เพิ่มเชิงอรรถ

เมื่อต้องการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการในงานนำเสนอของคุณ ให้เพิ่มเชิงอรรถที่ด้านล่างของสไลด์ ในขณะที่ไม่มีฟีเจอร์เชิงอรรถใน PowerPoint Online นี่เป็นหนึ่งวิธีที่สามารถทำได้

เพิ่มเชิงอรรถ


  1. บนแท็บ แทรก ให้คลิก กล่องข้อความ

  2. เลือกตัวแทนข้อความในกล่องข้อความ แล้วบนคีย์บอร์ดของคุณ ให้กด Shift + * เพื่อใส่เครื่องหมายดอกจัน

  3. ชี้เคอร์เซอร์ที่ขอบของกล่องข้อความที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) จนกว่าคุณจะเห็นลูกศรแบบสี่หัว และย้ายไปไว้ถัดจากรายการที่คุณต้องการให้ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อคุณเห็นลูกศรแบบสี่หัว คุณสามารถย้ายเครื่องหมายดอกจันได้

  1. บนแท็บ แทรก ให้แตะหรือคลิก กล่องข้อความ อีกครั้ง

  2. เลือกข้อความตัวอย่างในกล่องข้อความ กด Shift + * เพื่อใส่เครื่องหมายดอกจัน แล้วใส่ข้อความอธิบายถัดจากเครื่องหมายดอกจัน

ข้อความเชิงอรรถที่ด้านล่างของสไลด์

  1. ชี้เคอร์เซอร์ที่ขอบของกล่องข้อความนี้จนกว่าคุณจะเห็นลูกศรแบบสี่หัว และย้ายไปที่ด้านล่างของสไลด์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×