เพิ่มหรือแก้ไขคำในพจนานุกรมสำหรับการตรวจสอบการสะกด

เพิ่มหรือแก้ไขคำในพจนานุกรมสำหรับการตรวจสอบการสะกด

การสมัครใช้งาน Office 365, Office Online, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หมายเหตุ: 

ตัวตรวจสอบการสะกดจะเปรียบเทียบคำในเอกสารของคุณกับพจนานุกรมหลักใน Office พจนานุกรมหลักประกอบด้วยคำทั่วไป แต่อาจไม่รวมชื่อเฉพาะ ศัพท์เทคนิค ตัวย่อ หรือตัวพิมพ์ใหญ่แบบพิเศษ คุณสามารถเพิ่มคำหรือตัวพิมพ์ใหญ่แบบพิเศษไปยังพจนานุกรมแบบกำหนดเองเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวตรวจสอบการสะกดตั้งค่าสถานะคำเหล่านั้นเป็นข้อผิดพลาด

สิ่งสำคัญ: การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าพจนานุกรมแบบกำหนดเองที่คุณทำในโปรแกรม Office โปรแกรมหนึ่งจะส่งผลต่อโปรแกรม Office อื่นๆ ทั้งหมด

พจนานุกรมแบบกำหนดเองทั้งหมดจะถูกจัดการผ่านกล่องโต้ตอบ พจนานุกรมแบบกำหนดเอง และพจนานุกรมแบบกำหนดเองที่คุณต้องการใช้จะต้องเปิดใช้งาน (ถูกเลือก) ในกล่องโต้ตอบนี้ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ แล้วเลือกงานที่เฉพาะเจาะจงด้านล่าง

กล่องโต้ตอบพจนานุกรมแบบกำหนดเอง

เปิดกล่องโต้ตอบ พจนานุกรมแบบกำหนดเอง

 1. เปิดตัวเลือกการพิสูจน์อักษร:

  • ในโปรแกรม Office ส่วนใหญ่: คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > การพิสูจน์อักษร

  • ใน Outlook: คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > จดหมาย > การสะกดและการแก้ไขอัตโนมัติ > การพิสูจน์อักษร

  • ใน InfoPath: คลิก หน้าแรก > การสะกด > ตัวเลือกการตรวจสอบการสะกด

 2. ตรวจดูให้แน่ใจว่าล้างกล่องกาเครื่องหมาย ข้อเสนอแนะจากพจนานุกรมหลักเท่านั้น แล้ว

 3. คลิก พจนานุกรมแบบกำหนดเอง

  พจนานุกรมทั้งหมดจะแสดงอยู่ที่นี่ โดยมีพจนานุกรมเริ่มต้นที่ด้านบน

คลิกหัวเรื่องทางด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 1. เปิดตัวเลือกการพิสูจน์อักษร:

  • ใน Access, Excel, PowerPoint และ Word: คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม Office > ตัวเลือก > การพิสูจน์อักษร

  • ใน InfoPath, OneNote, Publisher และ Visio: เปิดไฟล์ แล้วคลิก เครื่องมือ > การสะกด > เครื่องมือการสะกด

  • ใน Outlook: คลิก เครื่องมือ > ตัวเลือก > การสะกด > การสะกดและการแก้ไขอัตโนมัติ > การพิสูจน์อักษร

  • ใน Project: คลิก เครื่องมือ > ตัวเลือก > การสะกด > ตัวเลือกการสะกดเพิ่มเติม

 2. ตรวจดูให้แน่ใจว่าล้างกล่องกาเครื่องหมาย ข้อเสนอแนะจากพจนานุกรมหลักเท่านั้น แล้ว

 3. คลิก พจนานุกรมแบบกำหนดเอง

  พจนานุกรมทั้งหมดจะแสดงอยู่ที่นี่ โดยมีพจนานุกรมเริ่มต้นที่ด้านบน

คลิกหัวเรื่องทางด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าตัวตรวจสอบการสะกดตั้งค่าสถานะบางคำเป็นคำที่สะกดผิด แต่คุณต้องการละเว้นคำเหล่านี้ คุณสามารถเพิ่มคำเหล่านี้ลงในพจนานุกรมแบบกำหนดเองเริ่มต้น (เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงพจนานุกรมแบบกำหนดเองเริ่มต้นที่เพิ่มคำเหล่านี้เอาไว้ ให้ดู เปลี่ยนพจนานุกรมแบบกำหนดเองที่ตัวตรวจสอบการสะกดเพิ่มคำ)

 • เมื่อตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์โดยอัตโนมัติ ให้คลิกขวาที่คำที่มีเส้นหยักสีแดง แล้วคลิก เพิ่มลงในพจนานุกรม

 • เมื่อเรียกใช้เครื่องมือการตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ ให้คลิก เพิ่ม หรือ เพิ่มลงในพจนานุกรม สำหรับคำที่ถูกตั้งค่าสถานะ

หมายเหตุ: ถ้าไม่มีตัวเลือกเพิ่มลงในพจนานุกรม ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีพจนานุกรมแบบกำหนดเองเริ่มต้นที่เลือกในกล่องโต้ตอบพจนานุกรมแบบกำหนดเอง ดูเปลี่ยนพจนานุกรมแบบกำหนดเองที่ตัวตรวจสอบการสะกดเพิ่มคำลงไปเพื่อเรียนรู้วิธีการเลือกพจนานุกรมแบบกำหนดเองเริ่มต้น

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดู ตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์

 1. เปิดกล่องโต้ตอบ พจนานุกรมแบบกำหนดเอง โดยทำตามขั้นตอนในส่วน เปิดกล่องโต้ตอบพจนานุกรมแบบกำหนดเอง ที่ด้านบน

 2. เลือกพจนานุกรมที่คุณต้องการแก้ไข ตรวจดูให้มั่นใจว่าคุณไม่ได้ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้

 3. คลิก แก้ไขรายการคำ

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มคำ ให้พิมพ์คำในกล่อง คำ แล้วคลิก เพิ่ม

  • เมื่อต้องการลบคำ ให้เลือกคำในกล่อง พจนานุกรม แล้วคลิก ลบ

  • เมื่อต้องการแก้ไขคำ ให้ลบคำ แล้วเพิ่มคำด้วยการสะกดที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเอาคำทั้งหมดออก ให้คลิก ลบทั้งหมด

  การแก้ไขรายการคำ

ถ้าคุณต้องการให้พจนานุกรมแบบกำหนดเองนี้เป็นพจนานุกรมเริ่มต้นซึ่งจะบันทึกคำใหม่ที่คุณเพิ่ม ให้ดู เปลี่ยนพจนานุกรมแบบกำหนดเองเป็นแบบที่ตัวตรวจสอบการสะกดเพิ่มคำ

 1. เปิดกล่องโต้ตอบ พจนานุกรมแบบกำหนดเอง โดยทำตามขั้นตอนในส่วน เปิดกล่องโต้ตอบพจนานุกรมแบบกำหนดเอง ที่ด้านบน

 2. คลิก สร้าง

 3. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับพจนานุกรมแบบกำหนดเอง

 4. คลิก บันทึก

 5. ถ้าคุณต้องการใช้พจนานุกรมใหม่นี้สำหรับภาษาอื่นด้วย ขณะที่ยังเลือกพจนานุกรมเล่มใหม่ใน รายชื่อพจนานุกรมให้เลือกภาษานั้นๆ ในเมนู ภาษาของพจนานุกรม

ถ้าคุณต้องการให้พจนานุกรมแบบกำหนดเองใหม่ของคุณเป็นพจนานุกรมเริ่มต้นซึ่งจะบันทึกคำใหม่ที่คุณเพิ่ม ให้ดูงานถัดไป เปลี่ยนพจนานุกรมแบบกำหนดเองที่ตัวตรวจสอบการสะกดเพิ่มคำ

เมื่อคุณ เพิ่มคำขณะตรวจสอบการสะกด คำใหม่จะถูกเพิ่มลงในพจนานุกรมแบบกำหนดเองเริ่มต้น ซึ่งอยู่ที่ด้านบนสุดของรายการเมื่อคุณเปิดกล่องโต้ตอบ พจนานุกรมแบบกำหนดเอง คุณสามารถเปลี่ยนพจนานุกรมแบบกำหนดเองเริ่มต้นที่ใช้สำหรับโปรแกรม Office ทั้งหมด:

 1. เปิดกล่องโต้ตอบ พจนานุกรมแบบกำหนดเอง โดยทำตามขั้นตอนในส่วน เปิดกล่องโต้ตอบพจนานุกรมแบบกำหนดเอง ที่ด้านบน

 2. ในกล่อง รายชื่อพจนานุกรมให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนพจนานุกรมเริ่มต้นสำหรับทุกภาษา ให้คลิกชื่อพจนานุกรมภายใต้ ภาษาทั้งหมด

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนพจนานุกรมสำหรับภาษาที่ระบุ ให้คลิกชื่อพจนานุกรมภายใต้หัวเรื่องภาษา

 3. คลิก เปลี่ยนค่าเริ่มต้น

  หมายเหตุ: ถ้ามีเพียงพจนานุกรมเดียวเท่านั้นภายใต้หัวเรื่อง พจนานุกรมนี้ต้องเป็นพจนานุกรมเริ่มต้น ในกรณีนี้ ปุ่มนี้จะไม่พร้อมใช้งาน

ในครั้งต่อไปที่คุณตรวจสอบการสะกด โปรแกรมจะใช้พจนานุกรมแบบกำหนดเองเริ่มต้นที่คุณได้เลือกไว้

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว เมื่อคุณสร้างพจนานุกรมแบบกำหนดเองใหม่ โปรแกรมจะตั้งค่าพจนานุกรมเป็น ภาษาทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าจะมีการใช้พจนานุกรมนั้นเมื่อคุณตรวจสอบการสะกดของข้อความในทุกภาษา อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเชื่อมโยงพจนานุกรมแบบกำหนดเองกับ ภาษาใดภาษาหนึ่งโดยเฉพาะ เพื่อให้โปรแกรมใช้พจนานุกรมนั้นต่อเมื่อคุณตรวจสอบการสะกดของข้อความในภาษาเฉพาะดังกล่าว

 1. เปิดกล่องโต้ตอบ พจนานุกรมแบบกำหนดเอง โดยทำตามขั้นตอนในส่วน เปิดกล่องโต้ตอบพจนานุกรมแบบกำหนดเอง ที่ด้านบน

 2. ในกล่อง รายชื่อพจนานุกรม ให้คลิกพจนานุกรมที่คุณต้องการเปลี่ยน

 3. บนเมนู ภาษาของพจนานุกรม ให้คลิกภาษาที่จะใช้ในพจนานุกรม

กล่องโต้ตอบ พจนานุกรมแบบกำหนดเอง แสดงรายการพจนานุกรมแบบกำหนดเองที่พร้อมใช้งานซึ่งโปรแกรมสามารถใช้เพื่อตรวจสอบการสะกดได้ ถ้าพจนานุกรมที่คุณต้องการใช้ เช่น พจนานุกรมที่คุณซื้อมาจากบริษัทอื่น ถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว แต่ไม่ได้แสดงรายการอยู่ในกล่อง รายชื่อพจนานุกรม คุณสามารถเพิ่มเข้าไปได้

 1. เปิดกล่องโต้ตอบ พจนานุกรมแบบกำหนดเอง โดยทำตามขั้นตอนในส่วน เปิดกล่องโต้ตอบพจนานุกรมแบบกำหนดเอง ที่ด้านบน

 2. คลิก เพิ่ม

 3. ระบุตำแหน่งโฟลเดอร์ที่มีพจนานุกรมแบบกำหนดเองที่คุณต้องการ แล้วดับเบิลคลิกที่ไฟล์พจนานุกรม

ถ้าคุณต้องการให้พจนานุกรมแบบกำหนดเองนี้เป็นพจนานุกรมเริ่มต้นซึ่งจะบันทึกคำใหม่ที่คุณเพิ่ม ให้ดู เปลี่ยนพจนานุกรมแบบกำหนดเองเป็นแบบที่ตัวตรวจสอบการสะกดเพิ่มคำ

ดูเพิ่มเติม

เลือกตัวเลือกแก้ไขอัตโนมัติสำหรับการทำตัวพิมพ์ใหญ่ การสะกด และสัญลักษณ์

เลือกตัวเลือกสไตล์การเขียนและไวยากรณ์

ตรวจการสะกดและไวยากรณ์

ตัวตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ไม่ทำงานตามปกติ

ตรวจการสะกดและไวยากรณ์ในภาษาอื่น

เพิ่มคำลงในพจนานุกรมสำหรับการตรวจสอบการสะกดของคุณใน Word 2016 for Mac

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×