เพิ่มเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวลงในงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ภาพเคลื่อนไหวเป็นวิธีดีเยี่ยมใน การเน้นจุดใดจุด ควบคุมสารสนเทศ เพิ่มดอกเบี้ย viewer

เพิ่มภาพเคลื่อนไหว

 1. เปิดงานนำเสนอของคุณ

 2. แตะสไลด์ที่จะมีภาพเคลื่อนไหว

 3. เลือกเส้นหรือบล็อกของข้อความ รูปภาพ หรือกราฟิก จากนั้น แตะภาพเคลื่อนไหว

  แท็บภาพเคลื่อนไหวใน PowerPoint บนแท็บเล็ต Android ผิด

  บนโทรศัพท์ของคุณ แตะไอคอนที่แก้ไข การแก้ไขใน PowerPoint บนโทรศัพท์ Android แตะที่หน้าแรก จากนั้น แตะภาพเคลื่อนไหว

 4. เลือกชนิดของภาพเคลื่อนไหว ตัวอย่างเช่น แตะพิเศษ

  เอฟเฟ็กต์พิเศษสำหรับภาพเคลื่อนไหวใน PowerPoint บนอุปกรณ์ Android

 5. เลือกเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการเพิ่ม ตัวอย่างเช่น แตะลอยเข้า ตัวเลขปรากฏขึ้นเพื่อ ระบุว่า ภาพเคลื่อนไหวมีอยู่

  ตัวเลขในกล่องซ้าย ควบใน บ่งชี้สถานะของภาพเคลื่อนไหวบนสไลด์

  คุณสามารถเพิ่มภาพเคลื่อนไหวหลายรายการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มภาพเคลื่อนไหวเข้าและภาพเคลื่อนไหวออก ถ้าคุณเพิ่มภาพเคลื่อนไหวหลาย หมายเลขที่บ่งชี้ภาพเคลื่อนไหวจะเปลี่ยนการแสดงภาพเคลื่อนไหวจำนวนมาก

 6. (เลือกได้) เมื่อต้องการระบุวิธีที่คุณต้องการให้เป็นชุดของภาพเคลื่อนไหวปรากฏ (ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังทำรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อให้เคลื่อนไหว), แตะตัวเลขทางด้านซ้ายของรายการ แล้ว แตะคุณสมบัติตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ ขึ้นอยู่กับชนิดของภาพเคลื่อนไหวที่คุณกำลังใช้ คุณสามารถเลือกทิศทางและลำดับของภาพเคลื่อนไหว

 7. ไปยังสไลด์ถัดไปเมื่อต้องการเพิ่มภาพเคลื่อนไหวเพิ่มเติม

แอปPowerPoint สำหรับ Android ประกอบด้วยชุดย่อยของเอฟเฟ็กต์มีให้ในเวอร์ชันแบบเต็มที่พร้อมใช้งานกับการสมัครใช้งานOffice 365 อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณใช้เวอร์ชันสมบูรณ์ของPowerPoint เพิ่มเอฟเฟ็กต์ไม่ได้ระบุไว้ โดยเวอร์ชันอุปกรณ์เคลื่อนที่ใด ๆ คุณสามารถเล่นเหล่านั้นกลับบนอุปกรณ์ Android ของคุณ

เอาภาพเคลื่อนไหว

 1. เปิดงานนำเสนอของคุณ

 2. ไปสไลด์ที่ประกอบด้วยภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการเอาออกไป

 3. เลือกเส้นหรือบล็อกของข้อความ รูปภาพ หรือกราฟิกที่มีภาพเคลื่อนไหว

 4. คุณจะเห็นตัวเลขหรือชุดของตัวเลขทางด้านซ้ายของรายการคุณเลือก

  แตะสองครั้งตัวเลข จากนั้น แตะลบ

ดูภาพเคลื่อนไหวในงานนำเสนอ

 1. แตะไอคอนการนำเสนอสไลด์เพื่อเริ่มงานนำเสนอของคุณ

  เริ่มการนำเสนอ

 2. เมื่อต้องการนำทางไปยังงานนำเสนอ:

  • ตวัดนิ้วไปทางซ้ายเพื่อไปยังสไลด์ถัดไป (หรือการเคลื่อนไหวบนสไลด์) หรือตวัดนิ้วไปทางขวาเพื่อไปยังสไลด์ก่อนหน้า

  • เมื่อต้องการขยายหรือย่อสไลด์ คุณสามารถบีบนิ้วเข้าหากันหรือกางนิ้วออกจากกันบนหน้าจอได้

  • เมื่อต้องการจบการทำงานนำเสนอ บนแท็บเล็ต Android ของคุณ แตะที่ด้านบนของหน้าจอของคุณ แล้ว แตะที่แสดงจุดสิ้นสุด

   สิ้นสุดการนำเสนอ

   บนโทรศัพท์ Android ของคุณ แตะไอคอนสิ้นสุดแสดงที่ด้านบนของหน้าจอของคุณ งานนำเสนอสิ้นสุด

เพิ่มภาพเคลื่อนไหว

 1. เปิดงานนำเสนอของคุณ

 2. แตะสไลด์ที่จะมีภาพเคลื่อนไหว

 3. เลือกเส้นหรือบล็อกของข้อความ รูปภาพ หรือกราฟิก จากนั้น แตะภาพเคลื่อนไหว

  แท็บภาพเคลื่อนไหว

  บน iPhone ของคุณ แตะไอคอนแก้ไข ไอคอน แก้ไข แตะที่หน้าแรก จากนั้น แตะภาพเคลื่อนไหว

 4. เลือกชนิดของภาพเคลื่อนไหว ตัวอย่างเช่น แตะพิเศษ

  เลือกเอฟเฟ็กต์

 5. เลือกเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการเพิ่ม ตัวอย่างเช่น แตะลอยเข้า ตัวเลขปรากฏขึ้นเพื่อ ระบุว่า ภาพเคลื่อนไหวมีอยู่ หมายเลขภาพเคลื่อนไหว

  คุณสามารถเพิ่มภาพเคลื่อนไหวหลายรายการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มภาพเคลื่อนไหวเข้าและภาพเคลื่อนไหวออก ถ้าคุณเพิ่มภาพเคลื่อนไหวหลาย หมายเลขที่บ่งชี้ภาพเคลื่อนไหวจะเปลี่ยนการแสดงภาพเคลื่อนไหวจำนวนมาก ภาพเคลื่อนไหวจำนวนมาก

 6. (เลือกได้) เมื่อต้องการระบุวิธีที่คุณต้องการให้เป็นชุดของภาพเคลื่อนไหวปรากฏ (ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังทำรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อให้เคลื่อนไหว), แตะตัวเลขทางด้านซ้ายของรายการ แล้ว แตะตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ ขึ้นอยู่กับชนิดของภาพเคลื่อนไหวที่คุณกำลังใช้ คุณสามารถเลือกทิศทางและลำดับของภาพเคลื่อนไหว

  ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์

 7. ไปยังสไลด์ถัดไปเมื่อต้องการเพิ่มภาพเคลื่อนไหวเพิ่มเติม

แอปPowerPoint สำหรับ iPhone หรือ iPad ประกอบด้วยชุดย่อยของเอฟเฟ็กต์มีให้ในเวอร์ชันแบบเต็มที่พร้อมใช้งานกับการสมัครใช้งานOffice 365 อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณใช้เวอร์ชันสมบูรณ์ของPowerPoint เพิ่มเอฟเฟ็กต์ไม่ได้ระบุไว้ โดยเวอร์ชันอุปกรณ์เคลื่อนที่ใด ๆ คุณสามารถเล่นเหล่านั้นกลับบน iPad หรือ iPhone ของคุณ

เอาภาพเคลื่อนไหว

 1. เปิดงานนำเสนอของคุณ

 2. ไปสไลด์ที่ประกอบด้วยภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการเอาออกไป

 3. เลือกเส้นหรือบล็อกของข้อความ รูปภาพ หรือกราฟิกที่มีภาพเคลื่อนไหว

 4. คุณจะเห็นตัวเลขหรือชุดของตัวเลขทางด้านซ้ายของรายการคุณเลือก

  แตะสองครั้งตัวเลข จากนั้น แตะลบ

  ลบภาพเคลื่อนไหว

ดูภาพเคลื่อนไหวในงานนำเสนอ

 • ตวัดนิ้วไปทางซ้ายเพื่อไปยังสไลด์ถัดไป (หรือการเคลื่อนไหวบนสไลด์) หรือตวัดนิ้วไปทางขวาเพื่อไปยังสไลด์ก่อนหน้า

 • เมื่อต้องการไปยังสไลด์ แตะไอคอนในมุมบนขวาของภาพนิ่งของคุณ ดูสไลด์ สไลด์จะปรากฏในลำดับที่ด้านล่างของหน้าจอของคุณ ตวัดนิ้วไปทางซ้ายเพื่อย้ายไปยังสไลด์ จากนั้น แตะสไลด์ที่คุณต้องการไปยัง

  เลือกภาพนิ่ง

 • เมื่อต้องการขยายหรือย่อสไลด์ คุณสามารถบีบนิ้วเข้าหากันหรือกางนิ้วออกจากกันบนหน้าจอได้

 • เมื่อต้องการจบการทำงานนำเสนอสไลด์ แตะที่ด้านบนของหน้าจอของคุณ จากนั้น แตะx มุมบนซ้าย

ดูภาพเคลื่อนไหวในงานนำเสนอ

 1. แตะไอคอนการนำเสนอสไลด์เพื่อเริ่มงานนำเสนอของคุณ

  เริ่มการนำเสนอ

 2. เมื่อต้องการนำทางไปยังงานนำเสนอ:

  • ตวัดนิ้วไปทางซ้ายเพื่อไปยังสไลด์ถัดไป (หรือการเคลื่อนไหวบนสไลด์) หรือตวัดนิ้วไปทางขวาเพื่อไปยังสไลด์ก่อนหน้า

  • เมื่อต้องการขยายหรือย่อสไลด์ คุณสามารถบีบนิ้วเข้าหากันหรือกางนิ้วออกจากกันบนหน้าจอได้

  • เมื่อต้องการจบการทำงานนำเสนอ แตะที่ด้านบนของหน้าจอของคุณ แล้ว แตะที่แสดงจุดสิ้นสุด

   สิ้นสุดการนำเสนอ

   บน Windows phone ของคุณ แตะไอคอนสิ้นสุดแสดงที่ด้านบนของหน้าจอของคุณ งานนำเสนอสิ้นสุด

เพิ่ม หรือเอาภาพเคลื่อนไหว

บนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Windows คุณไม่สามารถใช้แอปPowerPoint ภาพเคลื่อนไหวเมื่อต้องการเพิ่ม หรือเอาภาพเคลื่อนไหวออกจากงานนำเสนอ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเล่นภาพเคลื่อนไหวที่คุณเพิ่มไว้ก่อนหน้านี้กับPowerPoint เวอร์ชันอื่น

เอฟเฟ็กต์เสียงและเส้นทางการเคลื่อนไหวไม่พร้อมใช้งาน

คุณไม่สามารถเพิ่มเส้นทางการเคลื่อนไหวหรือเอฟเฟ็กต์เสียงภาพเคลื่อนไหวในPowerPoint บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ในขณะนี้

ภาพเคลื่อนไหวกับการเปลี่ยนภาพ

ในPowerPointภาพเคลื่อนไหวจะไม่เหมือนกับการเปลี่ยนภาพ ภาพเคลื่อนไหวมีผลต่อสไลด์เดียว การเปลี่ยนภาพเคลื่อนไหวแบบหนึ่งสไลด์การเปลี่ยนแปลงถัดไป สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่ม และเอาการเปลี่ยนภาพ ไปที่การเพิ่มเอฟเฟ็กต์เปลี่ยนงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×