เพิ่มเส้นแนวโน้มหรือเส้นอื่นๆ ลงในแผนภูมิ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเพิ่มแบบเส้นแนวโน้ม หรือรายการอื่นให้ชุดข้อมูลใด ๆ ในพื้นที่ แถบ คอลัมน์ บรรทัด หุ้น แผนภูมิ xy (กระจาย), หรือแผนภูมิฟองที่เป็นแบบสองมิติ และแบบเรียงซ้อนไม่ อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถเพิ่มเส้นแนวโน้มในชุดข้อมูลในแผนภูมิใด ๆ ให้พิมพ์ที่อยู่แบบเรียงซ้อน หรือสามมิติเส้นแนวโน้มจะยังไม่พร้อมใช้งานสำหรับแผนภูมิเรดาร์ แผนภูมิวงกลม พื้นผิว หรือแผน ภูมิโดนัท

หมายเหตุ: บทความนี้อธิบายถึงขั้นตอน for mac ถ้าคุณกำลังใช้พีซีที่ใช้ Windows ดูเพิ่ม เปลี่ยน หรือเอาเส้นแนวโน้มในแผนภูมิ

 1. ในเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. ในแผนภูมิ เลือกชุดข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มเส้นแนวโน้มการ นั้นแล้ว คลิกที่แท็บออกแบบแผนภูมิ

  เช่น ในแผนภูมิเส้น ให้คลิกเส้น 1 เส้นในแผนภูมิ แล้วโปรแกรมจะเลือก ตัวแสดงข้อมูล ทั้งหมดจาก ชุดข้อมูล นั้น

  แท็บการออกแบบแผนภูมิ

 3. บนแท็บออกแบบแผนภูมิ คลิกเพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิ แล้ว คลิ กเส้นแนวโน้ม

  เพิ่มเส้นแนวโน้ม

 4. เลือกตัวเลือกเส้นแนวโน้ม หรือคลิกตัวเลือกเพิ่มเติมเส้นแนวโน้ม

  ตัวเลือกเส้นแนวโน้ม

  คุณสามารถเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

  • โพเนนเชียล

  • เชิงเส้น

  • ลอการิทึม

  • โพลิโนเมีย

  • เปิด/ปิดเครื่อง

  • ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

  นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งชื่อเส้นแนวโน้มของคุณ และเลือกตัวเลือกการคาดการณ์

 1. ในเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกแผนภูมิที่ มีเส้นแนวโน้ม นั้นแล้ว คลิกที่แท็บออกแบบแผนภูมิ

  แท็บการออกแบบแผนภูมิ

 3. คลิกเพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิ คลิกเส้นแนวโน้ม แล้ว คลิ กไม่มี

  เอา trandline

  คุณยังสามารถคลิกเส้นแนวโน้ม แล้วกด DELETE

 1. ในเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. ในแผนภูมิ เลือกชุดข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มเส้นเพื่อ นั้นแล้ว คลิกที่แท็บออกแบบแผนภูมิ

  แท็บการออกแบบแผนภูมิ

  เช่น ในแผนภูมิเส้น ให้คลิกเส้น 1 เส้นในแผนภูมิ แล้วโปรแกรมจะเลือก ตัวแสดงข้อมูล ทั้งหมดจาก ชุดข้อมูล นั้น

 3. คลิกเพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิ แล้ว คลิ กเส้นตาราง

  เพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิเมนู

 4. เลือกตัวเลือกเส้นที่คุณต้องการ หรือคลิกตัวเลือกเพิ่มเติมเส้นตาราง

  เพิ่มเส้นตาราง

  อาจไม่มีตัวเลือกบางรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดแผนภูมิ

 1. ในเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกแผนภูมิที่ มีเส้น นั้นแล้ว คลิกที่แท็บออกแบบแผนภูมิ

  แท็บการออกแบบแผนภูมิ

 3. คลิกเพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิ คลิกเส้นตาราง นั้นแล้ว คลิกตัวเลือกเพิ่มเติมเส้นตาราง

  เพิ่มเส้นตาราง

 4. เลือกไม่มีเส้น

  เอาเส้นตาราง

  คุณยังสามารถคลิกเส้น แล้วกด DELETE

Word

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. ในแผนภูมิ เลือกชุดข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มเส้นแนวโน้ม แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงแผนภูมิ 

  เช่น ในแผนภูมิเส้น ให้คลิกเส้น 1 เส้นในแผนภูมิ แล้วโปรแกรมจะเลือก ตัวแสดงข้อมูล ทั้งหมดจาก ชุดข้อมูล นั้น

 3. ภายใต้ วิเคราะห์ คลิก เส้นแนวโน้ม แล้วคลิกเส้นแนวโน้มที่คุณต้องการ

  แท็บ เค้าโครงแผนภูมิ กลุ่ม การวิเคราะห์

  ถ้าคุณเห็นกล่องโต้ตอบ เพิ่มเส้นแนวโน้ม เลือกชุดข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มเส้นแนวโน้ม

  เมื่อต้องการกำหนดชื่อเส้นแนวโน้ม หรือเพิ่มป้ายชื่อสมการ ภายใต้ วิเคราะห์ คลิก เส้นแนวโน้ม แล้วคลิก ตัวเลือกเส้นแนวโน้ม ในบานหน้าต่างการนำทาง คลิก ตัวเลือก แล้วทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกแผนภูมิที่มีเส้นแนวโน้ม แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงแผนภูมิ

 3. ภายใต้ วิเคราะห์ คลิก เส้นแนวโน้ม แล้วคลิก ไม่มีเส้นแนวโน้ม

  แท็บ เค้าโครงแผนภูมิ กลุ่ม การวิเคราะห์

  คุณยังสามารถคลิกเส้นแนวโน้ม แล้วกด DELETE

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. ในแผนภูมิ เลือกชุดข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มเส้น แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงแผนภูมิ 

  เช่น ในแผนภูมิเส้น ให้คลิกเส้น 1 เส้นในแผนภูมิ แล้วโปรแกรมจะเลือก ตัวแสดงข้อมูล ทั้งหมดจาก ชุดข้อมูล นั้น

 3. ภายใต้ วิเคราะห์ คลิก เส้น แล้วคลิกเส้นที่คุณต้องการ

  แท็บ เค้าโครงแผนภูมิ กลุ่ม การวิเคราะห์

  อาจไม่มีตัวเลือกบางรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดแผนภูมิ

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกแผนภูมิที่มีเส้น แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงแผนภูมิ

 3. ภายใต้ วิเคราะห์ คลิก เส้น แล้วคลิก ไม่มีเส้น

  แท็บ เค้าโครงแผนภูมิ กลุ่ม การวิเคราะห์

  คุณยังสามารถคลิกเส้น แล้วกด DELETE

PowerPoint

 1. ในแผนภูมิ เลือกชุดข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มเส้นแนวโน้ม แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงแผนภูมิ 

  เช่น ในแผนภูมิเส้น ให้คลิกเส้น 1 เส้นในแผนภูมิ แล้วโปรแกรมจะเลือก ตัวแสดงข้อมูล ทั้งหมดจาก ชุดข้อมูล นั้น

 2. ภายใต้ วิเคราะห์ คลิก เส้นแนวโน้ม แล้วคลิกเส้นแนวโน้มที่คุณต้องการ

  แท็บ เค้าโครงแผนภูมิ กลุ่ม การวิเคราะห์

  ถ้าคุณเห็นกล่องโต้ตอบ เพิ่มเส้นแนวโน้ม เลือกชุดข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มเส้นแนวโน้ม

  เมื่อต้องการกำหนดชื่อเส้นแนวโน้ม หรือเพิ่มป้ายชื่อสมการ ภายใต้ วิเคราะห์ คลิก เส้นแนวโน้ม แล้วคลิก ตัวเลือกเส้นแนวโน้ม ในบานหน้าต่างการนำทาง คลิก ตัวเลือก แล้วทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ

 1. คลิกแผนภูมิที่มีเส้นแนวโน้ม แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงแผนภูมิ

 2. ภายใต้ วิเคราะห์ คลิก เส้นแนวโน้ม แล้วคลิก ไม่มีเส้นแนวโน้ม

  แท็บ เค้าโครงแผนภูมิ กลุ่ม การวิเคราะห์

  คุณยังสามารถคลิกเส้นแนวโน้ม แล้วกด DELETE

 1. ในแผนภูมิ เลือกชุดข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มเส้น แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงแผนภูมิ 

  เช่น ในแผนภูมิเส้น ให้คลิกเส้น 1 เส้นในแผนภูมิ แล้วโปรแกรมจะเลือก ตัวแสดงข้อมูล ทั้งหมดจาก ชุดข้อมูล นั้น

 2. ภายใต้ วิเคราะห์ คลิก เส้น แล้วคลิกเส้นที่คุณต้องการ

  แท็บ เค้าโครงแผนภูมิ กลุ่ม การวิเคราะห์

  อาจไม่มีตัวเลือกบางรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดแผนภูมิ

 1. คลิกแผนภูมิที่มีเส้น แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงแผนภูมิ

 2. ภายใต้ วิเคราะห์ คลิก เส้น แล้วคลิก ไม่มีเส้น

  แท็บ เค้าโครงแผนภูมิ กลุ่ม การวิเคราะห์

  คุณยังสามารถคลิกเส้น แล้วกด DELETE

Excel

 1. ในแผนภูมิ เลือกชุดข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มเส้นแนวโน้ม แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงแผนภูมิ 

  เช่น ในแผนภูมิเส้น ให้คลิกเส้น 1 เส้นในแผนภูมิ แล้วโปรแกรมจะเลือก ตัวแสดงข้อมูล ทั้งหมดจาก ชุดข้อมูล นั้น

 2. ภายใต้ วิเคราะห์ คลิก เส้นแนวโน้ม แล้วคลิกเส้นแนวโน้มที่คุณต้องการ

  แท็บ เค้าโครงแผนภูมิ กลุ่ม การวิเคราะห์

  ถ้าคุณเห็นกล่องโต้ตอบ เพิ่มเส้นแนวโน้ม เลือกชุดข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มเส้นแนวโน้ม

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการกำหนดชื่อเส้นแนวโน้ม หรือเพิ่มป้ายชื่อสมการ ภายใต้ วิเคราะห์ คลิก เส้นแนวโน้ม แล้วคลิก ตัวเลือกเส้นแนวโน้ม ในบานหน้าต่างการนำทาง คลิก ตัวเลือก แล้วทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ

 1. คลิกแผนภูมิที่มีเส้นแนวโน้ม แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงแผนภูมิ

 2. ภายใต้ วิเคราะห์ คลิก เส้นแนวโน้ม แล้วคลิก ไม่มีเส้นแนวโน้ม

  แท็บ เค้าโครงแผนภูมิ กลุ่ม การวิเคราะห์

  คุณยังสามารถคลิกเส้นแนวโน้ม แล้วกด DELETE

 1. ในแผนภูมิ เลือกชุดข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มเส้น แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงแผนภูมิ 

  เช่น ในแผนภูมิเส้น ให้คลิกเส้น 1 เส้นในแผนภูมิ แล้วโปรแกรมจะเลือก ตัวแสดงข้อมูล ทั้งหมดจาก ชุดข้อมูล นั้น

 2. ภายใต้ วิเคราะห์ คลิก เส้น แล้วคลิกเส้นที่คุณต้องการ

  แท็บ เค้าโครงแผนภูมิ กลุ่ม การวิเคราะห์

  อาจไม่มีตัวเลือกบางรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดแผนภูมิ

 1. คลิกแผนภูมิที่มีเส้น แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงแผนภูมิ

 2. ภายใต้ วิเคราะห์ คลิก เส้น แล้วคลิก ไม่มีเส้น

  แท็บ เค้าโครงแผนภูมิ กลุ่ม การวิเคราะห์

  คุณยังสามารถคลิกเส้น แล้วกด DELETE

ดูเพิ่มเติม

แก้ไขข้อมูลในแผนภูมิ

เปลี่ยนแผนภูมิ

ข้อความที่มีการเคลื่อนไหว วัตถุ และแผนภูมิใน PowerPoint for Mac

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×