เพิ่มเอฟเฟ็กต์ข้อความเค้าร่าง เงา การสะท้อน หรือการเรืองแสง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เปลี่ยนลักษณะของข้อความหรืออักษรศิลป์ของคุณได้ด้วยการเปลี่ยนการเติมหรือเค้าร่าง หรือด้วยการเพิ่มเอฟเฟ็กต์ เช่น เงา การสะท้อน หรือการเรืองแสง

  1. เลือกข้อความหรืออักษรศิลป์ของคุณ

  2. คลิกหน้าแรก >เอฟเฟ็กต์ข้อความ

    เมนู เอฟเฟ็กต์ข้อความ

  3. คลิกเอฟเฟ็กต์คุณต้องการ

    สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติม ชี้ไปที่เค้าร่างเงาสะท้อน หรือการเรืองแสง แล้ว คลิ กเอฟเฟ็กต์คุณต้องการ

ถ้าต้องการเอาเอฟเฟ็กต์ออก ให้เลือกข้อความอีกครั้ง แล้วคลิก หน้าแรก > ล้างการจัดรูปแบบ
ปุ่ม ล้างการจัดรูปแบบทั้งหมด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×