เพิ่มเส้นขอบของกล่องข้อความ รูปภาพ และวัตถุอื่นๆ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณใช้โปรแกรม Office โปรแกรมใดอยู่

Word

PowerPoint

Excel

Word

ให้เลือกทำดังนี้

เพิ่มเส้นขอบลงในรูปร่างหรือกล่องข้อความ

 1. เลือกรูปร่างหรือกล่องข้อความที่คุณต้องการเพิ่มเส้นขอบ

 2. บนแท็บ รูปแบบ ภายใต้ สไตล์รูปร่าง คลิก เส้น

  แท็บ รูปแบบ กลุ่ม สไตล์รูปร่าง

 3. ให้เลือกทำดังนี้

เมื่อต้องการ

ทำสิ่งนี้

เพิ่มเส้นขอบที่มีสี

คลิกสีที่คุณต้องการ หรือผสมสีของคุณเองด้วยการคลิกที่ สีเพิ่มเติม

เพิ่มเส้นขอบที่มีความหนาเฉพาะเจาะจง

ชี้ไปที่ น้ำหนัก จากนั้นเลือกน้ำหนักเส้นที่คุณต้องการ

เพิ่มเส้นขอบที่มีสไตล์เฉพาะเจาะจง

ชี้ไปที่ เส้นประ จากนั้นคลิกสไตล์ของเส้นที่คุณต้องการ

เพิ่มเส้นขอบลงในตาราง

 1. เลือกตารางที่คุณต้องการเพิ่มเส้นขอบ

 2. ให้เลือกทำดังนี้

เมื่อต้องการ

ทำสิ่งนี้

เพิ่มเส้นขอบที่มีสี

บนแท็บ ตาราง ภายใต้ สไตล์ตาราง คลิกลูกศรอยู่ถัดจาก เส้น จากนั้นคลิกสีที่คุณต้องการ หรือผสมสีของคุณเองด้วยการคลิก สีเพิ่มเติม

เพิ่มเส้นขอบที่มีความหนาเฉพาะเจาะจง

บนแท็บ ตาราง ในส่วน วาดเส้นขอบ คลิกเมนูป็อบอัพ น้ำหนักเส้น น้ำหนักเส้น แล้วเลือกความหนาที่คุณต้องการสำหรับเส้นขอบ

เพิ่มเส้นขอบที่มีสไตล์เฉพาะเจาะจง

บนแท็บ ตาราง ภายใต้ วาดเส้นขอบ คลิกเมนูป็อบอัพ สไตล์ของเส้น ลักษณะเส้น แล้วเลือกสไตล์ของเส้นที่คุณต้องการสำหรับเส้นขอบ

 1. บนแท็บ ตาราง ในส่วน วาดเส้นขอบ คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เส้นขอบ ปุ่มเส้นขอบ จากนั้นเลือกหรือล้างเส้นขอบของตารางที่คุณต้องการ

  แท็บ ตาราง กลุ่ม วาดเส้นขอบ

เพิ่มเส้นขอบให้กับรูปภาพ

 1. เลือกรูปภาพที่ต้องการเพิ่มเส้นขอบลงไป

 2. บนแท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ ภายใต้ สไตล์รูปภาพ คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เส้นขอบ ปุ่มเส้นขอบ

 3. ให้เลือกทำดังนี้

เมื่อต้องการ

ทำสิ่งนี้

เพิ่มเส้นขอบที่มีสี

คลิกสีที่คุณต้องการ หรือผสมสีของคุณเองด้วยการคลิกที่ สีเพิ่มเติม

เพิ่มเส้นขอบที่มีความหนาเฉพาะเจาะจง

ชี้ไปที่ น้ำหนัก จากนั้นเลือกน้ำหนักเส้นที่คุณต้องการ

เพิ่มเส้นขอบที่มีสไตล์เฉพาะเจาะจง

ชี้ไปที่ เส้นประ จากนั้นคลิกสไตล์ของเส้นที่คุณต้องการ

ดูเพิ่มเติม

เปลี่ยนหรือนำเส้นขอบออกจากกล่องข้อความหรือรูปร่าง

เปลี่ยนหรือนำเส้นขอบออกจากรูปภาพ

เพิ่ม เปลี่ยน หรือเอาเส้นขอบหน้ากระดาษ

PowerPoint

ให้เลือกทำดังนี้

เพิ่มเส้นขอบลงในรูปร่างหรือกล่องข้อความ

 1. เลือกรูปร่างหรือกล่องข้อความที่คุณต้องการเพิ่มเส้นขอบ

 2. บนแท็บ รูปแบบ ภายใต้ สไตล์รูปร่าง คลิก เส้น

  แท็บ รูปแบบ กลุ่ม สไตล์รูปร่าง

 3. ให้เลือกทำดังนี้

เมื่อต้องการ

ทำสิ่งนี้

เพิ่มเส้นขอบที่มีสี

คลิกสีที่คุณต้องการ หรือผสมสีของคุณเองด้วยการคลิกที่ สีเพิ่มเติม

เพิ่มเส้นขอบที่มีความหนาเฉพาะเจาะจง

ชี้ไปที่ น้ำหนัก จากนั้นเลือกน้ำหนักเส้นที่คุณต้องการ

เพิ่มเส้นขอบที่มีสไตล์เฉพาะเจาะจง

ชี้ไปที่ เส้นประ จากนั้นคลิกสไตล์ของเส้นที่คุณต้องการ

เพิ่มเส้นขอบลงในตาราง

 1. เลือกตารางที่คุณต้องการเพิ่มเส้นขอบ

 2. ให้เลือกทำดังนี้

เมื่อต้องการ

ทำสิ่งนี้

เพิ่มเส้นขอบที่มีสี

บนแท็บ ตาราง ภายใต้ สไตล์ตาราง คลิกลูกศรอยู่ถัดจาก เส้น จากนั้นคลิกสีที่คุณต้องการ หรือผสมสีของคุณเองด้วยการคลิก สีเพิ่มเติม

เพิ่มเส้นขอบที่มีความหนาเฉพาะเจาะจง

บนแท็บ ตาราง ในส่วน วาดเส้นขอบ คลิกเมนูป็อบอัพ น้ำหนักเส้น น้ำหนักเส้น แล้วเลือกความหนาที่คุณต้องการสำหรับเส้นขอบ

เพิ่มเส้นขอบที่มีสไตล์เฉพาะเจาะจง

บนแท็บ ตาราง ภายใต้ วาดเส้นขอบ คลิกเมนูป็อบอัพ สไตล์ของเส้น ลักษณะเส้น แล้วเลือกสไตล์ของเส้นที่คุณต้องการสำหรับเส้นขอบ

 1. บนแท็บ ตาราง ในส่วน วาดเส้นขอบ คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เส้นขอบ ปุ่มเส้นขอบ จากนั้นเลือกหรือล้างเส้นขอบของตารางที่คุณต้องการ

  แท็บ ตาราง ใน PowerPoint กลุ่ม วาดเส้นขอบ

เพิ่มเส้นขอบให้กับรูปภาพ

 1. เลือกรูปภาพที่ต้องการเพิ่มเส้นขอบลงไป

 2. บนแท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ ภายใต้ สไตล์รูปภาพ คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เส้นขอบ ปุ่มเส้นขอบ

 3. ให้เลือกทำดังนี้

เมื่อต้องการ

ทำสิ่งนี้

เพิ่มเส้นขอบที่มีสี

คลิกสีที่คุณต้องการ หรือผสมสีของคุณเองด้วยการคลิกที่ สีเพิ่มเติม

เพิ่มเส้นขอบที่มีความหนาเฉพาะเจาะจง

ชี้ไปที่ น้ำหนัก จากนั้นเลือกน้ำหนักเส้นที่คุณต้องการ

เพิ่มเส้นขอบที่มีสไตล์เฉพาะเจาะจง

ชี้ไปที่ เส้นประ จากนั้นคลิกสไตล์ของเส้นที่คุณต้องการ

ดูเพิ่มเติม

เปลี่ยนหรือนำเส้นขอบออกจากกล่องข้อความหรือรูปร่าง

เปลี่ยนหรือนำเส้นขอบออกจากรูปภาพ

Excel

ให้เลือกทำดังนี้

เพิ่มเส้นขอบลงในรูปร่างหรือกล่องข้อความ

 1. เลือกรูปร่างหรือกล่องข้อความที่คุณต้องการเพิ่มเส้นขอบ

 2. บนแท็บ รูปแบบ ภายใต้ สไตล์รูปร่าง คลิก เส้น

  แท็บ รูปแบบ กลุ่ม สไตล์รูปร่าง

 3. ให้เลือกทำดังนี้

เมื่อต้องการ

ทำสิ่งนี้

เพิ่มเส้นขอบที่มีสี

คลิกสีที่คุณต้องการ หรือผสมสีของคุณเองด้วยการคลิกที่ สีเพิ่มเติม

เพิ่มเส้นขอบที่มีความหนาเฉพาะเจาะจง

ชี้ไปที่ น้ำหนัก จากนั้นเลือกน้ำหนักเส้นที่คุณต้องการ

เพิ่มเส้นขอบที่มีสไตล์เฉพาะเจาะจง

ชี้ไปที่ เส้นประ จากนั้นคลิกสไตล์ของเส้นที่คุณต้องการ

เพิ่มเส้นขอบให้กับรูปภาพ

 1. เลือกรูปภาพที่ต้องการเพิ่มเส้นขอบลงไป

 2. บนแท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ ภายใต้ สไตล์รูปภาพ คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เส้นขอบ ปุ่มเส้นขอบ

 3. ให้เลือกทำดังนี้

เมื่อต้องการ

ทำสิ่งนี้

เพิ่มเส้นขอบที่มีสี

คลิกสีที่คุณต้องการ หรือผสมสีของคุณเองด้วยการคลิกที่ สีเพิ่มเติม

เพิ่มเส้นขอบที่มีความหนาเฉพาะเจาะจง

ชี้ไปที่ น้ำหนัก จากนั้นเลือกน้ำหนักเส้นที่คุณต้องการ

เพิ่มเส้นขอบที่มีสไตล์เฉพาะเจาะจง

ชี้ไปที่ เส้นประ จากนั้นคลิกสไตล์ของเส้นที่คุณต้องการ

ดูเพิ่มเติม

เปลี่ยนหรือนำเส้นขอบออกจากกล่องข้อความหรือรูปร่าง

เปลี่ยนหรือนำเส้นขอบออกจากรูปภาพ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×