เพิ่มเสียงพื้นหลังลงในเว็บเพจ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณเพิ่มเสียงพื้นหลังลงในเว็บเพจใน Microsoft Office Publisher เสียงที่เล่นเมื่อคุณดูเว็บเพจของคุณในแบบเบราว์เซอร์ จะไม่มีเล่นเสียงเบื้องหลังเมื่อคุณดูเว็บเพจใน Publisher

 1. ไปหน้าการที่คุณต้องการเพิ่มเสียงพื้นหลัง

 2. บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือกเว็บเพจ

 3. ภายใต้พื้นหลังเสียง เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ในกล่องชื่อไฟล์ ใส่เส้นทางของไฟล์เสียงที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเรียกดูเสียงพื้นหลัง คลิกเรียกดู คลิกไฟล์เสียงที่คุณต้อง ทางแล้ว คลิกเปิด

 4. ภายใต้พื้นหลังเสียง เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการให้เล่นเสียงอย่างต่อเนื่อง คลิกวนรอบตลอดไป

  • มีเสียงเล่นจำนวนครั้งเฉพาะเจาะจง คลิกการวนรอบ แล้ว พิมพ์ หรือเลือกหมายเลขคุณต้องการ

 5. คลิก ตกลง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×