เพิ่มเอฟเฟ็กต์เสียงให้กับภาพเคลื่อนไหวหรือการเชื่อมโยงหลายมิติ

ใน PowerPoint คุณสามารถเพิ่มเสียงลงในภาพเคลื่อนไหวหรือไฮเปอร์ลิงก์ได้ดังที่อธิบายไว้ที่นี่ คุณยังสามารถเล่นเสียงอัตโนมัติเมื่อสไลด์ปรากฏได้อีกด้วย

เพิ่มเสียงลงในภาพเคลื่อนไหว

คุณต้องเคยเพิ่มเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวลงในข้อความหรือ วัตถุ ก่อนจึงจะสามารถเพิ่มเสียงลงในภาพเคลื่อนไหวได้

 1. คลิกสไลด์ที่มีเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการเพิ่มเสียง

 2. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง ให้คลิก บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว

 3. เลือกเอฟเฟ็กต์ในบานหน้าต่าง ภาพเคลื่อนไหว คลิกลูกศรลงที่ด้านขวาของเอฟเฟ็กต์ จากนั้นคลิก ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์

  ตัวเลือก “เคลื่อนไหวทีละตัวอักษร”

 4. บนแท็บ เอฟเฟ็กต์ ภายใต้ การปรับปรุง ให้คลิกลูกศรในรายการ เสียง จากนั้นทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มเสียงจากรายการ ให้คลิกที่เสียง

  • เมื่อต้องการเพิ่งเสียงจากไฟล์ ให้คลิก เสียงอื่น จากนั้นระบุไฟล์เสียงที่คุณต้องการใช้

 1. คลิกสไลด์ที่มีเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการเพิ่มเสียง

 2. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหว ให้คลิก ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง

 3. ใน ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเองบานหน้าต่างงาน ให้คลิกลูกศรด้านขวาของเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวในรายการ ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง จากนั้นคลิก ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์

 4. บนแท็บ เอฟเฟ็กต์ ภายใต้ การปรับปรุง ให้คลิกลูกศรในรายการ เสียง จากนั้นทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มเสียงจากรายการ ให้คลิกที่เสียง

  • เมื่อต้องการเพิ่งเสียงจากไฟล์ ให้คลิก เสียงอื่น จากนั้นระบุไฟล์เสียงที่คุณต้องการใช้

เน้นไฮเปอร์ลิงก์ด้วยเสียง

 1. เลือกไฮเปอร์ลิงก์

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ลิงก์ ให้คลิก การดำเนินการ

  ปุ่มการกระทำในกลุ่มลิงก์

 3. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการนำการตั้งค่าการดำเนินการไปใช้หลังจากไฮเปอร์ลิงก์ถูกคลิก ให้คลิกแท็บ คลิกเมาส์

  • เมื่อต้องการนำการตั้งค่าการกระดำเนินการไปใช่เมื่อตัวชี้หยุดอยู่บนไฮเปอร์ลิงก์ ให้คลิกแท็บ เมาส์เหนือ

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เล่นเสียง จากนั้นคลิกเสียงที่คุณต้องการเล่น

ดูเพิ่มเติม

เล่นเพลงหรือเสียงอื่นโดยอัตโนมัติเมื่อสไลด์ปรากฏขึ้น

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×