เพิ่มเงาให้กับวัตถุ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใน Publisher คุณสามารถเพิ่มเอฟเฟ็กต์เงาภาพ รูปร่างอัตโนมัติ อักษรศิลป์ หรือกล่องข้อความ

 1. เลือกรูปภาพ รูปร่างอัตโนมัติอักษรศิลป์ หรือกล่องข้อความ ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บรูปแบบ คลิกเอฟเฟ็กต์รูปร่าง หรือเอฟเฟ็กต์ข้อความ >เงา

  เพิ่มเงาลงในรูปร่าง

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เพิ่ม หรือเอาเงาออก

  • เมื่อต้องการเพิ่มเงา คลิกสไตล์เงาคุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเอาเงา คลิกไม่มีเงา

  เปลี่ยนทิศทางของเงา

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนทิศทางของเงา คลิกเงาที่ใส่ทิศทางที่คุณต้องการ

  เปลี่ยนระยะห่างของเงาจากวัตถุ

  • คลิกตัวเลือกเงา และจากนั้น ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบรูปร่าง เลื่อนระยะห่าง เพื่อรับเอฟเฟ็กต์คุณต้องการ

   กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปร่าง

  เปลี่ยนสีเงา

  คลิกตัวเลือกเงา และในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบรูปร่าง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสี

  เปลี่ยนสีเงา

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสีในแบบแผนชุดสี คลิกหนึ่งแปดสีที่แสดงอยู่ในแถวแรก

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสีที่ไม่ได้อยู่ในแบบแผนชุดสี คลิกสีคุณต้องการ เมื่อต้องการดูเพิ่มเติมสี คลิกสีเพิ่มเติม แล้ว คลิ กแท็บมาตรฐาน หรือแท็บกำหนดเอง

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสีเงาเพื่อให้คุณสามารถดูได้ผ่านทาง เลื่อนแถบเลื่อนความโปร่งใส เพื่อรับเอฟเฟ็กต์คุณต้องการ

 1. เลือกรูปภาพ รูปร่างอัตโนมัติอักษรศิลป์ หรือกล่องข้อความ ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บรูปแบบ คลิกเอฟเฟ็กต์เงา

  คลิกเอฟเฟ็กต์เงา

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เพิ่ม หรือเอาเงาออก

  • เมื่อต้องการเพิ่มเงา คลิกสไตล์เงาคุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเอาเงา คลิกเอฟเฟ็กต์เงาไม่มี

  เปลี่ยนทิศทางของเงา

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนทิศทางของเงา คลิกเงาที่ใส่ทิศทางที่คุณต้องการ

  เปลี่ยนระยะห่างของเงาจากวัตถุ

  • คลิกปุ่มเขยิบเงา สี่ใด ๆ

   เขยิบปุ่มเงา

   ทุกครั้งที่คุณคลิกเขยิบเงา เงาย้ายลงไปไกลจากวัตถุ 1 พอยต์

  เปลี่ยนสีเงา

  คลิกสีเงา เลือกกล่องสีปรากฏขึ้น

  เปลี่ยนสีเงา

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสีในแบบแผนชุดสี คลิกหนึ่งแปดสีที่แสดงอยู่ในแถวแรก

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสีที่ไม่ได้อยู่ในแบบแผนชุดสี คลิกสีคุณต้องการ เมื่อต้องการดูเพิ่มเติมสี คลิกเงาสีเพิ่มเติม แล้ว คลิ กแท็บมาตรฐาน หรือแท็บกำหนดเอง

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสีเงาเพื่อให้คุณสามารถดูได้ผ่านทาง คลิกเงากึ่งโปร่งใส

 1. เลือกรูปภาพ รูปร่างอัตโนมัติอักษรศิลป์ หรือกล่องข้อความ ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบ คลิกสไตล์เงา รูปปุ่ม และเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เพิ่ม หรือเอาเงาออก

  • เมื่อต้องการเพิ่มเงา คลิกสไตล์เงาคุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเอาเงา คลิกไม่มีเงา

  เปลี่ยนทิศทางของเงา

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนทิศทางของเงา คลิกเงาที่ใส่ทิศทางที่คุณต้องการ

  เปลี่ยนระยะห่างของเงาจากวัตถุ

  • คลิกการตั้งค่าเงา จาก นั้นคลิกปุ่มเขยิบเงา สี่ใด ๆ ทุกครั้งที่คุณคลิกเขยิบเงา เงาย้ายลงไปไกลจากวัตถุ 1 พอยต์

  เปลี่ยนสีเงา

  คลิกการตั้งค่าเงา นั้นแล้ว คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสีเงา รายการย่อ/ขยาย

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสีในแบบแผนชุดสี คลิกหนึ่งแปดสีที่แสดงอยู่ในแถวแรก

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสีที่ไม่ได้อยู่ในแบบแผนชุดสี คลิกสีคุณต้องการ เมื่อต้องการดูเพิ่มเติมสี คลิกเงาสีเพิ่มเติม แล้ว คลิ กแท็บมาตรฐาน หรือแท็บกำหนดเอง

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสีเงาเพื่อให้คุณสามารถดูได้ผ่านทาง คลิกเงากึ่งโปร่งใส

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×