เพิ่มเส้นแนวโน้มหรือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ให้กับแผนภูมิ

เพิ่มเส้นแนวโน้มหรือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ให้กับแผนภูมิ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อต้องการแสดงแนวโน้มข้อมูลหรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนในแผนภูมิที่คุณสร้างขึ้น คุณสามารถเพิ่มเส้นแนวโน้ม นอกจากนี้คุณสามารถขยายเส้นแนวโน้มเกินข้อมูลจริงของคุณเพื่อช่วยในการทำนายค่าในอนาคต ตัวอย่าง คาดการณ์เส้นแนวโน้มเชิงเส้นต่อไปนี้สองไตรมาสจน และชัดเจนแสดงแนวโน้มเอ็กซ์โพขึ้นซึ่งมีลักษณะสัญญาเพื่อหายอดขายในอนาคต

แผนภูมิที่มีเส้นแนวโน้ม

คุณสามารถเพิ่มเส้นแนวโน้ม กับแผนภูมิ 2 มิติที่ไม่ได้ซ้อน รวมถึงพื้นที่ แถบ คอลัมน์ บรรทัด หุ้น แผนภูมิกระจาย และแผนภูมิฟอง

คุณไม่สามารถเพิ่มเส้นแนวโน้ม ไปที่แบบเรียงซ้อน สามมิติ แผนภูมิเรดาร์ แผนภูมิวงกลม พื้นผิว หรือแผน ภูมิโดนัท

เพิ่มเส้นแนวโน้ม

 1. บนแผนภูมิคลิกชุดข้อมูล ที่คุณต้องการเพิ่มเส้นแนวโน้มหรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

  เส้นแนวโน้มจะเริ่มจากจุดข้อมูลแรกของชุดข้อมูลที่คุณเลือก

 2. คลิกปุ่ม องค์ประกอบแผนภูมิ ปุ่ม องค์ประกอบแผนภูมิ ถัดจากมุมบนขวาของแผนภูมิ

 3. ทำเครื่องหมายที่กล่อง เส้นแนวโน้ม

 4. เมื่อต้องการเลือกชนิดของเส้นแนวโน้มต่างๆ ให้คลิกที่ลูกศรถัดจาก เส้นแนวโน้ม แล้วคลิก เอ็กซ์โพเนนเชียล การพยากรณ์เชิงเส้น หรือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองช่วงเวลา สำหรับเส้นแนวโน้มเพิ่มเติม ให้คลิก ตัวเลือกเพิ่มเติม

 5. ถ้าคุณเลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบเส้นแนวโน้ม แล้วเลือก ตัวเลือกเส้นแนวโน้ม

  บานหน้าต่าง จัดรูปแบบเส้นแนวโน้ม

  • ถ้าคุณเลือก โพลิโนเมียล ให้ใส่เลขยกกำลังสูงสุดสำหรับตัวแปรอิสระในกล่อง ลำดับ

  • ถ้าคุณเลือก ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ให้ใส่จำนวนช่วงเวลาที่จะใช้เพื่อคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในกล่อง คาบเวลา

  • เมื่อต้องการระบุจุดที่เส้นแนวโน้มตัดแกนแนวตั้ง (ค่า) เลือกตั้ง Intercept และใส่ค่าของจุดบนแกนแนวตั้ง

เคล็ดลับ: เส้นแนวโน้มจะเที่ยงตรงที่สุด เมื่อค่า R-squared (ตัวเลขตั้งแต่ 0 ถึง 1 ที่แสดงค่าประมาณความใกล้เคียงของเส้นแนวโน้มที่สอดคล้องกับข้อมูลจริงของคุณ) มีค่าเท่ากับหรือใกล้เคียงกับ 1 เมื่อคุณเพิ่มเส้นแนวโน้มให้กับข้อมูลของคุณ Excel จะคำนวณค่า R-squared ให้โดยอัตโนมัติ คุณสามารถแสดงค่านี้ในแผนภูมิของคุณโดยการทำเครื่องหมายที่กล่อง แสดงค่า R-squared บนแผนภูมิ (บานหน้าต่าง จัดรูปแบบเส้นแนวโน้ม แล้วเลือก ตัวเลือกเส้นแนวโน้ม)

เคล็ดลับ

 • ถ้าคุณเปลี่ยนชุดข้อมูลหรือแผนภูมิเพื่อที่จะไม่สามารถสนับสนุนเส้นแนวโน้มเกี่ยวข้องนั่นคือตัวอย่าง โดยการเปลี่ยนชนิดแผนภูมิ ลงในแผนภูมิสามมิติ หรือ โดยการเปลี่ยนมุมมองของรายงาน PivotChart หรือรายงาน PivotTable ที่เชื่อมโยง ได้แก่เส้นแนวโน้มไม่ปรากฏบนแผนภูมิ

 • สำหรับข้อมูลบรรทัดโดยไม่มีแผนภูมิ คุณสามารถใช้เติมอัตโนมัติหรือฟังก์ชันทางสถิติ เช่น GROWTH() หรือ TREND() หนึ่งเพื่อสร้างข้อมูลสำหรับเส้นเชิงเส้น หรือโพเนนเชียลที่ดีที่สุดให้พอดี

เพิ่มเส้นแนวโน้ม

 1. บนพื้นที่ unstacked, 2-D แถบ คอลัมน์ บรรทัด หุ้น แผนภูมิ xy (กระจาย), หรือแผนภูมิฟอง คลิกชุดข้อมูล ที่คุณต้องการเพิ่มเส้นแนวโน้มหรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หรือทำดังต่อไปนี้เพื่อเลือกชุดข้อมูลจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ:

  1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ

   การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบ, เค้าโครง และ รูปแบบ

  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วคลิกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการ

   กลุ่ม ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน บนแท็บ เค้าโครง (เครื่องมือแผนภูมิ)

 2. หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกแผนภูมิที่มีมากกว่าหนึ่งชุดข้อมูลโดยไม่เลือกชุดข้อมูล Excel จะแสดงกล่องโต้ตอบเพิ่มเส้นแนวโน้ม ในกล่องรายการ คลิกชุดข้อมูลที่คุณต้อง แล้ว คลิ กตกลง

 3. บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มการวิเคราะห์ คลิกเส้นแนวโน้ม

  กลุ่ม วิเคราะห์ บนแท็บ เค้าโครง (เครื่องมือแผนภูมิ)

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  1. คลิกตัวเลือกเส้นแนวโน้มที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งคุณต้องการใช้

   หมายเหตุ: ดำเนินการนี้ใช้เส้นแนวโน้มโดยไม่ต้องเปิดใช้งานคุณสามารถเลือกตัวเลือกที่เฉพาะเจาะจง

  2. คลิกตัวเลือกเพิ่มเติมเส้นแนวโน้ม แล้ว ในประเภทตัวเลือกเส้นแนวโน้ม ภายใต้ชนิดแนวโน้ม/ถดถอย คลิ กชนิดของเส้นแนวโน้มที่คุณต้องการใช้

ให้ใช้ชนิดนี้

เมื่อต้องการสร้าง

เชิงเส้น

เส้นแนวโน้มเชิงเส้น โดยใช้สมการต่อไปนี้เพื่อคำนวณกำลังสองน้อยที่สุดให้พอดีกับเส้น:

สมการ

โดยที่ m คือค่าความชันและ b คือจุดตัดแกน

ลอการิทึม

เส้นแนวโน้มลอการิทึม โดยใช้สมการต่อไปนี้เพื่อคำนวณกำลังสองน้อยที่สุดให้พอดีกับจุดต่าง ๆ:

สมการ

ตำแหน่งที่cและbเป็นค่าคง และ ln เป็นฟังก์ชันลอการิทึมธรรมชาติ

โพลิโนเมีย

เส้นแนวโน้มโพลิโนเมีย หรือเส้น โดยใช้สมการต่อไปนี้เพื่อคำนวณกำลังสองน้อยที่สุดให้พอดีกับจุดต่าง ๆ:

สมการ

โดยที่bและ ตัวแปร เป็นค่าคง

Power

เส้นแนวโน้ม power โดยใช้สมการต่อไปนี้เพื่อคำนวณกำลังสองน้อยที่สุดให้พอดีกับจุดต่าง ๆ:

สมการ

โดยที่ c และ b เป็นค่าคงที่

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งานเมื่อข้อมูลของคุณมีค่าเป็นลบหรือเป็นศูนย์

โพเนนเชียล

มีเส้นแนวโน้มโพเนนเชียล โดยใช้สมการต่อไปนี้เพื่อคำนวณกำลังสองน้อยที่สุดให้พอดีกับจุดต่าง ๆ:

สมการ

ตำแหน่งที่cและbเป็นค่าคง และeเป็นฐานของลอการิทึมธรรมชาติ

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งานเมื่อข้อมูลของคุณมีค่าเป็นลบหรือเป็นศูนย์

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

เส้นแนวโน้มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ โดยใช้สมการต่อไปนี้: สมการ

หมายเหตุ: จำนวนของจุดในเส้นแนวโน้มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เท่ากับจำนวนรวมของจุดในชุดข้อมูลน้อยกว่าจำนวนที่คุณระบุสำหรับช่วงเวลา

ค่านี้

เส้นแนวโน้มที่แสดงความค่า R-squared บนแผนภูมิ โดยใช้สมการต่อไปนี้:

สมการ

ตัวเลือกเส้นแนวโน้มนี้จะพร้อมใช้งานบนแท็บตัวเลือก ของกล่องโต้ตอบเพิ่มเส้นแนวโน้ม หรือเส้นแนวโน้มการจัดรูปแบบ

หมายเหตุ: ค่าที่คุณสามารถแสดง ด้วยเส้นแนวโน้มลอการิทึม R ไม่ค่านี้การปรับปรุง สำหรับเส้นแนวโน้มลอการิทึม สูง และโพเนนเชียล Excel ใช้รูปแบบการถดถอยแปลง

 1. ถ้าคุณเลือกโพลิโนเมีย พิมพ์ยกกำลังสูงสุดสำหรับตัวแปรอิสระในกล่องลำดับ

 2. ถ้าคุณเลือกค่าเฉลี่ยเคลื่อน พิมพ์จำนวนรอบระยะเวลาที่คุณต้องการใช้เพื่อคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในกล่องคาบเวลา

 3. ถ้าคุณเพิ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไปยังแผนภูมิ xy (กระจาย) ค่าเฉลี่ยเคลื่อนค่าค่า x ในแผนภูมิ เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์ที่คุณต้อง คุณอาจต้องการเรียงลำดับค่า x ก่อนที่คุณเพิ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อน

 4. ถ้าคุณเพิ่มเส้นแนวโน้มแบบเส้น คอลัมน์ พื้นที่ หรือแผนภูมิแท่ง เส้นแนวโน้มจะคำนวณโดยยึดตามสมมติฐานว่า ค่า x เป็น 1, 2, 3, 4, 5, 6 ฯลฯ ... แปลงนี้สมมติฐานว่าค่า x เป็นตัวเลขหรือข้อความ เมื่อต้องการยึดเส้นแนวโน้มค่า x ที่เป็นตัวเลข คุณควรใช้แผนภูมิ xy (กระจาย)

 5. Excel กำหนดชื่อโดยอัตโนมัติให้เส้นแนวโน้ม แต่คุณสามารถเปลี่ยน ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบเส้นแนวโน้ม ในตัวเลือกเส้นแนวโน้ม ประเภท ภายใต้ชื่อเส้นแนวโน้ม คลิกกำหนดเอง แล้ว พิมพ์ชื่อในกล่องแบบกำหนดเอง

เคล็ดลับ

 • คุณยังสามารถสร้างการย้าย average, smoothes ใดออกในข้อมูล และแสดงรูปแบบหรือแนวโน้มข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างชัดเจนได้

 • ถ้าคุณเปลี่ยนชุดข้อมูลหรือแผนภูมิเพื่อที่จะไม่สามารถสนับสนุนเส้นแนวโน้มเกี่ยวข้องนั่นคือตัวอย่าง โดยการเปลี่ยนชนิดแผนภูมิ ลงในแผนภูมิสามมิติ หรือ โดยการเปลี่ยนมุมมองของรายงาน PivotChart หรือรายงาน PivotTable ที่เชื่อมโยง ได้แก่เส้นแนวโน้มไม่ปรากฏบนแผนภูมิ

 • สำหรับข้อมูลบรรทัดโดยไม่มีแผนภูมิ คุณสามารถใช้เติมอัตโนมัติหรือฟังก์ชันทางสถิติ เช่น GROWTH() หรือ TREND() หนึ่งเพื่อสร้างข้อมูลสำหรับเส้นเชิงเส้น หรือโพเนนเชียลที่ดีที่สุดให้พอดี

มีอะไรที่คุณอยากทำอีกบ้าง

 1. บนพื้นที่ unstacked, 2-D แถบ คอลัมน์ บรรทัด หุ้น แผนภูมิ xy (กระจาย), หรือแผนภูมิฟอง คลิกเส้นแนวโน้มที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง หรือทำดังต่อไปนี้เพื่อเลือกจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ

  1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ

   การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบ, เค้าโครง และ รูปแบบ

  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วคลิกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการ

   กลุ่ม ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน บนแท็บ เค้าโครง (เครื่องมือแผนภูมิ)

 2. บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มการวิเคราะห์ คลิกเส้นแนวโน้ม แล้ว คลิ กตัวเลือกเพิ่มเติมเส้นแนวโน้ม

  กลุ่ม วิเคราะห์ บนแท็บ เค้าโครง (เครื่องมือแผนภูมิ)

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนสี สไตล์ หรือตัวเลือกเงาของเส้นแนวโน้ม คลิกสีเส้นสไตล์เส้น หรือประเภทเงา นั้นแล้ว เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 1. บนพื้นที่ unstacked, 2-D แถบ คอลัมน์ บรรทัด หุ้น แผนภูมิ xy (กระจาย), หรือแผนภูมิฟอง คลิกเส้นแนวโน้มที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง หรือทำดังต่อไปนี้เพื่อเลือกจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ

  1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ

   การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบ, เค้าโครง และ รูปแบบ

  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วคลิกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการ

   กลุ่ม ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน บนแท็บ เค้าโครง (เครื่องมือแผนภูมิ)

 2. บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มการวิเคราะห์ คลิกเส้นแนวโน้ม แล้ว คลิ กตัวเลือกเพิ่มเติมเส้นแนวโน้ม

  กลุ่ม วิเคราะห์ บนแท็บ เค้าโครง (เครื่องมือแผนภูมิ)

 3. เมื่อต้องการระบุจำนวนรอบระยะเวลาที่คุณต้องการรวมไว้ในการคาดการณ์ ภายใต้การคาดการณ์ คลิกตัวเลขในกล่องคาบเวลาไปข้างหน้า หรือคาบเวลาก่อนหน้า

 1. บนพื้นที่ unstacked, 2-D แถบ คอลัมน์ บรรทัด หุ้น แผนภูมิ xy (กระจาย), หรือแผนภูมิฟอง คลิกเส้นแนวโน้มที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง หรือทำดังต่อไปนี้เพื่อเลือกจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ

  1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ

   การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบ, เค้าโครง และ รูปแบบ

  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วคลิกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการ

   กลุ่ม ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน บนแท็บ เค้าโครง (เครื่องมือแผนภูมิ)

 2. บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มการวิเคราะห์ คลิกเส้นแนวโน้ม แล้ว คลิ กตัวเลือกเพิ่มเติมเส้นแนวโน้ม

  กลุ่ม วิเคราะห์ บนแท็บ เค้าโครง (เครื่องมือแผนภูมิ)

 3. เลือกตัวตั้ง Intercept = กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้นในการตั้ง Intercept = กล่อง พิมพ์ค่าเพื่อระบุจุดบนแกนแนวตั้ง (ค่า) ที่ตำแหน่งเส้นแนวโน้มตัดแกน

  หมายเหตุ: คุณสามารถทำสิ่งนี้เมื่อคุณใช้มีเส้นแนวโน้มโพเนนเชียล เชิงเส้น หรือโพลิโนเมียเท่านั้น

 1. บนพื้นที่ unstacked, 2-D แถบ คอลัมน์ บรรทัด หุ้น แผนภูมิ xy (กระจาย), หรือแผนภูมิฟอง คลิกเส้นแนวโน้มที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง หรือทำดังต่อไปนี้เพื่อเลือกจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ

  1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ

   การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบ, เค้าโครง และ รูปแบบ

  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วคลิกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการ

   กลุ่ม ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน บนแท็บ เค้าโครง (เครื่องมือแผนภูมิ)

 2. บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มการวิเคราะห์ คลิกเส้นแนวโน้ม แล้ว คลิ กตัวเลือกเพิ่มเติมเส้นแนวโน้ม

  กลุ่ม วิเคราะห์ บนแท็บ เค้าโครง (เครื่องมือแผนภูมิ)

 3. เมื่อต้องการแสดงสมการเส้นแนวโน้มในแผนภูมิ เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงสมการบนแผนภูมิ

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถแสดงแนวโน้มสมการสำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อน

เคล็ดลับ: สมการแนวโน้มจะถูกปัดเศษเพื่อทำให้อ่านได้ง่ายขึ้น คุณสามารถเปลี่ยนจำนวนตัวเลขสำหรับเส้นแนวโน้มเลือกป้ายชื่อในกล่องตำแหน่งทศนิยม บนแท็บตัวเลข ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบเส้นแนวโน้มป้าย อย่างไรก็ตาม (แท็บรูปแบบ กลุ่มสิ่งที่เลือกปัจจุบันรูปแบบเลือก ปุ่ม)

 1. บนพื้นที่ unstacked, 2-D แถบ คอลัมน์ บรรทัด หุ้น แผนภูมิ xy (กระจาย), หรือแผนภูมิฟอง คลิกเส้นแนวโน้มที่คุณต้องการแสดงค่า R-squared หรือทำดังต่อไปนี้เพื่อเลือกเส้นแนวโน้มจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ:

  1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ

   การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบ, เค้าโครง และ รูปแบบ

  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วคลิกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการ

   กลุ่ม ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน บนแท็บ เค้าโครง (เครื่องมือแผนภูมิ)

 2. บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มการวิเคราะห์ คลิกเส้นแนวโน้ม แล้ว คลิ กตัวเลือกเพิ่มเติมเส้นแนวโน้ม

  กลุ่ม วิเคราะห์ บนแท็บ เค้าโครง (เครื่องมือแผนภูมิ)

 3. บนแท็บตัวเลือกเส้นแนวโน้ม เลือกแสดงค่านี้บนแผนภูมิ

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถแสดงค่า R นี้สำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อน

 1. บนพื้นที่ unstacked, 2-D แถบ คอลัมน์ บรรทัด หุ้น แผนภูมิ xy (กระจาย), หรือแผนภูมิฟอง คลิกเส้นแนวโน้มที่คุณต้องการเอาออก หรือทำดังต่อไปนี้เพื่อเลือกเส้นแนวโน้มจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ:

  1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ

   การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบ, เค้าโครง และ รูปแบบ

  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วคลิกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการ

   กลุ่ม ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน บนแท็บ เค้าโครง (เครื่องมือแผนภูมิ)

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  1. บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มการวิเคราะห์ คลิกเส้นแนวโน้ม แล้ว คลิ กไม่มี

   กลุ่ม วิเคราะห์ บนแท็บ เค้าโครง (เครื่องมือแผนภูมิ)

  2. กด Delete

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเอาเส้นแนวโน้มในทันทีหลังจากที่คุณเพิ่มลงในแผนภูมิ ด้วยการคลิกยกเลิก ปุ่มเลิกทำ บนแถบเครื่องมือด่วน หรือ ด้วยการกด CTRL + Z

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. ในแผนภูมิ เลือกชุดข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มเส้นแนวโน้มการ นั้นแล้ว คลิกที่แท็บออกแบบแผนภูมิ

  ตัวอย่างเช่น ในแผนภูมิเส้น ให้คลิกเส้นหนึ่งเส้นในแผนภูมิ แล้วโปรแกรมจะเลือก ตัวแสดงข้อมูล ทั้งหมดใน ชุดข้อมูล

  แท็บการออกแบบแผนภูมิ

 3. บนแท็บออกแบบแผนภูมิ คลิกเพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิ แล้ว คลิ กเส้นแนวโน้ม

  เพิ่มเส้นแนวโน้ม

 4. เลือกตัวเลือกเส้นแนวโน้ม หรือคลิกตัวเลือกเพิ่มเติมเส้นแนวโน้ม

  ตัวเลือกเส้นแนวโน้ม

  คุณสามารถเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

  • โพเนนเชียล

  • เชิงเส้น

  • ลอการิทึม

  • โพลิโนเมีย

  • เปิด/ปิดเครื่อง

  • ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

  นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งชื่อเส้นแนวโน้มของคุณ และเลือกตัวเลือกการคาดการณ์

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกแผนภูมิที่ มีเส้นแนวโน้ม นั้นแล้ว คลิกที่แท็บออกแบบแผนภูมิ

  แท็บการออกแบบแผนภูมิ

 3. คลิกเพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิ คลิกเส้นแนวโน้ม แล้ว คลิ กไม่มี

  เอา trandline

  คุณยังสามารถคลิกเส้นแนวโน้ม แล้วกด DELETE

Word

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. ในแผนภูมิ เลือกชุดข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มเส้นแนวโน้ม แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงแผนภูมิ 

  เช่น ในแผนภูมิเส้น ให้คลิกเส้น 1 เส้นในแผนภูมิ แล้วโปรแกรมจะเลือก ตัวแสดงข้อมูล ทั้งหมดจาก ชุดข้อมูล นั้น

 3. ภายใต้ วิเคราะห์ คลิก เส้นแนวโน้ม แล้วคลิกเส้นแนวโน้มที่คุณต้องการ

  แท็บ เค้าโครงแผนภูมิ กลุ่ม การวิเคราะห์

  ถ้าคุณเห็นกล่องโต้ตอบ เพิ่มเส้นแนวโน้ม เลือกชุดข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มเส้นแนวโน้ม

  เมื่อต้องการกำหนดชื่อเส้นแนวโน้ม หรือเพิ่มป้ายชื่อสมการ ภายใต้ วิเคราะห์ คลิก เส้นแนวโน้ม แล้วคลิก ตัวเลือกเส้นแนวโน้ม ในบานหน้าต่างการนำทาง คลิก ตัวเลือก แล้วทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกแผนภูมิที่มีเส้นแนวโน้ม แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงแผนภูมิ

 3. ภายใต้ วิเคราะห์ คลิก เส้นแนวโน้ม แล้วคลิก ไม่มีเส้นแนวโน้ม

  แท็บ เค้าโครงแผนภูมิ กลุ่ม การวิเคราะห์

  คุณยังสามารถคลิกเส้นแนวโน้ม แล้วกด DELETE

PowerPoint

 1. ในแผนภูมิ เลือกชุดข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มเส้นแนวโน้ม แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงแผนภูมิ 

  เช่น ในแผนภูมิเส้น ให้คลิกเส้น 1 เส้นในแผนภูมิ แล้วโปรแกรมจะเลือก ตัวแสดงข้อมูล ทั้งหมดจาก ชุดข้อมูล นั้น

 2. ภายใต้ วิเคราะห์ คลิก เส้นแนวโน้ม แล้วคลิกเส้นแนวโน้มที่คุณต้องการ

  แท็บ เค้าโครงแผนภูมิ กลุ่ม การวิเคราะห์

  ถ้าคุณเห็นกล่องโต้ตอบ เพิ่มเส้นแนวโน้ม เลือกชุดข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มเส้นแนวโน้ม

  เมื่อต้องการกำหนดชื่อเส้นแนวโน้ม หรือเพิ่มป้ายชื่อสมการ ภายใต้ วิเคราะห์ คลิก เส้นแนวโน้ม แล้วคลิก ตัวเลือกเส้นแนวโน้ม ในบานหน้าต่างการนำทาง คลิก ตัวเลือก แล้วทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ

 1. คลิกแผนภูมิที่มีเส้นแนวโน้ม แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงแผนภูมิ

 2. ภายใต้ วิเคราะห์ คลิก เส้นแนวโน้ม แล้วคลิก ไม่มีเส้นแนวโน้ม

  แท็บ เค้าโครงแผนภูมิ กลุ่ม การวิเคราะห์

  คุณยังสามารถคลิกเส้นแนวโน้ม แล้วกด DELETE

Excel  

 1. ในแผนภูมิ เลือกชุดข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มเส้นแนวโน้ม แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงแผนภูมิ 

  เช่น ในแผนภูมิเส้น ให้คลิกเส้น 1 เส้นในแผนภูมิ แล้วโปรแกรมจะเลือก ตัวแสดงข้อมูล ทั้งหมดจาก ชุดข้อมูล นั้น

 2. ภายใต้ วิเคราะห์ คลิก เส้นแนวโน้ม แล้วคลิกเส้นแนวโน้มที่คุณต้องการ

  แท็บ เค้าโครงแผนภูมิ กลุ่ม การวิเคราะห์

  ถ้าคุณเห็นกล่องโต้ตอบ เพิ่มเส้นแนวโน้ม เลือกชุดข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มเส้นแนวโน้ม

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการกำหนดชื่อเส้นแนวโน้ม หรือเพิ่มป้ายชื่อสมการ ภายใต้ วิเคราะห์ คลิก เส้นแนวโน้ม แล้วคลิก ตัวเลือกเส้นแนวโน้ม ในบานหน้าต่างการนำทาง คลิก ตัวเลือก แล้วทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ

 1. คลิกแผนภูมิที่มีเส้นแนวโน้ม แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงแผนภูมิ

 2. ภายใต้ วิเคราะห์ คลิก เส้นแนวโน้ม แล้วคลิก ไม่มีเส้นแนวโน้ม

  แท็บ เค้าโครงแผนภูมิ กลุ่ม การวิเคราะห์

  คุณยังสามารถคลิกเส้นแนวโน้ม แล้วกด DELETE

ดูเพิ่มเติม

แก้ไขข้อมูลในแผนภูมิ

ข้อความที่มีการเคลื่อนไหว วัตถุ และแผนภูมิใน PowerPoint for Mac

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละตัวเลือกเส้นแนวโน้ม

ใช้ชนิดของเส้นแนวโน้มนี้เพื่อสร้างเส้นตรงแบบ Best-fit สำหรับชุดข้อมูลเชิงเส้นธรรมดา ถ้ารูปแบบของจุดข้อมูลมีลักษณะเหมือนกับเส้นตรง ข้อมูลของคุณจะเป็นแบบเชิงเส้น โดยทั่วไป เส้นแนวโน้มเชิงเส้นจะแสดงว่าค่าข้อมูลเพิ่มขึ้นหรือลดลงในอัตราคงที่

เส้นแนวโน้มเชิงเส้นจะใช้สมการนี้เพื่อคำนวณกำลังสองน้อยที่สุดของเส้นตรง ดังนี้

สมการ

โดยที่ m คือค่าความชันและ b คือจุดตัดแกน

เส้นแนวโน้มเชิงเส้นต่อไปนี้แสดงยอดขายตู้เย็นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องภายในในช่วงเวลา 8 ปี โปรดสังเกตค่า R-squared (ตัวเลขตั้งแต่ 0 ถึง 1 ที่แสดงค่าที่ประมาณของเส้นแนวโน้มว่าสอดคล้องกับข้อมูลจริงของคุณใกล้เคียงเพียงใด) เป็น 0.9792 ซึ่งเป็นความเหมาะสมของเส้นกับข้อมูล

แผนภูมิกระจายแบบมีเส้นแนวโน้มเชิงเส้น

เส้นแนวโน้มนี้มีประโยชน์ในกรณีที่อัตราการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็วแล้วจึงอยู่ในระดับคงที่ ซึ่งจะแสดงเส้นโค้งแบบ Best-fit เส้นแนวโน้มลอการิทึมสามารถใช้ได้ทั้งค่าลบและค่าบวก

เส้นแนวโน้มลอการิทึมจะใช้สมการนี้เพื่อคำนวณกำลังสองน้อยที่สุดของจุดต่างๆ ดังนี้

สมการ

โดยที่ c และ b เป็นค่าคงที่ และ ln เป็นฟังก์ชันลอการิทึมธรรมชาติ

เส้นแนวโน้มลอการิทึมต่อไปนี้จะแสดงการทำนายการเพิ่มจำนวนของประชากรสัตว์ในพื้นที่ที่จำกัด โดยจำนวนประชากรจะเริ่มคงที่เมื่อพื้นที่ว่างสำหรับสัตว์ลดน้อยลง โปรดสังเกตว่า R-squared มีค่าเท่ากับ 0.933 ซึ่งหมายถึงเส้นแนวโน้มแทนข้อมูลได้ค่อนข้างดี

แผนภูมิกระจายแบบมีเส้นแนวโน้มลอการิทึม

เส้นแนวโน้มนี้จะมีประโยชน์ในกรณีที่ข้อมูลของคุณมีความผันผวน ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณวิเคราะห์กำไรและขาดทุนในชุดข้อมูลขนาดใหญ่ ลำดับของโพลิโนเมียลสามารถกำหนดได้จากจำนวนการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลหรือจากจำนวนโค้ง (นูนและเว้า) ที่ปรากฏในเส้นโค้ง โดยทั่วไปแล้ว เส้นแนวโน้มโพลิโนเมียลลำดับ 2 จะมีจำนวนโค้งนูนหรือเว้าเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น ลำดับ 3 จะมีจำนวนโค้งนูนหรือเว้าหนึ่งหรือสองครั้ง และลำดับ 4 จะมีจำนวนโค้งนูนหรือเว้าได้ถึงสามครั้ง

เส้นแนวโน้มโพลิโนเมียลหรือเส้นแนวโน้มที่เป็นเส้นโค้งจะใช้สมการนี้เพื่อคำนวณกำลังสองน้อยที่สุดของจุดต่างๆ ดังนี้

สมการ

โดยที่bและ ตัวแปร เป็นค่าคง

เส้นแนวโน้มโพลิโนเมียลลำดับ 2 (นูนหนึ่งครั้ง) ต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วในการขับขี่และเชื้อเพลิงที่ใช้ โปรดสังเกตว่า R-squared มีค่าเท่ากับ 0.979 ซึ่งใกล้เคียงกับ 1 ดังนั้นเส้นจึงเหมาะสมต่อข้อมูล

แผนภูมิกระจายแบบมีเส้นแนวโน้มโพลิโนเมียล

เส้นแนวโน้มนี้จะมีประโยชน์สำหรับชุดข้อมูลที่เปรียบเทียบการวัดที่เพิ่มขึ้นในอัตราใดอัตราหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งจะแสดงเส้นโค้ง ตัวอย่างเช่น การเร่งความเร็วของรถแข่งในช่วงเวลา 1 วินาที คุณไม่สามารถสร้างเส้นแนวโน้มเลขยกกำลังได้ ถ้าข้อมูลของคุณมีค่าที่เป็นศูนย์หรือติดลบ

เส้นแนวโน้มเลขยกกำลังจะใช้สมการนี้เพื่อคำนวณกำลังสองน้อยที่สุดของจุดต่างๆ ดังนี้

สมการ

โดยที่ c และ b เป็นค่าคงที่

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งานเมื่อข้อมูลของคุณมีค่าเป็นลบหรือเป็นศูนย์

แผนภูมิการวัดระยะทางต่อไปนี้จะแสดงระยะทางเป็นเมตรต่อวินาที เส้นแนวโน้มเลขยกกำลังแสดงถึงการเร่งความเร็วที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โปรดสังเกตว่า R-squared มีค่าเท่ากับ 0.986 ซึ่งหมายถึงเส้นแนวโน้มแทนข้อมูลได้เกือบสมบูรณ์

แผนภูมิกระจายแบบมีเส้นแนวโน้มเลขยกกำลัง

เส้นแนวโน้มนี้จะมีประโยชน์ในกรณีที่ค่าข้อมูลต่างๆ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในอัตราที่เพิ่มขึ้นคงที่ ซึ่งจะแสดงเส้นโค้ง คุณไม่สามารถสร้างเส้นแนวโน้มเอ็กซ์โพเนนเชียลได้ ถ้าข้อมูลของคุณมีค่าที่เป็นศูนย์หรือติดลบ

เส้นแนวโน้มเอ็กซ์โพเนนเชียลจะใช้สมการนี้เพื่อคำนวณกำลังสองน้อยที่สุดของจุดต่างๆ ดังนี้

สมการ

โดยที่ c และ b เป็นค่าคงที่ และ e เป็นฐานของลอการิทึมธรรมชาติ

เส้นแนวโน้มเอ็กซ์โพเนนเชียลต่อไปนี้จะแสดงปริมาณคาร์บอน 14 ของวัตถุหนึ่งที่ลดลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้น โปรดสังเกตว่าค่า R-squared มีค่า 0.990 ซึ่งหมายความว่าเส้นแนวโน้มลงตัวกับข้อมูลได้เกือบสมบูรณ์

แผนภูมิที่มีเส้นแนวโน้มเอ็กซโปแนนเชียล

เส้นแนวโน้มนี้จะทำให้ความผันผวนในข้อมูลมีเท่าๆ กัน เพื่อแสดงรูปแบบหรือแนวโน้มให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะใช้จำนวนจุดข้อมูลเฉพาะ (ตั้งค่าด้วยตัวเลือก คาบเวลา) แล้วหาค่าเฉลี่ยของตัวเลขเหล่านั้น และใช้ค่าเฉลี่ยที่ได้เป็นจุดๆ หนึ่งในเส้นแนวโน้มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ถ้าตั้งค่า คาบเวลา เป็น 2 ค่าเฉลี่ยของจุดข้อมูลสองจุดแรกจะถูกใช้เป็นจุดแรกในเส้นแนวโน้มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ส่วนค่าเฉลี่ยของจุดข้อมูลที่สองและที่สามจะถูกใช้เป็นจุดที่สองในเส้นแนวโน้มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เป็นต้น

เส้นแนวโน้มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะใช้สมการดังนี้

สมการ

จำนวนของจุดในเส้นแนวโน้มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะเท่ากับจำนวนรวมของจุดในชุดข้อมูล ลบกับจำนวนที่คุณระบุสำหรับช่วงเวลา

ในแผนภูมิกระจาย เส้นแนวโน้มจะขึ้นอยู่กับลำดับของค่า x ในแผนภูมิ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า เรียงลำดับค่า x ก่อนที่คุณจะเพิ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

เส้นแนวโน้มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ต่อไปนี้จะแสดงรูปแบบในจำนวนบ้านที่ขายในช่วง 26 สัปดาห์

แผนภูมิกระจายแบบมีเส้นแนวโน้มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ดูเพิ่มเติม

สร้างแผนภูมินับจากวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด

องค์ประกอบรูปแบบของแผนภูมิ

เพิ่มป้ายชื่อข้อมูลลงในแผนภูมิ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×