เพิ่มเขตข้อมูลจากการค้นหาลงในตาราง

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใช้เขตข้อมูลจากการค้นหาเพื่อค้นหาค่า ("ค้นหา") ในหนึ่งตารางที่คุณสามารถใช้ได้ในตารางอื่น เขตข้อมูลจากการค้นหาสามารถใส่ค่าสำหรับรายการแบบหล่นลง และทำให้ง่ายต่อการใส่ข้อมูลในเขตข้อมูล – ว่าข้อมูลในแผ่นข้อมูล ฟอร์ม หรือ ในมุมมอง Access web app

ตัวอย่างเช่น สมมติว่า คุณต้องการให้รายการของสหรัฐอเมริกา 50 เพื่อให้ผู้ใช้ฐานข้อมูลของคุณสามารถเลือกสถานะจากรายการแทนที่จะพิมพ์ชื่อ คุณใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหาใน Access เพื่อตั้งค่าเขตข้อมูลจากการค้นหาสำหรับชื่อรัฐ

สร้างเขตข้อมูลการค้นหาในแอป web Access

สร้างเขตข้อมูลการค้นหาในฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อป

สร้างรายการของค่าที่จะใช้ในเขตข้อมูลจากการค้นหา

ในแอป web Access

ในฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อป

กล่องคำสั่งผสมเปรียบเทียบกับเขตข้อมูลการค้นหาทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

สร้างเขตข้อมูลการค้นหาในแอป web Access

ก่อนที่คุณยังคง ถ้าคุณใช้เทมเพลตฐานข้อมูลเพื่อสร้างแอปของคุณหรือเพิ่มตาราง โดยใช้เทมเพลต Access อาจสร้างความสัมพันธ์ค้นหาบางระหว่างตารางไว้แล้ว เมื่อต้องการตรวจสอบสำหรับเขตข้อมูลการค้นหา เปิดตารางในมุมมองออกแบบในการเข้าถึง และค้นหาในคอลัมน์ชนิดข้อมูล สำหรับชนิดข้อมูลการค้นหา

เมื่อต้องการใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหาสำหรับแอป Access web:

 1. ในโปรแกรมเดสก์ท็อป Access เปิดตารางในมุมมองออกแบบ

 2. ในว่างแถวแรกในรายการของเขตข้อมูล พิมพ์ชื่อสำหรับเขตข้อมูลการค้นหาใหม่ แล้วเลือกค้นหา ในคอลัมน์ชนิดข้อมูล ซึ่งเริ่มตัวช่วยสร้างการค้นหา

  สิ่งสำคัญ: ในแอป web Access คุณจำเป็นต้องเพิ่มเขตข้อมูลใหม่ และตั้งค่าให้ใช้ชนิดข้อมูลการค้นหาทันที ถ้าคุณพยายามเปลี่ยนเขตข้อมูลที่มีอยู่ให้เป็นชนิดข้อมูลการค้นหา คุณจะไม่สามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของตาราง – แม้ว่าเขตข้อมูลมีไม่ประกอบด้วยค่าใด ๆ ข้อจำกัดนี้นำไปใช้เฉพาะกับ web app

 3. คลิกฉันต้องการให้เขตข้อมูลการค้นหาเพื่อรับค่าจากตารางหรือคิวรีอื่น

 4. เลือกตารางหรือคิวรีที่คุณต้องการใช้เป็นแหล่งข้อมูล

 5. ในตัวค่าใดที่คุณต้องการแสดงในการค้นหาได้อย่างไร รายการ เลือกเขตข้อมูลหรือคิวรีที่คุณต้องการใช้สำหรับการค้นหาข้อมูลของคุณ

 6. เลือกวิธีการเรียงลำดับค่าในตัวคุณต้องการเรียงลำดับรายการในการค้นหาได้อย่างไร รายการ

 7. เลือกตัวเลือกการจัดการเกิดอะไรขึ้นเมื่อระเบียนจากตารางต้นฉบับจะถูกลบ

  หมายเหตุ: ตัวเลือกการป้องกันไม่ให้ลบถ้ามีจะสอดคล้อง...ระเบียน นั้นมักจะตัวเลือกดีที่สุด เนื่องจากช่วยรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูล ใช้ตัวเลือกอื่น ๆ ด้วยความระมัดระวัง

 8. คลิกตกลงและบันทึกตาราง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดข้อมูลสำหรับฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปของ Accessและชนิดข้อมูลสำหรับแอป Access

สร้างเขตข้อมูลการค้นหาในฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อป

 1. ในมุมมองออกแบบ เลือกเขตข้อมูลที่มีอยู่ หรือเพิ่มเขตข้อมูลใหม่ และเลือกชนิดข้อมูลของตัวช่วยสร้างการค้นหา

 2. บนหน้าจอแรกของตัวช่วยสร้าง เลือกฉันต้องการให้เขตข้อมูลการค้นหาเพื่อรับค่าจากตารางหรือคิวรีอื่น และคลิกถัดไป

 3. ภายใต้มุมมอง เลือกตารางหรือคิวรีที่คุณต้องการใช้เป็นแหล่งข้อมูล แล้ว คลิกถัดไป

 4. คลิกถัดไป เพื่อยืนยันการเลือกของคุณ

 5. เลือกลำดับการจัดเรียง แล้ว คลิ กถัดไป

 6. เลือกกล่องซ่อนคอลัมน์หลัก (แนะนำ) เมื่อต้องการซ่อนเขตข้อมูลหลักของตารางต้นฉบับ ถ้าไม่มีเขตข้อมูลคุณต้องการให้แสดงในรายการ ตัวอย่างเช่น ถ้าคอลัมน์แรกที่ประกอบด้วยตัวเลข และคอลัมน์สองประกอบด้วยค่าคุณต้องการดู คุณอาจไม่ต้องการเห็นคอลัมน์แรก

 7. คลิก ถัดไป

 8. ถ้าคุณยังไม่ได้ระบุชื่อสำหรับเขตข้อมูลมีอยู่แล้ว ตัวช่วยสร้างใช้ชื่อของเขตข้อมูลจากตารางอื่นหรือชื่อของแบบสอบถามของแหล่งข้อมูล

 9. คลิกเสร็จสิ้น และบันทึกตาราง

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณแปลงเป็นเขตข้อมูลที่มีอยู่ไปยังเขตข้อมูลการค้นหา Access เตือนคุณว่า ค่าใด ๆ ที่มีอยู่อาจสูญหายเมื่อคุณแปลง ถ้าคุณต้องการบันทึกค่าเหล่านี้ ทำสำเนาของตาราง ที่คุณกำลังจะเปลี่ยน รวมทั้งข้อมูลและโครงสร้าง

สร้างรายการของค่าที่จะใช้ในเขตข้อมูลจากการค้นหา

แทนที่จะใช้เขตข้อมูลที่มีอยู่หรือแบบสอบถามเป็นแหล่งข้อมูล คุณสามารถสร้างรายการของค่า

ในแอป web Access

 1. ในโปรแกรมเดสก์ท็อป Access เปิดตารางในมุมมองออกแบบ

  สิ่งสำคัญ: ใน web app คุณจำเป็นต้องใช้เขตข้อมูลใหม่ คุณไม่สามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของตารางถ้าคุณเปลี่ยนแปลงชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลการค้นหา แม้ว่าเขตข้อมูลมีไม่ประกอบด้วยค่าใด ๆ

 1. เพิ่มเขตข้อมูลใหม่ และเลือกค้นหาเป็นชนิดข้อมูล ซึ่งเริ่มตัวช่วยสร้างการค้นหา

 2. คลิกกล่องฉันจะพิมพ์ค่าที่ฉันต้องการ

 3. ใส่ค่า หนึ่งบนแต่ละบรรทัด จาก นั้นคลิกตกลง

ในฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อป

 1. ในโปรแกรมเดสก์ท็อป Access เปิดตารางในมุมมองออกแบบ คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลใหม่ หรือแปลงเขตข้อมูลที่มีอยู่เป็นการค้นหา

 2. ในคอลัมน์ชนิดข้อมูล สำหรับเขตข้อมูล คลิกตัวช่วยสร้างการค้นหา

 3. คลิกที่ปุ่มฉันจะพิมพ์ค่าที่ฉันต้อง คลิ กถัดไป

 4. ใส่ค่าในเซลล์แต่ละของCol1ในตาราง (รวดลงมาตามคอลัมน์), และคลิกถัดไปเมื่อคุณได้ใส่ค่าคุณต้องการ

 5. เลือกกล่องขีดจำกัดลงในรายการเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ใส่ค่าที่ไม่ได้อยู่ในรายการ

 6. เลือกกล่องอนุญาตให้มีหลายค่าเพื่อให้ผู้ใช้มากกว่าหนึ่งค่าสำหรับเขตข้อมูลเลือก

เรียนรู้วิธีการเก็บค่าหลายค่าในเขตข้อมูลจากการค้นหา

 1. คลิก เสร็จสิ้น

กล่องคำสั่งผสมเปรียบเทียบกับเขตข้อมูลการค้นหาทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

ใน web app มุมมองรายการที่แสดงไว้ที่นี่ กล่องสถานะ คือ ตัวควบคุมรายการคำสั่งผสมที่แสดงชื่อสถานะในรายการแบบดรอปดาวน์ เมื่อคุณเริ่มพิมพ์ค่าแรกหรืออักษรสองสามตัวแรกของรัฐ คุณข้ามไปยังแรกที่ตรงกันในรายการ ใช้กล่องคำสั่งผสมเมื่อบุคคลจำเป็นต้องดูตัวเลือกจากรายการทั้งหมดอย่างรวดเร็ว

เรียนรู้วิธีการเพิ่มกล่องคำสั่งผสมลงในมุมมอง

ตัวเลือกในกล่องคำสั่งผสม

ในมุมมองนี้ กล่องโซนจัดส่ง จะเชื่อมต่อไปยังโซนเขตข้อมูลในตารางโซนจัดส่ง กล่องโซนจัดส่ง คือ ตัวควบคุมกล่องทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติแทนที่เป็นตัวควบคุมกล่องคำสั่งผสม การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติกล่องว่างเปล่าจนกว่าคุณเริ่มพิมพ์ – ตัวเลือกเริ่มต้นปรากฏขึ้นขณะที่คุณพิมพ์อักขระที่ตรงกับข้อมูลในรายการ ใช้กล่องทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติเมื่อผู้อื่นเข้าใจได้สิ่งที่พวกเขากำลังมองหา และไม่ต้องการเลื่อนไปตามรายการแบบยาว

การพิมพ์ในกล่องการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

เรียนรู้วิธีการเพิ่มกล่องทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติลงในมุมมอง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×