ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

เพิ่มเวลาอยู่ที่สำนักงานลงในปฏิทิน Outlook ของเพื่อนร่วมงาน

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถทำเครื่องหมายเวลา เป็น "ไม่ว่าง" หรือ "ไม่ อยู่ที่สำนักงาน" ในปฏิทิน Outlook ของคุณอย่างง่ายดาย แต่ถ้าคุณไม่ได้ใช้ Office 365 และคุณไม่มีการแชร์ปฏิทินเปิดใช้งาน แต่คุณต้องการเวลาของคุณอยู่ที่มองเห็นได้ชัดแจ้ง office แก่เพื่อนร่วมงานของคุณได้อย่างไร บทความนี้อธิบายวิธีการเพิ่มการเรียกประชุมตลอดทั้งวันที่แบบกำหนดเองลงในปฏิทินของผู้ร่วมงาน โดยไม่มีผลกระทบต่อเวลาว่างพร้อมใช้งานบนปฏิทินของพวกเขา

จัดกำหนดการวันหยุดพักผ่อนเวลากับการเรียกประชุมมีสองขั้นตอน ขั้นแรก แจ้งให้เพื่อนร่วมงานของคุณทราบว่า คุณอาจจะขาด โดยการเพิ่มวันหยุดพักผ่อนเวลาลงในปฏิทินของพวกเขา จากนั้น กด บล็อกเอาท์ของวันหยุดพักผ่อนบนปฏิทินของคุณเอง

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่มวันหยุดพักผ่อนเวลาของคุณลงในปฏิทินของผู้ร่วมงาน

เมื่อคุณทำเครื่องหมายเวลาเป็น "ออกจาก office" บนปฏิทินของคุณ เพื่อนร่วมงานของคุณเห็นได้เมื่อพวกเขาพยายามจัดกำหนดการประชุมกับคุณ แต่ไม่มีดีถ้าคุณไม่สามารถแจ้งเตือนทุกคนในคราวเดียวล่วงหน้าครั้งที่คุณเก็บ โดยไม่มีผลกระทบต่อสถานะว่าง/ไม่ว่าง หรือรกปฏิทินของพวกเขาได้อย่างไร คุณสามารถทำได้ โดยการตั้งค่าข้อมูลของคุณปรากฏบนปฏิทินของพวกเขา เป็นเหตุการณ์ตลอดทั้งวัน แต่ไม่เหมือน กับเป็นปกติ เหตุการณ์ตลอดทั้งวัน ซึ่งมักจะถูกตั้งค่าการ "ไม่ว่าง เหตุการณ์ตลอดทั้งวันนี้จะแสดงเป็นเวลาว่างไว้ ความพร้อมใช้งานว่าง/ไม่ว่างของผู้ร่วมงานของคุณจะไม่ได้รับผลกระทบ

หมายเหตุ: ร้องขอการประชุมได้รับการออกแบบที่จะส่งระหว่างผู้ใช้ Outlook ความสามารถในการดูกำหนดการของบุคคลอื่นในขณะที่องค์กรของคุณจะสามารถใช้ Microsoft Exchange Server จำเป็นต้องใช้เขียนการเรียกประชุมใน Outlook

 1. ในปฏิทิน บนแท็บหน้าแรก คลิกการประชุมใหม่

  แป้นพิมพ์ลัด  เมื่อต้องการสร้างการเรียกประชุมใหม่ กด CTRL + SHIFT + Q

 2. พิมพ์คำอธิบายในกล่องเรื่อง,, และถ้าต้องการ ใส่ตำแหน่งที่ตั้งในกล่องตำแหน่งที่ตั้ง ไว้

 3. ในรายการเวลาเริ่มต้น และเวลาสิ้นสุด เลือกวันเริ่มต้น และเวลาสิ้นสุดสำหรับเวลาของคุณอยู่ในสำนักงาน สำหรับวันหยุด นี้มักเกี่ยวข้องกับวันที่ทั้งหมด ถ้านี่เป็นกรณี เลือกกล่องกาเครื่องหมายเหตุการณ์ตลอดทั้งวัน

  หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น Outlook ใช้การตั้งค่าโซนเวลาปัจจุบันบนคอมพิวเตอร์ของคุณสำหรับการจัดกำหนดการ ถ้าคุณต้องการจัดกำหนดการเวลาของคุณอยู่ในสำนักงานโดยยึดตามโซนเวลาแตกต่างกัน ในกลุ่มตัวเลือก คลิกโซนเวลา

 4. ในกลุ่มตัวเลือก สำหรับแสดงเป็น คลิว่าง ในรายการดรอปดาวน์ ถ้าคุณได้ระบุว่า นี่คือเหตุการณ์ตลอดทั้งวันแสดงเป็น ถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติเป็นว่าง ไว้

  สิ่งสำคัญ: 

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การตั้งค่าการแสดงเป็น ถูกตั้งค่าเป็นอิสระ ค่านี้ช่วยให้การประชุมผู้รับการร้องขอเพื่อยอมรับการเรียกประชุม และเพิ่มวันหยุดพักผ่อนของคุณเวลาลงในปฏิทินของพวกเขา แต่ไม่บล็อกเอาท์ใดก็ตามบนปฏิทินของพวกเขา ปฏิทินของผู้รับจะยังคงแสดงความพร้อมใช้งานฟรีสำหรับการจัดกำหนดการของคุณในระหว่างวันหยุดพักผ่อน

  • เมื่อคุณเลือกเหตุการณ์ตลอดทั้งวัน เวลาเริ่มต้นของเหตุการณ์คือเที่ยง เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงเพื่อนร่วมงานของคุณได้รับการแจ้งเตือนในเวลาคี่ ตั้งค่าการตั้งค่าตัวเตือน เป็นไม่มี

 5. พิมพ์ข้อมูลใด ๆ ที่คุณต้องการแชร์กับผู้รับ

 6. เพิ่มผู้รับลงในบรรทัดถึง

 7. ถ้าคุณกำลังแจ้งเตือนให้บุคคลอื่นเป็นชุดของเวลาที่เกิดซ้ำที่คุณจะไม่อยู่ที่สำนักงาน ในกลุ่มตัวเลือก คลิกกิจวัตร เลือกรูปแบบของกิจวัตร นั้นแล้ว คลิกตกลง

 8. คลิก ส่ง

เมื่อคุณส่งการเรียกประชุมนี้กับที่แสดงเป็น ตั้งค่าเป็นอิสระ เหตุการณ์ปรากฏที่ด้านบนของแต่ละวันในปฏิทิน Outlook ของเพื่อนร่วมงานของคุณซึ่งตัวเตือนแบบเป็นภาพที่บล็อกเวลาทำงานใด ๆ ออก

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ได้เลือกเหตุการณ์ตลอดทั้งวัน เหตุการณ์แสดงภายในตารางเวลา จะไม่ปรากฏที่ด้านบนสุดของวัน นั้นจะยังคงถูกทำเครื่องหมายเป็นเวลาว่าง อย่างไรก็ตาม

ขั้นตอนที่ 2: เทียบวันหยุดพักผ่อนบนปฏิทินของคุณ

ถ้าคุณทำตามขั้นตอนในส่วนก่อนหน้านี้ การเรียกประชุมที่คุณส่งไปถูกทำเครื่องหมายเป็นเวลาฟรีเพื่อป้องกันไม่ให้บล็อกการหมดเวลาบนปฏิทินของบุคคลอื่น อย่างไรก็ตาม เวลาจะยังถูกกำหนดเป็นว่างบนปฏิทินของคุณเองนั้น ขณะนี้คุณต้องสร้างการนัดหมายเพิ่มเติมสำหรับตัวคุณเองเพื่อให้บุคคลอื่นสามารถดูว่า คุณจะไม่พร้อมใช้งานในช่วงเวลาคุณระบุไว้

ข้อผิดพลาดทั่วไปคือการ เปิดการเรียกประชุมรายการบนปฏิทินของคุณ และเปลี่ยนการตั้งค่าการแสดงเป็นอิสระ จากสำนัก หลังจากที่คุณได้ส่งการร้องขอต้นฉบับ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณทำ การอัปเดจะถูกส่งให้กับทุกคนคุณส่งการเรียกประชุมเพื่อ เปลี่ยนฟรี เพื่อสำนัก และเจาะขั้นตอนคุณใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการทำ คุณต้องสร้างการนัดหมายที่ซ้ำกันบนปฏิทินของคุณกับแสดงเป็น การตั้งค่าการตั้งค่าเพื่อสำนัก งาน

เมื่อผู้ใช้ปฏิทิน Outlook เพื่อจัดกำหนดการการประชุมและกิจกรรมอื่น ๆ พวกเขาสามารถดูความพร้อมใช้งานของคุณได้เว้นแต่ว่าคุณมีการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์สำหรับปฏิทินของคุณเพื่อป้องกันปัญหานี้ โดยปกติ การนัดหมาย ประชุม และเหตุการณ์ที่มีการแสดงเป็น ตั้งค่าที่ไม่ว่าง คุณยังสามารถสร้างรายการ ด้วยการตั้งค่าแสดงเป็น ของสำนักงาน รายการที่ตั้งสำนัก จะถือว่าคล้ายกับรายการที่ตั้งค่าเป็นBusy นั่นคือบุคคลควรจะคาดหวังคุณจะพร้อมใช้งานในขณะนั้น เห็น สองชนิดที่แตกต่างกันเช่นรายการที่ตั้งสำนัก ปรากฏขึ้น ด้วยสีม่วง รายการที่ตั้งค่าเป็นBusy จะระบุ ด้วยชุดรูปแบบสีน้ำเงิน ความแตกต่างนี้ในลักษณะที่ปรากฏช่วยให้คุณเน้นสาเหตุที่คุณจะไม่พร้อมใช้งาน ตัวอย่างเช่น คุณอาจไม่สามารถย้ายรายการไม่ว่าง ขัดแย้ง แต่คุณยังอาจไม่สามารถ หรือต้องการเปลี่ยนแปลงรายการสำนักงาน เช่นวันหยุดพักผ่อนของคุณ

 1. ในปฏิทิน บนแท็บหน้าแรก คลิกการนัดหมายใหม่

 2. ในกล่องเรื่อง พิมพ์ชื่อสำหรับเวลาของคุณอยู่

 3. ในเวลาเริ่มต้น และเวลาสิ้นสุด คลิกวันเมื่อครั้งที่คุณเก็บเริ่มต้น และสิ้นสุด

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมายเหตุการณ์ตลอดทั้งวัน

 5. เปลี่ยนการตั้งค่าการแสดงเป็น เป็นสำนักงาน

 6. คลิก บันทึกแล้วปิด

หมายเหตุ: คุณอาจพิจารณาลบ (จากปฏิทินของคุณเท่านั้น) ในการเรียกประชุมเริ่มต้นที่คุณส่งไปยังบุคคลอื่นได้ หรือคุณสามารถออกจากนั้นในปฏิทินของคุณเพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างง่ายดายส่งการอัปเดหรือยกเลิกถ้าแผนของคุณเปลี่ยนแปลง

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่มวันหยุดพักผ่อนเวลาของคุณลงในปฏิทินของผู้ร่วมงาน

เมื่อคุณทำเครื่องหมายเวลาเป็น "ออกจาก office" บนปฏิทินของคุณ เพื่อนร่วมงานของคุณเห็นได้เมื่อพวกเขาพยายามจัดกำหนดการประชุมกับคุณ แต่ไม่มีดีถ้าคุณไม่สามารถแจ้งเตือนทุกคนในคราวเดียวล่วงหน้าครั้งที่คุณเก็บ โดยไม่มีผลกระทบต่อสถานะว่าง/ไม่ว่าง หรือรกปฏิทินของพวกเขาได้อย่างไร คุณสามารถทำได้ โดยการตั้งค่าข้อมูลของคุณปรากฏบนปฏิทินของพวกเขา เป็นเหตุการณ์ตลอดทั้งวัน แต่ไม่เหมือน กับเป็นปกติ เหตุการณ์ตลอดทั้งวัน ซึ่งมักจะถูกตั้งค่าการ "ไม่ว่าง เหตุการณ์ตลอดทั้งวันนี้จะแสดงเป็นเวลาว่างไว้ ความพร้อมใช้งานว่าง/ไม่ว่างของผู้ร่วมงานของคุณจะไม่ได้รับผลกระทบ

หมายเหตุ: ร้องขอการประชุมได้รับการออกแบบที่จะส่งระหว่างผู้ใช้ Outlook ความสามารถในการดูกำหนดการของบุคคลอื่นในขณะที่องค์กรของคุณจะสามารถใช้ Microsoft Exchange Server จำเป็นต้องใช้เขียนการเรียกประชุมใน Outlook

 1. บนเมนูไฟล์ ชี้ไปที่ใหม่ แล้ว คลิ กการเรียกประชุม

  แป้นพิมพ์ลัด  เมื่อต้องการสร้างการเรียกประชุมใหม่ กด CTRL + SHIFT + Q

 2. พิมพ์คำอธิบายในกล่องเรื่อง,, และถ้าต้องการ ใส่ตำแหน่งที่ตั้งในกล่องตำแหน่งที่ตั้ง ไว้

 3. ในรายการเวลาเริ่มต้น และเวลาสิ้นสุด เลือกวันเริ่มต้น และเวลาสิ้นสุดสำหรับเวลาของคุณอยู่ในสำนักงาน สำหรับวันหยุด นี้มักเกี่ยวข้องกับวันที่ทั้งหมด ถ้านี่เป็นกรณี เลือกกล่องกาเครื่องหมายเหตุการณ์ตลอดทั้งวัน

  หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น Outlook ใช้การตั้งค่าโซนเวลาปัจจุบันบนคอมพิวเตอร์ของคุณสำหรับการจัดกำหนดการ ถ้าคุณต้องการจัดกำหนดการเวลาของคุณอยู่ในสำนักงานโดยยึดตามโซนเวลาแตกต่างกัน บนแท็บการประชุม ในกลุ่มตัวเลือก คลิกโซนเวลา

 4. ในกลุ่มตัวเลือก สำหรับแสดงเป็น คลิกFree ในกล่องรายการแบบหล่นลง ถ้าคุณได้ระบุว่า นี่คือเหตุการณ์ตลอดทั้งวันแสดงเป็น ถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติเป็นว่าง ไว้

  สิ่งสำคัญ: 

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การตั้งค่าการแสดงเป็น ถูกตั้งค่าเป็นอิสระ ค่านี้ช่วยให้การประชุมผู้รับการร้องขอเพื่อยอมรับการเรียกประชุม และเพิ่มวันหยุดพักผ่อนของคุณเวลาลงในปฏิทินของพวกเขา แต่ไม่บล็อกเอาท์ใดก็ตามบนปฏิทินของพวกเขา ปฏิทินของผู้รับจะยังคงแสดงความพร้อมใช้งานฟรีสำหรับการจัดกำหนดการของคุณในระหว่างวันหยุดพักผ่อน

  • เมื่อคุณเลือกเหตุการณ์ตลอดทั้งวัน เวลาเริ่มต้นของเหตุการณ์คือเที่ยง เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงเพื่อนร่วมงานของคุณได้รับการแจ้งเตือนในเวลาคี่ ตั้งค่าการตั้งค่าตัวเตือน เป็นไม่มี

 5. พิมพ์ข้อมูลใด ๆ ที่คุณต้องการแชร์กับผู้รับ

 6. เพิ่มผู้รับลงในบรรทัดถึง

 7. ถ้าคุณกำลังแจ้งเตือนให้บุคคลอื่นเป็นชุดของเวลาที่เกิดซ้ำที่คุณจะไม่อยู่ที่สำนักงาน บนแท็บการประชุม ในกลุ่มตัวเลือก คลิกกิจวัตร เลือกรูปแบบของกิจวัตร นั้นแล้ว คลิกตกลง

  เมื่อคุณเพิ่มรูปแบบของกิจวัตรลงในการเรียกประชุมแล้ว แท็บ การประชุม จะเปลี่ยนไปเป็น การประชุมที่เป็นกิจวัตร

 8. บนแท็บการประชุม ในกลุ่มแสดง คลิกการนัดหมาย

 9. คลิก ส่ง

เมื่อคุณส่งการเรียกประชุมนี้กับที่แสดงเป็น ตั้งค่าเป็นอิสระ เหตุการณ์ปรากฏที่ด้านบนของแต่ละวันในปฏิทิน Outlook ของเพื่อนร่วมงานของคุณซึ่งตัวเตือนแบบเป็นภาพที่บล็อกเวลาทำงานใด ๆ ออก

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ได้เลือกเหตุการณ์ตลอดทั้งวัน เหตุการณ์แสดงภายในตารางเวลา จะไม่ปรากฏที่ด้านบนสุดของวัน นั้นจะยังคงถูกทำเครื่องหมายเป็นเวลาว่าง อย่างไรก็ตาม

ขั้นตอนที่ 2: เทียบวันหยุดพักผ่อนบนปฏิทินของคุณ

ถ้าคุณทำตามขั้นตอนในส่วนก่อนหน้านี้ การเรียกประชุมที่คุณส่งไปถูกทำเครื่องหมายเป็นเวลาฟรีเพื่อป้องกันไม่ให้บล็อกการหมดเวลาบนปฏิทินของบุคคลอื่น อย่างไรก็ตาม เวลาจะยังถูกกำหนดเป็นว่างบนปฏิทินของคุณเองนั้น ขณะนี้คุณต้องสร้างการนัดหมายเพิ่มเติมสำหรับตัวคุณเองเพื่อให้บุคคลอื่นสามารถดูว่า คุณจะไม่พร้อมใช้งานในช่วงเวลาคุณระบุไว้

ข้อผิดพลาดทั่วไปคือการ เปิดการเรียกประชุมรายการบนปฏิทินของคุณ และเปลี่ยนการตั้งค่าการแสดงเป็นอิสระ จากสำนัก หลังจากที่คุณได้ส่งการร้องขอต้นฉบับ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณทำ การอัปเดจะถูกส่งให้กับทุกคนคุณส่งการเรียกประชุมเพื่อ เปลี่ยนฟรี เพื่อสำนัก และเจาะขั้นตอนคุณใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการทำ คุณต้องสร้างการนัดหมายที่ซ้ำกันบนปฏิทินของคุณกับแสดงเป็น การตั้งค่าการตั้งค่าเพื่อสำนัก งาน

เมื่อผู้ใช้ปฏิทิน Outlook เพื่อจัดกำหนดการการประชุมและกิจกรรมอื่น ๆ พวกเขาสามารถดูความพร้อมใช้งานของคุณได้เว้นแต่ว่าคุณมีการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์สำหรับปฏิทินของคุณเพื่อป้องกันปัญหานี้ โดยปกติ การนัดหมาย ประชุม และเหตุการณ์ที่มีการแสดงเป็น ตั้งค่าที่ไม่ว่าง คุณยังสามารถสร้างรายการ ด้วยการตั้งค่าแสดงเป็น ของสำนักงาน รายการที่ตั้งสำนัก จะถือว่าคล้ายกับรายการที่ตั้งค่าเป็นBusy นั่นคือบุคคลควรจะคาดหวังคุณจะพร้อมใช้งานในขณะนั้น เห็น สองชนิดที่แตกต่างกันเช่นรายการที่ตั้งสำนัก ปรากฏขึ้น ด้วยสีม่วง รายการที่ตั้งค่าเป็นBusy จะระบุ ด้วยชุดรูปแบบสีน้ำเงิน ความแตกต่างนี้ในลักษณะที่ปรากฏช่วยให้คุณเน้นสาเหตุที่คุณจะไม่พร้อมใช้งาน ตัวอย่างเช่น คุณอาจไม่สามารถย้ายรายการไม่ว่าง ขัดแย้ง แต่คุณยังอาจไม่สามารถ หรือต้องการเปลี่ยนแปลงรายการสำนักงาน เช่นวันหยุดพักผ่อนของคุณ

 1. ในปฏิทิน บนเมนูไฟล์ ชี้ไปที่ใหม่ นั้นแล้ว คลิกการนัดหมาย

 2. ในกล่องเรื่อง พิมพ์ชื่อสำหรับเวลาของคุณอยู่

 3. ในเวลาเริ่มต้น และเวลาสิ้นสุด คลิกวันเมื่อครั้งที่คุณเก็บเริ่มต้น และสิ้นสุด

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมายเหตุการณ์ตลอดทั้งวัน

 5. เปลี่ยนการตั้งค่าการแสดงเป็น เป็นสำนักงาน

 6. คลิก บันทึกแล้วปิด

หมายเหตุ: คุณอาจพิจารณาลบ (จากปฏิทินของคุณเท่านั้น) ในการเรียกประชุมเริ่มต้นที่คุณส่งไปยังบุคคลอื่นได้ หรือคุณสามารถออกจากนั้นในปฏิทินของคุณเพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างง่ายดายส่งการอัปเดหรือยกเลิกถ้าแผนของคุณเปลี่ยนแปลง

ดูเพิ่มเติม

เริ่มต้นใช้งานปฏิทิน Outlook

จัดกำหนดการการประชุมกับบุคคลอื่น

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×