เพิ่มเส้นขอบรอบข้อความ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

วิธีหนึ่งที่คุณสามารถเพิ่มความน่าสนใจให้กับข้อความในสไลด์ ก็คือการเพิ่มเส้นขอบรอบข้อความนั้น

เพิ่มเส้นขอบรอบข้อความ

 1. เลือกข้อความที่จะเพิ่มเส้นขอบ

 2. บนแท็บ แทรก ให้คลิกรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แล้วคลิกที่สไลด์เพื่อแทรก

  แทรกรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

 3. เลือกรูปร่างไว้ แล้วบนแท็บ รูปแบบ ของ เครื่องมือการวาด ให้คลิก สีเติมรูปร่าง > ไม่เติม

  ไม่มีสีเติม

 4. ยังคงอยู่บนแท็บ รูปแบบ ของ เครื่องมือการวาด ให้คลิก เส้นกรอบรูปร่าง แล้วทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  • ภายใต้ สีของธีม ให้เลือกสีของเส้นขอบ

  • คลิก น้ำหนัก และเลือกความหนาของเส้นขอบ

   เลือกความหนาสำหรับเส้นขอบของคุณ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×