ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

เพิ่มและเอาสมาชิกกลุ่มออกใน Outlook

ในฐานะที่เป็นโครงการมาและไปแล้วก็จะเป็นสมาชิกกลุ่มของคุณ ไม่ต้องสงสัยคุณจำเป็นต้องเพิ่มและเอาสมาชิกออกจากช่วงอายุของกลุ่ม คุณอาจจำเป็นต้องเพิ่มหรือเอาเจ้าของกลุ่มออก

สมาชิกทุกคนในกลุ่มสามารถเชิญบุคคลอื่นเข้าร่วมกลุ่มได้แต่เฉพาะเจ้าของกลุ่มเท่านั้นที่สามารถเอาออกได้ เจ้าของกลุ่มมักจะเป็นบุคคลที่สร้างกลุ่มแต่ผู้อื่นจะสามารถมอบหมายบทบาทนี้ได้ด้วย

เลือกแท็บที่สอดคล้องกับเวอร์ชันของ outlook สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการเพิ่มและการเอาสมาชิกออกรวมถึงสมาชิกผู้เยี่ยมชม

เพิ่มสมาชิกลงในกลุ่มของคุณ

 1. เปิด Outlook สำหรับ Windows

 2. ภายใต้กลุ่มในบานหน้าต่างโฟลเดอร์ด้านซ้ายให้เลือกกลุ่มของคุณ

  เลือกกลุ่มบนแถบการนำทางด้านซ้าย

 3. บน ribbon กลุ่มให้เลือกเพิ่มสมาชิก

 4. ในกล่องเพิ่มสมาชิกให้ค้นหาบุคคลภายในองค์กรของคุณโดยใช้ชื่อเต็มหรือที่อยู่อีเมลของพวกเขาจากนั้นเลือกชื่อที่จะเพิ่ม

 5. คลิก ตกลง

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถแก้ไขการเป็นสมาชิกของกลุ่มโดยใช้สมุดรายชื่อได้  ถ้าคุณพยายามเพิ่มหรือเอาสมาชิกออกโดยใช้สมุดรายชื่อคุณอาจเห็นข้อผิดพลาด

เพิ่มผู้เยี่ยมชมลงในกลุ่ม

เมื่อคุณเพิ่มผู้เยี่ยมชมหรือที่รู้จักกันในชื่อผู้ใช้ภายนอกไปยังกลุ่มคุณจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดภายในกลุ่ม ซึ่งรวมถึงอีเมลปฏิทินบันทึกย่อโครงการไฟล์โครงการและแผนโครงการ ผู้เยี่ยมชมไม่เห็นโหนดกลุ่มในบานหน้าต่างนำทางใน Outlook แต่จะได้รับอีเมลของกลุ่มและลิงก์ไปยังไฟล์ผ่านกล่องจดหมายเข้าของพวกเขา

ส่วนหัวของกลุ่มจะระบุเมื่อผู้ใช้ที่เป็นผู้เยี่ยมชมรวมอยู่ในกลุ่มดังที่แสดงในตัวอย่างนี้

การเป็นสมาชิกของผู้เยี่ยมชมจะถูกระบุในส่วนหัวของกลุ่มของคุณ

เมื่อคุณเชิญผู้เยี่ยมชมเข้าร่วมกลุ่มพวกเขาจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลที่พวกเขาถูกเพิ่ม พวกเขาจะเริ่มต้นในการรับการสนทนากลุ่มและเหตุการณ์ในปฏิทินในกล่องจดหมายเข้าของพวกเขา แต่สมาชิกผู้เยี่ยมชมจะมีข้อจำกัดเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาสามารถดูและทำได้ในกลุ่ม ตัวอย่างเช่นผู้เข้าร่วมไม่สามารถ:

 • เป็นเจ้าของกลุ่ม

 • ดูสมุดรายชื่อส่วนกลาง

 • ดูข้อมูลทั้งหมดบนบัตรข้อมูลที่ติดต่อของสมาชิกกลุ่ม

 • ดูการเป็นสมาชิกของกลุ่ม

เจ้าของกลุ่มสามารถยกเลิกการเข้าถึงของผู้เยี่ยมชมได้ตลอดเวลา

เมื่อต้องการเพิ่มผู้เยี่ยมชมลงในกลุ่ม

 1. เปิด Outlook สำหรับ Windows

 2. ภายใต้กลุ่มในบานหน้าต่างโฟลเดอร์ด้านซ้ายให้เลือกกลุ่มของคุณ

  เลือกกลุ่มบนแถบการนำทางด้านซ้าย

 3. บน ribbon กลุ่มให้เลือกเพิ่มสมาชิก

 4. ในกล่องเพิ่มสมาชิกให้ใส่ที่อยู่อีเมลของผู้เยี่ยมชมแล้วกดenter

 5. เลือก ตกลง

เอาสมาชิกออกจากกลุ่ม

เฉพาะเจ้าของกลุ่มเท่านั้นที่สามารถเอาสมาชิกออกได้

 1. ภายใต้กลุ่มในบานหน้าต่างโฟลเดอร์ด้านซ้ายให้เลือกกลุ่มของคุณ

  เลือกกลุ่มบนแถบการนำทางด้านซ้าย

 2. บน ribbon ให้เลือกแก้ไขกลุ่ม

 3. ในกล่องแก้ไขกลุ่มให้ชี้ไปที่ชื่อของสมาชิกที่คุณต้องการเอาออกแล้วคลิกX

  เอาสมาชิกออก

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้พร้อมใช้งานสำหรับผู้เข้าร่วม Office Insider ที่มีการสมัครใช้งาน Office 365 ถ้าคุณเป็นสมาชิก Office 365 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี Office เวอร์ชันล่าสุด

เพิ่มสมาชิกลงในกลุ่มของคุณ

 1. เปิด Outlook for Mac

 2. เปิดบัตรกลุ่มของกลุ่มที่คุณจะเพิ่มสมาชิก

 3. เลือกสมาชิก

  แสดงเพิ่มสมาชิก

 4. พิมพ์ชื่อหรือที่อยู่อีเมลอย่างน้อยหนึ่งชื่อหรือเลือกสมาชิกจากรายการ คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้ที่เป็นบุคคลภายนอกโรงเรียนของคุณหรือองค์กรของคุณไปยังกลุ่มได้ แสดงเพิ่มสมาชิกภายในกลุ่ม

 5. เลือกเพิ่มสมาชิก

เอาสมาชิกออกจากกลุ่ม

 1. เปิด Outlook for Mac

 2. เปิดบัตรกลุ่มของกลุ่มที่คุณจะเอาสมาชิกออก เฉพาะเจ้าของกลุ่มเท่านั้นที่สามารถเอาสมาชิกออกได้

 3. เลือกสมาชิก

 4. คลิก X ถัดจากชื่อของบุคคลที่คุณต้องการเอาออกจากกลุ่ม แสดงการเอาสมาชิกกลุ่มออก

 5. เลือก นำออก

เลือกเวอร์ชันของคุณสำหรับคำแนะนำ

คำแนะนำจะแตกต่างกันเล็กน้อยโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังใช้ Outlook บนเว็บ ใหม่อยู่หรือไม่ เลือก Outlook บนเว็บ เวอร์ชันที่คุณกำลังใช้เพื่อดูขั้นตอนที่คุณนำไปใช้ได้

ถ้ากล่องจดหมายของคุณมีลักษณะ...

Outlook บนเว็บรุ่นเบต้า

ดู คำแนะนำสำหรับ Outlook ใหม่บนเว็บ

ถ้ากล่องจดหมายของคุณมีลักษณะ...

Outlook บนเว็บ

ดู คำแนะนำสำหรับ Outlook บนเว็บแบบคลาสสิก

หมายเหตุ: ถ้าองค์กรของคุณมีโลโก้ในแถบเครื่องมือ คุณอาจเห็นบางอย่างที่แตกต่างไปจากที่แสดงทางด้านบน

คำแนะนำสำหรับ Outlook บนเว็บ ใหม่

ในฐานะเจ้าของคุณจะได้รับการร้องขอให้เข้าร่วมกลุ่มของคุณจากบุคคลที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มของคุณแต่ต้องการเป็นสมาชิกของกลุ่ม 

 1. หนึ่งสามารถร้องขอให้เข้าร่วมกลุ่มของคุณได้สองวิธีดังนี้ถ้าเป็นกลุ่มส่วนตัวเลือกการร้องขอการเข้าร่วมถ้าเป็นกลุ่มสาธารณะให้เลือกเข้าร่วม

 2. เจ้าของกลุ่ม/เจ้าของที่ได้รับอีเมลที่มีการร้องขอการเข้าร่วม เจ้าของสามารถอนุมัติหรือปฏิเสธการร้องขอการเข้าร่วมจากภายในอีเมลได้

เจ้าของคนอื่นๆทั้งหมดจะเห็นการร้องขอที่ได้รับการอนุมัติแล้วและพวกเขาไม่จำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าว ผู้ใช้สามารถค้นพบกลุ่มและอาจต้องการเข้าร่วม ถ้ากลุ่มเป็นแบบส่วนตัวเจ้าของจะได้รับอีเมลที่มีคำขอ เจ้าของสามารถอนุมัติหรือปฏิเสธการร้องขอได้

สมาชิกกลุ่มยังสามารถส่งคำขอเพื่อเพิ่มผู้ใช้อื่นลงในกลุ่มของคุณได้

ในฐานะที่เป็นเจ้าของคุณจะได้รับอีเมลจากสมาชิกกลุ่มที่ต้องการเพิ่มผู้ใช้คนอื่นๆลงในกลุ่มของคุณ อีเมลเดียวกันจะไปที่เจ้าของอื่นถ้ามี โดยยึดตามการกระทำที่ดำเนินการอีเมลจะอัปเดตและแสดงสถานะของการร้องขอ 

คุณสามารถเชิญบุคคลอื่นเข้าร่วมกลุ่มของคุณได้ ถ้าเป็นกลุ่มส่วนตัวเจ้าของกลุ่มจะได้รับคำขอจากผู้ถูกเชิญให้เข้าร่วมกลุ่ม นอกจากนี้คุณยังสามารถเชิญแขกเข้าร่วมกลุ่มได้ พวกเขาจะได้รับการสนทนากลุ่มและเหตุการณ์ในปฏิทินในกล่องจดหมายเข้าของพวกเขา อย่างไรก็ตามผู้เยี่ยมชมไม่สามารถเป็นเจ้าของกลุ่มได้ให้ดูรายการที่อยู่ส่วนกลางดูข้อมูลทั้งหมดบนบัตรข้อมูลที่ติดต่อของสมาชิกกลุ่มหรือดูการเป็นสมาชิกของกลุ่ม

 1. เปิด Outlook บนเว็บ

 2. ในบานหน้าต่างโฟลเดอร์ภายใต้กลุ่มให้เลือกกลุ่มของคุณ

  ภาพหน้าจอของกลุ่มในแถบนำทาง

 3. ในส่วนหัวของกลุ่มให้เลือกจำนวนสมาชิกที่อยู่ถัดจาก การตั้งค่าสำหรับเครื่องมือโยกย้าย SPO

  สกรีนช็อตของปุ่มสมาชิกกลุ่ม

 4. ถัดจากรูปภาพของกลุ่มให้เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม ตัวเลือกเพิ่มเติม เชิญผู้อื่น

  สกรีนช็อตของตัวเลือกเชิญบุคคลอื่นในบัตรกลุ่ม

 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เลือกคัดลอกเพื่อวางลิงก์เพื่อเข้าร่วมกลุ่มลงในอีเมลที่คุณได้เริ่มการเขียนแล้ว

  • เลือกอีเมลเพื่อเริ่มจดหมายใหม่ที่มีลิงก์เพื่อเข้าร่วมกลุ่มในข้อความ ผู้รับจะต้องคลิกที่ลิงก์เพื่อเข้าร่วมกลุ่ม

   ถ้ากลุ่มเป็นแบบส่วนตัวลิงก์ในข้อความจะส่งคำขอไปยังเจ้าของกลุ่มเข้าร่วมกลุ่ม

 6. เสร็จสิ้นการเขียนจดหมายแล้วคลิกส่ง

คุณต้องเป็นเจ้าของกลุ่มเพื่อนำสมาชิกออก ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณเป็นเจ้าของกลุ่มหรือไม่ให้ดูที่ "ดูเจ้าของกลุ่ม" ด้านล่าง

 1. ในส่วนหัวของกลุ่มให้เลือกจำนวนสมาชิกที่อยู่ถัดจาก การตั้งค่าสำหรับเครื่องมือโยกย้าย SPO

  สกรีนช็อตของปุ่มสมาชิกกลุ่ม

 2. ถัดจากชื่อของสมาชิกที่คุณต้องการเอาออกให้เลือกเอาออกจาก เอาออกจากกลุ่ม กลุ่ม

 1. ในส่วนหัวของกลุ่มให้เลือกจำนวนสมาชิกที่อยู่ถัดจาก การตั้งค่าสำหรับเครื่องมือโยกย้าย SPO

  สกรีนช็อตของปุ่มสมาชิกกลุ่ม

 2. ภายใต้คอลัมน์บทบาทคุณสามารถดูได้ว่าบุคคลใดคนหนึ่งในกลุ่มเป็นเจ้าของหรือเป็นสมาชิก

คุณต้องเป็นเจ้าของกลุ่มเพื่อส่งเสริมหนึ่งในสมาชิกกลุ่มของคุณ

 1. ในส่วนหัวของกลุ่มให้เลือกจำนวนสมาชิกที่อยู่ถัดจาก การตั้งค่าสำหรับเครื่องมือโยกย้าย SPO

  สกรีนช็อตของปุ่มสมาชิกกลุ่ม

 2. ค้นหาบุคคลที่คุณต้องการเลื่อนระดับให้กับเจ้าของ

 3. ภายใต้คอลัมน์บทบาทให้เลือกสมาชิก>เลื่อนระดับไปยังเจ้าของ

เมื่อ demoting เป็นเจ้าของสถานะสมาชิกโปรดจำไว้ว่ากลุ่มต้องมีเจ้าของอย่างน้อยหนึ่งคน เฉพาะเจ้าของกลุ่มเท่านั้นที่สามารถลดระดับได้

 1. ในส่วนหัวของกลุ่มให้เลือกจำนวนสมาชิกที่อยู่ถัดจาก การตั้งค่าสำหรับเครื่องมือโยกย้าย SPO

  สกรีนช็อตของปุ่มสมาชิกกลุ่ม

 2. ค้นหาบุคคลที่คุณต้องการลดระดับให้กับสมาชิก

 3. ภายใต้คอลัมน์บทบาทให้เลือกเจ้าของ>เอาสถานะเจ้าของออก

คำแนะนำสำหรับ Outlook บนเว็บ แบบคลาสสิก

คุณสามารถเชิญบุคคลอื่นเข้าร่วมกลุ่มของคุณได้ ถ้าเป็นกลุ่มส่วนตัวเจ้าของกลุ่มจะได้รับคำขอจากผู้ถูกเชิญให้เข้าร่วมกลุ่ม นอกจากนี้คุณยังสามารถเชิญแขกเข้าร่วมกลุ่มได้ พวกเขาจะได้รับการสนทนากลุ่มและเหตุการณ์ในปฏิทินในกล่องจดหมายเข้าของพวกเขา อย่างไรก็ตามผู้เยี่ยมชมไม่สามารถเป็นเจ้าของกลุ่มได้ให้ดูรายการที่อยู่ส่วนกลางดูข้อมูลทั้งหมดบนบัตรข้อมูลที่ติดต่อของสมาชิกกลุ่มหรือดูการเป็นสมาชิกของกลุ่ม

 1. เปิด Outlook บนเว็บ

 2. ในบานช่องนำทางใต้ กลุ่ม เลือกกลุ่มของคุณ

 3. ในส่วนหัวของกลุ่มให้เลือกจำนวนสมาชิก

  เลือกจำนวนสมาชิกที่จะไปที่หน้าสมาชิก
 4. เลือก เพิ่มสมาชิก

 5. ใส่ที่อยู่อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการเพิ่ม

 6. เลือก บันทึก

คุณต้องเป็นเจ้าของกลุ่มเพื่อนำสมาชิกออก ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าฉันเป็นเจ้าของกลุ่มหรือไม่

 1. ในส่วนหัวของกลุ่มให้เลือกจำนวนสมาชิก

  เลือกจำนวนสมาชิกที่จะไปที่หน้าสมาชิก
 2. เลือกทั้งหมดเพื่อดูสมาชิกทั้งหมดของกลุ่ม

  เลือกทั้งหมดเพื่อดูสมาชิกของกลุ่มนี้
 3. ถัดจากชื่อของสมาชิกที่คุณต้องการเอาออกแล้วคลิก ไอคอน การกระทำเพิ่มเติม ไอคอน การกระทำเพิ่มเติม เอาออกจากกลุ่ม

 1. ในส่วนหัวของกลุ่มให้เลือกจำนวนสมาชิก

  เลือกจำนวนสมาชิกที่จะไปที่หน้าสมาชิก
 2. เลือกเจ้าของเพื่อดูเจ้าของกลุ่มทั้งหมด

  ส่วนหัวของกลุ่มที่มีลิงก์ของเจ้าของถูกเน้น

คุณต้องเป็นเจ้าของกลุ่มเพื่อส่งเสริมหนึ่งในสมาชิกกลุ่มของคุณ

 1. ในส่วนหัวของกลุ่มให้เลือกจำนวนสมาชิก

  เลือกจำนวนสมาชิกที่จะไปที่หน้าสมาชิก
 2. เลือกทั้งหมดเพื่อดูสมาชิกทั้งหมดของกลุ่ม

  เลือกทั้งหมดเพื่อดูสมาชิกของกลุ่มนี้
 3. โฮเวอร์เหนือชื่อของสมาชิกที่คุณต้องการเลื่อนระดับแล้วเลือก ไอคอน การกระทำเพิ่มเติม >ทำให้เจ้าของ

เมื่อ demoting เป็นเจ้าของสถานะสมาชิกโปรดจำไว้ว่ากลุ่มต้องมีเจ้าของอย่างน้อยหนึ่งคน เฉพาะเจ้าของกลุ่มเท่านั้นที่สามารถลดระดับได้

 1. ในส่วนหัวของกลุ่มให้เลือกจำนวนสมาชิก

  เลือกจำนวนสมาชิกที่จะไปที่หน้าสมาชิก
 2. เลือกเจ้าของ

  ส่วนหัวของกลุ่มที่มีลิงก์ของเจ้าของถูกเน้น

 3. โฮเวอร์เหนือชื่อของสมาชิกที่คุณต้องการเลื่อนระดับแล้วเลือก ไอคอน การกระทำเพิ่มเติม ไอคอน การกระทำเพิ่มเติม นำสถานะเจ้าของออก

เพิ่มสมาชิกลงในกลุ่มของคุณ

 1. เปิดแอป Outlook สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

 2. เลือก กลุ่ม จากบานหน้าต่างโฟลเดอร์

  โฟลเดอร์กลุ่มในบานหน้าต่างนำทาง

 3. แตะชื่อของกลุ่มที่คุณจะเพิ่มสมาชิก

  หน้าจอหลักของแอปกลุ่มสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 4. แตะชื่อกลุ่มเพื่อไปที่หน้ารายละเอียดกลุ่ม

  แตะปุ่มสมาชิกเพื่อดูหน้าสมาชิก
 5. ภายใต้รายชื่อสมาชิกให้แตะที่ลิงก์ดูทั้งหมด

  เลือกลิงก์ดูสมาชิกทั้งหมดเพื่อดูสมาชิกกลุ่ม
 6. บนหน้าสมาชิกให้แตะเพิ่ม

 7. พิมพ์ชื่อหรือที่อยู่อีเมลอย่างน้อยหนึ่งชื่อหรือเลือกสมาชิกจากรายการ สมาชิกจากภายนอกโรงเรียนหรือองค์กรของคุณจะมี "ผู้เยี่ยมชม" ภายใต้ชื่อของพวกเขา

 8. แตะ สัญลักษณ์เครื่องหมายถูก . คุณจะเห็นรายชื่อสมาชิกที่ได้รับการอัปเดต

เอาสมาชิกออกจากกลุ่ม

เฉพาะเจ้าของกลุ่มเท่านั้นที่สามารถเอาสมาชิกออกได้

 1. เปิดแอป Outlook สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

 2. เลือก กลุ่ม จากบานหน้าต่างโฟลเดอร์

  โฟลเดอร์กลุ่มในบานหน้าต่างนำทาง

 3. แตะชื่อของกลุ่มที่คุณจะเอาสมาชิกออก

  หน้าจอหลักของแอปกลุ่มสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 4. แตะชื่อกลุ่มเพื่อไปที่หน้ารายละเอียดกลุ่ม

  แตะปุ่มสมาชิกเพื่อดูหน้าสมาชิก
 5. บนหน้ารายละเอียดกลุ่มให้แตะ... ถัดจากชื่อของบุคคลที่คุณต้องการเอาออกจากกลุ่ม

 6. แตะเอาออกจากกลุ่ม

ดูเพิ่มเติม

สร้างกลุ่ม Outlook.com และเพิ่มสมาชิก

การเข้าถึงแบบผู้เยี่ยมชมในกลุ่ม Office 365

สร้างกลุ่ม

เข้าร่วมกลุ่ม

ลบกลุ่ม

ออกจากกลุ่ม

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×