เพิ่มเซลล์ แถว หรือคอลัมน์ในตาราง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในบทความนี้

เพิ่มเซลล์

เพิ่มแถวด้านบน หรือด้านล่าง

เพิ่มคอลัมน์ไปทางซ้ายหรือขวา

เกี่ยวกับแท็บบริบทของเครื่องมือตาราง

เพิ่มเซลล์

 1. คลิกในเซลล์ที่อยู่ทางด้านขวาของ หรือสูงก ว่าที่คุณต้องการแทรกเซลล์

 2. ใน เครื่องมือตาราง ให้คลิกแท็บ เค้าโครง

 3. คลิกลูกศรที่ด้านล่าง มุมบนขวาของส่วนแถวและคอลัมน์

 4. คลิกตัวเลือกต่อไปนี้

  คลิก

  เมื่อต้องการ

  เลื่อนเซลล์ไปทางขวา

  แทรกเซลล์และย้ายเซลล์อื่นทั้งหมดในแถวนั้นไปทางขวา

  หมายเหตุ: Word แทรกคอลัมน์ใหม่ นี้อาจส่งผลในแถวที่มีการเลือกเซลล์กว่าแถวอื่นเพิ่มเติม

  เลื่อนเซลล์ลง

  แทรกเซลล์ และเลื่อนแถวหนึ่งเซลล์ที่มีอยู่ แถวใหม่จะถูกเพิ่มที่ด้านล่างของตาราง

  แทรกทั้งแถว

  แทรกแถวเหนือเซลล์ที่คุณคลิกใน

  แทรกทั้งคอลัมน์

  แทรกคอลัมน์ทางด้านซ้ายของเซลล์ที่คุณคลิกใน

ด้านบนของหน้า

เพิ่มแถวด้านบนหรือด้านล่าง

 1. คลิกในเซลล์ด้านบน หรือด้าน ล่างตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มแถว

 2. ภายใต้เครื่องมือตาราง บนแท็บเค้าโครง เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มแถวเหนือเซลล์ คลิกแทรกด้านบน ในกลุ่มแถวและคอลัมน์

  • เมื่อต้องการเพิ่มแถวใต้เซลล์ คลิกแทรกด้านล่าง ในกลุ่มแถวและคอลัมน์

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการแทรกแถวมากกว่าหนึ่ง (หรือคอลัมน์) ในเวลาเดียวกัน เลือกหลายแถวหรือคอลัมน์ ตามที่คุณต้องการเพิ่มก่อนที่คุณคลิกแทรกตัวควบคุม ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการแทรกแถวเหนือแถวที่สอง ก่อนอื่น ให้เลือกแถวที่สองในตารางของคุณแล้ว คลิกแทรกด้านบน

ด้านบนของหน้า

เพิ่มคอลัมน์ทางด้านซ้ายหรือด้านขวา

 1. คลิกในเซลล์ ไปทางซ้าย หรือด้านขวา ของตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มคอลัมน์

 2. ภายใต้เครื่องมือตาราง บนแท็บเค้าโครง เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ทางด้านซ้ายของเซลล์ คลิกแทรกด้านซ้าย ในกลุ่มแถวและคอลัมน์

  • เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ทางด้านขวาของเซลล์ คลิกแทรกด้านขวา ในกลุ่มแถวและคอลัมน์

ด้านบนของหน้า

เกี่ยวกับแท็บบริบทของเครื่องมือตาราง

คุณจะต้องทราบตำแหน่งที่ออกแบบ และเค้าโครง แท็บบริบทของเครื่องมือตาราง เมื่อทำงานกับการออกแบบและเค้าโครงสร้างของตาราง แท็บการออกแบบ และเค้าโครง จะมองเห็นได้หลัง จากที่คุณคลิกภายในตาราง ปรากฏที่ด้านบนของหน้าจอบน ribbon

เพิ่มเซลล์ แถว หรือคอลัมน์ในตาราง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

ลบแถว คอลัมน์ หรือเซลล์จากตาราง

เพิ่มคอลัมน์และแถวในตาราง

คีย์ลัดสำหรับ Microsoft Word บน Windows

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×