เพิ่มเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องใน Word บน Mac และ iOS

เชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องจะใช้ในการอธิบาย แสดงความคิดเห็น หรือมอบแหล่งอ้างอิงสำหรับข้อความในเอกสาร เชิงอรรถจะถูกวางไว้ที่ด้านล่างของหน้า ในขณะที่อ้างอิงท้ายเรื่องจะถูกวางไว้ด้วยกันบนหน้าที่ส่วนท้ายของเอกสาร เชิงอรรถหรืออ้างอิงประกอบด้วยสองส่วนได้แก่ เครื่องหมายการอ้างอิงหมายเหตุ และข้อความบันทึกย่อที่สอดคล้องกัน เชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องแตกต่างจากข้อมูลอ้างอิง ซึ่งเป็นการอ้างอิงอักขระที่วางไว้แนวเดียวกันกับข้อความ คุณสามารถใช้แหล่งข้อมูลที่เก็บไว้ในเครื่องมือ ข้อมูลอ้างอิง หรือ การจัดการแหล่งข้อมูล เพื่อสร้างข้อมูลอ้างอิง รายการงานที่อ้างถึง หรือบรรณานุกรมได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลในเครื่องมือข้อมูลอ้างอิง หรือตัวจัดการแหล่งข้อมูลเพื่อสร้างเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องได้ และคุณไม่สามารถใช้เชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องเพื่อสร้างรายการของการทำงานที่อ้างถึงหรือบรรณานุกรมได้

ให้เลือกทำดังนี้

เพิ่มเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. ในเอกสารของคุณ ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการเครื่องหมายอ้างอิงบันทึกย่อ

 3. บนเมนู แทรก ให้คลิก เชิงอรรถ

 4. ภายใต้ ตำแหน่งที่ตั้ง คลิก เชิงอรรถ หรือ อ้างอิงท้ายเรื่อง จากนั้นบนเมนูป็อปอัพ เชิงอรรถ หรือ อ้างอิงท้ายเรื่อง คลิกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการ

 5. ภายใต้ รูปแบบ เลือกตัวเลือกลำดับเลขที่คุณต้องการ แล้วคลิก แทรก

  Word จะแทรกหมายเลขบันทึกย่อและทำให้เคอร์เซอร์อยู่ถัดจากตัวเลขบันทึกย่อในเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง

 6. พิมพ์ข้อความหมายเหตุ

  เคล็ดลับ: 

  • ถ้าคุณเพิ่ม ลบ หรือย้ายเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องที่มีการอ้างอิงโยง คุณต้องอัปเดหมายเลขการอ้างอิงโยง กดปุ่ม Control แล้วคลิกหมายเลขอ้างอิงโยงค้างไว้แล้วคลิก อัปเดตเขตข้อมูล บนเมนูทางลัด Word จะอัปเดตการอ้างอิงโยงโดยอัตโนมัติเมื่อคุณพิมพ์

  • เมื่อต้องการเพิ่มเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง บน องค์ประกอบของเอกสาร แท็บ ภายใต้ ข้อมูลอ้างอิง, คลิ เชิงอรรถ หรือ อ้างอิงท้ายเรื่อง

แก้ไขข้อความในเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. ในเอกสารของคุณ ดับเบิลคลิก เครื่องหมายการอ้างอิงหมายเหตุ

  Word จะเลื่อนไปยังเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องโดยอัตโนมัติ

 3. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณเพิ่ม ลบ หรือย้ายเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องที่มีการอ้างอิงโยง คุณต้องอัปเดหมายเลขการอ้างอิงโยง กดปุ่ม Control แล้วคลิกหมายเลขอ้างอิงโยงค้างไว้แล้วคลิก อัปเดตเขตข้อมูล บนเมนูทางลัด Word จะอัปเดตการอ้างอิงโยงโดยอัตโนมัติเมื่อคุณพิมพ์

เริ่มต้นหมายเลขเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องใหม่

คุณมีตัวเลือกในการเริ่มหมายเลขเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องใหม่ เพื่อให้หมายเลขเริ่มต้นด้วย 1 บนแต่ละหน้า หรือ ในแต่ละส่วน

 1. บนเมนู แทรก ให้คลิก เชิงอรรถ

 2. ภายใต้ รูปแบบ ในกล่อง เริ่มที่ ใส่ 1

 3. บนเมนูป็อปอัพ ลำดับเลข คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วคลิก นำไปใช้

เปลี่ยนรูปแบบตัวเลขของเครื่องหมายอ้างอิงบันทึกย่อ

 1. บนเมนู แทรก ให้คลิก เชิงอรรถ

 2. ภายใต้ รูปแบบ บนเมนูป็อปอัพ รูปแบบตัวเลข คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วคลิก นำไปใช้

  เคล็ดลับ: 

  • คุณสามารถเปลี่ยนขนาดหรือฟอนต์ของเครื่องหมายอ้างอิงบันทึกย่อ เชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องได้ เหมือนกับที่คุณทำกับข้อความอื่นๆ เลือกเครื่องหมายการอ้างอิงบันทึกย่อ เชิงอรรถและอ้างอิงท้าย เรื่อง จากนั้นบนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ฟอนต์ นำการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบที่คุณต้องการไปใช้

  • ถ้าคุณเพิ่ม ลบ หรือย้ายเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องที่มีการอ้างอิงโยง คุณต้องอัปเดตหมายเลขการอ้างอิงโยง กดปุ่ม Control แล้วคลิกหมายเลขอ้างอิงโยงค้างไว้แล้วคลิก อัปเดตเขตข้อมูล บนเมนูทางลัด Word จะอัปเดตการอ้างอิงโยงโดยอัตโนมัติเมื่อคุณพิมพ์

ย้ายเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง

เมื่อต้องการย้ายหรือคัดลอกบันทึกย่อ คุณทำงานนั้นด้วย เครื่องหมายการอ้างอิงหมายเหตุ ในหน้าต่างเอกสาร ไม่ใช่กับข้อความของบันทึกย่อ

 1. เลือกเครื่องหมายอ้างอิงบันทึกย่อ

 2. ลากเครื่องหมายไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่

คัดลอกเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง

 1. เลือกเครื่องหมายอ้างอิงบันทึกย่อ

 2. กดปุ่ม Option ค้างไว้แล้ว ลากเครื่องหมายไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่

ลบเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องหนึ่งรายการ

เมื่อต้องการลบเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง คุณต้องลบ เครื่องหมายการอ้างอิงหมายเหตุ ในหน้าต่างเอกสาร ไม่ใช่ที่ข้อความของบันทึกย่อ

 • ในเอกสาร เลือกเครื่องหมายอ้างอิงบันทึกย่อของบันทึกย่อที่คุณต้องการลบ นั้นแล้ว กด Delete

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อคุณลบเครื่องหมายอ้างอิงบันทึกย่อที่สร้างลำดับเลขโดยอัตโนมัติ บันทึกย่อที่เหลือจะกำหนดหมายเลข

  • ถ้าคุณลบเชิงอรรถที่คุณอ้างอิงโยง คุณต้องลบการอ้างอิงโยงด้วยตนเอง

ลบเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องที่มีการกำหนดลำดับเลขโดยอัตโนมัติทั้งหมด

 1. บนเมนู แก้ไข ชี้ไปที่ ค้นหา แล้วคลิก ค้นหาขั้นสูงและแทนที่

 2. คลิกแท็บ แทนที่ และตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่อง แทนที่ด้วย ว่างเปล่าอยู่

 3. ภายใต้ ค้นหา บนเมนูป็อปอัพ พิเศษ คลิก เครื่องหมายอ้างอิงท้ายเรื่อง หรือ เครื่องหมายเชิงอรรถ แล้วคลิก แทนที่ทั้งหมด

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นเมนูป็อปอัพ พิเศษ เมนูป็อปอัพ ให้คลิกลูกศร ปุ่มลูกศร

ดูเพิ่มเติม

การแปลงเชิงอรรถให้เป็นอ้างอิงท้ายเรื่อง

อ้างอิงเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง

เพิ่มหรือเปลี่ยนแหล่งที่มา ข้อมูลอ้างอิง และบรรณานุกรม

สร้างหรืออัปเดตการอ้างอิงโยง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×