เพิ่มเอฟเฟ็กต์เปลี่ยนงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเมื่อต้องการเพิ่มการเปลี่ยนงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณ การเปลี่ยนภาพสไลด์จะเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวเหมือนที่เกิดขึ้นในมุมมองการนำเสนอภาพนิ่งเมื่อคุณย้ายจากสไลด์หนึ่งไปยังถัดไปในระหว่าง การบนหน้าจองานนำเสนอ

ใน PowerPoint เปลี่ยนไม่เหมือนกันเป็นภาพเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหวถูกกำหนดให้กับคอมโพเนนต์ภายในสไลด์เดียว ในขณะที่การเปลี่ยนภาพมีผลต่อสไลด์ทั้งหมดและทุกครั้ง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการทำให้ข้อความหรือวัตถุในงานนำเสนอของคุณเคลื่อนไหว ดูเพิ่มเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวเมื่อต้องการนำเสนอ PowerPoint ของคุณกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเพิ่มเอฟเฟ็กต์เสียง หรือการตั้งค่าเวลาเมื่อต้องการเลื่อนไปยังสไลด์ถัดไปใน PowerPoint บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเปิดงานนำเสนอที่ มีฟีเจอร์เหล่านี้บนอุปกรณ์มือถือ คุณจะสามารถเล่นข้อมูลเหล่านั้น

บนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ของคุณ

 1. เปิดงานนำเสนอของคุณ

 2. บนแท็บเล็ต Android ของคุณ แตะที่แท็บการเปลี่ยน

  แท็บเปลี่ยน

  บนโทรศัพท์ Android ของคุณ แตะที่ไอคอนแก้ไข ไอคอน แก้ไข ที่ด้านบนขวาของหน้าจอของคุณ แตะที่หน้าแรก จากนั้น แตะเปลี่ยน

 3. แตะลูกศรลงเพื่อขยายการเปลี่ยนภาพ คุณจะเห็นแกลเลอรีเอฟเฟ็กต์เปลี่ยนที่ต้องการจัดกลุ่มเป็นประเภทละเอียดตื่นเต้น และแบบไดนามิก

  เอฟเฟ็กต์การเปลี่ยนภาพ

 4. เลือกการเปลี่ยนภาพ ตัวอย่างเช่น แตะMorph ให้ภาพนิ่งหนึ่งที่ค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นยังสไลด์ถัดไป

 5. แตะตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ การเลือกทิศทางของการเปลี่ยน

  ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์

 6. (เลือกได้) แตะการนำไปใช้กับทั้งหมด เมื่อต้องการเปลี่ยนภาพเดียวกันกับสไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอ

 1. บนแท็บเล็ต Android ของคุณ แตะที่แท็บการเปลี่ยน บนโทรศัพท์ Android ของคุณ แตะที่ไอคอนแก้ไข ไอคอน แก้ไข ที่ด้านบนขวาของหน้าจอของคุณ แตะที่หน้าแรก จากนั้น แตะเปลี่ยน

 2. ขยายการเปลี่ยนภาพ

 3. แตะไม่มี

  เอาการเปลี่ยนออก

บน iPhone หรือ iPad

 1. เปิดงานนำเสนอของคุณ

 2. บน iPad ของคุณ แตะที่แท็บการเปลี่ยน

  แท็บเปลี่ยน

  บน iPhone ของคุณ แตะที่ไอคอนแก้ไข ไอคอน แก้ไข แตะที่หน้าแรก และ แล้ว แตะเปลี่ยน

 3. แตะเอฟเฟ็กต์การเปลี่ยน คุณจะเห็นแกลเลอรีเอฟเฟ็กต์เปลี่ยนที่ต้องการจัดกลุ่มเป็นละเอียด และตื่นเต้น ประเภท

  เอฟเฟ็กต์การเปลี่ยนภาพ

 4. เลือกการเปลี่ยนภาพ ตัวอย่างเช่น แตะMorph ให้ภาพนิ่งหนึ่งที่ค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นยังสไลด์ถัดไป

 5. แตะตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ ให้เลือกเอฟเฟ็กต์ (ตัวเลือกเหล่านี้จะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนภาพที่คุณเลือก)

  ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์

 6. (เลือกได้) แตะการนำไปใช้กับทั้งหมด เมื่อต้องการเปลี่ยนภาพเดียวกันกับสไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอ

 1. บน iPad ของคุณ แตะที่แท็บการเปลี่ยน บน iPhone ของคุณ แตะที่ไอคอนแก้ไข ไอคอน แก้ไข แตะที่หน้าแรก และ แล้ว แตะเปลี่ยน

 2. แตะเอฟเฟ็กต์การเปลี่ยน

 3. แตะไม่มี

  เอาการเปลี่ยนออก

บนแท็บเล็ต Windows หรือโทรศัพท์ของคุณ

 1. เปิดงานนำเสนอของคุณ

 2. แตะแท็บการเปลี่ยน

  แท็บเปลี่ยน

  บน Windows phone ของคุณ แตะสองครั้งคุณ ต้อง จาก นั้นแตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม ที่ด้านล่างขวาของหน้าจอของคุณ แตะที่หน้าแรก จากนั้น แตะเปลี่ยนภาพ สไลด์

 3. แตะลูกศรลงเพื่อขยายการเปลี่ยนภาพ คุณจะเห็นแกลเลอรีเอฟเฟ็กต์เปลี่ยนที่ต้องการจัดกลุ่มเป็นประเภทละเอียดตื่นเต้น และแบบไดนามิก

  เอฟเฟ็กต์การเปลี่ยนภาพ

 4. เลือกการเปลี่ยนภาพ ตัวอย่างเช่น แตะMorph ให้ภาพนิ่งหนึ่งที่ค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นยังสไลด์ถัดไป

 5. แตะตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ การเลือกทิศทางของการเปลี่ยน

  ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์

 6. แตะแสดงตัวอย่าง เพื่อดูผลนำไปใช้กับสไลด์ของคุณ

  แสดงตัวอย่างการเปลี่ยนภาพ

 7. (เลือกได้) แตะการนำไปใช้กับทั้งหมด เมื่อต้องการเปลี่ยนภาพเดียวกันกับสไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอ

 1. แตะแท็บการเปลี่ยน บน Windows phone ของคุณ แตะสองครั้งคุณ ต้อง จาก นั้นแตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม ที่ด้านล่างขวาของหน้าจอของคุณ แตะที่หน้าแรก จากนั้น แตะเปลี่ยนภาพ สไลด์

 2. ขยายการเปลี่ยนภาพ

 3. แตะไม่มี

  เอาการเปลี่ยนออก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×