เพิ่มเนื้อหาลงในกรณี ค้างไว้ระงับแหล่งข้อมูลในศูนย์ eDiscovery

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: คุณจะไม่สามารถสร้างกรณี eDiscovery ใหม่ใน SharePoint Online (ในแผนสแตนด์อโลน Office 365 และ SharePoint Online) เมื่อต้องการสร้างกรณี eDiscovery และการหยุด eDiscovery โปรดเริ่มใช้งาน ศูนย์การรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามนโยบายของ Office 365 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู จัดการกรณี eDiscovery ในศูนย์การรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามนโยบาย โปรดทราบว่าคุณจะยังสามารถปรับเปลี่ยนกรณี eDiscovery ที่มีอยู่ได้ใน SharePoint Online

เนื้อหาที่เป็นส่วนหนึ่งของกรณี eDiscovery เช่น หลักฐานที่อาจใช้ในการดำเนินคดี การตรวจสอบ และการสืบสวน สามารถจัดการในชุด eDiscovery ได้ แต่ละกรณีสามารถมีชุด eDiscovery ได้หลายชุด คุณยังสามารถกรองเนื้อหาแหล่งที่มาที่คุณรวมไว้ได้ เช่น กรองตามผู้สร้างหรือผู้ส่ง กรองตามช่วงวันที่ หรือกรองด้วยคำสำคัญสำหรับการค้นหา

เมื่อแหล่งเนื้อหาเป็นส่วนหนึ่งของกรณี คุณสามารถวางพักเพื่อให้การคัดลอกจะถูกรักษาไว้ ซึ่งรวมถึงไซต์ SharePoint เอกสาร หรือหน้า และกล่องจดหมาย Exchange ในSharePoint Server นอกจากนี้คุณสามารถหยุดเนื้อหาบนแชร์ไฟล์ค้นหาได้ เมื่อรายการจะถูกวางพัก บุคคลที่สามารถทำงานต่อเหล่านั้นโดยไม่ต้องขัดข้อง เนื้อหาที่มีการจัดการ ด้วยนโยบายจะไม่หมดอายุเมื่อวางพัก

หลังจากที่คุณได้กำหนดแหล่งเนื้อหา คุณสามารถเรียกใช้แบบสอบถาม และส่งออกเนื้อหาเพื่อให้ชื่อผู้เขียน เนื้อหาที่ส่งออกมีไฟล์โหลดโดยยึดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ค้นพบการอ้างอิงแบบมาตรฐาน

หมายเหตุ:  เมื่อคุณเพิ่มแหล่งเนื้อหาหรือคิวรีให้กับกรณี eDiscovery การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าภูมิภาคสำหรับไซต์ จะไม่ได้รับการสนับสนุน

สร้างชุด eDiscovery เพื่อจัดการแหล่งเนื้อหา

กระบวนงานนี้สร้างชุด eDiscovery และเพิ่มแหล่งเนื้อหา เมื่อต้องการวางเนื้อหาถูกระงับยัง ทำตามขั้นตอนถัดไป แหล่งเนื้อหาถูกระงับ

เพิ่มและจัดการแหล่งข้อมูล eDiscovery

หมายเหตุ: เมื่อต้องการรวมแหล่งข้อมูลในกรณี พวกเขาต้องก่อนทำดัชนี ด้วยบริการการค้นหา SharePoint สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูผู้ที่จัดการไซต์และกล่องจดหมายที่คุณต้องการรวม

 1. ถ้ากรณีของคุณไม่ได้เปิดอยู่ ในศูนย์ eDiscovery ให้คลิก กรณี แล้วคลิกกรณีที่คุณต้องการเพิ่มแหล่งเนื้อหา

 2. ภายใต้ชุด eDiscovery คลิกรายการใหม่

 3. พิมพ์ชื่อสำหรับชุด เช่นExecutive CorrespondenceeDiscovery

 4. ถัดจาก แหล่งที่มา ให้คลิก เพิ่มและจัดการแหล่งที่มา

 5. ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้นมา ภายใต้ กล่องจดหมาย ให้พิมพ์ชื่อบัญชีหรือที่อยู่อีเมลสำหรับกล่องจดหมาย Exchange ที่คุณต้องการใส่ในกรณี

 6. ภายใต้ตำแหน่งที่ตั้งพิมพ์ URL สำหรับเนื้อหาคุณต้องการใช้เป็นแหล่งข้อมูล ในSharePoint Server คุณสามารถพิมพ์อยู่การแชร์ไฟล์ เนื้อหาใด ๆ ที่คุณต้องทำดัชนี โดยการค้นหา

 7. คลิก บันทึก

 8. ในกล่องภายใต้ ตัวกรอง ให้พิมพ์คำสำคัญที่จะทำให้การค้นหาแหล่งข้อมูลของคุณแคบลง

 9. เมื่อต้องการจำกัดเนื้อหาให้แคบลงโดยใช้ช่วงวันที่ ให้ใส่ วันที่เริ่มต้น และ วันที่สิ้นสุด

 10. เมื่อต้องการจำกัดผลลัพธ์ให้มีเฉพาะผู้เขียนเอกสารหรือข้อมูลในรายการ หรือผู้ส่งข้อความอีเมลคนใดคนหนึ่ง ให้พิมพ์ชื่อหรือที่อยู่อีเมลลงในกล่อง ผู้เขียน/ผู้ส่ง

 11. เมื่อต้องการจำกัดผลลัพธ์โดเมน Exchange ใดๆ ให้พิมพ์ชื่อโดเมนในกล่อง โดเมน

 12. คลิกปุ่ม ใช้ตัวกรอง

 13. เมื่อต้องการตรวจสอบว่าคุณได้เลือกเนื้อหาที่ถูกต้อง ให้คลิก แสดงตัวอย่างผลลัพธ์

 14. คลิก บันทึก

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มและเอาแหล่งเนื้อหาออกได้หลังจากที่คุณสร้างชุด eDiscovery เมื่อต้องการดูรายการของแหล่งเนื้อหาในชุด eDiscovery ให้คลิก แหล่งข้อมูล

ด้านบนของหน้า

การหยุดแหล่งเนื้อหา

หมายเหตุ: เมื่อต้องการรวมแหล่งข้อมูลในกรณี พวกเขาต้องก่อนทำดัชนี ด้วยบริการการค้นหา SharePoint สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูผู้ที่จัดการไซต์และกล่องจดหมายที่คุณต้องการรวม

 1. ถ้ากรณีของคุณไม่ได้เปิดอยู่ ใน eDiscovery Center ให้คลิก กรณี แล้วคลิกกรณีที่คุณต้องการหยุด

 2. ภายใต้ชุด eDiscovery คลิกรายการใหม่

 3. พิมพ์ชื่อสำหรับชุด เช่นExecutive CorrespondenceeDiscovery

 4. ถัดจาก แหล่งที่มา ให้คลิก เพิ่มและจัดการแหล่งที่มา

 5. ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้นมา ภายใต้ กล่องจดหมาย ให้พิมพ์ชื่อบัญชีหรือที่อยู่อีเมลสำหรับกล่องจดหมาย Exchange ที่คุณต้องการใส่ในกรณี

 6. ภายใต้ตำแหน่งที่ตั้งพิมพ์ URL สำหรับเนื้อหาคุณต้องการใช้เป็นแหล่งข้อมูล ในSharePoint Server คุณสามารถพิมพ์อยู่การแชร์ไฟล์ เนื้อหาใด ๆ ที่คุณต้องทำดัชนี โดยการค้นหา

 7. คลิก บันทึก

 8. ในกล่องภายใต้ ตัวกรอง ให้พิมพ์คำสำคัญที่จะทำให้การค้นหาแหล่งข้อมูลของคุณแคบลง

 9. เมื่อต้องการจำกัดเนื้อหาให้แคบลงโดยใช้ช่วงวันที่ ให้ใส่ วันที่เริ่มต้น และ วันที่สิ้นสุด

 10. เมื่อต้องการจำกัดผลลัพธ์ให้มีเฉพาะผู้เขียนเอกสาร ผู้สร้างรายการ หรือผู้ส่งข้อความอีเมลคนใดคนหนึ่ง ให้พิมพ์ชื่อหรือที่อยู่อีเมลลงในกล่อง ผู้เขียน/ผู้ส่ง

 11. เมื่อต้องการจำกัดผลลัพธ์โดเมน Exchange ใดๆ ให้พิมพ์ชื่อโดเมนในกล่อง โดเมน

 12. คลิกปุ่ม ใช้ตัวกรอง

 13. คลิก เปิดใช้ In-Place Hold

 14. เมื่อต้องการตรวจสอบว่าคุณได้เลือกเนื้อหาที่ถูกต้อง ให้คลิก แสดงตัวอย่างผลลัพธ์

 15. คลิก บันทึก

หมายเหตุ:  หลังจากที่หยุดเนื้อหาแล้ว ถ้าคุณต้องการดูรายการแหล่งเนื้อหาสำหรับกรณี ให้คลิก แหล่งข้อมูล

การยกเลิกการหยุดแหล่งเนื้อหา

 1. ถ้ากรณีของคุณไม่ได้เปิดอยู่ ในศูนย์ eDiscovery ให้คลิก กรณี แล้วคลิกกรณีที่คุณต้องการยกเลิกการหยุด

 2. คลิก ชุด eDiscovery

 3. ภายใต้ แหล่งข้อมูล ให้คลิกชื่อของแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการยกเลิกการหยุด ซึ่งจะมีที่อยู่ของตำแหน่งที่ตั้งของชื่อหรือชื่อของกล่องจดหมาย Exchange

 4. คลิก ปิดใช้งาน In-Place Hold

ด้านบนของหน้า

เอาชุด eDiscovery ออกจากกรณี

 1. ถ้ากรณีของคุณไม่ได้เปิดอยู่ ในศูนย์ eDiscovery ให้คลิก กรณี แล้วคลิกกรณีที่คุณต้องการเอาชุด eDiscovery ออก

 2. คลิกที่ด้านซ้ายของชุด eDiscovery เพื่อทำการเลือก เครื่องหมายถูกจะปรากฏขึ้นเคียงข้างชื่อ

 3. คลิกจุดสามจุด ... เพื่อแสดง เปิดเมนู

 4. คลิก ลบรายการ

 5. เมื่อได้รับพร้อมท์ว่าจะส่งรายการไปยัง ถังรีไซเคิล หรือไม่ ให้คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการหยุด

 • เนื้อหาเหล่านี้สามารถหยุดในกรณีได้

  • เอกสาร

  • รายการ (รวมถึงบล็อกและเนื้อหา Wiki)

  • หน้า (รวมถึงหน้าบล็อกของโฮสต์และ Wiki)

  • วัตถุ Exchange เช่น งาน, รายการปฎิทิน, ที่ติดต่อ, ข้อความอีเมลและสิ่งที่แนบมา ถ้าการสนทนาของ Microsoft Lync ถูกเก็บถาวรใน Microsoft Exchange การสนทนานั้นก็จะถูกรวมเป็นวัตถุ Exchange ด้วย

  • ในSharePoint Server เนื้อหาบนแชร์ไฟล์ที่ได้ถูกตระเวน โดยการค้นหา eDiscovery ในSharePoint Online ไม่สนับสนุนการแชร์ไฟล์

 • เมื่อคุณวางการหยุดบนแหล่งเนื้อหาในชุด eDiscovery ไอ สถานะการระงับสำหรับแหล่งข้อมูลแต่ละรายการจะแสดงในคอลัมน์สถานะค้างไว้ในตำแหน่ง ในรายการของแหล่งเนื้อหา รายการต่อไปนี้อธิบายถึงแต่ละค่าสถานะพักสาย

  • เมื่อพักสาย    ระบุว่า แหล่งเนื้อหาทั้งหมดถูกหยุดไว้ ค่านี้จะแสดงเมื่อกล่องภายใต้ตัวกรอง เป็นว่าง และ In-place Hold ถูกเปิดใช้งานสำหรับแหล่งข้อมูลในชุด eDiscovery ผลลัพธ์เป็นว่า เนื้อหาทั้งหมดในแหล่งข้อมูลที่ระบุจะถูกวางพัก

  • พักกับตัวกรอง    ระบุว่า รายการที่ตรงกับเกณฑ์การค้นหาที่ระบุในกล่องภายใต้ตัวกรอง ในแหล่งเนื้อหา ถูกระงับ และ In-place Hold ถูกเปิดใช้งานสำหรับแหล่งข้อมูลในชุด eDiscovery ผลลัพธ์เป็นเนื้อหานั้นที่ตรงกับเกณฑ์การค้นหาในแหล่งข้อมูลที่ระบุจะถูกวางไว้บนค้างไว้

  • ไม่ได้อยู่บนพักสาย    ระบุว่า แหล่งเนื้อหาไม่ได้อยู่บนพักสาย

  • ไม่สามารถเก็บ    ระบุว่า ไม่สามารถย้ายแหล่งเนื้อหาพัก

  • ล้มเหลว    ระบุว่า การร้องขอเพื่อวางแหล่งเนื้อหาถูกระงับล้มเหลว

  • การประมวลผล    ระบุว่า การร้องขอการพักสายยู่ สถานะนี้จะแสดงขึ้นหลังจากที่คุณคลิกเปิดใช้งาน In-place Hold จากนั้น คลิกบันทึก เป็นชุด eDiscovery หลังจากสักครู่ รีเฟรชหน้าชุด eDiscovery และค่านี้จะถูกแทนที่ ด้วยค่าหนึ่งค่าก่อนหน้า

 • เมื่อการหยุดจะถูกวางบนไซต์ SharePoint คุณไม่สามารถเอาแอปออกจากไซต์

 • เมื่อการหยุดจะถูกวางบนไซต์ SharePoint ไลบรารีพักสายการเก็บรักษาไว้ ถ้าหนึ่งไม่มีอยู่แล้ว ผู้ใช้สามารถทำงานกับเนื้อหา แต่สำเนาของเนื้อหายังเป็นเหมือนเดิมในขณะที่คุณเริ่มต้นพักสายจะถูกรักษาไว้เมื่อผู้ใช้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา ผู้ใช้ปกติทั่วไปสิทธิ์ไม่เห็นการเก็บรักษาพักสายไลบรารี เฉพาะผู้ใช้ที่ มีสิทธิ์ระดับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ หรือผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิ์เฉพาะ สามารถดูการเก็บรักษาพักสายไลบรารี

 • ถ้าผู้ใช้พยายามจะเปลี่ยนแปลงหรือลบเนื้อหาในไซต์ที่ถูกหยุด SharePoint จะตรวจสอบก่อนว่าหลังจากที่เนื้อหาถูกหยุดแล้ว มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาอีกหรือไม่ ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งแรก SharePoint จะคัดลอกเนื้อหาไปไว้ที่ไลบรารีเนื้อหาที่รักษาไว้ และจากนั้นจะอนุญาตให้ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงหรือลบเนื้อหาเดิมได้

 • ผู้ใช้จะได้รับข้อผิดพลาดเมื่อพวกเขาพยายามลบไลบรารี รายการ หรือไซต์คอลเลกชันที่ถูกหยุดไว้อยู่ ผู้ใช้จะได้รับข้อผิดพลาดถ้าพวกเขาพยายามลบโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยไฟล์ที่ถูกหยุดไว้ ถ้าผู้ใช้ต้องการลบโฟลเดอร์ ที่ประกอบด้วยวลีหนึ่ง หรือ เก็บไฟล์เพิ่มเติมที่ใช้งานอยู่ พวกเขาจำเป็นต้องลบไฟล์เหล่านั้นก่อนที่พวกเขาสามารถลบโฟลเดอร์

 • เมื่อต้องการเก็บรุ่นเนื้อหาทั้งหมดในไซต์ คุณมีการเปิดใช้งานการกำหนดเวอร์ชันเอกสารสำหรับไลบรารีเอกสารในไซต์ ถ้าเอกสารถูกลบออกจากไซต์ที่ถูกหยุดไว้ และเปิดใช้งานการกำหนดเวอร์ชันเอกสาร เอกสารถูกลบเวอร์ชันทั้งหมดจะถูกเก็บรักษาไว้ ถ้ามีการกำหนดเวอร์ชันเอกสารไม่ได้เปิดใช้งาน เวอร์ชันของเนื้อหาที่เป็นปัจจุบันในขณะที่พักสายถูกนำไปใช้ เป็นเวอร์ชันเท่านั้นที่จะถูกรักษาไว้ ถ้าเนื้อหาถูกเปลี่ยนแปลงหลายครั้งหลังจากพักสายจะถูกนำไปใช้ เวอร์ชันระดับกลางของเนื้อหาจะไม่ถูกรักษาไว้ เพื่อที่จะใช้พื้นที่เก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื้อหาส่วนใหญ่ในไซต์โดยทั่วไปจะไม่เปลี่ยนแปลง และไม่มีการคัดลอกเนื้อหาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อต้องการเก็บรักษาพักสายไลบรารี

 • ถ้าคุณยกเลิกการหยุดไซต์ ไฟล์ทั้งหมดในการรักษาค้างไว้จะถูกลบไลบรารี (ย้ายไปยังถังรีไซเคิลขั้นแรก) ภายใน 7 เจ็ดวันของการหยุดการเอาออก นั่นเป็นเพราะว่างานตัวจับเวลาสำหรับการเก็บรักษาพักสายไลบรารีทำงานทุก 7 วันหนึ่งครั้ง และระบุรายการเมื่อต้องการลบออก ไฟล์จะถูกลบในครั้งถัดไปที่งานตัวจับเวลาทำงานหลังจากพักสายจะถูกเอาออกจากไซต์

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ eDiscovery

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณี eDiscovery ให้ดูบทความต่อไปนี้

สถานการณ์สมมติ: eDiscovery ใน SharePoint Server 2013 และ Exchange Server 2013

ตั้งค่าศูนย์ eDiscovery ใน SharePoint Online

วางแผนและจัดการกรณีของ eDiscovery

สร้างและเรียกใช้คิวรี eDiscovery

การค้นหาและการใช้คำสำคัญใน eDiscovery

ส่งออกเนื้อหา eDiscovery และสร้างรายงาน

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×