เพิ่มเอฟเฟ็กต์ข้อความใน Office for Mac

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณใช้โปรแกรม Office โปรแกรมใดอยู่

Word

PowerPoint

Excel

Word

เมื่อคุณต้องการเพิ่มภาพเชิงลึกในเอกสารของคุณ คุณมีตัวเลือก คุณสามารถแทรกอักษรศิลป์ ชุดของเอฟเฟ็กต์ข้อความที่กำหนดไว้ล่วงหน้าที่ยืด หรืองอข้อความได้อย่างน่าสนใจ หรือคุณสามารถนำสไตล์ข้อความไปยังข้อความที่คุณได้แทรกไว้ ไม่ว่าจะเป็นข้อความแบบสแตนด์อโลนหรือข้อความในกล่องข้อความอย่างใดอย่างหนึ่ง

ให้เลือกทำดังนี้

นำเอฟเฟ็กต์ข้อความไปใช้กับข้อความที่มีอยู่

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ฟอนต์ คลิก เอฟเฟ็กต์ข้อความ  ปุ่ม เอฟเฟ็กต์ข้อความ แล้ว เลือกเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการนำไปใช้กับข้อความ

  เคล็ดลับ: ใช้การจัดรูปแบบข้อความและเอฟเฟ็กต์อื่น ๆ (ตัวอย่างเช่น ตัวพิมพ์ใหญ่ขนาดเล็กหรือขีดทับคู่) บนเมนู รูปแบบ คลิก ฟอนต์

แทรกอักษรศิลป์

 1. 2016 Word for Mac: บนแท็บแทรก คลิกอักษรศิลป์

  Word 2011 for Mac: บนแท็บองค์ประกอบของเอกสาร ภายใต้องค์ประกอบของข้อความ คลิกอักษรศิลป์ แล้ว คลิกอักษรศิลป์ที่คุณต้องการ

 2. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

รูปแบบข้อความเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ขนาดเล็ก

 1. เลือกข้อความตัวพิมพ์เล็กที่คุณต้องการจะจัดรูปแบบเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ขนาดเล็ก

 2. บนแมนู รูปแบบ คลิกฟอนต์

 3. ภายใต้ เอฟเฟ็กต์ คลิก ตัวพิมพ์ใหญ่ขนาดเล็ก

ย้อนกลับข้อความเพื่อสร้างรูปสะท้อน

คุณสามารถใช้กล่องข้อความเพื่อย้อนกลับข้อความเพื่อสร้างรูปสะท้อนได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการพิมพ์บนกระดาษพิเศษสำหรับการรีดลงบนผ้า

 1. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ แทรก ให้คลิก กล่องข้อความ

  กลุ่ม แทรก บนแท็บ หน้าแรก ของ Word

 2. ลากเพื่อสร้างกล่องข้อความ แล้วพิมพ์ข้อความลงในนั้น

 3. คลิกเส้นขอบของกล่องข้อความ จากนั้นบนเมนู รูปแบบ คลิก รูปร่าง

 4. คลิกการหมุนสามมิติ จากนั้น ภายใต้หมุน ในแท็บเอฟเฟ็กต์ ในกล่องX พิมพ์180

เพิ่มการสะท้อน

 1. เลือกข้อความหรืออักษรศิลป์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ฟอนต์ คลิก เอฟเฟ็กต์ข้อความ  ปุ่ม เอฟเฟ็กต์ข้อความ ชี้ไปที่ การสะท้อน แล้วคลิกสไตล์การสะท้อนที่คุณต้องการ

เพิ่มเงา

 1. เลือกข้อความหรืออักษรศิลป์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ฟอนต์ คลิก เอฟเฟ็กต์ข้อความ  ปุ่ม เอฟเฟ็กต์ข้อความ ชี้ไปที่ เงา แล้วคลิกสไตล์เงาที่คุณต้องการ

เพิ่มการเรืองแสง

 1. เลือกข้อความหรืออักษรศิลป์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ฟอนต์ คลิก เอฟเฟ็กต์ข้อความ  ปุ่ม เอฟเฟ็กต์ข้อความ ชี้ไปที่ การเรืองแสง แล้วคลิกสไตล์การเรืองแสงที่คุณต้องการ

เพิ่มเอฟเฟ็กต์แบบอื่น ๆ

คุณสามารถนำเอฟเฟ็กต์แบบอื่น ๆ มาใช้กับข้อความในกล่องข้อความหรือกับอักษรศิลป์ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถงอข้อความ หรือทำเป็นสามมิติ

 1. เลือกกล่องข้อความหรืออักษรศิลป์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ แล้ว คลิ กเมนูรูปแบบ

 2. 2016 Word for Mac: ภายใต้เอฟเฟ็กต์ข้อความ คลิกที่แท็บเอฟเฟ็กต์ข้อความ และจากนั้น คลิกรูปที่คุณต้องการ

  Word 2011 for Mac: ภายใต้ลักษณะของข้อความ คลิกเอฟเฟ็กต์ ชี้ไปที่เอฟเฟ็กต์ และจากนั้น คลิกรูปที่คุณต้องการ

  แท็บ รูปแบบ กลุ่ม สไตล์ข้อความ

เพิ่มเงา [โหมดความเข้ากันได้]

โหมดความเข้ากันได้ระบุว่า เอกสารถูกสร้างขึ้นโดยใช้ Word เวอร์ชันก่อนหน้า หรือบันทึกในรูปแบบไฟล์เวอร์ชันก่อนหน้า

 1. เลือกกล่องข้อความหรืออักษรศิลป์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ แล้ว คลิ กเมนูรูปแบบ

 2. 2016 Word for Mac: ภายใต้เอฟเฟ็กต์ข้อความ เลือกแท็บเอฟเฟ็กต์ข้อความ และคลิกเงา

  Word 2011 for Mac: ภายใต้เอฟเฟ็กต์เงา คลิกเงา

  แท็บ รูปแบบ กลุ่ม เอฟเฟ็กต์เงา

ดูเพิ่มเติม

ปรับขนาดวัตถุ

นำไปใช้หรือนำสไตล์และเอฟเฟ็กต์ออกจากวัตถุ

คัดลอกการจัดรูปแบบระหว่างวัตถุหรือข้อความ

นำสไตล์ไปใช้หรือเปลี่ยนแปลงสไตล์หรือเอฟเฟ็กต์ของรูปภาพ

เพิ่มหรือเปลี่ยนสีเติม

PowerPoint

เมื่อคุณต้องการเพิ่มภาพเชิงลึกในเอกสารของคุณ คุณมีตัวเลือก คุณสามารถแทรกอักษรศิลป์ ชุดของเอฟเฟ็กต์ข้อความที่กำหนดไว้ล่วงหน้าที่ยืด หรืองอข้อความได้อย่างน่าสนใจ หรือคุณสามารถนำสไตล์ข้อความไปใช้กับข้อความในกล่องข้อความ หรือ วัตถุ

ให้เลือกทำดังนี้

นำเอฟเฟ็กต์ข้อความไปใช้กับข้อความที่มีอยู่

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ฟอนต์ คลิก เอฟเฟ็กต์ข้อความ  ปุ่ม เอฟเฟ็กต์ข้อความ แล้ว เลือกเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการนำไปใช้กับข้อความ

  เคล็ดลับ: ใช้การจัดรูปแบบข้อความและเอฟเฟ็กต์อื่น ๆ (ตัวอย่างเช่น ตัวพิมพ์ใหญ่ขนาดเล็กหรือขีดทับคู่) บนเมนู รูปแบบ คลิก ฟอนต์

แทรกอักษรศิลป์

 1. 2016 PowerPoint for Mac: บนแท็บแทรก คลิกอักษรศิลป์

  PowerPoint 2011 for Mac: บนแท็บองค์ประกอบของเอกสาร ภายใต้องค์ประกอบของข้อความ คลิกอักษรศิลป์ แล้ว คลิกอักษรศิลป์ที่คุณต้องการ

  กลุ่ม แทรก บนแท็บ หน้าแรก

 2. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

รูปแบบข้อความเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ขนาดเล็ก

 1. เลือกข้อความตัวพิมพ์เล็กที่คุณต้องการจะจัดรูปแบบเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ขนาดเล็ก

 2. บนแมนู รูปแบบ คลิกฟอนต์

 3. ภายใต้เอฟเฟ็กต์ หรือเอฟเฟ็กต์พื้นฐาน คลิกตัวพิมพ์เล็ก

ย้อนกลับข้อความเพื่อสร้างรูปสะท้อน

คุณสามารถใช้กล่องข้อความเพื่อย้อนกลับข้อความเพื่อสร้างรูปสะท้อนได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการพิมพ์บนกระดาษพิเศษสำหรับการรีดลงบนผ้า

 1. 2016 PowerPoint for Mac: บนแท็บแทรก คลิกกล่องข้อ ความ

  PowerPoint 2011 for Mac: บนแท็บหน้าแรก ภายใต้แทรก คลิกกล่องข้อ ความ

  กลุ่ม แทรก บนแท็บ หน้าแรก

 2. ลากเพื่อสร้างกล่องข้อความ แล้วพิมพ์ข้อความลงในนั้น

 3. คลิกเส้นขอบของกล่องข้อความ จากนั้นบนเมนู รูปแบบ คลิก รูปร่าง

 4. ในแท็บเอฟเฟ็กต์ คลิกการหมุนสามมิติ จากนั้น ภายใต้หมุน ในกล่องX พิมพ์180

เพิ่มการสะท้อน

 1. เลือกข้อความหรืออักษรศิลป์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. 2016 PowerPoint for Mac: ในเมนูรูปแบบรูปร่าง คลิกเอฟเฟ็กต์ข้อความ ชี้ไปที่การสะท้อน แล้ว คลิกลักษณะสะท้อนที่คุณต้องการ

  PowerPoint 2011 for Mac: บนแท็บหน้าแรก ภายใต้ฟอนต์ คลิกเอฟเฟ็กต์ข้อความ   ปุ่ม เอฟเฟ็กต์ข้อความ ชี้ไปที่การสะท้อน แล้ว คลิกลักษณะสะท้อนที่คุณต้องการ

เพิ่มเงา

 1. เลือกข้อความหรืออักษรศิลป์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. 2016 PowerPoint for Mac: บนแท็บรูปแบบรูปร่าง คลิกเอฟเฟ็กต์ข้อความ ชี้ไปที่เงา แล้ว คลิกสไตล์เงาที่คุณต้องการ

  PowerPoint 2011 for Mac: บนแท็บหน้าแรก ภายใต้ฟอนต์ คลิกเอฟเฟ็กต์ข้อความ   ปุ่ม เอฟเฟ็กต์ข้อความ ชี้ไปที่เงา แล้ว คลิกสไตล์เงาที่คุณต้องการ

เพิ่มการเรืองแสง

 1. เลือกข้อความหรืออักษรศิลป์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. 2016 PowerPoint for Mac: บนแท็บรูปแบบรูปร่าง คลิกเอฟเฟ็กต์ข้อความ ชี้ไปที่เรืองแสง แล้ว คลิกลักษณะเรืองแสงที่คุณต้องการ

  PowerPoint 2011 for Mac: บนแท็บหน้าแรก ภายใต้ฟอนต์ คลิกเอฟเฟ็กต์ข้อความ   ปุ่ม เอฟเฟ็กต์ข้อความ ชี้ไปที่เรืองแสง แล้ว คลิกลักษณะเรืองแสงที่คุณต้องการ

เพิ่มเอฟเฟ็กต์สามมิติ

 1. เลือกข้อความหรืออักษรศิลป์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. 2016 PowerPoint for Mac: บนแท็บรูปแบบรูปร่าง คลิกเอฟเฟ็กต์ข้อความ ชี้ไปที่การหมุนสามมิติ แล้ว คลิกลักษณะรูปแบบที่คุณต้องการ

  PowerPoint 2011 for Mac: บนแท็บหน้าแรก ภายใต้ฟอนต์ คลิเอฟเฟ็กต์ข้อความ   ปุ่ม เอฟเฟ็กต์ข้อความ ชี้ไปที่การหมุนสามมิติ จากนั้น คลิกรูปแบบที่คุณต้องการ

เพิ่มยกนูน

 1. เลือกข้อความหรืออักษรศิลป์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. 2016 PowerPoint for Mac: บนแท็บรูปแบบรูปร่าง คลิกเอฟเฟ็กต์ข้อความ ชี้ไปที่ยกนูน แล้ว คลิกลักษณะยกนูนที่คุณต้องการ

  PowerPoint 2011 for Mac: บนแท็บหน้าแรก ภายใต้ฟอนต์ คลิกเอฟเฟ็กต์ข้อความ   ปุ่ม เอฟเฟ็กต์ข้อความ ชี้ไปที่ยกนูน แล้ว คลิกลักษณะยกนูนที่คุณต้องการ

งอข้อความ

 1. เลือกข้อความหรืออักษรศิลป์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. 2016 PowerPoint for Mac: บนแท็บรูปแบบรูปร่าง คลิกเอฟเฟ็กต์ข้อความ ชี้ไปที่แปลง แล้ว คลิกลักษณะการแปลงข้อมูลที่คุณต้องการ

  PowerPoint 2011 for Mac: บนแท็บหน้าแรก ภายใต้ฟอนต์ คลิกเอฟเฟ็กต์ข้อความ   ปุ่ม เอฟเฟ็กต์ข้อความ ชี้ไปที่แปลง แล้ว คลิกลักษณะแปลงที่คุณต้องการ

ดูเพิ่มเติม

นำไปใช้หรือนำสไตล์และเอฟเฟ็กต์ออกจากวัตถุ

คัดลอกการจัดรูปแบบระหว่างวัตถุหรือข้อความ

นำสไตล์ไปใช้หรือเปลี่ยนแปลงสไตล์หรือเอฟเฟ็กต์ของรูปภาพ

เพิ่มหรือเปลี่ยนสีเติม

Excel

เมื่อคุณต้องการปรับปรุงลักษณะที่ปรากฏของข้อความในเอกสารของคุณ คุณมีตัวเลือก คุณสามารถแทรกอักษรศิลป์ ชุดของเอฟเฟ็กต์ข้อความที่กำหนดไว้ล่วงหน้าที่ยืด หรืองอข้อความได้อย่างน่าสนใจ หรือคุณสามารถนำสไตล์ไปใช้กับข้อความในกล่องข้อความ

ให้เลือกทำดังนี้

นำเอฟเฟ็กต์ข้อความไปใช้กับข้อความที่มีอยู่

 1. เลือกข้อความในกล่องข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ นั้นแล้ว คลิกที่แท็บรูปแบบรูปร่าง หรือรูปแบบ

  หมายเหตุ: เอฟเฟ็กต์ข้อความไม่สามารถนำไปใช้กับข้อความในเซลล์

 2. คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

  แท็บ รูปแบบ กลุ่ม สไตล์ข้อความ

  เมื่อต้องการดูสไตล์เพิ่มเติม ให้ชี้ไปยังสไตล์ จากนั้นคลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม

แทรกอักษรศิลป์

 1. บนเมนู แทรก ให้คลิก อักษรศิลป์

 2. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

ย้อนกลับข้อความเพื่อสร้างรูปสะท้อน

คุณสามารถใช้กล่องข้อความเพื่อย้อนกลับข้อความเพื่อสร้างรูปสะท้อนได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการพิมพ์บนกระดาษพิเศษสำหรับการรีดลงบนผ้า

 1. บนเมนู แทรก ให้คลิก กล่องข้อความ

 2. ลากเพื่อสร้างกล่องข้อความ แล้วพิมพ์ข้อความลงในนั้น

 3. คลิกเส้นขอบของกล่องข้อความ จากนั้นบนเมนู รูปแบบ คลิก รูปร่าง

 4. ในแท็บเอฟเฟ็กต์ ของบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง คลิกการหมุนสามมิติ จากนั้น ภายใต้หมุน ในกล่องX พิมพ์180

เพิ่มการสะท้อน

 1. เลือกกล่องข้อความหรืออักษรศิลป์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ นั้นแล้ว คลิกที่แท็บรูปแบบรูปร่าง หรือรูปแบบ

 2. ภายใต้ลักษณะของข้อความ คลิกเอฟเฟ็กต์ข้อความ หรือเอฟเฟ็กต์ ชี้ไปที่การสะท้อน นั้นแล้ว คลิกลักษณะสะท้อนที่คุณต้องการ

  แท็บ รูปแบบ กลุ่ม สไตล์ข้อความ

เพิ่มเอฟเฟ็กต์แบบอื่น ๆ

คุณสามารถนำเอฟเฟ็กต์แบบอื่น ๆ มาใช้กับข้อความในกล่องข้อความหรือกับอักษรศิลป์ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มเงาหรือเรืองแสงรอบข้อความ งอข้อความ หรือทำให้ข้อความเป็นสามมิติได้

 1. เลือกกล่องข้อความหรืออักษรศิลป์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ นั้นแล้ว คลิกที่แท็บรูปแบบรูปร่าง หรือรูปแบบ

 2. ภายใต้ลักษณะของข้อความ คลิกเอฟเฟ็กต์ข้อความ หรือเอฟเฟ็กต์ ชี้ไปที่เอฟเฟ็กต์ นั้นแล้ว คลิกรูปที่คุณต้องการ

  แท็บ รูปแบบ กลุ่ม สไตล์ข้อความ

ดูเพิ่มเติม

นำไปใช้หรือนำสไตล์และเอฟเฟ็กต์ออกจากวัตถุ

คัดลอกการจัดรูปแบบระหว่างวัตถุหรือข้อความ

นำสไตล์ไปใช้หรือเปลี่ยนแปลงสไตล์หรือเอฟเฟ็กต์ของรูปภาพ

เพิ่มหรือเปลี่ยนสีเติม

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×