ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

เพิ่มเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องใน Word 2016 for Mac

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใช้เชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องในเอกสารเพื่ออธิบาย แสดงความคิดเห็น หรือให้การอ้างอิงแก่สิ่งที่พวกเขากล่าวถึงในเอกสาร โดยปกติแล้ว เชิงอรรถจะแสดงอยู่ที่ด้านล่างของหน้า และอ้างอิงท้ายเรื่องจะแสดงอยู่ที่ท้ายสุดของเอกสารหรือส่วนนั้น

เพิ่มเชิงอรรถ

 1. คลิกที่ตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มเชิงอรรถ

 2. คลิก การอ้างอิง > แทรกเชิงอรรถ

  บนแท็บ การอ้างอิง ปุ่ม เชิงอรรถ ถูกเน้น

  Word แทรกเครื่องหมายอ้างอิงในข้อความ แล้วเพิ่มเครื่องหมายเชิงอรรถที่ด้านล่างของหน้า

 3. พิมพ์ เชิงอรรถข้อความ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการกลับไปที่เดิมในเอกสารของคุณ ให้ดับเบิลคลิกที่เครื่องหมายเชิงอรรถ

เพิ่มอ้างอิงท้ายเรื่อง

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มอ้างอิงท้ายเรื่อง

 2. คลิก การอ้างอิง > แทรกอ้างอิงท้ายเรื่อง

  บนแท็บ การอ้างอิง ปุ่ม อ้างอิงท้ายเรื่อง ถูกเน้น

  Word จะแทรกเครื่องหมายอ้างอิงไว้ในข้อความ แล้วเพิ่มเครื่องหมายอ้างอิงท้ายเรื่องไว้ที่ท้ายเอกสาร

 3. พิมพ์ข้อความอ้างอิงท้ายเรื่อง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการกลับไปที่เดิมในเอกสารของคุณ ให้ดับเบิลคลิกที่เครื่องหมายอ้างอิงท้ายเรื่อง

กำหนดเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องของคุณเอง

หลังจากที่คุณเพิ่มเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการแสดงข้อมูลเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบตัวเลขหรือตำแหน่งที่จะแสดงตัวเลขในเอกสารของคุณ

 1. บนเมนู แทรก ให้คลิก เชิงอรรถ เพื่อเปิดกล่อง เชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่อง

  กล่อง เชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่อง

 2. ในกล่อง เชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่อง ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้ ได้แก่ ทั้งเอกสารหรือส่วนที่คุณอยู่ แล้วคลิก แทรก

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเริ่มต้นลำดับตัวเลขเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องใหม่ที่จุดเริ่มต้นของส่วนแต่ละส่วน ในกล่อง เชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่อง ให้คลิก เชิงอรรถ หรือ อ้างอิงท้ายเรื่อง และใน การจัดลำดับเลข ให้คลิก เริ่มนับใหม่ในแต่ละส่วน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×