เพิ่มและร้องขอการแจ้งเมื่อผู้รับเปิดอ่านและการแจ้งเตือนการจัดส่ง

เพิ่มและร้องขอการแจ้งเมื่อผู้รับเปิดอ่านและการแจ้งเตือนการจัดส่ง

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใบตอบรับการส่งจะยืนยันว่าข้อความอีเมลของคุณได้ถูกส่งไปถึงกล่องจดหมายของผู้รับแล้ว แต่ไม่ได้ยืนยันว่าผู้รับเห็นหรือได้อ่านข้อความอีเมลนั้นแล้วหรือไม่ ใบตอบรับการอ่านจะยืนยันว่าข้อความอีเมลของคุณได้ถูกเปิดอ่านแล้ว

ในOutlook ชื่อผู้รับข้อความสามารถปฏิเสธการส่งใบตอบรับการอ่าน มีสถานการณ์อื่น ๆ ที่ตอบรับการอ่านจะไม่ถูกส่ง เช่นว่าโปรแกรมอีเมลของผู้รับไม่สนับสนุนการตอบรับการอ่าน ไม่มีวิธีในการบังคับให้ผู้รับเพื่อส่งใบตอบรับเมื่ออ่าน

ร้องขอการอ่านและ/หรือจัดส่งใบตอบรับสำหรับข้อความทั้งหมดที่คุณส่ง

 1. บนเมนูไฟล์ ให้เลือกตัวเลือก >จดหมาย

 2. ภายใต้การติดตาม เลือกกล่องกาเครื่องหมายใบตอบรับเมื่อนำส่งข้อความยืนยันถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์อีเมลของผู้รับ แล้วหรือใบตอบรับเมื่ออ่านยืนยันผู้รับดูข้อความ
  เพิ่มข้อมูลการติดตามข้อความของคุณ

  เคล็ดลับ: แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดก็คือ ให้พิจารณาใช้การติดตามเฉพาะกับข้อความอีเมลเดียวที่มีความสำคัญเท่านั้น แทนที่จะติดตามข้อความอีเมลทั้งหมดที่ส่งไป ผู้รับที่ถูกแจ้งให้ทราบเป็นบางครั้งว่าข้อความอีเมลของคุณได้ร้องขอใบตอบรับการอ่านนั้นมีแนวโน้มที่จะส่งใบตอบรับการอ่านกลับมาให้คุณได้มากกว่าในกรณีที่ผู้รับได้รับพร้อมท์ในทุกๆ ครั้งที่ได้รับข้อความอีเมลจากคุณ

 3. คลิก ตกลง เพื่อนำการเปลี่ยนแปลงของคุณไปใช้

ติดตามข้อความอีเมลเพียงข้อความเดียว

 1. ในข้อความใหม่อีเมล บนเมนูตัวเลือก ในกลุ่มการติดตาม เลือกกล่องกาเครื่องหมายร้องขอใบตอบรับเมื่อนำส่ง หรือกล่องกาเครื่องหมายร้องขอใบตอบรับเมื่ออ่าน คำสั่ง ร้องขอใบตอบรับเมื่ออ่าน บน Ribbon

 2. เรียบเรียงอีเมลของคุณ แล้วคลิกส่ง

ติดตามใบตอบรับ

 1. เปิดข้อความอีเมลต้นฉบับที่คุณได้ส่งไป ที่มีการร้องขอการตอบรับการส่งหรือการอ่าน ข้อความอีเมลนี้มักจะอยู่ในโฟลเดอร์ รายการที่ส่ง

 2. บนแท็บข้อความ ในกลุ่มแสดง เลือกติดตาม

  หมายเหตุ: การติดตาม ไม่ปรากฏจนกว่าได้รับใบตอบรับอย่างน้อยหนึ่ง หลังจากที่คุณได้รับตัวแรกในกล่องจดหมายเข้าของคุณ อาจใช้เวลาหลายนาทีก่อนที่จะพร้อมใช้งานของปุ่มการติดตาม

ติดตามข้อความอีเมลทั้งหมดที่คุณส่งไป

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. ภายใต้อีเมล คลิกตัวเลือกอีเมล

 3. ภายใต้การจัดการข้อความ คลิกตัวเลือกการติดตาม

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมายใบตอบรับเมื่ออ่าน หรือกล่องกาเครื่องหมายใบตอบรับเมื่อนำส่ง

  การแจ้งเมื่อผู้รับเปิดอ่านข้อความทั้งหมด

  เคล็ดลับ: เป็นแนวทางปฏิบัติดีที่สุด เราขอแนะนำให้ คุณพิจารณาข้อความเดียวเท่านั้นแทนที่เป็นข้อความทั้งหมดมีความสำคัญของการติดตาม ผู้รับที่ได้รับการแจ้งให้ทราบว่า มีการร้องขอใบตอบรับเมื่ออ่านบนข้อความอีเมลบางครั้ง มักน้อยเมื่อต้องการปิดการตอบรับการอ่านทั้งหมดสำหรับข้อความในอนาคต

ติดตามข้อความอีเมลเพียงข้อความเดียว

 • ในข้อความ บนแท็บตัวเลือก ในกลุ่มการติดตาม เลือกกล่องกาเครื่องหมายร้องขอใบตอบรับเมื่อนำส่ง หรือกล่องกาเครื่องหมายร้องขอใบตอบรับเมื่ออ่าน

  ร้องขอข้อความตอบรับการส่ง

ติดตามใบตอบรับ

 1. เปิดข้อความอีเมลต้นฉบับที่คุณได้ส่งไป ที่มีการร้องขอการตอบรับการส่งหรือการอ่าน ข้อความอีเมลนี้มักจะอยู่ในโฟลเดอร์ รายการที่ส่ง

 2. บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม แสดง ให้คลิก การติดตาม

  แสดงการติดตาม

  หมายเหตุ: การติดตาม ปรากฏขึ้นจนกว่าจะได้รับใบตอบรับอย่างน้อยหนึ่ง หลังจากที่คุณได้รับตัวแรกในกล่องจดหมายเข้าของคุณ อาจใช้เวลาหลายนาทีก่อนที่จะพร้อมใช้งานของปุ่มการติดตาม

การประมวลผลใบตอบรับการเปลี่ยนแปลง

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือก >ตัวเลือกอีเมล >ตัวเลือกการติดตาม

 2. เลือกตัวเลือกการประมวลผลที่คุณต้องการ โดยทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

  • บันทึกการตอบกลับในรายการต้นฉบับโดยอัตโนมัติ   
   เลือกกล่องกาเครื่องหมายประมวลผลการเรียกและตอบกลับมาถึง  

  • ลบการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการนำส่ง และอ่านข้อความ   
   เลือกกล่องกาเครื่องหมายใบตอบรับกระบวนการมาถึง  

  • ย้ายใบตอบรับออกจากกล่องจดหมายเข้าของคุณหลังจากการประมวลผล   
   เลือกกล่องกาเครื่องหมายหลังจากการประมวลผล ย้ายใบตอบรับเมื่อต้องการ  

   ตัวเลือกการดำเนินการใบตอบรับ คงเหลือ

 3. เมื่อต้องการเลือกโฟลเดอร์นอกเหนือไปจากรายการที่ถูกลบ คลิกเรียกดู จากนั้น เลือกโฟลเดอร์ปลายทางของคุณ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×