เพิ่มเนื้อหาและลิงก์ที่สามารถเข้าถึงได้ไปยังไซต์ SharePoint Online

หลังจากที่คุณสร้างไซต์ SharePoint Online ของคุณโดยใช้เทมเพลตการช่วยสำหรับการเข้าถึงแล้ว ให้ใช้การจัดรูปแบบ สไตล์ และคำอธิบายแสดงแทนที่ถูกต้อง เพื่อทำให้สามารถเข้าถึงไซต์ของคุณได้

หมายเหตุ: เมื่อคุณใช้ SharePoint Online เราขอแนะนำให้คุณใช้ Internet Explorer เป็นเบราว์เซอร์ของคุณ

ในหัวข้อนี้

เพิ่มและจัดรูปแบบข้อความ

เพิ่มหัวเรื่องเพื่อทำให้เนื้อหาของคุณง่ายต่อการสแกน

เพิ่มตารางและทำให้สามารถเข้าถึงได้

แทรกไฮเปอร์ลิงก์ที่สามารถเข้าถึงได้

เพิ่มและจัดรูปแบบข้อความ

ไซต์ SharePoint Online ของคุณมีองค์ประกอบพื้นฐานบางอย่างอยู่แล้ว เช่น แถบค้นหาและพื้นที่เอกสาร การเพิ่มเนื้อหาของคุณเองลงในไซต์ SharePoint Online เป็นเรื่องง่ายมาก

 1. เมื่อต้องการเปิด Ribbon การแก้ไข เพื่อเข้าสู่โหมด แก้ไข บนหน้าที่คุณต้องการแก้ไข ให้เลือกลิงก์ แก้ไข

  ภาพสกรีนช็อตแสดงส่วนของ Ribbon ของ SharePoint Online ที่มีตัวควบคุมการแชร์ ติดตาม และแก้ไข รวมถึงกล่องค้นหา
 2. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความลงใน Web Part ที่มีอยู่แล้ว ให้วางโฟกัสในนั้น จากนั้นให้ตัด คัดลอก แทรก หรือจัดรูปแบบข้อความจาก Ribbon แก้ไข เหมือนที่ทำใน Word Online

 3. เมื่อต้องการเลือกรูปแบบสำหรับข้อความของคุณ ให้เปิดกลุ่ม สไตล์

  ภาพสกรีนช็อตของกลุ่มสไตล์บน Ribbon ของ SharePoint Online ที่เลือกสไตล์ หัวเรื่อง 1 อยู่

  เลือกสไตล์ที่คุณต้องการใช้ จากนั้นวางโฟกัสในพื้นที่แก้ไขแล้วเริ่มพิมพ์

  ภาพสกรีนช็อตแสดงองค์ประกอบของหน้าและสไตล์ข้อความมีให้ใช้งานจากกลุ่ม สไตล์ บน Ribbon ของ SharePoint Online
 4. เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้เลือก บันทึก

  ภาพสกรีนช็อตของส่วนหนึ่งของ Ribbon ใน SharePoint Online ที่มีตัวควบคุมการแชร์ ติดตาม และบันทึก

หมายเหตุบางอย่างเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง   

 • ใช้ฟอนต์อย่างง่าย และใช้หน้าตาฟอนต์ไม่เกินสองหรือสามแบบ

 • อย่าตั้งค่าขนาดของฟอนต์แบบคงที่ การตั้งค่าขนาดฟอนต์แบบคงที่จะขัดกับองค์ประกอบอื่นบนหน้าจอได้ โดยเฉพาะถ้ามีบางคนทำให้หน้าจอใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง ตัวอย่างเช่น การทำเช่นนี้จะเป็นปัญหากับเค้าโครงหน้าจอ เนื่องจากบรรทัดข้อความสามารถเหลื่อมกับคอลัมน์ หรือข้อความอาจจะหายไปได้

 • หลีกเลี่ยงการใช้ฟอนต์ตัวหนา ตัวเอียง และขีดเส้นใต้ถ้าเป็นไปได้ แต่ให้เลือกตัวเลือกจากกลุ่ม สไตล์ แทน ตัวเลือกจาก สไตล์ มีข้อมูลเกี่ยวกับทั้งลักษณะที่ฟอนต์จะปรากฏและความหมาย ตัวอย่างเช่น เน้น จะปรากฏเป็นตัวเอียง และโปรแกรมอ่านหน้าจอจะอ่านออกเสียงคำว่า "เน้น" สำหรับคนที่มองไม่เห็นตัวเอียง

 • ใช้การขึ้นต้นประโยคด้วยตัวพิมพ์ใหญ่แบบทั่วไป เนื่องจากตัวพิมพ์ใหญ่ที่ต่อกันยาวๆ ทำให้อ่านยากขึ้น นอกจากนี้ โปรแกรมอ่านหน้าจอไม่ได้อ่านอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ต่างจากอักษรตัวพิมพ์เล็กแต่อย่างใด ผู้ฟังจึงไม่ทราบว่าคูณต้องการสื่ออะไร

เพิ่มหัวเรื่องเพื่อทำให้เนื้อหาของคุณง่ายต่อการสแกน

หัวเรื่องเป็นสิ่งสำคัญต่อการช่วยสำหรับการเข้าถึงในเอกสาร ผู้ใช้มักจะกวาดตามองผ่านเนื้อหาบนเว็บและอาจอ่านอย่างละเอียดเมื่อเนื้อหาน่าสนใจเป็นพิเศษเท่านั้น นอกจากนี้ โปรแกรมอ่านหน้าจอยังใช้หัวเรื่องเพื่อช่วยสแกนให้ผู้ใช้อีกด้วย ถ้าไม่มีหัวเรื่อง ผู้ใช้ที่ตาบอดจะต้องฟังทั้งหน้าเว็บ ทีละคำ

 1. เมื่อต้องการเปิด Ribbon การแก้ไข เพื่อเข้าสู่โหมด แก้ไข บนหน้าที่คุณต้องการแก้ไข ให้เลือกลิงก์ แก้ไข

 2. เลือกข้อความที่คุณต้องการใส่ในหัวเรื่อง

 3. เปิดกลุ่ม สไตล์ แล้วเลือกระดับหัวเรื่องที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: หัวเรื่องสามารถเป็นลำดับขั้นได้ สไตล์ หัวเรื่อง เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในเอกสาร และโดยทั่วไปแล้ว สไตล์หัวเรื่อง 1 จะเป็นหัวเรื่องที่อยู่บนสุด หัวเรื่อง 2 จะเป็นระดับรอง หัวเรื่อง 3 สามารถใช้เป็นหัวข้อย่อย และจะอยู่ในเอกสารตามหลังหัวเรื่องที่ใช้สไตล์ หัวเรื่อง 2 อย่างน้อยหนึ่งหัวข้อเสมอ

 4. เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้เลือก บันทึก

หมายเหตุ: ใช้หัวเรื่องเพื่อสร้างสารบัญเพื่อให้ผู้ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอสามารถสแกนหน้าได้อย่างง่ายดาย

เพิ่มตารางและทำให้สามารถเข้าถึงได้

ตารางเป็นวิธีการที่ยอดเยี่ยมในการจัดการข้อมูลในหน้า เป็นเรื่องง่ายในการทำให้แน่ใจว่าตารางของคุณตั้งค่าขึ้นเพื่อมอบบริบทที่เป็นประโยชน์ต่อโปรแกรมอ่านหน้าจอ เช่น ส่วนหัวของคอลัมน์หรือคำอธิบายตาราง

 1. เมื่อต้องการเปิด Ribbon ตัวแก้ไข และเข้าสู่โหมด แก้ไข ให้เลือกลิงก์ แก้ไข

 2. วางโฟกัสบนตำแหน่งที่คุณต้องการให้ตารางปรากฏขึ้น

 3. จากแท็บ แทรก ให้เปิดกลุ่ม ตาราง แล้วเลือกจำนวนแถวและคอลัมน์ที่คุณต้องการในตารางใหม่ของคุณ หลังจากที่คุณคลิกกล่องสุดท้าย ตารางขนาดที่ระบุจะปรากฏบนหน้าของคุณ

  ภาพสกรีนช็อตแสดง Ribbon ของ SharePoint Online ให้เลือกแท็บแทรก จากนั้นเลือก แทรกตาราง เพื่อระบุจำนวนแถวและคอลัมน์สำหรับตารางใหม่
 4. วางโฟกัสในแถวมุมบนซ้ายของตารางใหม่ของคุณ แล้วเลือกแท็บ ออกแบบ

  ภาพสกรีนช็อตของ Ribbon ใน SharePoint Online ให้ใช้แท็บ ออกแบบ เพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับแถวส่วนหัว แถวส่วนท้าย คอลัมน์แรก และคอลัมน์สุดท้ายในตาราง และเลือกจากสไตล์ตาราง และระบุว่าตารางจะใช้เส้นตารางหรือไม่

  หมายเหตุ: แท็บ ออกแบบ จะมองเห็นได้เมื่อเคอร์เซอร์ของคุณอยู่ในองค์ประกอบที่ออกแบบได้เท่านั้น เช่น ตาราง

 5. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แถวส่วนหัว

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการให้ตารางของคุณอ่านง่ายขึ้น ให้ใช้สไตล์เส้นสี หรือแสดงเส้นตาราง ตัวเลือกเหล่านี้จะพร้อมใช้งานบนแท็บ ออกแบบ ทั้งสองตัวเลือก

 6. เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้เลือก บันทึก

หมายเหตุเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงสำหรับตาราง   

 • ให้กำหนดแถวส่วนหัวเสมอ และใส่ป้ายชื่อในแต่ละคอลัมน์ คุณสามารถกำหนด คอลัมน์แรก ได้ตามความเหมาะสม

 • ส่วนหัวของตารางไม่ควรว่างเปล่า

 • เพิ่มคำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับตารางเป็นคำอธิบาย

 • เช่นเดียวกับฟอนต์ ใช้ปรับขนาดแบบสัดส่วน (เปอร์เซ็นต์) กับความกว้างและความสูงของแถว แทนที่จะปรับขนาดแบบสัมบูรณ์ อย่าใช้ค่าพิกเซลหรือพอยต์ ถ้าผู้ใช้ดูไซต์ของคุณผ่านทางอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือถ้าพวกเขาขยายไซต์ของคุณเพื่อให้เห็นรายละเอียดได้ดีขึ้น ค่าพิกเซลหรือพอยต์จะคงขนาดองค์ประกอบต่างๆ ไว้ที่ค่าที่กำหนด

เพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ที่สามารถเข้าถึงได้

 1. เมื่อต้องการเปิด Ribbon ตัวแก้ไข และเข้าสู่โหมด แก้ไข ให้เลือกลิงก์ แก้ไข

 2. วางโฟกัสบนตำแหน่งที่คุณต้องการให้ไฮเปอร์ลิงก์ปรากฏขึ้น

 3. เมื่อต้องการเปิดกล่องข้อความ แทรกไฮเปอร์ลิงก์ จากแท็บ แทรก ให้เลือก ลิงก์ และ จากที่อยู่ หรือกด Ctrl+K

  ภาพสกรีนช็อตของกล่องโต้ตอบแทรกไฮเปอร์ลิงก์จะมีข้อความที่แสดงเขตข้อมูลสำหรับชื่อของลิงก์ และเขตข้อมูลที่อยู่สำหรับ URL ของลิงก์ เมื่อต้องการทำให้แน่ใจว่าลิงก์ใช้งานได้ ให้เลือกตัวเลือก ลองลิงก์
 4. ในเขตข้อมูล ข้อความที่จะแสดง ให้พิมพ์ปลายทางของลิงก์

  เคล็ดลับ: ข้อความลิงก์มักเป็นชื่อของเว็บไซต์หรือชื่อหน้า ข้อความแสดงลิงก์ควรมีความหมายไม่ว่าในบริบทใด และต้องไม่เป็นข้อความในลักษณะเช่น คลิกที่นี่

 5. ในเขตข้อมูล ที่อยู่ ให้พิมพ์หรือวาง URL

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าลิงก์ทำงานเหมือนกับที่คุณต้องการ ให้เลือก ลองลิงก์

 6. เมื่อเสร็จสิ้น ให้เลือก ตกลง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ทรัพยากรสำหรับการสร้างไซต์ที่สามารถเข้าถึงได้ใน SharePoint Online

แป้นพิมพ์ลัดใน SharePoint Online

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×