เพิ่มเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องใน Word

คุณสามารถใช้เชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องในเอกสาร เพื่ออธิบาย แสดงความคิดเห็น หรือให้การอ้างอิงแก่สิ่งที่กล่าวถึงในเอกสาร ปกติแล้ว เชิงอรรถจะแสดงอยู่ที่ด้านล่างของหน้า และอ้างอิงท้ายเรื่องจะแสดงอยู่ที่ท้ายสุดของส่วนนั้นหรือของเอกสาร

คุณต้องการทำอะไร

Word จะแทรกเครื่องหมายอ้างอิงไว้ในข้อความ แล้วเพิ่มเชิงอรรถไว้ที่ด้านล่างของหน้า

 1. คลิกที่ตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มเชิงอรรถ

 2. คลิก การอ้างอิง > แทรกเชิงอรรถ

  คำสั่ง แทรกเชิงอรรถ

  เคล็ดลับ: นอกจากนี้คุณยังสามารถกด Ctrl+Alt+F เพื่อแทรกเชิงอรรถ

 3. พิมพ์ เชิงอรรถข้อความ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการกลับไปที่เดิมในเอกสารของคุณ ให้ดับเบิลคลิกที่เครื่องหมายเชิงอรรถ

Word จะแทรกเครื่องหมายอ้างอิงไว้ในข้อความ แล้วเพิ่มอ้างอิงท้ายเรื่องไว้ที่ท้ายเอกสาร

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มอ้างอิงท้ายเรื่อง

 2. คลิก การอ้างอิง > แทรกอ้างอิงท้ายเรื่อง

  แทรกอ้างอิงท้ายเรื่อง

  เคล็ดลับ: นอกจากนี้คุณยังสามารถกด Ctrl+Alt+D เพื่อแทรกอ้างอิงท้ายเรื่อง

 3. พิมพ์ข้อความ อ้างอิงท้ายเรื่อง

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการกลับไปที่เดิมในเอกสารของคุณ ให้ดับเบิลคลิกที่เครื่องหมายเชิงอรรถ

หลังจากที่คุณเพิ่มเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการแสดงข้อมูลเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบตัวเลขหรือตำแหน่งที่จะแสดงตัวเลขในเอกสารของคุณ

 1. ในแท็บ การอ้างอิง ให้คลิกตัวเปิดใชังานกล่องโต้ตอบ การอ้างอิง

  เปิดกล่องการกำหนดเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่อง

 2. ในกล่องโต้ตอบ เชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่อง ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • ภายใต้ ตำแหน่งที่ตั้ง ให้เลือก เชิงอรรถ หรือ อ้างอิงท้ายเรื่อง แล้วเลือกที่ที่คุณต้องการให้เชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องปรากฏ

  • ภายใต้ รูปแบบ ให้เลือก จัดรูปแบบตัวเลข ให้ตั้งหมายเลขที่คุณต้องการ เริ่มที่ จากนั้นเลือก ลำดับเลข ให้เป็นแบบ ต่อเนื่องเริ่มใหม่ในแต่ละส่วน หรือ เริ่มใหม่ในแต่ละหน้า

 3. เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้ ได้แก่ ทั้งเอกสารหรือส่วนที่คุณอยู่ แล้วคลิก แทรก

คุณสามารถแปลงเชิงอรรถให้เป็นอ้างอิงท้ายเรื่องหรือ หรืออ้างอิงท้ายเรื่องเป็นเชิงอรรถ

เคล็ดลับ:  เมื่อต้องการดูเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องของคุณทั้งหมดพร้อมกัน ให้เลือก มุมมอง > แบบร่าง แล้วคลิก การอ้างอิง > แสดงบันทึกย่อ ในบานหน้าต่าง บันทึกย่อ ที่ด้านล่างของเอกสาร ให้คลิกลูกศรถัดจาก เชิงอรรถ คลิก เชิงอรรถทั้งหมด หรือ อ้างอิงท้ายเรื่องทั้งหมด จากนั้นคลิกขวาที่เชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องที่คุณต้องการแปลง

 1. ในแท็บ การอ้างอิง ให้คลิกตัวเปิดใชังานกล่องโต้ตอบ การอ้างอิง

 2. เลือก เชิงอรรถ หรือ อ้างอิงท้ายเรื่อง > แปลง

  ปุ่มแปลง

 3. เลือกตัวเลือกการสนทนา

  กล่อง แปลงบันทึกย่อ

  หมายเหตุ: สลับเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่อง ช่วยแปลงทั้งเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องในเวลาเดียวกัน

 4. เลือก ตกลง > แทรก

คุณไม่ต้องลบเชิงอรรถด้วยตัวคั่นบรรทัดที่ด้านล่างของหน้าหรืออ้างอิงท้ายเรื่องที่ส่วนท้ายของเอกสาร เป็น หมายเลขอ้างอิง หรือทำเครื่องหมายในเนื้อหาข้อความที่คุณลบ และถ้าคุณลบหมายเลขอ้างอิงสำหรับเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องออก Word จะเรียงหมายเลขบันทึกย่อที่มีอยู่ใหม่

 1. เปิดเอกสารของคุณ

 2. บนแท็บ การอ้างอิง ในกลุ่ม เชิงอรรถ ให้เลือก เชิงอรรถถัดไป (การตั้งค่าเริ่มต้น) หรือเลือกลูกศรดร็อปดาวน์แล้วเลือก อ้างอิงท้ายเรื่องถัดไป

 3. เลือกเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง จากนั้นกด Delete

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×