เพิ่มเซลล์ แถว หรือคอลัมน์ในตาราง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในบทความนี้

เพิ่มเซลล์

เพิ่มแถวด้านบน หรือด้านล่าง

เพิ่มคอลัมน์ไปทางซ้ายหรือขวา

เกี่ยวกับแท็บบริบทของเครื่องมือตาราง

เพิ่มเซลล์

 1. คลิกในเซลล์ที่อยู่ทางด้านขวาของ หรือสูงก ว่าที่คุณต้องการแทรกเซลล์

 2. ภายใต้เครื่องมือตาราง คลิกแท็บเค้าโครง

 3. คลิกลูกศรที่ด้านล่าง มุมบนขวาของส่วนของแถวและคอลัมน์

 4. คลิกตัวเลือกต่อไปนี้

คลิก

เมื่อต้องการ

เลื่อนเซลล์ไปทางขวา

แทรกเซลล์ และย้ายเซลล์อื่น ๆ ทั้งหมดในแถวทางด้านขวา

หมายเหตุ: Word แทรกคอลัมน์ใหม่ นี้อาจส่งผลในแถวที่มีการเลือกเซลล์กว่าแถวอื่นเพิ่มเติม

เลื่อนเซลล์ลง

แทรกเซลล์ และเลื่อนแถวหนึ่งเซลล์ที่มีอยู่ แถวใหม่จะถูกเพิ่มที่ด้านล่างของตาราง

แทรกแถวทั้งหมด

แทรกแถวเหนือเซลล์ที่คุณคลิกใน

แทรกคอลัมน์ทั้งหมด

แทรกคอลัมน์ทางด้านซ้ายของเซลล์ที่คุณคลิใน

ด้านบนของหน้า

เพิ่มแถวด้านบนหรือด้านล่าง

 1. คลิกในเซลล์กว่า หรือต่ำ กว่าที่คุณต้องการเพิ่มแถว

 2. ภายใต้เครื่องมือตาราง บนแท็บเค้าโครง ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เพื่อเพิ่มแถวเหนือเซลล์ คลิแทรกด้านบน ในกลุ่มแถวและคอลัมน์

  • เมื่อต้องการเพิ่มแถวใต้เซลล์ที่ คลิแทรกด้านล่าง ในกลุ่มแถวและคอลัมน์

ด้านบนของหน้า

เพิ่มคอลัมน์ทางด้านซ้ายหรือด้านขวา

 1. คลิกในเซลล์ ไปทางซ้าย หรือขวา ของตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มคอลัมน์

 2. ภายใต้เครื่องมือตาราง บนแท็บเค้าโครง เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เพิ่มคอลัมน์ทางด้านซ้ายของเซลล์ คลิแทรกด้านซ้าย ในกลุ่มแถวและคอลัมน์

  • เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ทางด้านขวาของเซลล์ คลิกแทรกด้านขวา ในกลุ่มแถวและคอลัมน์

ด้านบนของหน้า

เกี่ยวกับแท็บบริบทของเครื่องมือตาราง

คุณจะต้องทราบตำแหน่งที่ออกแบบ และเค้าโครง แท็บบริบทของเครื่องมือตาราง เมื่อทำงานกับการออกแบบและเค้าโครงสร้างของตาราง แท็บการออกแบบ และเค้าโครง จะมองเห็นได้หลัง จากที่คุณคลิกภายในตาราง ปรากฏที่ด้านบนของหน้าจอบน ribbon

เพิ่มเซลล์ แถว หรือคอลัมน์ในตาราง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×