เพิ่มเงาลงในข้อความหรือรูปร่าง

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หลักสำคัญเพื่อนำเงา ลงในรูปร่าง หรือข้อความในอักษรศิลป์จะไปยังสถานที่เหมาะสมบนแท็บรูปแบบของเครื่องมือการวาด สำหรับรูปร่าง คุณไปยังเอฟเฟ็กต์รูปร่าง และสำหรับข้อความ ที่คุณไปยังเอฟเฟ็กต์ข้อความ

 1. คลิกที่รูปร่าง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเพิ่มเงากับหลายรูปร่าง คลิกรูปร่าแรก แล้ว กด และ Ctrl ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกรูปร่างอื่น ๆ

 2. บนแท็บรูปแบบของเครื่องมือการวาด คลิกเอฟเฟ็กต์รูปร่าง >เงา จากนั้นเลือกเงาคุณต้องการ

  แกลเลอรี เอฟเฟ็กต์เงา

  เมื่อคุณวางตัวชี้ของคุณบนหนึ่งเอฟเฟ็กต์เงา นั้นปรากฏเป็นตัวอย่างบนรูปร่าง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการกำหนดเงาเอง คลิกตัวเลือกเงา ที่ด้านล่างของตัวเลือกเงา

 1. เลือกข้อความอักษรศิลป์ที่คุณต้องการเพิ่มเงาเมื่อต้องการ

  อักษรศิลป์ที่มีข้อความบางส่วนถูกเลือก

  เคล็ดลับ: ใน PowerPoint คุณสามารถเลือกข้อความที่ไม่อักษรศิลป์ และนำเงาไปใช้

 2. บนแท็บรูปแบบของเครื่องมือการวาด คลิกเอฟเฟ็กต์ข้อความ >เงา แล้วเลือกเงาคุณต้องการ

  ตัวเลือกเงาพบบนแท็บ รูปแบบ ของ เครื่องมือการวาด หลังจากที่คลิก เอฟเฟ็กต์ข้อความ แล้วคลิก เงา

  เมื่อคุณวางตัวชี้ของคุณบนหนึ่งเอฟเฟ็กต์เงา นั้นปรากฏเป็นตัวอย่างบนข้อความ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการกำหนดเงาเอง คลิกตัวเลือกเงา ที่ด้านล่างของตัวเลือกเงา

เพิ่มเติมเกี่ยวกับเงาและเอฟเฟ็กต์

เปลี่ยนสีเงา

เพิ่มเอฟเฟ็กต์ของรูปภาพ

คุณสามารถนำสไตล์เงาที่หลากหลายวัตถุ เช่นรูปร่าง รูปภาพ หรือข้อ ความ ใน Word, Excel และ PowerPoint ใน Office 2016 for mac ตัวเลือกเงารวมเงาภายนอก เงาภายใน และเงาเปอร์สเปคที (หรือที่เรียกว่ารายการดรอเงา) คีย์รีจิจะค้นหาเมนูรูปแบบและเอฟเฟ็กต์ที่เหมาะสมสำหรับชนิดของวัตถุที่คุณกำลังทำงานกับ

 1. คลิกที่รูปร่าง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเพิ่มเงากับหลายรูปร่างในครั้งเดียว คลิกรูปร่าแรก แล้ว กด Shift ค้างขณะที่คุณคลิกรูปร่างอื่น ๆ

 2. บนแท็บรูปแบบรูปร่าง คลิก ไอคอน เอฟเฟ็กต์รูปร่าง (ไอคอนเอฟเฟ็กต์รูปร่าง ), ชี้ไปที่เงา แล้ว คลิ กเงาคุณต้องการ

  ตัวเลือกเงาบนเมนูเอฟเฟ็กต์รูปร่าง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการกำหนดเงาเอง (ด้วยการตั้งค่าตัวเลือกเช่นความโปร่งใส สี และขนาดของ), คลิกตัวเลือกเงา ที่ด้านล่างของเมนูเงา

 1. คลิกที่รูปภาพนั้น

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเพิ่มเงาหลายรูปภาพในครั้งเดียว คลิกรูปภาพแรก แล้ว กด Shift ค้างในขณะที่คุณคลิกรูปภาพอื่น

 2. ในPowerPoint 2016 for Mac และExcel 2016 for Mac: บนแท็บรูปแบบรูปภาพ คลิกเอฟเฟ็กต์ของรูปภาพ ชี้ไปที่เงา จากนั้น คลิเงาคุณต้องการ

  ตัวเลือกเงาบนเมนูเอฟเฟ็กต์ของรูปภาพ

  ในWord 2016 for Mac: บนแท็บรูปแบบรูปภาพ คลิก ไอคอน เอฟเฟ็กต์รูปร่าง (ไอคอนเอฟเฟ็กต์ของรูปภาพ ), ชี้ไปที่เงา จากนั้น คลิเงาคุณต้องการ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการกำหนดเงาเอง (ด้วยการตั้งค่าตัวเลือกเช่นความโปร่งใส สี และขนาดของ), คลิกตัวเลือกเงา ที่ด้านล่างของเมนูเงา

 1. เลือกข้อความอักษรศิลป์ที่คุณต้องการเพิ่มเงาเมื่อต้องการ

  การเลือกข้อความ

 2. บนแท็บรูปแบบรูปร่าง คลิก ปุ่ม เอฟเฟ็กต์ข้อความ (ไอคอนเอฟเฟ็กต์ข้อความ ), ชี้ไปที่เงา แล้ว คลิ กเงาคุณต้องการ

  ตัวเลือกเงาบนเมนูเอฟเฟ็กต์ข้อความ

  เคล็ดลับ: 

  • เมื่อต้องการกำหนดเงาเอง (ด้วยการตั้งค่าตัวเลือกเช่นความโปร่งใส สี และขนาดของ), คลิกตัวเลือกเงา ที่ด้านล่างของเมนูเงา

  • ภายในและเอฟเฟ็กต์เงาภายนอกอาจไม่สามารถมองเห็น ด้วยข้อความเข้มมาก ลองทำการเปลี่ยนสีของข้อความ หรือนำสไตล์เงาเปอร์สเปคที

หมายเหตุ: สำหรับ Word 2016 สำหรับ Mac เท่านั้น: ถ้าเอกสารของคุณถูกสร้างขึ้นโดยใช้เวอร์ชันก่อนหน้าของ Word คุณสามารถใช้โหมดความเข้ากันได้ ต่อไปนี้เป็นวิธีการเพิ่มเงาเมื่อเอกสารของคุณอยู่ในโหมดความเข้ากันได้

 • เลือกข้อความหรืออักษรศิลป์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 • ภายใต้เอฟเฟ็กต์ข้อความ เลือกแท็บเอฟเฟ็กต์ข้อความ และคลิกเงา

คุณสามารถนำสไตล์เงาที่หลากหลายในวัตถุ เช่นรูปร่าง รูปภาพ หรือข้อ ความ ใน Word, Excel และ PowerPoint ใน Office for Mac 2011 ตัวเลือกเงารวมเงาภายนอก เงาภายใน และเงาเปอร์สเปคที (หรือที่เรียกว่ารายการดรอเงา) คีย์รีจิจะค้นหาเมนูรูปแบบและเอฟเฟ็กต์ที่เหมาะสมสำหรับชนิดของวัตถุที่คุณกำลังทำงานกับ

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิกแท็บ รูปแบบ

 2. ภายใต้สไตล์รูปร่าง คลิกเอฟเฟ็กต์ ชี้ไปที่เงา แล้ว คลิ กสไตล์เงาที่คุณต้องการ

  แท็บ รูปแบบ กลุ่ม สไตล์รูปร่าง

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิกแท็บ รูปแบบ

 2. ภายใต้สไตล์รูปร่าง คลิกเอฟเฟ็กต์ ชี้ไปที่เงา แล้ว คลิ กสไตล์เงาที่คุณต้องการ

  แท็บ รูปแบบ กลุ่ม สไตล์รูปร่าง

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง นั้นแล้ว คลิกที่แท็บรูปแบบ

 2. บนแท็บหน้าแรก ภายใต้การจัดรูปแบบ คลิกสไตล์ด่วน ชี้ไปที่เงา นั้นแล้ว คลิกสไตล์เงาที่คุณต้องการ

  แท็บ หน้าแรก กลุ่ม รูปแบบ ของ PowerPoint

 1. เลือกข้อความหรืออักษรศิลป์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บรูปแบบ ภายใต้ลักษณะของข้อความ คลิกเอฟเฟ็กต์ ชี้ไปที่เงา แล้ว คลิ กสไตล์เงาที่คุณต้องการ

  แท็บ รูปแบบ กลุ่ม สไตล์ข้อความ

ถ้าเอกสารของคุณถูกสร้างขึ้นโดยใช้เวอร์ชันก่อนหน้าของ Word คุณสามารถใช้โหมดความเข้ากัน ต่อไปนี้เป็นวิธีการเพิ่มเงาเมื่อเอกสารของคุณอยู่ในโหมดความเข้ากันได้

 • เลือกข้อความหรืออักษรศิลป์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 • ภายใต้ เอฟเฟ็กต์เงา คลิก เงา

  แท็บ รูปแบบ กลุ่ม เอฟเฟ็กต์เงา

หมายเหตุ: เอฟเฟ็กต์ข้อความไม่สามารถนำไปใช้กับข้อความในเซลล์

 1. เลือกอักษรศิลป์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บรูปแบบ ภายใต้ลักษณะของข้อความ คลิกเอฟเฟ็กต์ ชี้ไปที่เงา แล้ว คลิ กสไตล์เงาที่คุณต้องการ

  แท็บ รูปแบบ กลุ่ม สไตล์ข้อความ

 1. เลือกข้อความหรืออักษรศิลป์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บรูปแบบ ภายใต้ลักษณะของข้อความ คลิกเอฟเฟ็กต์ ชี้ไปที่เงา แล้ว คลิ กสไตล์เงาที่คุณต้องการ

  แท็บ รูปแบบ กลุ่ม สไตล์ข้อความ

เอฟเฟ็กต์เงาสำหรับข้อความและรูปร่างไม่ได้รับการสนับสนุนในOffice Online

อย่างไรก็ตาม มีสไตล์รูปร่างคุณสามารถนำไปใช้ที่มีเอฟเฟ็กต์เงานุ่ม:

 1. วาดรูปร่าง และเลือกชื่อนั้น

 2. บนแท็บรูปแบบของเครื่องมือการวาด เปิดแกลเลอรีสไตล์รูปร่าง ด้วยการคลิกลูกศรที่อยู่ขวาสุด นั้นแล้ว เลือกเอฟเฟ็กต์จากแถวด้านล่างของแกลเลอรี

  เครื่องมือรูปร่างใน Office Online

(รูปร่างและอักษรศิลป์จะพร้อมใช้งานในPowerPoint Online และExcel Online )

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×