เพิ่มเส้นขอบหน้ากระดาษใน Publisher

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เส้นขอบหน้ากระดาษสามารถทำให้สิ่งพิมพ์ของคุณเพิ่มเติมสไตล์ ตลอดจนเพิ่มแบบมืออาชีพลักษณะหน้าตา คุณสามารถเพิ่มเส้นขอบหน้ากระดาษ ไปยังหน้าเดียว หรือ กับทุกหน้า ถ้าคุณกำลังเพิ่มเส้นขอบหน้าทั้งหมด คุณจำเป็นต้องเพิ่มไปยังหน้าต้นแบบเท่านั้น และจะปรากฏบนหน้าทั้งหมด

การเพิ่มเส้นขอบให้กับ หน้าต้นแบบ

เมื่อต้องการเพิ่มเส้นขอบหน้าทั้งหมดในสิ่งพิมพ์ของคุณ เพิ่มเส้นขอบไปยังหน้าต้นแบบ

 1. คลิกออกแบบหน้า >หน้าต้นแบบ

 2. เลือกหน้าต้นแบบของคุณ คลิ กแก้ไขหน้าต้นแบบ

  แก้ไข หน้าต้นแบบของคุณใน Publisher 2013

 3. คลิกหน้าแรก >รูปร่าง ในรูปร่างพื้นฐาน ส่วนให้คลิกสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปปุ่ม

 4. ลากบนหน้าเพื่อวาดเส้นขอบของหน้า

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเพิ่มเส้นขอบที่ด้านในและด้านนอกของสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้เท่าๆ กันทั้งสองด้าน แทนที่จะเป็นขอบด้านในเท่านั้น ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย วาดเส้นขอบภายในกรอบ การทำเช่นนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เส้นขอบซ้อนทับวัตถุที่อยู่ภายในสี่เหลี่ยมผืนผ้านั้น

 5. คลิกขวาขอบ นั้นแล้ว เลือกจัดรูปแบบรูปร่างอัตโนมัติ

  หมายเหตุ: ดูให้แน่ใจว่า สีเติมรูปร่าง ถูกตั้งค่าเป็น ไม่เติม ไม่เช่นนั้นหน้ากระดาษของคุณจะถูกเติมด้วยสีเติมทั้งหมด

 6. คลิกแท็บสีและเส้น แล้วเลือกสีและชนิดของเส้น

 7. บนแท็บหน้าต้นแบบ คลิกปิดหน้าต้นแบบ

เพิ่มเส้นขอบไปยังหน้าเดียว

 1. เลือกหน้า คลิกหน้าแรก >รูปร่าง

 2. ในส่วนของรูปร่างพื้นฐาน คลิกสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปปุ่ม นั้นแล้ว ลากเพื่อวาดเส้นขอบของหน้า

  เคล็ดลับ: ถ้าต้องการเพิ่มเส้นขอบที่ด้านในและด้านนอกของสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้เท่าๆ กันทั้งสองด้าน แทนที่จะเป็นด้านในเท่านั้น ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย วาดเส้นขอบภายในกรอบ

  สิ่งสำคัญ: ถ้ามีอยู่แล้วอย่างบนหน้า เช่นรูปภาพหรือกล่องข้อความ ส่งสี่เหลี่ยมผืนผ้าไปยังด้านหลัง ด้วยการเลือกสี่เหลี่ยมผืนผ้า แล้วคลิกย้ายไปข้างหลัง >ส่งไปไว้ข้างหลัง ซึ่งจะวางทุกสิ่งทุกอย่างที่ด้านบนของสี่เหลี่ยม

 3. คลิกขวาขอบ นั้นแล้ว เลือกจัดรูปแบบรูปร่างอัตโนมัติ

  หมายเหตุ: ดูให้แน่ใจว่า สีเติมรูปร่าง ถูกตั้งค่าเป็น ไม่เติม ไม่เช่นนั้นหน้ากระดาษของคุณจะถูกเติมด้วยสีเติมทั้งหมด

 4. คลิกแท็บสีและเส้น แล้วเลือกสีและชนิดของเส้น

เพิ่มเส้นขอบลวดลายที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าลงในหน้า

 1. เลือกหน้า คลิกหน้าแรก >รูปร่าง

 2. ในส่วนของรูปร่างพื้นฐาน คลิกสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปปุ่ม นั้นแล้ว ลากเพื่อวาดเส้นขอบของหน้า

 3. คลิกขวาขอบ นั้นแล้ว เลือกจัดรูปแบบรูปร่างอัตโนมัติ

 4. คลิกแท็บสีและเส้น แล้ว คลิ กเส้นขอบศิลป์

 5. ในรายการ เส้นขอบที่พร้อมใช้งาน ให้คลิกเส้นขอบที่คุณต้องการ

การสร้างเส้นขอบแบบกำหนดเอง

สำหรับ pizzaz พิเศษ เพิ่มเส้นขอบแบบกำหนดเองจากไฟล์รูปภาพ รูปถ่ายภาพที่สแกน หรือรูปภาพที่คุณสร้างขึ้นในโปรแกรมการวาด เส้นขอบแบบกำหนดเองของคุณจะถูกเก็บไว้ ด้วย Publisher เส้นขอบศิลป์

หมายเหตุ: ไฟล์รูปภาพที่คุณใช้สำหรับเส้นขอบแบบกำหนดเองต้องมีขนาดเล็กกว่า 64 กิโลไบต์ (KB)

 1. คลิกเส้นขอบศิลป์ ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น คลิ กสร้างแบบกำหนดเอง

 2. คลิก เลือกรูปภาพ

 3. ในกล่องโต้ตอบแทรกรูปภาพ เรียกดูรูปภาพคุณต้องการใช้ บนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือ จากการค้นหารูป Bings

 4. คลิกรูปภาพ แล้วคลิก แทรก

 5. ในกล่องโต้ตอบชื่อเส้นขอบแบบกำหนดเอง ตั้งชื่อเส้นขอบแบบกำหนดเองของคุณ นั้นแล้ว คลิกตกลง

  หมายเหตุ: ถ้ารูปภาพมีขนาดใหญ่เกินไป (มากกว่า 64 กิโลไบต์), หรือถ้าประกอบด้วยข้อความ คุณอาจได้รับข้อผิดพลาด ถ้าเกิดขึ้น เลือกรูปภาพที่มีขนาดเล็ก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×