เพิ่มเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวลงในงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้PowerPoint บน Windows phone หรือแท็บเล็ต หรือโทรศัพท์ Android หรือแท็บเล็ตเพื่อเล่นเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว (เคลื่อนไหว) นำไปใช้กับข้อความ รูปภาพ รูปร่าง กราฟิก และอื่น ๆ นอกจากนี้ คุณสามารถใช้ PowerPoint บน iPhone หรือ iPad เพื่อเพิ่ม หรือเอาเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวในงานนำเสนอของคุณ

ในPowerPoint ภาพเคลื่อนไหวจะไม่เหมือนกับการเปลี่ยนภาพ ภาพเคลื่อนไหวถูกกำหนดให้กับคอมโพเนนต์ภายในสไลด์เดียว การเปลี่ยนภาพเคลื่อนไหวแบบหนึ่งสไลด์การเปลี่ยนแปลงถัดไป สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่ม และเอาการเปลี่ยนภาพ ไปที่การเพิ่มเอฟเฟ็กต์เปลี่ยนงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

คุณไม่สามารถเพิ่มเอฟเฟ็กต์เสียงหรือเส้นทางการเคลื่อนไหวภาพเคลื่อนไหวในPowerPoint บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ในขณะนี้

บนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ของคุณ

 1. เปิดงานนำเสนอของคุณ

 2. แตะสไลด์ที่จะมีภาพเคลื่อนไหว

 3. เลือกเส้นหรือบล็อกของข้อความ รูปภาพ หรือกราฟิก จากนั้น แตะภาพเคลื่อนไหว

  แท็บภาพเคลื่อนไหวใน PowerPoint บนแท็บเล็ต Android ผิด

  บนโทรศัพท์ของคุณ แตะที่ไอคอนแก้ไขการแก้ไขใน PowerPoint บนโทรศัพท์ Androidแตะที่หน้าแรก จากนั้น แตะภาพเคลื่อนไหว

 4. เลือกชนิดของภาพเคลื่อนไหว ตัวอย่างเช่น แตะพิเศษ

  เอฟเฟ็กต์พิเศษสำหรับภาพเคลื่อนไหวใน PowerPoint บนอุปกรณ์ Android

 5. เลือกเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการเพิ่ม ตัวอย่างเช่น แตะลอยเข้า ตัวเลขปรากฏขึ้นเพื่อ ระบุว่า ภาพเคลื่อนไหวมีอยู่

  ตัวเลขในกล่องซ้าย ควบใน บ่งชี้สถานะของภาพเคลื่อนไหวบนสไลด์

  คุณสามารถเพิ่มภาพเคลื่อนไหวหลายรายการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มภาพเคลื่อนไหวเข้าและภาพเคลื่อนไหวออก ถ้าคุณเพิ่มภาพเคลื่อนไหวหลาย หมายเลขที่บ่งชี้ภาพเคลื่อนไหวจะเปลี่ยนการแสดงภาพเคลื่อนไหวจำนวนมาก

 6. (เลือกได้) เมื่อต้องการระบุวิธีที่คุณต้องการให้เป็นชุดของภาพเคลื่อนไหวปรากฏ (ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังทำรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อให้เคลื่อนไหว), แตะตัวเลขทางด้านซ้ายของรายการ แล้ว แตะคุณสมบัติตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ ขึ้นอยู่กับชนิดของภาพเคลื่อนไหวที่คุณกำลังใช้ คุณสามารถเลือกทิศทางและลำดับของภาพเคลื่อนไหว

 7. ไปยังสไลด์ถัดไปเมื่อต้องการเพิ่มภาพเคลื่อนไหวเพิ่มเติม

แอปPowerPoint สำหรับ Android ประกอบด้วยชุดย่อยของเอฟเฟ็กต์มีให้ในเวอร์ชันแบบเต็มที่พร้อมใช้งานกับการสมัครใช้งานOffice 365 อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณใช้เวอร์ชันสมบูรณ์ของPowerPoint เพิ่มเอฟเฟ็กต์ไม่ได้ระบุไว้ โดยเวอร์ชันอุปกรณ์เคลื่อนที่ใด ๆ คุณสามารถเล่นเหล่านั้นกลับบนอุปกรณ์ Android ของคุณ

 1. เปิดงานนำเสนอของคุณ

 2. ไปสไลด์ที่ประกอบด้วยภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการเอาออกไป

 3. เลือกเส้นหรือบล็อกของข้อความ รูปภาพ หรือกราฟิกที่มีภาพเคลื่อนไหว

 4. คุณจะเห็นตัวเลขหรือชุดของตัวเลขทางด้านซ้ายของรายการคุณเลือก

  แตะสองครั้งตัวเลข จากนั้น แตะลบ

 1. แตะไอคอนการนำเสนอสไลด์เพื่อเริ่มงานนำเสนอของคุณ

  เริ่มการนำเสนอ

 2. เมื่อต้องการนำทางไปยังงานนำเสนอ:

  • ตวัดนิ้วไปทางซ้ายเพื่อไปยังสไลด์ถัดไป (หรือการเคลื่อนไหวบนสไลด์) หรือตวัดนิ้วไปทางขวาเพื่อไปยังสไลด์ก่อนหน้า

  • เมื่อต้องการขยายหรือย่อสไลด์ คุณสามารถบีบนิ้วเข้าหากันหรือกางนิ้วออกจากกันบนหน้าจอได้

  • เมื่อต้องการจบการทำงานนำเสนอ บนแท็บเล็ต Android ของคุณ แตะที่ด้านบนของหน้าจอของคุณ แล้ว แตะที่แสดงจุดสิ้นสุด

   สิ้นสุดการนำเสนอ

   บนโทรศัพท์ Android ของคุณ แตะไอคอนสิ้นสุดแสดงที่ด้านบนของหน้าจอของคุณ งานนำเสนอสิ้นสุด

บน iPad หรือ iPhone ของคุณ

 1. เปิดงานนำเสนอของคุณ

 2. แตะสไลด์ที่จะมีภาพเคลื่อนไหว

 3. เลือกเส้นหรือบล็อกของข้อความ รูปภาพ หรือกราฟิก จากนั้น แตะภาพเคลื่อนไหว

  แท็บภาพเคลื่อนไหว

  บน iPhone ของคุณ แตะไอคอนแก้ไข ไอคอน แก้ไข แตะที่หน้าแรก จากนั้น แตะภาพเคลื่อนไหว

 4. เลือกชนิดของภาพเคลื่อนไหว ตัวอย่างเช่น แตะพิเศษ

  เลือกเอฟเฟ็กต์

 5. เลือกเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการเพิ่ม ตัวอย่างเช่น แตะลอยเข้า ตัวเลขปรากฏขึ้นเพื่อ ระบุว่า ภาพเคลื่อนไหวมีอยู่ หมายเลขภาพเคลื่อนไหว

  คุณสามารถเพิ่มภาพเคลื่อนไหวหลายรายการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มภาพเคลื่อนไหวเข้าและภาพเคลื่อนไหวออก ถ้าคุณเพิ่มภาพเคลื่อนไหวหลาย หมายเลขที่บ่งชี้ภาพเคลื่อนไหวจะเปลี่ยนการแสดงภาพเคลื่อนไหวจำนวนมาก ภาพเคลื่อนไหวจำนวนมาก

 6. (เลือกได้) เมื่อต้องการระบุวิธีที่คุณต้องการให้เป็นชุดของภาพเคลื่อนไหวปรากฏ (ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังทำรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อให้เคลื่อนไหว), แตะตัวเลขทางด้านซ้ายของรายการ แล้ว แตะตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ ขึ้นอยู่กับชนิดของภาพเคลื่อนไหวที่คุณกำลังใช้ คุณสามารถเลือกทิศทางและลำดับของภาพเคลื่อนไหว

  ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์

 7. ไปยังสไลด์ถัดไปเมื่อต้องการเพิ่มภาพเคลื่อนไหวเพิ่มเติม

แอปPowerPoint สำหรับ iPhone หรือ iPad ประกอบด้วยชุดย่อยของเอฟเฟ็กต์มีให้ในเวอร์ชันแบบเต็มที่พร้อมใช้งานกับการสมัครใช้งานOffice 365 อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณใช้เวอร์ชันสมบูรณ์ของPowerPoint เพิ่มเอฟเฟ็กต์ไม่ได้ระบุไว้ โดยเวอร์ชันอุปกรณ์เคลื่อนที่ใด ๆ คุณสามารถเล่นเหล่านั้นกลับบน iPad หรือ iPhone ของคุณ

 1. เปิดงานนำเสนอของคุณ

 2. ไปสไลด์ที่ประกอบด้วยภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการเอาออกไป

 3. เลือกเส้นหรือบล็อกของข้อความ รูปภาพ หรือกราฟิกที่มีภาพเคลื่อนไหว

 4. คุณจะเห็นตัวเลขหรือชุดของตัวเลขทางด้านซ้ายของรายการคุณเลือก

  แตะสองครั้งตัวเลข จากนั้น แตะลบ

  ลบภาพเคลื่อนไหว

 • ตวัดนิ้วไปทางซ้ายเพื่อไปยังสไลด์ถัดไป (หรือเคลื่อนไหวบนสไลด์), หรือตวัดนิ้วไปทางขวาเพื่อไปก่อนหน้า

 • เมื่อต้องการไปยังสไลด์ แตะไอคอนในมุมบนขวาของภาพนิ่งของคุณ ดูสไลด์ สไลด์จะปรากฏในลำดับที่ด้านล่างของหน้าจอของคุณ ตวัดนิ้วไปทางซ้ายเพื่อย้ายไปยังสไลด์ จากนั้น แตะสไลด์ที่คุณต้องการไปยัง

  เลือกภาพนิ่ง

 • เมื่อต้องการขยายหรือย่อสไลด์ คุณสามารถบีบนิ้วเข้าหากันหรือกางนิ้วออกจากกันบนหน้าจอได้

 • เมื่อต้องการจบการทำงานนำเสนอสไลด์ แตะที่ด้านบนของหน้าจอของคุณ จากนั้น แตะx มุมบนซ้าย

บนแท็บเล็ต Windows หรือโทรศัพท์ของคุณ

บนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Windows คุณไม่สามารถใช้แอปPowerPoint ภาพเคลื่อนไหวเมื่อต้องการเพิ่ม หรือเอาภาพเคลื่อนไหวออกจากงานนำเสนอ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเล่นภาพเคลื่อนไหวที่คุณเพิ่มไว้ก่อนหน้านี้กับPowerPoint เวอร์ชันอื่น

 1. แตะไอคอนการนำเสนอสไลด์เพื่อเริ่มงานนำเสนอของคุณ

  เริ่มการนำเสนอ

 2. เมื่อต้องการนำทางไปยังงานนำเสนอ:

  • ตวัดนิ้วไปทางซ้ายเพื่อไปยังสไลด์ถัดไป (หรือการเคลื่อนไหวบนสไลด์) หรือตวัดนิ้วไปทางขวาเพื่อไปยังสไลด์ก่อนหน้า

  • เมื่อต้องการขยายหรือย่อสไลด์ คุณสามารถบีบนิ้วเข้าหากันหรือกางนิ้วออกจากกันบนหน้าจอได้

  • เมื่อต้องการจบการทำงานนำเสนอ แตะที่ด้านบนของหน้าจอของคุณ แล้ว แตะที่แสดงจุดสิ้นสุด

   สิ้นสุดการนำเสนอ

   บน Windows phone ของคุณ แตะไอคอนสิ้นสุดแสดงที่ด้านบนของหน้าจอของคุณ งานนำเสนอสิ้นสุด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×