เพิ่มเงาให้ข้อความหรือรูปร่างใน PowerPoint 2016 สำหรับ Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถนำสไตล์เงาที่หลากหลายในวัตถุ เช่นรูปร่าง รูปภาพ หรือข้อ ความ ในPowerPoint 2016 for Mac ตัวเลือกเงารวมเงาภายนอก เงาภายใน และเงาเปอร์สเปคที (หรือที่เรียกว่ารายการดรอเงา) คีย์รีจิจะค้นหาเมนูรูปแบบและเอฟเฟ็กต์ที่เหมาะสมสำหรับชนิดของวัตถุที่คุณกำลังทำงานกับ

เพิ่มเงาลงในรูปร่าง

 1. คลิกที่รูปร่าง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเพิ่มเงากับหลายรูปร่างในครั้งเดียว คลิกรูปร่าแรก แล้ว กด Shift ค้างขณะที่คุณคลิกรูปร่างอื่น ๆ

 2. บนแท็บรูปแบบรูปร่าง คลิกเอฟเฟ็กต์รูปร่าง ชี้ไปที่เงา แล้ว คลิ กเงาคุณต้องการ

  ตัวเลือกเงาบนเมนูเอฟเฟ็กต์รูปร่าง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการกำหนดเงาเอง (โดยการตั้งค่าตัวเลือกเช่นความโปร่งใส สี และขนาดของ), คลิกตัวเลือกเงา ที่ด้านล่างของเมนูเงา

เพิ่มเงาให้กับรูปภาพ

 1. คลิกที่รูปภาพ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเพิ่มเงาหลายรูปภาพในครั้งเดียว คลิกรูปภาพแรก แล้ว กด Shift ค้างในขณะที่คุณคลิกรูปภาพอื่น

 2. บนแท็บรูปแบบรูปภาพ คลิกเอฟเฟ็กต์ของรูปภาพ ชี้ไปที่เงา แล้ว คลิ กเงาคุณต้องการ

  ตัวเลือกเงาบนเมนูเอฟเฟ็กต์ของรูปภาพ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการกำหนดเงาเอง (ด้วยการตั้งค่าตัวเลือกเช่นความโปร่งใส สี และขนาดของ), คลิกตัวเลือกเงา ที่ด้านล่างของเมนูเงา

เพิ่มเงากับข้อความ

 1. เลือกข้อความหรือข้อความอักษรศิลป์ที่คุณต้องการเพิ่มเงาเมื่อต้องการ

  เลือกข้อความ

 2. บนแท็บรูปแบบรูปร่าง คลิกเอฟเฟ็กต์ข้อความ ชี้ไปที่เงา แล้ว คลิ กเงาคุณต้องการ

  ตัวเลือกเงาบนเมนูเอฟเฟ็กต์ข้อความ

  เคล็ดลับ: 

  • เมื่อต้องการกำหนดเงาเอง (ด้วยการตั้งค่าตัวเลือกเช่นความโปร่งใส สี และขนาดของ), คลิกตัวเลือกเงา ที่ด้านล่างของเมนูเงา

  • ภายในและเอฟเฟ็กต์เงาภายนอกอาจไม่สามารถมองเห็น ด้วยข้อความเข้มมาก ลองทำการเปลี่ยนสีของข้อความ หรือนำสไตล์เงาเปอร์สเปคที

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×