เพิ่มแท็กเมฆที่ Web Part ลงในเพจ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าคุณใช้ไซต์ของฉัน และถ้าคุณได้แท็กเนื้อหาบน SharePoint และเว็บไซต์อื่น แล้วคุณอาจมีความคุ้นเคยกับเมฆแท็ก คุณสามารถรวมใน cloud แท็กในหน้าบนไซต์ SharePoint ชนิดอื่น ๆ โดยการเพิ่มแท็กใน cloud Web part สำหรับการออกแบบหน้า ตัวอย่างเช่น คุณอาจเพิ่มแท็กใน cloud Web Part ไปโฮมเพจของไซต์ทีม SharePoint เพื่อให้สมาชิกในทีมสามารถมองเห็นแท็กใช้กับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องแท็กโดยรวม

เมื่อต้องการดูแท็ก cloud บนไซต์ของฉันของคุณ ไปยังหน้าโปรไฟล์ของคุณ จากนั้น คลิกแท็กและบันทึกย่อที่ลิงก์

ในบทความนี้

เพิ่มแท็กเมฆที่ Web Part ลงในเพจ

วิธีการติดแท็กใน cloud Web Part บนไซต์ทีมแตกต่างจากแท็กใน cloud Web Part บนไซต์ของฉันของคุณ

การเปลี่ยนแปลงที่แท็กปรากฏใน cloud แท็ก

จำกัดจำนวนรายการที่ปรากฏใน cloud แท็ก

เปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของแท็กใน cloud Web Part

ลบแท็กใน cloud แท็ก Web Part

ย้าย ลด หรือลบแท็กใน cloud Web Part

เพิ่มแท็กเมฆที่ Web Part ลงในเพจ

เมื่อต้องการแก้ไขหน้าหรือฟอร์ม คุณอย่างน้อยต้องมีสิทธิ์ที่ได้รับมาถูกเพิ่มลงในกลุ่ม SharePoint สมาชิก<ชื่อไซต์ >เริ่มต้นสำหรับไซต์

เมื่อต้องการเพิ่มแท็กใน cloud Web Part ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. จากหน้า ใน Ribbon ให้คลิกแท็บ หน้า แล้วคลิกคำสั่ง แก้ไข

 2. คลิกบนหน้าในตำแหน่งที่คุณต้อง การเพิ่มแท็กใน cloud Web Part คลิกที่แท็บแทรก แล้ว คลิกWeb Part
  คำสั่ง Web Part

  หมายเหตุ: ถ้าคำสั่ง แก้ไข ถูกปิดใช้งาน คุณอาจไม่มีสิทธิ์แก้ไขหน้านั้น โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

 3. ภายใต้ประเภท คลิกทำงานร่วมกันทางสังคม แล้ว คลิ กเพิ่ม

 4. ภายใต้Web Part สำหรับ คลิกแท็ก Cloud
  Cloud แท็ก Web Part ปรากฏบนหน้า ตามค่าเริ่มต้น cloud แท็กเริ่มต้นประกอบด้วยแท็กทั้งหมดที่คุณได้กำหนดให้กับเนื้อหาบนไซต์ของฉันของคุณ คุณสามารถปรับเปลี่ยนแท็กที่ปรากฏใน cloud แท็กตามที่อธิบายไว้ด้านล่างในส่วนการเปลี่ยนที่แท็กปรากฏใน cloud แท็ก

 5. เมื่อคุณแก้ไขหน้าเสร็จแล้ว ให้คลิกแท็บ หน้า แล้วคลิก บันทึกและปิด

ด้านบนของหน้า

วิธีการติดแท็กใน cloud Web Part บนไซต์ทีมแตกต่างจากแท็กใน cloud Web Part บนไซต์ของฉันของคุณ

โปรดสังเกตความแตกต่างต่อไปนี้ ในลักษณะการทำงานของ cloud แท็กที่บนไซต์ของฉันของคุณ และ ใน cloud แท็กถูกเพิ่มลงในไซต์เช่นไซต์ทีมชนิดอื่น:

 • แท็กใน cloud ของคุณแท็กไซต์ของฉันจะดูได้ โดยคุณเท่านั้น คุณเห็นเฉพาะแท็กสำหรับเนื้อหาที่คุณได้แท็กบุคคล บนไซต์ทีม โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าใน cloud แท็ก Web Part คุณอาจเห็นแท็กที่มีเพิ่มสมาชิกคนอื่น ๆ

 • แท็กที่ปรากฏใน cloud แท็ก Web Part ที่สืบทอดมาจากแท็กในไซต์ของฉันของคุณ และ เลือก คอลเลกชันของแท็กที่มาจากไซต์ของฉันสมาชิกคนอื่น ๆ กล่าว เมื่อคุณแท็กเนื้อหาบนไซต์ใด ๆ แท็กก่อนจะถูกวางใน cloud แท็กในไซต์ของฉันของคุณ ไซต์อื่น ๆ เช่นไซต์ทีม ดึงแท็กเหล่านี้จากไซต์ของฉันของคุณลงใน cloud แท็ก Web Part ที่มีการเพิ่มข้อมูลการออกแบบหน้าของพวกเขา

 • บนไซต์ของฉัน ตำแหน่งที่คุณอยู่เสมอริปิดแท็กทั้งหมดใน cloud แท็กบนหน้าโปรไฟล์ของคุณ คุณสามารถคลิแท็กใน cloud แท็กของคุณเพื่อดูเนื้อหาที่คุณได้แท็กและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแท็กเหล่านั้นทั้งหมด บนไซต์ทีม แท็กใน cloud แท็กอาจมา ด้วยตัวเลขใด ๆ ของสมาชิกในทีม ผลลัพธ์เป็น คลิกแท็กเปิดเอกสารโปรไฟล์แท็กซึ่งแสดงรายการเนื้อหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแท็ก รวมถึงรายการต่าง ๆ ที่คุณและผู้อื่นแท็ก รวมถึงรายการของตัวเลือกอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกที่จะติดตามแท็กในดึงข้อมูลข่าวสารของคุณ อัปเดส่วน "ถามฉันเกี่ยวกับ" ของโปรไฟล์ของคุณ หรือดูรายการของบุคคลอื่นที่กำลังติดตามแท็กนี้

 • เนื่องจากแท็กใน cloud แท็ก Web Part ที่สืบทอดมาจากของคุณ (หรือคนอื่น) ไซต์ของฉัน คุณสามารถลบแท็กจาก cloud แท็กบนไซต์ของฉันของคุณเท่านั้น สมาชิกคนอื่น ๆ และคุณไม่สามารถลบแท็กได้โดยตรงจากแท็กใน cloud Web Part

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">ด้านบนของหน้า</link>

การเปลี่ยนแปลงที่แท็กปรากฏใน cloud แท็ก

คุณสามารถกำหนดเองในคอลเลกชันของแท็กที่ปรากฏใน cloud แท็ก ด้วยการปรับปรุงคุณสมบัติ cloud แท็ก

เมื่อต้องการกำหนดเองในคอลเลกชันแท็ก ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. บนหน้า ชี้ไปยัง cloud แท็ก Web Part คลิกลูกศร แล้ว คลิ กแก้ไข Web Part
  เมนู แก้ไข สำหรับ Tag Cloud Web Part

 2. ในคุณสมบัติของWeb Part ภายใต้กำหนดค่า Cloud แท็ก คลิกลูกศรภายใต้แสดงแท็ก เพื่อดูตัวเลือก:

  • เมื่อต้องการตั้งค่า cloud แท็ก Web Part เพื่อให้แสดงแท็กที่สืบทอดมาจากไซต์ของฉันของแต่ละสมาชิกในทีม คลิโดยผู้ใช้ปัจจุบัน
   ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณดูเฉพาะแท็กที่ได้รับมาจากไซต์ของฉันบนเวอร์ชันของไซต์ทีมของคุณ สมาชิกคนอื่น ๆ จะมองเห็นแท็กจากไซต์ของฉันของพวกเขาเท่านั้น

  • เมื่อต้องการตั้งค่า cloud แท็ก Web Part เพื่อที่จะรวมแท็กทั้งหมดจากเมฆแท็กบนไซต์ของฉันทั้งหมดสมาชิกในทีมของ คลิโดยผู้ใช้ทั้งหมด

  • เมื่อต้องการตั้งค่า cloud แท็ก Web Part เพื่อให้แสดงแท็กที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาบนไซต์ปัจจุบัน คลิภายใต้ URL ปัจจุบันโดยผู้ใช้ทั้งหมด
   ตัวเลือกนี้ช่วยให้สร้างคอลเลกชันของแท็กที่ระบุถึงเนื้อหาบนไซต์ทีมสมาชิกในทีม

   หมายเหตุ: ขอบเขตของเนื้อหาขึ้นอยู่กับที่มีอยู่ ตัวอย่างเช่น เนื้อหาบนโฮมเพจะแสดงอยู่สำหรับไซต์ทั้งหมด ขณะเนื้อหาบนหน้าไลบรารีจะแสดงเฉพาะข้ามไลบรารีนั้น

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">ด้านบนของหน้า</link>

จำกัดจำนวนรายการที่ปรากฏใน cloud แท็ก

ตามค่าเริ่มต้น แท็กใน cloud Web Part แสดงขึ้นเป็น 50 แท็ก คุณสามารถเปลี่ยนจำนวนนี้ รวมถึงคุณอาจแสดงจำนวนครั้งที่แท็กจะมอบหมายให้กับเนื้อหา ถ้าจำนวนแท็กใน cloud แท็กมีขนาดเกินขีดจำกัด cloud แท็กช่วยให้การกำหนดลักษณะการแท็กได้รับความนิยมมากที่สุดในขณะนี้โดยอัตโนมัติ และซ่อนแท็กอื่น ๆ ทั้งหมดจนกว่าจะถึงขีดจำกัด

 1. บนหน้า ชี้ไปยัง cloud แท็ก Web Part คลิกลูกศร แล้ว คลิ กแก้ไข Web Part

 2. ในคุณสมบัติWeb Part ภายใต้คุณสมบัติ Cloud แท็ก ใส่ตัวเลขภายใต้รายการสูงสุด

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">ด้านบนของหน้า</link>

เปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของแท็กใน cloud Web Part

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ปรากฏ และเค้าโครงของแท็กใน cloud Web Part ตลอดจนตั้งค่าขั้นสูงเช่นการตั้งค่า URL วิธีใช้และตั้งค่าตัวเลือกการส่งออก ดูที่การเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของ Web Part

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">ด้านบนของหน้า</link>

ลบแท็กใน cloud แท็ก Web Part

คุณไม่สามารถลบแท็กได้โดยตรงจากแท็กใน cloud Web Part เนื่องจากแท็กจะสืบทอดจากไซต์ของฉันของสมาชิกในทีม เมื่อต้องการลบแท็กใน cloud แท็ก คุณต้องทำในไซต์ของฉันของคุณ นอกจากนี้ คุณสามารถลบแท็กที่ไม่ได้มาจากไซต์ของฉันของคุณเท่านั้น ถ้า cloud แท็ก Web Part ประกอบด้วยแท็กที่แนะนำ โดยสมาชิกคนอื่น ๆ เท่านั้นที่สมาชิกในทีมสามารถลบแท็กเหล่านี้บนไซต์ของฉันของตน

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×