เพิ่มหรือแก้ไขส่วนหัวและส่วนท้ายใน Word for Mac

ส่วนหัวและส่วนท้าย คือพื้นที่ในระยะขอบด้านบนและด้านล่างของแต่ละหน้าในเอกสาร คุณสามารถเพิ่ม แก้ไข หรือลบส่วนหัวและส่วนท้ายได้

เพิ่มส่วนหัวหรือส่วนท้าย

 1. คลิก แทรก แล้วคลิก ส่วนหัว หรือ ส่วนท้าย

  บนแท็บ แทรก มีการเน้นส่วนหัวและส่วนท้ายไว้

 2. คลิกเค้าโครงคุณต้องการใช้ Word มาพร้อมกับเค้าโครงในตัวหลายแบบ คุณจึงอาจต้องเลื่อนเพื่อดูทั้งหมด

  แกลเลอรีท้ายกระดาษ

  หมายเหตุ: 

  • พื้นที่หัวกระดาษและท้ายกระดาษจะทำเครื่องหมายด้วยแท็ก หัวกระดาษ หรือ ท้ายกระดาษ และเส้นที่ตำแหน่งใกล้กับด้านบนหรือด้านล่างของเอกสาร คุณไม่สามารถแก้ไขเนื้อหาของเอกสารของคุณในขณะที่พื้นที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษเปิดอยู่

  • พื้นที่หัวกระดาษของเอกสารจะแสดงขึ้น

 3. หัวกระดาษและท้ายกระดาษส่วนใหญ่จะมีตัวแทนข้อความอยู่ พิมพ์ทับตัวแทนข้อความด้วยข้อความของคุณเอง

 4. เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้คลิก ปิดส่วนหัวและส่วนท้าย บนแท็บ เครื่องมือส่วนหัวและท้ายกระดาษ

  บนแท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ มีการเน้น ปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ไว้

แก้ไขส่วนหัวหรือส่วนท้าย

 1. ดับเบิลคลิกภายในพื้นที่ส่วนหัวหรือส่วนท้าย (ใกล้ด้านบนสุดหรือล่างสุดของหน้า) เพื่อเปิดแท็บ ส่วนหัวและส่วนท้าย

  พื้นที่หัวกระดาษของเอกสารจะแสดงขึ้น

 2. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงแล้วพิมพ์ส่วนหัวหรือส่วนท้ายใหม่ลงไปแทน

 3. เมื่อทำเสร็จแล้ว บนแท็บ ส่วนหัวและส่วนท้าย ให้คลิก ปิดส่วนหัวและส่วนท้าย หรือ ดับเบิลคลิกที่ใดก็ได้ภายนอกพื้นที่ส่วนหัวหรือส่วนท้ายเพื่อปิด เครื่องมือส่วนหัวและส่วนท้าย

  บนแท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ มีการเน้น ปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ไว้

เปลี่ยนการออกแบบของส่วนหัวหรือส่วนท้าย

คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะของส่วนหัวหรือส่วนท้ายได้โดยการนำการออกแบบต่างๆ จากคอลเลกชันในตัวไปใช้

หมายเหตุ: การเปลี่ยนสไตล์ส่วนหัวหรือส่วนท้ายจะแทนที่ส่วนหัวหรือส่วนท้ายปัจจุบันของคุณ ดังนั้น คุณจึงต้องพิมพ์ข้อมูลอีกครั้ง

 1. ดับเบิลคลิกภายในพื้นที่ส่วนหัวหรือส่วนท้าย (ใกล้ด้านบนสุดหรือล่างสุดของหน้า) เพื่อเปิดแท็บ ส่วนหัวและส่วนท้าย

 2. ภายใต้ ส่วนหัวและส่วนท้าย ให้คลิก ส่วนหัว หรือ ส่วนท้าย

 3. เลือกสไตล์จากแกลเลอรี

เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้ดับเบิลคลิกที่จุดใดก็ได้นอกพื้นที่ส่วนหัวหรือส่วนท้ายเพื่อย้อนกลับไปยังเนื้อหาของเอกสารของคุณ

ลบส่วนหัวหรือส่วนท้าย

 1. ดับเบิลคลิกภายในพื้นที่ส่วนหัวหรือส่วนท้าย (ใกล้ด้านบนสุดหรือล่างสุดของหน้า) เพื่อเปิดแท็บ ส่วนหัวและส่วนท้าย

 2. ภายใต้ ส่วนหัวและส่วนท้าย ให้คลิก ส่วนหัว หรือ ส่วนท้าย

 3. คลิก ลบส่วนหัว หรือ ลบส่วนท้าย ที่ด้านล่างของหน้าต่าง

เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้ดับเบิลคลิกที่จุดใดก็ได้นอกพื้นที่ส่วนหัวหรือส่วนท้ายเพื่อย้อนกลับไปยังเนื้อหาของเอกสารของคุณ

ดูเพิ่มเติม

ลบส่วนหัวหรือส่วนท้ายจากหน้าเดียวใน Word 2016 for Mac

นำส่วนหัวหรือส่วนท้ายทั้งหมดออกใน Word 2016 for Mac

สร้างส่วนหัวหรือส่วนท้ายที่แตกต่างกันสำหรับหน้าคี่และหน้าคู่ใน Word for Mac 2016

เพิ่มรูปภาพลงในส่วนหัวหรือส่วนท้ายใน Word 2016 for Mac

เพิ่มส่วนหัวหรือส่วนท้าย

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. บนแท็บ องค์ประกอบของเอกสาร ภายใต้ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้คลิก หัวกระดาษ หรือ ท้ายกระดาษ จากนั้นเลือกสไตล์หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษจากแกลเลอรี

  แท็บ องค์ประกอบเอกสาร ในกลุ่ม หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 3. ในเอกสาร ให้คลิกภายในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ จากนั้นพิมพ์ข้อความ หรือเพิ่มกราฟิกอะไรก็ได้

 4. คลิกแท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ จากนั้นภายใต้ แทรก ภายใต้ ตัวเลือก หรือภายใต้ ตำแหน่ง ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: แท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ เป็นแท็บตามบริบทสีม่วง ซึ่งจะปรากฏบน Ribbon เมื่อคุณอยู่ในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษเท่านั้น

 5. เมื่อต้องการกลับไปยังเอกสารของคุณ ให้คลิก ปุ่ม ปิดส่วนหัว

  เคล็ดลับ: 

  • เพื่อป้องกันหัวกระดาษและท้ายกระดาษไปปรากฏอยู่บนหน้าแรกของเอกสาร บนแท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ภายใต้ ตัวเลือก ให้คลิก หน้าแรกต่างกัน จากนั้นปล่อยให้หัวกระดาษและท้ายกระดาษว่างเปล่า

  • เมื่อต้องการสร้างหัวกระดาษและท้ายกระดาษที่แตกต่างกันสำหรับหน้าคี่และคู่ในเอกสารของคุณ บนแท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ภายใต้ ตัวเลือก ให้คลิก หน้าคี่/หน้าคู่ต่างกัน

  • เมื่อต้องการแทรกรายการหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษอื่นๆ ทั่วไป เช่น ชื่อไฟล์เอกสาร หรือชื่อผู้เขียน บนเมนู แทรก ให้ชี้ไปที่ ข้อความอัตโนมัติ จากนั้นคลิกรายการที่คุณต้องการเพิ่ม

  • เมื่อต้องการแทรกรูปภาพในหัวกระดาษและท้ายกระดาษของเอกสาร ในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ ให้คลิกตรงไหนก็ได้ที่คุณต้องการแทรกรูปภาพ บนเมนู แทรก ให้คลิก รูปภาพ จากนั้นเลือกชนิดรูปภาพที่เหมาะสม เมื่อต้องการปรับขนาดรูปภาพ ให้คลิกที่รูปภาพ จากนั้นลากจุดจับเพื่อกำหนดขนาด

  • เมื่อต้องการเพิ่มวันที่หรือเวลาปัจจุบันลงในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ บนเมนู มุมมอง ให้คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ วางเคอร์เซอร์ในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ และบนแท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ภายใต้ แทรก ให้คลิก วันที่ หรือ เวลา

เพิ่มส่วนหัวและส่วนท้ายที่แตกต่างกันสำหรับส่วนต่างๆ ในเอกสารของคุณ

คุณสามารถเพิ่มหัวกระดาษและท้ายกระดาษลงในส่วนแต่ละส่วนของเอกสารของคุณได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์บ่อยครั้ง เมื่อคุณทำงานกับเอกสารที่มีความยาวและมีอักขระจำนวนมาก

 1. ที่ส่วนท้ายของบทหรือส่วนอื่นๆ ให้คลิกที่ๆ คุณต้องการแทรกตัวแบ่งส่วน

 2. บนแท็บ องค์ประกอบของเอกสาร ภายใต้ แทรกหน้า ให้คลิก แบ่ง จากนั้นให้แทรกชนิดของตัวแบ่งส่วนที่คุณต้องการ

  แท็บ องค์ประกอบของเอกสาร กลุ่ม แทรกหน้า

 3. บนแท็บ องค์ประกอบของเอกสาร ภายใต้ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้คลิก หัวกระดาษ หรือ ท้ายกระดาษ จากนั้นแทรกชนิดของหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่คุณต้องการ

  แท็บ องค์ประกอบเอกสาร ในกลุ่ม หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 4. บนแท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ จากนั้นภายใต้ ตัวเลือก ให้เอาเครื่องหมายออกจากกล่อง ลิงก์ไปยังก่อนหน้า และแก้ไขหัวกระดาษและท้ายกระดาษในส่วนใหม่ของเอกสารของคุณ

  เคล็ดลับ: แท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ เป็นแท็บตามบริบทสีม่วง ซึ่งจะปรากฏบน Ribbon เมื่อคุณอยู่ในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษเท่านั้น

แก้ไขส่วนหัวหรือส่วนท้าย

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. ในเอกสาร ให้ดับเบิลคลิกหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ จากนั้นให้ทำการเปลี่ยนแปลง

  เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้แท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ เพื่อเพิ่มเลขหน้า วันที่ และการจัดรูปแบบได้ แท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ เป็นแท็บตามบริบทสีม่วง ซึ่งจะปรากฏบน Ribbon เมื่อคุณอยู่ในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษเท่านั้น

 3. เมื่อต้องการกลับไปยังเอกสารของคุณ ให้คลิก ปุ่ม ปิดส่วนหัว

  หมายเหตุ: เมื่อคุณเปลี่ยนหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ Word จะเปลี่ยนหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่เหมือนกันทั้งเอกสาร เมื่อต้องการสร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่แตกต่างกันสำหรับบางส่วนของเอกสาร ให้แบ่งเอกสารออกเป็นส่วนๆ โดย แทรก ลบ หรือเปลี่ยนตัวแบ่งส่วน

ลบส่วนหัวหรือส่วนท้าย

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. ในเอกสาร ให้ดับเบิลคลิกหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่คุณต้องการนำออก

 3. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก เลือกทั้งหมด

 4. กด DELETE

 5. เมื่อต้องการกลับไปยังเอกสารของคุณ ให้คลิก ปุ่ม ปิดส่วนหัว

เปลี่ยนระยะห่างระหว่างส่วนหัวหรือส่วนท้าย และด้านบนหรือด้านล่างของหน้า

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. ในเอกสาร ให้ดับเบิลคลิกหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 3. ให้เลือกทำดังนี้

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

เปลี่ยนระยะห่างระหว่างหัวกระดาษและด้านบนของหน้า

คลิกแท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ จากนั้นภายใต้ ตำแหน่ง ให้เปลี่ยนการตั้งค่า หัวกระดาษจากด้านบน

เปลี่ยนระยะห่างระหว่างท้ายกระดาษ และด้านล่างของหน้า

คลิกแท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ จากนั้นภายใต้ ตำแหน่ง ให้เปลี่ยนการตั้งค่า ท้ายกระดาษจากด้านล่าง

 1. เมื่อเสร็จสิ้น ให้กลับไปยังหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ จากนั้นคลิก ปุ่ม ปิดส่วนหัว

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อคุณเปลี่ยนหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ Word จะเปลี่ยนหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่เหมือนกันทั้งเอกสาร เมื่อต้องการสร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่แตกต่างกันสำหรับบางส่วนของเอกสาร ให้แบ่งเอกสารออกเป็นส่วนๆ โดย แทรก ลบ หรือเปลี่ยนตัวแบ่งส่วน

  • Word จะกำหนดค่าระยะห่างตามหน่วยการวัดเริ่มต้น เช่น นิ้ว เมื่อต้องการเปลี่ยนหน่วยการวัด บนเมนู Word ให้คลิก กำหนดลักษณะ คลิก ทั่วไป จากนั้นบนเมนูป็อปอัพ หน่วยการวัด ให้เลือกหน่วยการวัด

ย้ายไปมาระหว่างส่วนหัวและส่วนท้ายในเอกสารของคุณ

คุณสามารถเลื่อนระหว่างหัวกระดาษและท้ายกระดาษในเอกสารของคุณได้ หรือคุณสามารถใช้เครื่องมือบนแท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ เพื่อย้ายไปมาระหว่างหัวกระดาษและท้ายกระดาษในส่วนต่างๆ ของเอกสารของคุณได้

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. ในเอกสาร ให้ดับเบิลคลิกหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 3. คลิกแท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ จากนั้นภายใต้ การนำทาง ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง

  เคล็ดลับ: แท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ เป็นแท็บตามบริบทสีม่วง ซึ่งจะปรากฏบน Ribbon เมื่อคุณอยู่ในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษเท่านั้น

 4. เมื่อเสร็จสิ้น ให้กลับไปยังหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ จากนั้นคลิก ปุ่ม ปิดส่วนหัว

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มองค์ประกอบที่ซ้ำกันบนหน้าทุกหน้า

แทรก ลบ หรือเปลี่ยนตัวแบ่งส่วน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×