เพิ่มหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษในเอกสารประกอบคำบรรยายหรือหน้าบันทึกย่อของคุณ

เพิ่มหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษในเอกสารประกอบคำบรรยายหรือหน้าบันทึกย่อของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เพิ่มหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษในเอกสารประกอบคำบรรยายหรือหน้าบันทึกย่อ

หัวกระดาษและท้ายกระดาษเป็นที่ที่เหมาะกับการเพิ่มชื่อเรื่องของการนำเสนอ วันที่ เวลา หรือข้อมูลส่วนอื่นๆ ที่ด้านบนหรือด้านล่างของเอกสารประกอบคำบรรยายและหน้าบันทึกย่อของคุณ

 1. ไปแท็บมุมมอง และเลือกมุมมองที่คุณต้องการเพิ่มหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษเพื่อ

  หมายเหตุ: PowerPoint ไม่สนับสนุนหัวเพิ่มลงในงานนำเสนอสไลด์เองในขณะนี้ คุณสามารถเพิ่มหัวได้เฉพาะเมื่อต้องการนำเสนอของคุณในมุมมองต้นแบบเอกสารประกอบคำบรรยาย หรือต้นแบบบันทึกย่อ

 2. บนแท็บ แทรก ให้เลือก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มหัวกระดาษและท้ายกระดาษลงในบันทึกย่อของคุณหรือเอกสารประกอบคำบรรยาย บนแท็บบันทึกย่อและเอกสารประกอบคำบรรยาย การตรวจสอบหัวท้ายกระดาษ หรือทั้งสองอย่าง แล้ว พิมพ์ข้อความคุณต้องการให้ปรากฏที่ด้านบนหรือด้านล่างของแต่ละหน้าของบันทึกย่อหรือเอกสารประกอบคำบรรยายของคุณ

   กล่องโต้ตอบแสดงส่วนหัวใน PowerPoint

  • เมื่อต้องการเพิ่มท้ายกระดาษลงในสไลด์ของคุณ บนแท็บสไลด์ เลือกท้ายกระดาษ แล้ว พิมพ์ข้อความคุณต้องการให้ปรากฏที่ด้านล่างของสไลด์ของคุณ

 4. คลิก นำไปใช้กับทั้งหมด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×