ซ้ำกัน)

  ตั้งค่าคุณสมบัติภายใต้โปรไฟล์ผู้ใช้ในการจัดการ
 8. ในกล่องชื่อที่ใช้แสดง ใส่ชื่อคุณสมบัติของโปรไฟล์ที่จะแสดงให้ผู้ใช้ทั้งหมด

  หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้หลายภาษาบนไซต์ของคุณ คุณสามารถระบุชื่อที่ใช้แสดงชื่ออื่นให้กับแต่ละภาษาได้ด้วยการคลิก แก้ไขภาษา ในกล่องโต้ตอบ ให้คลิก เพิ่มภาษา เลือกภาษาจากเมนู แล้วพิมพ์ชื่อที่ใช้แสดงด้วยภาษาใหม่ คุณสามารถเพิ่มชื่อที่ใช้แสดงให้กับภาษาใดๆ ก็ได้ที่มีอยู่ ชื่อที่ใช้แสดงที่ปรากฏจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าภาษาของผู้ใช้ที่ดูคุณสมบัติอยู่

 9. ในรายการชนิด เลือกชนิดข้อมูลสำหรับคุณสมบัติ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือก สตริง (หลายค่า) คุณสมบัติจะถูกตั้งค่าเป็นคุณสมบัติแบบหลายค่าโดยถาวร คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้ได้หลังจากที่คลิก ตกลง แล้ว คุณจะทำได้แค่เพียงลบคุณสมบัติดังกล่าวออก แล้วจึงค่อยเพิ่มคุณสมบัติใหม่ให้เป็นคุณสมบัติแบบค่าเดียวแบบใหม่

 10. ในกล่อง ความยาว ให้พิมพ์จำนวนอักขระสูงสุดที่จะอนุญาตให้ใช้ได้สำหรับค่าของคุณสมบัตินี้

 11. การเชื่อมโยงคุณสมบัติโปรไฟล์ที่มีการจัดการชุดคำ metadataเลือกกำหนดค่าชุดคำที่จะใช้สำหรับคุณสมบัตินี้,จากนั้น เลือกคำที่ใช้การตั้งค่าจากรายการ ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับคุณสมบัติค่าเดียวเท่านั้น

 12. ถ้าคุณกำลังสร้างคุณสมบัติของโปรไฟล์ผู้ใช้ ในส่วนชนิดย่อยของโปรไฟล์ เลือกชนิดย่อยของโปรไฟล์ผู้ใช้เริ่มต้น การเชื่อมโยงชนิดย่อยของโปรไฟล์ผู้ใช้ที่เริ่มต้นกับคุณสมบัติของโปรไฟล์ผู้ใช้นี้ (เว้นแต่ว่าคุณกำลังใช้ชนิดย่อยของชนิด และคุณต้องการกำหนดขอบเขตนี้เมื่อต้องการชนิดย่อยของคุณเอง)

 13. ในส่วนคำอธิบายของผู้ใช้ ในกล่องคำอธิบาย ใส่คำแนะนำหรือข้อมูลที่จะแสดงให้ผู้ใช้เห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของโปรไฟล์นี้

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณใช้หลายภาษาบนไซต์ของคุณ คุณสามารถระบุชื่อที่ใช้แสดงชื่ออื่นให้กับแต่ละภาษาได้ด้วยการคลิก แก้ไขภาษา ในกล่องโต้ตอบ ให้คลิก เพิ่มภาษา เลือกภาษาจากเมนู แล้วพิมพ์ชื่อที่ใช้แสดงด้วยภาษาใหม่ คุณสามารถเพิ่มชื่อที่ใช้แสดงให้กับภาษาใดๆ ก็ได้ที่มีอยู่ ชื่อที่ใช้แสดงที่ปรากฏจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าภาษาของผู้ใช้ที่ดูคุณสมบัติอยู่

  • คุณไม่สามารถตั้งค่านี้ถ้าคุณได้ตั้งค่าเป็นภาษาเริ่มต้นภายใต้การกำหนดลักษณะภาษา ในหน้าคุณสมบัติหลัก

 14. ในส่วน การตั้งค่านโยบาย ให้เลือกการตั้งค่านโยบายและการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเริ่มต้นที่คุณต้องการกำหนดให้กับคุณสมบัตินี้ คลิกกล่อง ผู้ใช้สามารถแทนที่ได้ เพื่อที่ผู้ใช้จะได้สามารถแทนที่การตั้งค่าดังกล่าวได้

 15. ในส่วน แก้ไขการตั้งค่า ให้เลือกว่าจะให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าของคุณสมบัตินี้ได้หรือไม่

 16. ในส่วน การตั้งค่าการแสดง ให้ระบุว่าจะให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นคุณสมบัติได้หรือไม่ และระบุลักษณะที่จะปรากฏของคุณสมบัติดังกล่าว

 17. ในส่วนการตั้งค่าการค้นหา คลิกกล่องกาเครื่องหมายนามแฝง กล่องกาเครื่องหมายทำดัชนี หรือทั้งสอง อย่าง โดยขึ้นอยู่กับชนิดของการค้นหาที่คุณต้องการให้สัมพันธ์กับคุณสมบัติของโปรไฟล์ผู้ใช้นี้

  หมายเหตุ:  กล่องกาเครื่องหมาย นามแฝง จะไม่พร้อมใช้งานจนกว่า การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเริ่มต้น จะถูกตั้งเป็น “ทุกคน” ถ้าคุณทำเครื่องหมายคุณสมบัติว่าทำดัชนีแล้ว การค้นหาค่าของคุณสมบัติดังกล่าวจะส่งกลับโปรไฟล์นั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสมบัติหมายเลขโทรศัพท์ถูกทำดัชนีแล้ว การค้นหาหมายเลขโทรศัพท์จะเป็นการค้นหาพนักงานที่มีหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าว ถ้าคุณทำเครื่องหมายคุณสมบัติเป็นนามแฝง คุณสมบัตินั้นจะเป็นนามแฝงที่เหมาะสมกับผู้ใช้นี้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณค้นหาเอกสารทั้งหมดโดย John Kane ผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงเอกสารที่เขียนโดย johnkane@contoso.com และ Jonathan Kane ถ้ามีการทำเครื่องหมายคุณสมบัติของโปรไฟล์ด้วยค่าดังกล่าวเป็นนามแฝง

 18. คลิก ตกลง

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เมื่อต้องการแก้ไขคุณสมบัติของโปรไฟล์ผู้ใช้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ในฐานะผู้ดูแลระบบส่วนกลาง หรือผู้ดูแลระบบ SharePoint

 2. เลือกไอคอนตัวเปิดใช้แอป ไอคอนที่มีลักษณะเหมือนกับวัฟเฟิล แสดงการคลิกปุ่มที่จะแสดงไทล์แอปพลิเคชันหลายรายการสำหรับการเลือก ที่มุมบนซ้าย แล้วเลือก ผู้ดูแลเพื่อเปิดศูนย์การจัดการ Office 365 (ถ้าคุณไม่เห็นไทล์ผู้ดูแลระบบ แสดงว่าคุณไม่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบของ Office 365 ในองค์กรของคุณ)

 3. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้เลือก ศูนย์การจัดการ > SharePoint

 4. คลิกโปรไฟล์ผู้ใช้ ในบานหน้าต่างด้านซ้าย

 5. ภายใต้ บุคคล ให้เลือก จัดการคุณสมบัติผู้ใช้

  จัดการคุณสมบัติผู้ใช้ลิงก์ภายใต้โปรไฟล์ผู้ใช้ผู้ดูแลระบบ

 6. บนหน้าจัดการคุณสมบัติโปรไฟล์ ในคอลัมน์ชื่อคุณสมบัติ คลิกคุณสมบัติโปรไฟล์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กแก้ไข

 7. แก้ไของค์ประกอบคุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  หมายเหตุ: องค์ประกอบบางอย่างของคุณสมบัติโปรไฟล์ เช่นองค์ประกอบชนิด จะไม่พร้อมใช้งานเนื่องจากไม่สามารถแก้ไขได้ เมื่อต้องการกำหนดองค์ประกอบเหล่านี้ สร้างคุณสมบัติใหม่ ข้อยกเว้นคือ คุณสมบัติการเชื่อมต่อข้อมูลต้นฉบับ กำหนดไว้ล่วงหน้าใน SharePoint Online และไม่สามารถเปลี่ยนแปลง

 8. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คลิกตกลง

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เมื่อต้องการลบคุณสมบัติของโปรไฟล์ผู้ใช้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ในฐานะผู้ดูแลระบบส่วนกลาง หรือผู้ดูแลระบบ SharePoint

 2. เลือกไอคอนตัวเปิดใช้แอป ไอคอนที่มีลักษณะเหมือนกับวัฟเฟิล แสดงการคลิกปุ่มที่จะแสดงไทล์แอปพลิเคชันหลายรายการสำหรับการเลือก ที่มุมบนซ้าย แล้วเลือก ผู้ดูแลเพื่อเปิดศูนย์การจัดการ Office 365 (ถ้าคุณไม่เห็นไทล์ผู้ดูแลระบบ แสดงว่าคุณไม่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบของ Office 365 ในองค์กรของคุณ)

 3. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้เลือก ศูนย์การจัดการ > SharePoint

 4. คลิกโปรไฟล์ผู้ใช้ ในบานหน้าต่างด้านซ้าย

 5. ภายใต้ บุคคล ให้เลือก จัดการคุณสมบัติผู้ใช้

  จัดการคุณสมบัติผู้ใช้ลิงก์ภายใต้โปรไฟล์ผู้ใช้ผู้ดูแลระบบ

 6. ในคอลัมน์ชื่อคุณสมบัติ คลิกคุณสมบัติโปรไฟล์ที่คุณต้องการเอาออก แล้ว คลิ กลบ

  หมายเหตุ: ถ้าคำสั่งลบ จะไม่พร้อมใช้งาน คุณสมบัติคุณกำลังพยายามลบนั้นเป็นคุณสมบัติเริ่มต้นใน SharePoint Online และไม่สามารถลบ

 7. ในกล่องโต้ตอบ ให้ตรวจสอบว่าคุณได้เลือกคุณสมบัติโปรไฟล์ที่ถูกต้องแล้ว จากนั้นจึงคลิก ตกลง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×