Office
การเริ่มต้นใช้งานด่วนของ PowerPoint Online

เพิ่มและจัดรูปแบบ

เพิ่มและจัดรูปแบบใน PowerPoint สำหรับเว็บ

เพิ่มและจัดรูปแบบข้อความ

  1. เลือกกล่องข้อความ แล้วพิมพ์ข้อความ

  2. เมื่อต้องการจัดรูปแบบ ให้เลือกข้อความ แล้วเลือกตัวเลือกเพื่อเปลี่ยนฟอนต์ ระยะห่าง หรือการจัดแนว

    เมื่อต้องการสร้างรายการหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข ให้เลือกข้อความ แล้วเลือก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย หรือ ลำดับเลข

จัดรูปแบบข้อความ

แทรกตาราง รูปภาพ รูปร่าง กล่องข้อความ หรือวิดีโอ

  • บนแท็บ แทรก ให้เลือกสิ่งที่คุณต้องการจะแทรก เช่น สไลด์ใหม่ ตาราง รูปภาพ รูปร่าง ข้อคิดเห็น และอื่นๆ

แท็บ แทรก

เพิ่ม สำเนา และลบสไลด์

คลิกขวาที่รูปสไลด์ขนาดย่อ แล้วเลือก:

  • สไลด์ใหม่

  • ทำซ้ำสไลด์ หรือ

  • ลบสไลด์

เมนูคลิกขวาสไลด์

เพิ่มการเปลี่ยนระหว่างสไลด์

  1. เลือกสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มการเปลี่ยน

  2. บนแท็บ การเปลี่ยน ให้เลือกการเปลี่ยนและเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ: เลือก นำไปใช้กับทั้งหมด เพื่อใช้การเปลี่ยนนี้กับทุกสไลด์

แท็บ การเปลี่ยน
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×