เพิ่มหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

เพิ่มชื่อเรื่อง หมายเลขหน้า หรือวันที่ลงในทุกหน้าในเอกสารโดยใช้หัวกระดาษและท้ายกระดาษ หัวกระดาษและท้ายกระดาษคือพื้นที่ในระยะขอบด้านบน ด้านล่าง และด้านข้างของแต่ละหน้าในเอกสาร

  1. เลือก แทรก และเลือก หัวกระดาษ หรือ ท้ายกระดาษ

  2. เลือกรูปแบบที่มีอยู่แล้วภายในสำหรับหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษของคุณ หลังจากที่คุณเลือกรูปแบบ พื้นที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษจะแสดงอยู่ในเอกสารของคุณ

  3. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

  4. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้เลือก ปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

    หมายเหตุ: เมื่อต้องการแก้ไขหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่มีอยู่ ให้เปิด เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ โดยการดับเบิลคลิกภายในพื้นที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

เพิ่มหัวกระดาษท้ายกระดาษ
เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

ดูเพิ่มเติม

เอาหัวกระดาษและท้ายกระดาษออก

หน้าแรกต่างกัน

เพิ่มหมายเลขหน้าลงในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

เพิ่มชื่อไฟล์ลงในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×