แผนภูมิ

เพิ่มเส้นแนวโน้มหรือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ลงในแผนภูมิ

เพิ่มเส้นแนวโน้มหรือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ให้กับแผนภูมิ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เพิ่มเส้นแนวโน้มลงในแผนภูมิของคุณเพื่อแสดงแนวโน้มข้อมูลเป็นภาพ

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

หมายเหตุ: ขั้นตอนเหล่านี้นำไปใช้กับ Office 2013 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า ค้นหาขั้นตอน Office 2010ได้อย่างไร

เพิ่มเส้นแนวโน้ม

 1. เลือกแผนภูมิ

 2. เลือก + ไปยังด้านบนขวาของแผนภูมิ

 3. เลือกเส้นแนวโน้ม

จัดรูปแบบเส้นแนวโน้ม

 1. ในบานหน้าต่างจัดรูปแบบเส้นแนวโน้ม เลือกตัวเลือกเส้นแนวโน้ม ให้เลือกเส้นแนวโน้มคุณต้องการสำหรับแผนภูมิของคุณ จัดรูปแบบเส้นแนวโน้มคือ วิธีการวัดข้อมูลทางสถิติ:
  เส้นแนวโน้ม

 2. ตั้งค่าในเขตข้อมูลไปข้างหน้า และย้อนหลัง ไปยัง project ข้อมูลของคุณลงในอนาคต

เพิ่มเส้นแนวโน้ม หรือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ลงในแผนภูมิใน Office 2010

 1. บนพื้นที่ unstacked, 2-D แถบ คอลัมน์ บรรทัด หุ้น แผนภูมิ xy (กระจาย), หรือแผนภูมิฟอง คลิกชุดข้อมูล ที่คุณต้องการเพิ่มเส้นแนวโน้มหรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หรือทำดังต่อไปนี้เพื่อเลือกชุดข้อมูลจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ:

  1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ

   การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบ, เค้าโครง และ รูปแบบ

  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วคลิกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการ

   กลุ่ม ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน บนแท็บ เค้าโครง (เครื่องมือแผนภูมิ)

 2. หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกแผนภูมิที่มีมากกว่าหนึ่งชุดข้อมูลโดยไม่เลือกชุดข้อมูล Excel จะแสดงกล่องโต้ตอบเพิ่มเส้นแนวโน้ม ในกล่องรายการ คลิกชุดข้อมูลที่คุณต้อง แล้ว คลิ กตกลง

 3. บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มการวิเคราะห์ คลิกเส้นแนวโน้ม

  กลุ่ม วิเคราะห์ บนแท็บ เค้าโครง (เครื่องมือแผนภูมิ)

 4. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  1. คลิกตัวเลือกเส้นแนวโน้มที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งคุณต้องการใช้

   หมายเหตุ: ดำเนินการนี้ใช้เส้นแนวโน้มโดยไม่ต้องเปิดใช้งานคุณสามารถเลือกตัวเลือกที่เฉพาะเจาะจง

  2. คลิกตัวเลือกเพิ่มเติมเส้นแนวโน้ม แล้ว ในประเภทตัวเลือกเส้นแนวโน้ม ภายใต้ชนิดแนวโน้ม/ถดถอย คลิ กชนิดของเส้นแนวโน้มที่คุณต้องการใช้

  ให้ใช้ชนิดนี้

  เมื่อต้องการสร้าง

  เชิงเส้น

  เส้นแนวโน้มเชิงเส้น โดยใช้สมการต่อไปนี้เพื่อคำนวณกำลังสองน้อยที่สุดให้พอดีกับเส้น:

  สมการ

  โดยที่ m คือค่าความชันและ b คือจุดตัดแกน

  ลอการิทึม

  เส้นแนวโน้มลอการิทึม โดยใช้สมการต่อไปนี้เพื่อคำนวณกำลังสองน้อยที่สุดให้พอดีกับจุดต่าง ๆ:

  สมการ

  ตำแหน่งที่cและbเป็นค่าคง และ ln เป็นฟังก์ชันลอการิทึมธรรมชาติ

  โพลิโนเมีย

  เส้นแนวโน้มโพลิโนเมีย หรือเส้น โดยใช้สมการต่อไปนี้เพื่อคำนวณกำลังสองน้อยที่สุดให้พอดีกับจุดต่าง ๆ:

  สมการ

  โดยที่bและ ตัวแปร เป็นค่าคง

  ยกกำลัง

  เส้นแนวโน้ม power โดยใช้สมการต่อไปนี้เพื่อคำนวณกำลังสองน้อยที่สุดให้พอดีกับจุดต่าง ๆ:

  สมการ

  โดยที่ c และ b เป็นค่าคงที่

  หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งานเมื่อข้อมูลของคุณมีค่าเป็นลบหรือเป็นศูนย์

  โพเนนเชียล

  มีเส้นแนวโน้มโพเนนเชียล โดยใช้สมการต่อไปนี้เพื่อคำนวณกำลังสองน้อยที่สุดให้พอดีกับจุดต่าง ๆ:

  สมการ

  ตำแหน่งที่cและbเป็นค่าคง และeเป็นฐานของลอการิทึมธรรมชาติ

  หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งานเมื่อข้อมูลของคุณมีค่าเป็นลบหรือเป็นศูนย์

  ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

  เส้นแนวโน้มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ โดยใช้สมการต่อไปนี้: สมการ

  หมายเหตุ: จำนวนของจุดในเส้นแนวโน้มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เท่ากับจำนวนรวมของจุดในชุดข้อมูลน้อยกว่าจำนวนที่คุณระบุสำหรับช่วงเวลา

  ค่า R-squared

  เส้นแนวโน้มที่แสดงความค่า R-squared บนแผนภูมิ โดยใช้สมการต่อไปนี้:

  สมการ

  ตัวเลือกเส้นแนวโน้มนี้จะพร้อมใช้งานบนแท็บตัวเลือก ของกล่องโต้ตอบเพิ่มเส้นแนวโน้ม หรือเส้นแนวโน้มการจัดรูปแบบ

  หมายเหตุ: ค่าที่คุณสามารถแสดง ด้วยเส้นแนวโน้มลอการิทึม R ไม่ค่านี้การปรับปรุง สำหรับเส้นแนวโน้มลอการิทึม สูง และโพเนนเชียล Excel ใช้รูปแบบการถดถอยแปลง

  • ถ้าคุณเลือกโพลิโนเมีย พิมพ์ยกกำลังสูงสุดสำหรับตัวแปรอิสระในกล่องลำดับ

  • ถ้าคุณเลือกค่าเฉลี่ยเคลื่อน พิมพ์จำนวนรอบระยะเวลาที่คุณต้องการใช้เพื่อคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในกล่องคาบเวลา

  • ถ้าคุณเพิ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไปยังแผนภูมิ xy (กระจาย) ค่าเฉลี่ยเคลื่อนค่าค่า x ในแผนภูมิ เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์ที่คุณต้อง คุณอาจต้องการเรียงลำดับค่า x ก่อนที่คุณเพิ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อน

  • ถ้าคุณเพิ่มเส้นแนวโน้มแบบเส้น คอลัมน์ พื้นที่ หรือแผนภูมิแท่ง เส้นแนวโน้มจะคำนวณโดยยึดตามสมมติฐานว่า ค่า x เป็น 1, 2, 3, 4, 5, 6 ฯลฯ ... แปลงนี้สมมติฐานว่าค่า x เป็นตัวเลขหรือข้อความ เมื่อต้องการยึดเส้นแนวโน้มค่า x ที่เป็นตัวเลข คุณควรใช้แผนภูมิ xy (กระจาย)

  • Excel กำหนดชื่อโดยอัตโนมัติให้เส้นแนวโน้ม แต่คุณสามารถเปลี่ยน ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบเส้นแนวโน้ม ในตัวเลือกเส้นแนวโน้ม ประเภท ภายใต้ชื่อเส้นแนวโน้ม คลิกกำหนดเอง แล้ว พิมพ์ชื่อในกล่องแบบกำหนดเอง

เคล็ดลับ: 

 • คุณยังสามารถสร้างการย้าย average, smoothes ใดออกในข้อมูล และแสดงรูปแบบหรือแนวโน้มข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างชัดเจนได้

 • ถ้าคุณเปลี่ยนชุดข้อมูลหรือแผนภูมิเพื่อที่จะไม่สามารถสนับสนุนเส้นแนวโน้มเกี่ยวข้องนั่นคือตัวอย่าง โดยการเปลี่ยนชนิดแผนภูมิ ลงในแผนภูมิสามมิติ หรือ โดยการเปลี่ยนมุมมองของรายงาน PivotChart หรือรายงาน PivotTable ที่เชื่อมโยง ได้แก่เส้นแนวโน้มไม่ปรากฏบนแผนภูมิ

 • สำหรับข้อมูลบรรทัดโดยไม่มีแผนภูมิ คุณสามารถใช้เติมอัตโนมัติหรือฟังก์ชันทางสถิติ เช่น GROWTH() หรือ TREND() หนึ่งเพื่อสร้างข้อมูลสำหรับเส้นเชิงเส้น หรือโพเนนเชียลที่ดีที่สุดให้พอดี

 1. บนพื้นที่ unstacked, 2-D แถบ คอลัมน์ บรรทัด หุ้น แผนภูมิ xy (กระจาย), หรือแผนภูมิฟอง คลิกเส้นแนวโน้มที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง หรือทำดังต่อไปนี้เพื่อเลือกจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ

  1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ

   การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบ, เค้าโครง และ รูปแบบ

  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วคลิกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการ

   กลุ่ม ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน บนแท็บ เค้าโครง (เครื่องมือแผนภูมิ)

 2. บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มการวิเคราะห์ คลิกเส้นแนวโน้ม แล้ว คลิ กตัวเลือกเพิ่มเติมเส้นแนวโน้ม

  กลุ่ม วิเคราะห์ บนแท็บ เค้าโครง (เครื่องมือแผนภูมิ)

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนสี สไตล์ หรือตัวเลือกเงาของเส้นแนวโน้ม คลิกสีเส้นสไตล์เส้น หรือประเภทเงา นั้นแล้ว เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 1. บนพื้นที่ unstacked, 2-D แถบ คอลัมน์ บรรทัด หุ้น แผนภูมิ xy (กระจาย), หรือแผนภูมิฟอง คลิกเส้นแนวโน้มที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง หรือทำดังต่อไปนี้เพื่อเลือกจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ

  1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ

   การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบ, เค้าโครง และ รูปแบบ

  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วคลิกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการ

   กลุ่ม ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน บนแท็บ เค้าโครง (เครื่องมือแผนภูมิ)

 2. บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มการวิเคราะห์ คลิกเส้นแนวโน้ม แล้ว คลิ กตัวเลือกเพิ่มเติมเส้นแนวโน้ม

  กลุ่ม วิเคราะห์ บนแท็บ เค้าโครง (เครื่องมือแผนภูมิ)

 3. เมื่อต้องการระบุจำนวนรอบระยะเวลาที่คุณต้องการรวมไว้ในการคาดการณ์ ภายใต้การคาดการณ์ คลิกตัวเลขในกล่องคาบเวลาไปข้างหน้า หรือคาบเวลาก่อนหน้า

 1. บนพื้นที่ unstacked, 2-D แถบ คอลัมน์ บรรทัด หุ้น แผนภูมิ xy (กระจาย), หรือแผนภูมิฟอง คลิกเส้นแนวโน้มที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง หรือทำดังต่อไปนี้เพื่อเลือกจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ

  1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ

   การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบ, เค้าโครง และ รูปแบบ

  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วคลิกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการ

   กลุ่ม ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน บนแท็บ เค้าโครง (เครื่องมือแผนภูมิ)

 2. บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มการวิเคราะห์ คลิกเส้นแนวโน้ม แล้ว คลิ กตัวเลือกเพิ่มเติมเส้นแนวโน้ม

  กลุ่ม วิเคราะห์ บนแท็บ เค้าโครง (เครื่องมือแผนภูมิ)

 3. เลือกตัวตั้ง Intercept = กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้นในการตั้ง Intercept = กล่อง พิมพ์ค่าเพื่อระบุจุดบนแกนแนวตั้ง (ค่า) ที่ตำแหน่งเส้นแนวโน้มตัดแกน

  หมายเหตุ: คุณสามารถทำสิ่งนี้เมื่อคุณใช้มีเส้นแนวโน้มโพเนนเชียล เชิงเส้น หรือโพลิโนเมียเท่านั้น

 1. บนพื้นที่ unstacked, 2-D แถบ คอลัมน์ บรรทัด หุ้น แผนภูมิ xy (กระจาย), หรือแผนภูมิฟอง คลิกเส้นแนวโน้มที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง หรือทำดังต่อไปนี้เพื่อเลือกจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ

  1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ

   การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบ, เค้าโครง และ รูปแบบ

  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วคลิกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการ

   กลุ่ม ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน บนแท็บ เค้าโครง (เครื่องมือแผนภูมิ)

 2. บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มการวิเคราะห์ คลิกเส้นแนวโน้ม แล้ว คลิ กตัวเลือกเพิ่มเติมเส้นแนวโน้ม

  กลุ่ม วิเคราะห์ บนแท็บ เค้าโครง (เครื่องมือแผนภูมิ)

 3. เมื่อต้องการแสดงสมการเส้นแนวโน้มในแผนภูมิ เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงสมการบนแผนภูมิ

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถแสดงแนวโน้มสมการสำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อน

เคล็ดลับ: สมการแนวโน้มจะถูกปัดเศษเพื่อทำให้อ่านได้ง่ายขึ้น คุณสามารถเปลี่ยนจำนวนตัวเลขสำหรับเส้นแนวโน้มเลือกป้ายชื่อในกล่องตำแหน่งทศนิยม บนแท็บตัวเลข ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบเส้นแนวโน้มป้าย อย่างไรก็ตาม (แท็บรูปแบบ กลุ่มสิ่งที่เลือกปัจจุบันรูปแบบเลือก ปุ่ม)

 1. บนพื้นที่ unstacked, 2-D แถบ คอลัมน์ บรรทัด หุ้น แผนภูมิ xy (กระจาย), หรือแผนภูมิฟอง คลิกเส้นแนวโน้มที่คุณต้องการแสดงค่า R-squared หรือทำดังต่อไปนี้เพื่อเลือกเส้นแนวโน้มจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ:

  1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ

   การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบ, เค้าโครง และ รูปแบบ

  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วคลิกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการ

   กลุ่ม ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน บนแท็บ เค้าโครง (เครื่องมือแผนภูมิ)

 2. บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มการวิเคราะห์ คลิกเส้นแนวโน้ม แล้ว คลิ กตัวเลือกเพิ่มเติมเส้นแนวโน้ม

  กลุ่ม วิเคราะห์ บนแท็บ เค้าโครง (เครื่องมือแผนภูมิ)

 3. บนแท็บตัวเลือกเส้นแนวโน้ม เลือกแสดงค่านี้บนแผนภูมิ

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถแสดงค่า R นี้สำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อน

 1. บนพื้นที่ unstacked, 2-D แถบ คอลัมน์ บรรทัด หุ้น แผนภูมิ xy (กระจาย), หรือแผนภูมิฟอง คลิกเส้นแนวโน้มที่คุณต้องการเอาออก หรือทำดังต่อไปนี้เพื่อเลือกเส้นแนวโน้มจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ:

  1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ

   การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบ, เค้าโครง และ รูปแบบ

  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วคลิกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการ

   กลุ่ม ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน บนแท็บ เค้าโครง (เครื่องมือแผนภูมิ)

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  1. บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มการวิเคราะห์ คลิกเส้นแนวโน้ม แล้ว คลิ กไม่มี

   กลุ่ม วิเคราะห์ บนแท็บ เค้าโครง (เครื่องมือแผนภูมิ)

  2. กด Delete

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเอาเส้นแนวโน้มในทันทีหลังจากที่คุณเพิ่มลงในแผนภูมิ ด้วยการคลิกยกเลิก ปุ่มเลิกทำ บนแถบเครื่องมือด่วน หรือ ด้วยการกด CTRL + Z

เพิ่มเส้นแนวโน้ม

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. ในแผนภูมิ เลือกชุดข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มเส้นแนวโน้มการ นั้นแล้ว คลิกที่แท็บออกแบบแผนภูมิ

  ตัวอย่างเช่น ในแผนภูมิเส้น ให้คลิกเส้นหนึ่งเส้นในแผนภูมิ แล้วโปรแกรมจะเลือก ตัวแสดงข้อมูล ทั้งหมดใน ชุดข้อมูล

  แท็บการออกแบบแผนภูมิ

 3. บนแท็บออกแบบแผนภูมิ คลิกเพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิ แล้ว คลิ กเส้นแนวโน้ม

  เพิ่มเส้นแนวโน้ม

 4. เลือกตัวเลือกเส้นแนวโน้ม หรือคลิกตัวเลือกเพิ่มเติมเส้นแนวโน้ม

  ตัวเลือกเส้นแนวโน้ม

  คุณสามารถเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

  • โพเนนเชียล

  • เชิงเส้น

  • ลอการิทึม

  • โพลิโนเมีย

  • ยกกำลัง

  • ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

  นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งชื่อเส้นแนวโน้มของคุณ และเลือกตัวเลือกการคาดการณ์

เอาเส้นแนวโน้มออก

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกแผนภูมิที่ มีเส้นแนวโน้ม นั้นแล้ว คลิกที่แท็บออกแบบแผนภูมิ

  แท็บการออกแบบแผนภูมิ

 3. คลิกเพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิ คลิกเส้นแนวโน้ม แล้ว คลิ กไม่มี

  เอา trandline

  คุณยังสามารถคลิกเส้นแนวโน้ม แล้วกด DELETE

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมใช่ไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community, ขอความช่วยเหลือใน Answers community, หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voice ได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

ตัวเลือกเส้นแนวโน้มใน Office

สร้างแผนภูมิตั้งแต่ต้นจนจบ

องค์ประกอบรูปแบบของแผนภูมิ

เพิ่มป้ายชื่อข้อมูลลงในแผนภูมิ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×