เพิ่มเติมหรือเอฟเฟ็กต์ลงในรูปร่างหรือกล่องข้อความ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของรูปร่างกล่องข้อความหรือ โดยการเปลี่ยนแปลงของสีเติม หรือ โดยการเพิ่มเอฟเฟ็กต์ เช่นเงา เรืองแสง สะท้อน ขอบนุ่ม ยกนูน และหมุน (สามมิติ) แบบสามมิติ

การเติม คือ สี ลวดลาย พื้นผิว รูปภาพ หรือการไล่ระดับสี ซึ่งนำไปใช้กับบริเวณภายในของรูปร่าง การไล่ระดับสี คือ การเปลี่ยนสีและไล่ระดับสีทีละน้อย ซึ่งปกติคือ จากสีหนึ่งไปยังอีกสีหนึ่ง หรือจากระดับสีหนึ่งไปยังอีกระดับสีหนึ่งของสีเดียวกัน

กราฟิก SmartArt ที่รูปร่างมีการเติมสีทึบและสีเติมไล่ระดับ

เปลี่ยนสีเติมรูปร่างมีผลเฉพาะภายในหรือด้านหน้าของรูปร่าง ถ้าคุณเพิ่มเอฟเฟ็กต์ลงในรูปร่าง เช่นเงา และต้องการสีที่แตกต่างกันสำหรับซึ่งมีผลต่อ คุณต้องเปลี่ยนสีของเงาแยกต่างหากจากสีเติม

เอฟเฟ็กต์สามมิติจะเพิ่มความลึกให้รูปร่าง คุณสามารถเพิ่มการผสมผสานที่มีอยู่แล้วภายในของเอฟเฟ็กต์สามมิติต่างๆ ให้กับรูปร่างของคุณ หรือคุณสามารถเพิ่มเอฟเฟ็กต์แต่ละอย่างได้ คุณสามารถเพิ่มการผสมผสานเอฟเฟ็กต์แต่ละอย่างให้กับรูปร่างของคุณในโปรแกรมเหล่านี้ ได้แก่ Excel, Outlook, Word และ PowerPoint

เพิ่มเติมหรือเอฟเฟ็กต์

เมื่อต้องการเพิ่มเติมหรือเอฟเฟ็กต์ คลิกรูปร่างของคุณ คลิกรูปแบบ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสีเติมรูปร่าง หรือเอฟเฟ็กต์รูปร่าง และเลือกแบบสี ไล่ระดับสี พื้นผิว หรือเอฟเฟ็กต์ออก

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเติม เมื่อต้องการเพิ่มการเติมที่เหมือนกันในหลายรูปร่าง ให้คลิกรูปร่างแรก แล้วกด Ctrl ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกรูปร่างอื่น

 2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง ให้คลิกลูกศรที่ติดกับ สีเติมรูปร่าง

  เมนูตัวเลือกสีของ เติมสีรูปร่าง

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนสีเติม ให้คลิกสีที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเลือกไม่มีสี ให้คลิก ไม่เติม

  • เมื่อต้องการใช้สีที่ไม่มีอยู่ในสีของธีม ให้คลิก สีเติมเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเอง และสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ถูกอัปเดตถ้าคุณเปลี่ยนธีมของเอกสารในภายหลัง

  • เมื่อต้องการปรับความโปร่งใสของรูปร่าง ให้คลิก สีเติมเพิ่มเติม ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ สี ให้เลื่อนแถบเลื่อน ความโปร่งใส หรือใส่ตัวเลขในกล่องถัดจากแถบเลื่อน คุณสามารถปรับเปอร์เซ็นต์ของความโปร่งใสได้ตั้งแต่ 0% (ทึบแสงสูงสุด ซึ่งเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น) จนถึง 100% (โปร่งใสสูงสุด)

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนรูปภาพสำหรับเติม ให้คลิก รูปภาพ ค้นหาตำแหน่งโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิกไฟล์รูปภาพนั้น จากนั้นคลิก แทรก

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงการเติมการไล่ระดับสี ให้ชี้ไปที่ ไล่ระดับสี แล้วคลิกรูปแบบการไล่ระดับสีที่คุณต้องการ เมื่อต้องการกำหนดการไล่ระดับสีเอง ให้คลิก การไล่ระดับสีเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนพื้นผิวสีเติม ให้ชี้ไปที่ พื้นผิว แล้วคลิกพื้นผิวที่คุณต้องการ เมื่อต้องการกำหนดพื้นผิวเอง ให้คลิก พื้นผิวเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มเติมหรือเอฟเฟ็กต์ เลือกรายการจากรายการดรอปดาวน์

 1. คลิกขวาที่รูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มการเติมลวดลาย แล้วเลือก จัดรูปแบบรูปร่าง

 2. ในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง คลิกสีเติม แล้ว คลิ กเติมลวดลาย

  เลือกการเติมลวดลายในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง

 3. เลือกลวดลาย และถ้าคุณต้องหนึ่ง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากพื้นหน้า และพื้นหลัง และเลือกชุดแบบสี

ด้านบนของหน้า

คุณสามารถเพิ่มเอฟเฟ็กต์ที่หลากหลายไปยังกล่องข้อความและรูปร่าง เช่นขอบแบบยกนูนหรือการสะท้อนของคุณ

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มเอฟเฟ็กต์ เมื่อต้องการเพิ่มเอฟเฟ็กต์ที่เหมือนกันในหลายรูปร่าง ให้คลิกรูปร่างแรก จากนั้นให้กด Ctrl ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกรูปร่างอื่น

 2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง ให้คลิก เอฟเฟ็กต์รูปร่าง และเลือกตัวเลือกจากรายการ

  เมนู เอฟเฟ็กต์รูปร่าง

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการผสมผสานเอฟเฟ็กต์ที่มีอยู่แล้วภายใน ให้ชี้ไปที่ ค่าที่ตั้งไว้ แล้วคลิกเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดเอฟเฟ็กต์ที่มีอยู่แล้วภายในเอง ให้คลิก ตัวเลือกสามมิติ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนเงา ให้ชี้ไปที่ เงา แล้วคลิกเงาที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดเงาเอง ให้คลิก ตัวเลือกเงา แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการสะท้อน ให้ชี้ไปที่ การสะท้อน แล้วคลิกรูปแบบการสะท้อนที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดการสะท้อนเอง ให้คลิก ตัวเลือกการสะท้อน แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการเรืองแสง ให้ชี้ไปที่ เรืองแสง แล้วคลิกรูปแบบการเรืองแสงที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดการเรืองแสงเอง ให้คลิก ตัวเลือกการเรืองแสง แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนขอบนุ่ม ให้ชี้ไปที่ ขอบนุ่ม แล้วคลิกขนาดและสีของขอบนุ่มที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดขอบนุ่มเอง ให้คลิก ตัวเลือกขอบนุ่ม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนขอบ ให้ชี้ไปที่ ยกนูน แล้วคลิกการยกนูนที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดการยกนูนเอง ให้คลิก ตัวเลือกสามมิติ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการหมุนสามมิติ ให้ชี้ไปที่ การหมุนสามมิติ แล้วคลิกการหมุนที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดการหมุนเอง ให้คลิก ตัวเลือกการหมุนสามมิติ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ: 

   • เมื่อต้องการสร้างเอฟเฟ็กต์แบบกำหนดเองด้วยการเพิ่มเอฟเฟ็กต์แต่ละอย่างหลายครั้ง ให้ทำขั้นตอนที่สองด้านบนซ้ำ

   • ถ้าคุณเพิ่มเอฟเฟ็กต์สามมิติ เช่น การยกนูนให้กับรูปร่างนั้น จากนั้นเพิ่มขอบนุ่ม คุณจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงบนรูปร่าง เนื่องจากเอฟเฟ็กต์สามมิติจะแสดงแทน อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณลบเอฟเฟ็กต์สามมิติออก คุณจะเห็นเอฟเฟ็กต์ขอบนุ่ม

ด้านบนของหน้า

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการลบสีเติมออก เมื่อต้องการลบสีเติมที่เหมือนกันในหลายรูปร่าง ให้คลิกรูปร่างแรก จากนั้นให้กด Ctrl ค้างไว้ในขณะที่คลิกรูปร่างอื่น

 2. บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสีเติมรูปร่าง แล้ว คลิ กไม่เติม

  เลือกไม่เติม

ด้านบนของหน้า

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการลบเอฟเฟ็กต์ออก เมื่อต้องการลบเอฟเฟ็กต์ที่เหมือนกันออกจากรูปร่างหลายรูป ให้คลิกรูปร่างแรก จากนั้นให้กด Ctrl ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกรูปร่างอื่น

 2. บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกเอฟเฟ็กต์รูปร่าง นั้นแล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมนู เอฟเฟ็กต์รูปร่าง

  • เมื่อต้องการลบการรวมของเอฟเฟ็กต์ที่มีอยู่แล้วภายในจากรูปร่าง ให้ชี้ไปที่ ค่าที่ตั้งไว้ แล้วคลิก ไม่มีค่าที่ตั้งไว้

   หมายเหตุ:  เมื่อคุณคลิก ไม่มีค่าที่ตั้งไว้ ไม่ได้เป็นการเอาเอฟเฟ็กต์เงาที่ถูกนำไปใช้กับรูปร่างของคุณออก เมื่อต้องการเอาเงาบนรูปร่างออก ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

  • เมื่อต้องการลบเงา ให้ชี้ไปที่ เงา แล้วคลิก ไม่มีเงา

  • เมื่อต้องการลบการสะท้อน ให้ชี้ไปที่ การสะท้อน แล้วคลิก ไม่มีการสะท้อน

  • เมื่อต้องการลบลักษณะเรืองแสง ให้ชี้ไปที่ เรืองแสง แล้วคลิก ไม่มีการเรืองแสง

  • เมื่อต้องการลบขอบนุ่ม ให้ชี้ไปที่ ขอบนุ่ม แล้วคลิก ไม่มีขอบนุ่ม

  • เมื่อต้องการลบขอบ ให้ชี้ไปที่ ยกนูน แล้วคลิก ไม่มียกนูน

  • เมื่อต้องการลบการหมุนสามมิติ ให้ชี้ไปที่ การหมุนสามมิติ แล้วคลิก ไม่มีการหมุน

หมายเหตุ: ถ้าคุณได้เพิ่มเอฟเฟ็กต์ลงไปหลายอย่าง ให้ทำขั้นตอนที่สองด้านบนซ้ำเพื่อลบเอฟเฟ็กต์ทั้งหมดออก

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

เพิ่ม หรือเปลี่ยนสีเติมรูปร่าง

 1. คลิกที่รูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มเติมเมื่อต้องการ

  เมื่อต้องการเพิ่มเติมเดียวกันกับหลายรูปร่าง คลิกรูปร่าแรก แล้ว กด และ CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกรูปร่างอื่น ๆ

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสีเติมรูปร่าง แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  แท็บ รูปแบบ ใต้ เครื่องมือการวาด

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือการวาด หรือรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกรูปร่าง คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่รูปร่างเพื่อเปิดแท็บรูปแบบ

  • เมื่อต้อง การเพิ่ม หรือเปลี่ยนสีเติม คลิกสีที่คุณต้องการ หรือเมื่อต้อง การเลือกไม่มีสี คลิกไม่เติม

   เมื่อต้องการเปลี่ยนสีที่ไม่ได้อยู่ในสีของธีม คลิกสีเติมเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บมาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนสีแบบกำหนดเองของแท็บแบบกำหนดเอง และสีบนแท็บมาตรฐาน อัปเดถ้าคุณเปลี่ยนแปลงเอกสารธีม ในภายหลัง

   เคล็ดลับ: นอกจากนี้คุณสามารถปรับความโปร่งใสของรูปร่าง ด้วยการคลิกสีเติมเพิ่มเติม ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบสี เลื่อนแถบเลื่อนความโปร่งใส หรือใส่ตัวเลขในกล่องที่อยู่ถัดจากแถบเลื่อน คุณสามารถเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ของความโปร่งใสจาก 0% (ทึบเต็ม การตั้งค่าเริ่มต้น) เป็น 100% (อย่างเต็มรูปแบบโปร่งใส) ได้

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนรูปภาพสำหรับเติม ให้คลิก รูปภาพ ค้นหาตำแหน่งโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิกไฟล์รูปภาพนั้น จากนั้นคลิก แทรก

  • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนการไล่ระดับสีเติม ชี้ไปที่การไล่ระดับสี แล้ว คลิ กไล่ระดับสีชุดรูปแบบที่คุณต้องการ

   การไล่ระดับสีแบบกำหนดเอง คลิกไล่ระดับสีเพิ่มเติม จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนสีเติมพื้นผิว ชี้ไปที่พื้นผิว แล้ว คลิ กพื้นผิวที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดเองพื้นผิว คลิกเพิ่มเติมพื้นผิว ทางแล้ว เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มเติมหรือเอฟเฟ็กต์ เลือกรายการจากรายการดรอปดาวน์

 1. คลิกขวาที่รูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มการเติมลวดลาย แล้วเลือก จัดรูปแบบรูปร่าง

 2. ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบรูปร่าง คลิกแท็บเติม

 3. ในบานหน้าต่างเติม เลือกการเติมลวดลาย แล้วเลือกลวดลาย สีพื้นหน้า และสีพื้นหลังสำหรับการเติมลวดลาย

ด้านบนของหน้า

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มเอฟเฟ็กต์ให้

  เมื่อต้องการเพิ่มเอฟเฟ็กต์เดียวกันกับหลายรูปร่าง คลิกรูปร่าแรก แล้ว กด และ CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกรูปร่างอื่น ๆ

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกเอฟเฟ็กต์รูปร่าง แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  แท็บ รูปแบบ ใต้ เครื่องมือการวาด

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือการวาด หรือรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกรูปร่าง คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่รูปร่างเพื่อเปิดแท็บรูปแบบ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการผสมผสานเอฟเฟ็กต์ที่มีอยู่แล้วภายใน ให้ชี้ไปที่ ค่าที่ตั้งไว้ แล้วคลิกเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดเอฟเฟ็กต์ที่มีอยู่แล้วภายในเอง ให้คลิก ตัวเลือกสามมิติ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนเงา ให้ชี้ไปที่ เงา แล้วคลิกเงาที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดเงาเอง ให้คลิก ตัวเลือกเงา แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการสะท้อน ให้ชี้ไปที่ การสะท้อน แล้วคลิกรูปแบบการสะท้อนที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดการสะท้อนเอง ให้คลิก ตัวเลือกการสะท้อน แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการเรืองแสง ให้ชี้ไปที่ เรืองแสง แล้วคลิกรูปแบบการเรืองแสงที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดการเรืองแสงเอง ให้คลิก ตัวเลือกการเรืองแสง แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนขอบนุ่ม ให้ชี้ไปที่ ขอบนุ่ม แล้วคลิกขนาดและสีของขอบนุ่มที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดขอบนุ่มเอง ให้คลิก ตัวเลือกขอบนุ่ม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนขอบ ให้ชี้ไปที่ ยกนูน แล้วคลิกการยกนูนที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดการยกนูนเอง ให้คลิก ตัวเลือกสามมิติ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการหมุนสามมิติ ให้ชี้ไปที่ การหมุนสามมิติ แล้วคลิกการหมุนที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดการหมุนเอง ให้คลิก ตัวเลือกการหมุนสามมิติ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ: 

   • เมื่อต้องการสร้างเอฟเฟ็กต์แบบกำหนดเองด้วยการเพิ่มเอฟเฟ็กต์แต่ละอย่างหลายครั้ง ให้ทำขั้นตอนที่สองด้านบนซ้ำ

   • ถ้าคุณเพิ่มเอฟเฟ็กต์สามมิติ เช่น การยกนูนให้กับรูปร่างนั้น จากนั้นเพิ่มขอบนุ่ม คุณจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงบนรูปร่าง เนื่องจากเอฟเฟ็กต์สามมิติจะแสดงแทน อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณลบเอฟเฟ็กต์สามมิติออก คุณจะเห็นเอฟเฟ็กต์ขอบนุ่ม

ด้านบนของหน้า

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการลบสีเติมรูปจาก

  เมื่อต้องการลบการเติมเดียวกันจากหลายรูปร่าง คลิกรูปร่าแรก แล้ว กด และ CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกรูปร่างอื่น ๆ

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสีเติมรูปร่าง แล้ว คลิ กไม่เติม

  กลุ่มลักษณะรูปร่าง

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือการวาด หรือรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกรูปร่าง คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่รูปร่างเพื่อเปิดแท็บรูปแบบ

ด้านบนของหน้า

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการลบเอฟเฟ็กต์ออก

  เมื่อต้องการลบลักษณะเดียวกันจากหลายรูปร่าง คลิกรูปร่าแรก แล้ว กด และ CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกรูปร่างอื่น ๆ

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกเอฟเฟ็กต์รูปร่าง แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  กลุ่มลักษณะรูปร่าง

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือการวาด หรือรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกรูปร่าง คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่รูปร่างเพื่อเปิดแท็บรูปแบบ

  • เมื่อต้องการลบการรวมของเอฟเฟ็กต์ที่มีอยู่แล้วภายในจากรูปร่าง ให้ชี้ไปที่ ค่าที่ตั้งไว้ แล้วคลิก ไม่มีค่าที่ตั้งไว้

   หมายเหตุ:  เมื่อคุณคลิก ไม่มีค่าที่ตั้งไว้ ไม่ได้เป็นการเอาเอฟเฟ็กต์เงาที่ถูกนำไปใช้กับรูปร่างของคุณออก เมื่อต้องการเอาเงาบนรูปร่างออก ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

  • เมื่อต้องการลบเงาจากรูปร่าง ชี้ไปที่เงา แล้ว คลิ กไม่มีเงา

  • เมื่อต้องการลบการสะท้อนจากรูปร่าง ชี้ไปที่การสะท้อน แล้ว คลิ กไม่มีการสะท้อน

  • เมื่อต้องการลบการเรืองแสงจากรูปร่าง ชี้ไปที่เรืองแสง แล้ว คลิ กไม่มีการเรืองแสง

  • เมื่อต้องการลบขอบนุ่มจากรูปร่าง ชี้ไปที่ขอบนุ่ม แล้ว คลิ กไม่มีขอบนุ่ม

  • เมื่อต้องการลบขอบจากรูปร่าง ชี้ไปที่ยกนูน แล้ว คลิ กไม่มียกนูน

  • เมื่อต้องการลบการหมุนสามมิติจากรูปร่าง ชี้ไปที่การหมุนสามมิติ แล้ว คลิ กไม่มีการหมุน

หมายเหตุ: ถ้าคุณได้เพิ่มเอฟเฟ็กต์ลงไปหลายอย่าง ให้ทำขั้นตอนที่สองด้านบนซ้ำเพื่อลบเอฟเฟ็กต์ทั้งหมดออก

ด้านบนของหน้า

เพิ่ม หรือเปลี่ยนสีเติม

เลือกแอปพลิเคชัน Microsoft Office แบบจากรายการดรอปดาวน์

 1. คลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มเติมเมื่อต้องการ

  เมื่อต้องการเพิ่มเติมเดียวกันกับรูปร่างหรือกล่องข้อความหลาย คลิหนึ่ง แล้ว กด SHIFT ค้างในขณะที่คุณคลิกผู้อื่น

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกสีเติมรูปร่าง แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

  • เมื่อต้อง การเพิ่ม หรือเปลี่ยนสีเติม คลิกสีที่คุณต้องการ หรือเมื่อต้อง การเลือกไม่มีสี คลิกไม่เติม

   เมื่อต้องการเปลี่ยนสีที่ไม่ได้อยู่ในสีของธีม คลิกสีเติมเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บมาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนสีแบบกำหนดเองของแท็บแบบกำหนดเอง และสีบนแท็บมาตรฐาน อัปเดถ้าคุณเปลี่ยนแปลงเอกสารธีม ในภายหลัง

   นอกจากนี้คุณสามารถปรับความโปร่งใสของสีเติม ด้วยการคลิกสีเติมเพิ่มเติม ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบสี เลื่อนแถบเลื่อนความโปร่งใส หรือใส่ตัวเลขในกล่องที่อยู่ถัดจากแถบเลื่อน คุณสามารถเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ของความโปร่งใสจาก 0% (ทึบเต็ม การตั้งค่าเริ่มต้น) เป็น 100% (อย่างเต็มรูปแบบโปร่งใส) ได้

  • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนสีเติมรูปภาพ คลิกรูปภาพ ค้นหาตำแหน่ง และคลิกรูปภาพที่คุณต้องการใช้ นั้นแล้ว คลิกแทรก

  • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนการเติมไล่ระดับสี ชี้ไปที่การไล่ระดับสี แล้ว คลิ กไล่ระดับสีชุดรูปแบบที่คุณต้องการ

   การไล่ระดับสีแบบกำหนดเอง คลิกไล่ระดับสีเพิ่มเติม จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนสีเติมพื้นผิว ชี้ไปที่พื้นผิว แล้ว คลิ กพื้นผิวที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดเองพื้นผิว คลิกเพิ่มเติมพื้นผิว ทางแล้ว เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: เติมลวดลายจะไม่พร้อมใช้งานใน Excel 2007 อย่างไรก็ ตามคุณสามารถใช้add-in นี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์แบบเดียวกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่เติมลวดลายเพิ่มไปยังแผนภูมิ Excel 2007 หรือรูปร่าง

ด้านบนของหน้า

 1. คลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มเติมเมื่อต้องการ

  เมื่อต้องการเพิ่มเติมเดียวกันกับรูปร่างหรือกล่องข้อความหลาย คลิหนึ่ง แล้ว กด SHIFT ค้างในขณะที่คุณคลิกผู้อื่น

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด หรือเครื่องมือกล่องข้อความ บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง หรือสไตล์ของกล่องข้อความ คลิกสีเติมรูปร่าง แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เครื่องมือกล่องข้อความ - แท็บรูปแบบ

  • เมื่อต้อง การเพิ่ม หรือเปลี่ยนสีเติม คลิกสีที่คุณต้องการ หรือเมื่อต้อง การเลือกไม่มีสี คลิกไม่เติม

   เมื่อต้องการเปลี่ยนสีที่ไม่ได้อยู่ในสีของธีม คลิกสีเติมเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บมาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนสีแบบกำหนดเองของแท็บแบบกำหนดเอง และสีบนแท็บมาตรฐาน อัปเดถ้าคุณเปลี่ยนแปลงเอกสารธีม ในภายหลัง

   คุณยังสามารถปรับความโปร่งใสได้ ด้วยการคลิกสีเติมเพิ่มเติม ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบสี เลื่อนแถบเลื่อนความโปร่งใส หรือใส่ตัวเลขในกล่องที่อยู่ถัดจากแถบเลื่อน คุณสามารถเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ของความโปร่งใสจาก 0% (ทึบเต็ม การตั้งค่าเริ่มต้น) เป็น 100% (อย่างเต็มรูปแบบโปร่งใส) ได้

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนรูปภาพสำหรับเติม ให้คลิก รูปภาพ ค้นหาตำแหน่งโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิกไฟล์รูปภาพนั้น จากนั้นคลิก แทรก

  • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนการเติมไล่ระดับสี ชี้ไปที่การไล่ระดับสี แล้ว คลิ กไล่ระดับสีชุดรูปแบบที่คุณต้องการ

   การไล่ระดับสีแบบกำหนดเอง คลิกไล่ระดับสีเพิ่มเติม จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนสีเติมพื้นผิว ชี้ไปที่พื้นผิว แล้ว คลิ กพื้นผิวที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดเองพื้นผิว คลิกเพิ่มเติมพื้นผิว ทางแล้ว เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนรูปแบบ คลิกรูปแบบ แล้ว คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

 1. คลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มเติมเมื่อต้องการ

  เมื่อต้องการเพิ่มเติมเดียวกันกับรูปร่างหรือกล่องข้อความหลาย คลิหนึ่ง แล้ว กด SHIFT ค้างในขณะที่คุณคลิกผู้อื่น

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกสีเติมรูปร่าง แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

  • เมื่อต้อง การเพิ่ม หรือเปลี่ยนสีเติม คลิกสีที่คุณต้องการ หรือเมื่อต้อง การเลือกไม่มีสี คลิกไม่เติม

   เมื่อต้องการเปลี่ยนสีที่ไม่ได้อยู่ในสีของธีม คลิกสีเติมเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บมาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนสีแบบกำหนดเองของแท็บแบบกำหนดเอง และสีบนแท็บมาตรฐาน อัปเดถ้าคุณเปลี่ยนแปลงเอกสารธีม ในภายหลัง

   นอกจากนี้คุณสามารถปรับความโปร่งใสของสีเติม ด้วยการคลิกสีเติมเพิ่มเติม ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบสี เลื่อนแถบเลื่อนความโปร่งใส หรือใส่ตัวเลขในกล่องที่อยู่ถัดจากแถบเลื่อน คุณสามารถเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ของความโปร่งใสจาก 0% (ทึบเต็ม การตั้งค่าเริ่มต้น) เป็น 100% (อย่างเต็มรูปแบบโปร่งใส) ได้

  • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนสีเติมรูปภาพ คลิกรูปภาพ ค้นหาตำแหน่ง และคลิกรูปภาพที่คุณต้องการใช้ นั้นแล้ว คลิกแทรก

  • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนการเติมไล่ระดับสี ชี้ไปที่การไล่ระดับสี แล้ว คลิ กไล่ระดับสีชุดรูปแบบที่คุณต้องการ

   การไล่ระดับสีแบบกำหนดเอง คลิกไล่ระดับสีเพิ่มเติม จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนสีเติมพื้นผิว ชี้ไปที่พื้นผิว แล้ว คลิ กพื้นผิวที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดเองพื้นผิว คลิกเพิ่มเติมพื้นผิว ทางแล้ว เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: เติมลวดลายจะไม่พร้อมใช้งานใน PowerPoint อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเพิ่มสีเติมรูปร่าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูไม่เพิ่มเติมการเติมลวดลายใน PowerPoint 2007

ด้านบนของหน้า

 1. คลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มเติมเมื่อต้องการ

  เมื่อต้องการเพิ่มเติมเดียวกันกับรูปร่างหรือกล่องข้อความหลาย คลิหนึ่ง แล้ว กด SHIFT ค้างในขณะที่คุณคลิกผู้อื่น

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด หรือเครื่องมือกล่องข้อความ บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง หรือสไตล์ของกล่องข้อความ คลิกสีเติมรูปร่าง แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เครื่องมือกล่องข้อความ - แท็บรูปแบบ

  • เมื่อต้อง การเพิ่ม หรือเปลี่ยนสีเติม คลิกสีที่คุณต้องการ หรือเมื่อต้อง การเลือกไม่มีสี คลิกไม่เติม

   เมื่อต้องการเปลี่ยนสีที่ไม่ได้อยู่ในสีของธีม คลิกสีเติมเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บมาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนสีแบบกำหนดเองของแท็บแบบกำหนดเอง และสีบนแท็บมาตรฐาน อัปเดถ้าคุณเปลี่ยนแปลงเอกสารธีม ในภายหลัง

   คุณยังสามารถปรับความโปร่งใสได้ ด้วยการคลิกสีเติมเพิ่มเติม ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบสี เลื่อนแถบเลื่อนความโปร่งใส หรือใส่ตัวเลขในกล่องที่อยู่ถัดจากแถบเลื่อน คุณสามารถเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ของความโปร่งใสจาก 0% (ทึบเต็ม การตั้งค่าเริ่มต้น) เป็น 100% (อย่างเต็มรูปแบบโปร่งใส) ได้

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนรูปภาพสำหรับเติม ให้คลิก รูปภาพ ค้นหาตำแหน่งโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิกไฟล์รูปภาพนั้น จากนั้นคลิก แทรก

  • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนการเติมไล่ระดับสี ชี้ไปที่การไล่ระดับสี แล้ว คลิ กไล่ระดับสีชุดรูปแบบที่คุณต้องการ

   การไล่ระดับสีแบบกำหนดเอง คลิกไล่ระดับสีเพิ่มเติม จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนสีเติมพื้นผิว ชี้ไปที่พื้นผิว แล้ว คลิ กพื้นผิวที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดเองพื้นผิว คลิกเพิ่มเติมพื้นผิว ทางแล้ว เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนรูปแบบ คลิกรูปแบบ แล้ว คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

เพิ่ม หรือเปลี่ยนเอฟเฟ็กต์

เลือกแอปพลิเคชัน Microsoft Office แบบจากรายการดรอปดาวน์

 1. คลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มเอฟเฟ็กต์ให้

  เมื่อต้องการเพิ่มเอฟเฟ็กต์เดียวกันกับรูปร่างหรือกล่องข้อความหลาย คลิหนึ่ง แล้ว กด SHIFT ค้างในขณะที่คุณคลิกผู้อื่น

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกเอฟเฟ็กต์รูปร่าง แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการผสมผสานเอฟเฟ็กต์ที่มีอยู่แล้วภายใน ให้ชี้ไปที่ ค่าที่ตั้งไว้ แล้วคลิกเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดเอฟเฟ็กต์ที่มีอยู่แล้วภายในเอง ให้คลิก ตัวเลือกสามมิติ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนเงา ให้ชี้ไปที่ เงา แล้วคลิกเงาที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดเงาเอง ให้คลิก ตัวเลือกเงา แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการสะท้อน ให้ชี้ไปที่ การสะท้อน แล้วคลิกรูปแบบการสะท้อนที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการเรืองแสง ให้ชี้ไปที่ การเรืองแสง แล้วคลิกรูปแบบการเรืองแสงต่างๆ ที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดสีเรืองแสงเอง ให้คลิก สีเรืองแสงเพิ่มเติม แล้วเลือกสีที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเปลี่ยนสีที่ไม่ได้อยู่ใน สีของธีม ให้คลิก สีเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่อัปเดตถ้าคุณเปลี่ยนแปลงเอกสารในภายหลังธีม

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนขอบจาง ให้ชี้ไปที่ ขอบจาง แล้วเลือกขนาดของขอบที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนขอบ ให้ชี้ไปที่ ยกนูน แล้วคลิกการยกนูนที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดการยกนูนเอง ให้คลิก ตัวเลือกสามมิติ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการหมุนสามมิติ ให้ชี้ไปที่ การหมุนสามมิติ แล้วคลิกการหมุนที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดการหมุนเอง ให้คลิก ตัวเลือกการหมุนสามมิติ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ: 

   • เมื่อต้องการสร้างเอฟเฟ็กต์แบบกำหนดเองด้วยการเพิ่มเอฟเฟ็กต์แต่ละอย่างหลายครั้ง ให้ทำขั้นตอนที่สองด้านบนซ้ำ

   • ถ้าคุณเพิ่มเอฟเฟ็กต์สามมิติ เช่นยกนูนหรือการหมุนสามมิติ แล้ว เพิ่มขอบนุ่ม คุณจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ไปยังกล่องข้อความหรือรูปร่างได้เนื่องจากเอฟเฟ็กต์สามมิติจะมีความสำคัญ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณลบเอฟเฟ็กต์สามมิติ เอฟเฟ็กต์ขอบนุ่มสามารถมองเห็นได้

ด้านบนของหน้า

 1. คลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มเอฟเฟ็กต์ให้

  เมื่อต้องการเพิ่มเอฟเฟ็กต์เดียวกันกับรูปร่างหรือกล่องข้อความหลาย คลิหนึ่ง แล้ว กด SHIFT ค้างในขณะที่คุณคลิกผู้อื่น

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด หรือเครื่องมือกล่องข้อความ บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง หรือสไตล์ของกล่องข้อความ คลิกสีเติมรูปร่าง แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เครื่องมือกล่องข้อความ - แท็บรูปแบบ

  • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนเงา ในกลุ่มเอฟเฟ็กต์เงา คลิกเอฟเฟ็กต์เงา จากนั้น เลือกแบบเงาที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดสีเงา ชี้ไปที่เงาสี ทางแล้ว คลิกสีที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการเปลี่ยนสีที่ไม่ได้อยู่ในสีของธีม คลิกสีเพิ่มเติมเงา แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บมาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนสีแบบกำหนดเองของแท็บแบบกำหนดเอง และสีมาตรฐาน แท็บอัปเดถ้าคุณเปลี่ยนแปลงเอกสารธีม ในภายหลัง

  • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนเอฟเฟ็กต์สามมิติ ในกลุ่มเอฟเฟ็กต์สามมิติ คลิกเอฟเฟ็กต์สามมิติ จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

 1. คลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มเอฟเฟ็กต์ให้

  เมื่อต้องการเพิ่มเอฟเฟ็กต์เดียวกันกับรูปร่างหรือกล่องข้อความหลาย คลิหนึ่ง แล้ว กด SHIFT ค้างในขณะที่คุณคลิกผู้อื่น

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกเอฟเฟ็กต์รูปร่าง แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการผสมผสานเอฟเฟ็กต์ที่มีอยู่แล้วภายใน ให้ชี้ไปที่ ค่าที่ตั้งไว้ แล้วคลิกเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดเอฟเฟ็กต์ที่มีอยู่แล้วภายในเอง ให้คลิก ตัวเลือกสามมิติ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนเงา ให้ชี้ไปที่ เงา แล้วคลิกเงาที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดเงาเอง ให้คลิก ตัวเลือกเงา แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการสะท้อน ให้ชี้ไปที่ การสะท้อน แล้วคลิกรูปแบบการสะท้อนที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการเรืองแสง ให้ชี้ไปที่ การเรืองแสง แล้วคลิกรูปแบบการเรืองแสงต่างๆ ที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดสีเรืองแสงเอง ให้คลิก สีเรืองแสงเพิ่มเติม แล้วเลือกสีที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเปลี่ยนสีที่ไม่ได้อยู่ใน สีของธีม ให้คลิก สีเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่อัปเดตถ้าคุณเปลี่ยนแปลงเอกสารในภายหลังธีม

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนขอบจาง ให้ชี้ไปที่ ขอบจาง แล้วเลือกขนาดของขอบที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนขอบ ให้ชี้ไปที่ ยกนูน แล้วคลิกการยกนูนที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดการยกนูนเอง ให้คลิก ตัวเลือกสามมิติ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการหมุนสามมิติ ให้ชี้ไปที่ การหมุนสามมิติ แล้วคลิกการหมุนที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดการหมุนเอง ให้คลิก ตัวเลือกการหมุนสามมิติ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ: 

   • เมื่อต้องการสร้างเอฟเฟ็กต์แบบกำหนดเองด้วยการเพิ่มเอฟเฟ็กต์แต่ละอย่างหลายครั้ง ให้ทำขั้นตอนที่สองด้านบนซ้ำ

   • ถ้าคุณเพิ่มเอฟเฟ็กต์สามมิติ เช่นยกนูนหรือการหมุนสามมิติ แล้ว เพิ่มขอบนุ่ม คุณจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ไปยังกล่องข้อความหรือรูปร่างได้เนื่องจากเอฟเฟ็กต์สามมิติจะมีความสำคัญ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณลบเอฟเฟ็กต์สามมิติ เอฟเฟ็กต์ขอบนุ่มสามารถมองเห็นได้

ด้านบนของหน้า

 1. คลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มเอฟเฟ็กต์ให้

  เมื่อต้องการเพิ่มเอฟเฟ็กต์เดียวกันกับรูปร่างหรือกล่องข้อความหลาย คลิหนึ่ง แล้ว กด SHIFT ค้างในขณะที่คุณคลิกผู้อื่น

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด หรือเครื่องมือกล่องข้อความ บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง หรือสไตล์ของกล่องข้อความ คลิกสีเติมรูปร่าง แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เครื่องมือกล่องข้อความ - แท็บรูปแบบ

  • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนเงา ในกลุ่มเอฟเฟ็กต์เงา คลิกเอฟเฟ็กต์เงา จากนั้น เลือกแบบเงาที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดสีเงา ชี้ไปที่เงาสี ทางแล้ว คลิกสีที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการเปลี่ยนสีที่ไม่ได้อยู่ในสีของธีม คลิกสีเพิ่มเติมเงา แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บมาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนสีแบบกำหนดเองของแท็บแบบกำหนดเอง และสีมาตรฐาน แท็บอัปเดถ้าคุณเปลี่ยนแปลงเอกสารธีม ในภายหลัง

  • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนเอฟเฟ็กต์สามมิติ ในกลุ่มเอฟเฟ็กต์สามมิติ คลิกเอฟเฟ็กต์สามมิติ จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

ลบสีเติม

เลือกแอปพลิเคชัน Microsoft Office แบบจากรายการดรอปดาวน์

 1. คลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างที่คุณต้องการลบสีเติมรูปจาก

  เมื่อต้องการลบการเติมเดียวกันจากหลายรูปร่างหรือกล่องข้อความ คลิกหนึ่ง แล้ว กด SHIFT ค้างในขณะที่คุณคลิกผู้อื่น

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกสีเติมรูปร่าง แล้ว คลิ กไม่เติม

  กลุ่มลักษณะรูปร่าง

ด้านบนของหน้า

 1. คลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างที่คุณต้องการลบสีเติมรูปจาก

  เมื่อต้องการลบการเติมเดียวกันจากหลายรูปร่างหรือกล่องข้อความ คลิกหนึ่ง แล้ว กด SHIFT ค้างในขณะที่คุณคลิกผู้อื่น

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด หรือเครื่องมือกล่องข้อความ บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง หรือสไตล์ของกล่องข้อความ คลิกสีเติมรูปร่าง แล้ว คลิ กไม่เติม

  กลุ่มลักษณะกล่องข้อความ

ด้านบนของหน้า

 1. คลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างที่คุณต้องการลบสีเติมรูปจาก

  เมื่อต้องการลบการเติมเดียวกันจากหลายรูปร่างหรือกล่องข้อความ คลิกหนึ่ง แล้ว กด SHIFT ค้างในขณะที่คุณคลิกผู้อื่น

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกสีเติมรูปร่าง แล้ว คลิ กไม่เติม

  กลุ่มลักษณะรูปร่าง

ด้านบนของหน้า

 1. คลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างที่คุณต้องการลบสีเติมรูปจาก

  เมื่อต้องการลบการเติมเดียวกันจากหลายรูปร่างหรือกล่องข้อความ คลิกหนึ่ง แล้ว กด SHIFT ค้างในขณะที่คุณคลิกผู้อื่น

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด หรือเครื่องมือกล่องข้อความ บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง หรือสไตล์ของกล่องข้อความ คลิกสีเติมรูปร่าง แล้ว คลิ กไม่เติม

  กลุ่มลักษณะกล่องข้อความ

ด้านบนของหน้า

ลบเอฟเฟ็กต์

เลือกแอปพลิเคชัน Microsoft Office แบบจากรายการดรอปดาวน์

 1. คลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างที่คุณต้องการลบเอฟเฟ็กต์ออก

  เมื่อต้องการลบลักษณะเดียวกันจากหลายรูปร่างหรือกล่องข้อความ คลิกหนึ่ง แล้ว กด SHIFT ค้างในขณะที่คุณคลิกผู้สร้างอื่น

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกเอฟเฟ็กต์รูปร่าง แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  กลุ่มลักษณะรูปร่าง

  • เมื่อต้องการลบการรวมของเอฟเฟ็กต์ ชี้ไปที่กำหนดไว้ล่วงหน้า แล้ว คลิ กไม่มีค่าที่ตั้งไว้

  • เมื่อต้องการลบเงา ให้ชี้ไปที่ เงา แล้วคลิก ไม่มีเงา

  • เมื่อต้องการลบการสะท้อน ให้ชี้ไปที่ การสะท้อน แล้วคลิก ไม่มีการสะท้อน

  • เมื่อต้องการลบลักษณะเรืองแสง ให้ชี้ไปที่ เรืองแสง แล้วคลิก ไม่มีการเรืองแสง

  • เมื่อต้องการลบขอบนุ่ม ให้ชี้ไปที่ ขอบนุ่ม แล้วคลิก ไม่มีขอบนุ่ม

  • เมื่อต้องการลบขอบ ให้ชี้ไปที่ ยกนูน แล้วคลิก ไม่มียกนูน

  • เมื่อต้องการลบการหมุนสามมิติ ให้ชี้ไปที่ การหมุนสามมิติ แล้วคลิก ไม่มีการหมุน

เมื่อต้องการลบเอฟเฟ็กต์แต่ละหลาย ทำซ้ำขั้นตอนทั้งสองด้านบน

ด้านบนของหน้า

 1. คลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างที่คุณต้องการลบเอฟเฟ็กต์ออก

  เมื่อต้องการลบลักษณะเดียวกันจากหลายรูปร่างหรือกล่องข้อความ คลิกหนึ่ง แล้ว กด SHIFT ค้างในขณะที่คุณคลิกผู้สร้างอื่น

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด หรือเครื่องมือกล่องข้อความ บนแท็บรูปแบบ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เครื่องมือกล่องข้อความ แท็บรูปแบบ ปุ่มลักษณะพิเศษ

  • การลบเงา ในกลุ่มเอฟเฟ็กต์เงา คลิกเอฟเฟ็กต์เงา แล้ว คลิกเอฟเฟ็กต์เงาไม่

  • เมื่อต้องการลบเอฟเฟ็กต์สามมิติ ในกลุ่มเอฟเฟ็กต์สามมิติ คลิกเอฟเฟ็กต์สามมิติ แล้ว คลิ กไม่มีเอฟเฟ็กต์สามมิติ

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นเครื่องมือการวาดเครื่องมือกล่องข้อความ หรือแท็บรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณคลิกกล่องข้อความหรือรูปร่าง

ด้านบนของหน้า

 1. คลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างที่คุณต้องการลบเอฟเฟ็กต์ออก

  เมื่อต้องการลบลักษณะเดียวกันจากหลายรูปร่างหรือกล่องข้อความ คลิกหนึ่ง แล้ว กด SHIFT ค้างในขณะที่คุณคลิกผู้สร้างอื่น

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกเอฟเฟ็กต์รูปร่าง แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  กลุ่มลักษณะรูปร่าง

  • เมื่อต้องการลบการรวมของเอฟเฟ็กต์ ชี้ไปที่กำหนดไว้ล่วงหน้า แล้ว คลิ กไม่มีค่าที่ตั้งไว้

  • เมื่อต้องการลบเงา ให้ชี้ไปที่ เงา แล้วคลิก ไม่มีเงา

  • เมื่อต้องการลบการสะท้อน ให้ชี้ไปที่ การสะท้อน แล้วคลิก ไม่มีการสะท้อน

  • เมื่อต้องการลบลักษณะเรืองแสง ให้ชี้ไปที่ เรืองแสง แล้วคลิก ไม่มีการเรืองแสง

  • เมื่อต้องการลบขอบนุ่ม ให้ชี้ไปที่ ขอบนุ่ม แล้วคลิก ไม่มีขอบนุ่ม

  • เมื่อต้องการลบขอบ ให้ชี้ไปที่ ยกนูน แล้วคลิก ไม่มียกนูน

  • เมื่อต้องการลบการหมุนสามมิติ ให้ชี้ไปที่ การหมุนสามมิติ แล้วคลิก ไม่มีการหมุน

เมื่อต้องการลบเอฟเฟ็กต์แต่ละหลาย ทำซ้ำขั้นตอนทั้งสองด้านบน

ด้านบนของหน้า

 1. คลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างที่คุณต้องการลบเอฟเฟ็กต์ออก

  เมื่อต้องการลบลักษณะเดียวกันจากหลายรูปร่างหรือกล่องข้อความ คลิกหนึ่ง แล้ว กด SHIFT ค้างในขณะที่คุณคลิกผู้สร้างอื่น

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด หรือเครื่องมือกล่องข้อความ บนแท็บรูปแบบ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เครื่องมือกล่องข้อความ แท็บรูปแบบ ปุ่มลักษณะพิเศษ

  • การลบเงา ในกลุ่มเอฟเฟ็กต์เงา คลิกเอฟเฟ็กต์เงา แล้ว คลิกเอฟเฟ็กต์เงาไม่

  • เมื่อต้องการลบเอฟเฟ็กต์สามมิติ ในกลุ่มเอฟเฟ็กต์สามมิติ คลิกเอฟเฟ็กต์สามมิติ แล้ว คลิ กไม่มีเอฟเฟ็กต์สามมิติ

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นเครื่องมือการวาดเครื่องมือกล่องข้อความ หรือแท็บรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณคลิกกล่องข้อความหรือรูปร่าง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×